YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur kultuur culturen cultuurgeschiedenis cultuurwetenschappen cultuurwetenschap cultuurhistorie socioloog wim crouwel muziek tom phillips sociologisch kunst sociologie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 4 van 4 voor - cultuurwetenschappen - in 0.00626277923583984 seconden.
cultuur
Kunstbus - 1 ( culturen) geheel van voortbrengselen van een gemeenschap 2 kunst en wetenschap 3 ( culturen) stijl 4 ( culturen) kweek: op een voedingsbodem gekweekte micro-organismen 5 ( culturen, cultures) het verbouwen van gewassen De cultuurbarbaar (m) (beledigend) iem. ... van culturen die de definieringen weer bemoeilijken. cultuurwetenschappen

                                                                                                                                           
Tom Phillips
Muziekbus - Brits schilder, graficus en componist, geboren Clapham, Londen 24 mei 1937 Tom Phillips vertaalde en illustreerde Inferno van Dante en werkte zo ongeveer op elk gebied van de kunsten. In de zestiger jaren was hij het meest bekend als componist en doceerde hij muziek aan York universiteit. ... was, die een levenslange vriend zou worden. hij ging al snel cultuurwetenschappen

                                                                                                                                           
Wim Crouwel
Wim Crouwel
Kunstbus - Nederlandse grafisch vormgever en hoogleraar, geboren 21 november 1928 Groningen. Wim Crouwel verdient zijn sporen in de vormgeving al sinds het begin van de jaren vijftig, toen hij zijn eigen ontwerpbureau oprichtte. ... deze laatste functie met zijn hoogleraarschap in de kunst- en cultuurwetenschappen

                                                                                                                                           
Sociologie
Kunstbus - Sociologie is de leer van de menselijke samenleving en haar verschijnselen. Daarbij staan vooral de inrichting en veranderingen daarvan, alsmede problemen en sociale conflicten centraal. De sociologie bestudeert mensen en hun gedrag in hun sociale omgeving, in relatie tot de heersende moraal en ethiek en in verband met politieke en filosofische gedragscodes. ... als geschiedkunde, geografie, politiek, vergelijkende cultuurwetenschappen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 6