YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur culturen cultuurwetenschap cultuurhistorie cultuurwetenschappen cultuurgeschiedenis kultuur cult minister sander dekker ministerie staatssecretaris jet bussemaker secretaris-generaal adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie cultuur en wetenschap onderwijs ocw raad voor cultuur welzijn, volksgezondheid en cultuur ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk dienst uitvoering onderwijs onderwijs, kunsten en wetenschappen onderwijs, cultuur en wetenschappen ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk rijksdienst voor het cultureel erfgoed marjan hammersma onderwijs en wetenschappen ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen onderwijsraad nationaal archief inspectie van het onderwijs muziek raad raad van europa raad van de europese unie martin van rijn ministerie van ocw comite van permanente vertegenwoordigers : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2483 voor - cultuur - in 0.135765075683594 seconden.

cultuur

Kunstbus - 1 (culturen) geheel van voortbrengselen van een gemeenschap 2 kunst en wetenschap 3 (culturen) stijl ... cultuur

                                                                                                                                           
cult
Kunstbus - Cult (cultuur) ... cult ( cultuur

                                                                                                                                           

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Parlement & Politiek - Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... van onderwijs, cultuur

                                                                                                                                           
Memetica
Kunstbus - Memetica is de studie naar de evolutie van cultuur en ideeën, naar analogie van de genetica. ... memetica is de studie naar de evolutie van cultuur

                                                                                                                                           
antropologie
Kunstbus - Antropologie is een gedragswetenschap. Ze behelst de studie of leer van de mens (zie aldaar voor de etymologie). Deze studie houdt zich zowel bezig met alle mensen als met alle dimensies van menselijkheid. In de moderne antropologie staat het begrip dat de menselijke aard 'cultuur' centraal is. Anders gezegd, dat onze soort de capaciteit heeft ontwikkeld om onze wereld in symbolen te zien, en dat we deze symbolen sociaal kunnen leren en onderwijzen en dat we de wereld (en onszelf) op basis van dergelijke symbolen kunnen transformeren. ... moderne antropologie staat het begrip dat de menselijke aard ' cultuur

                                                                                                                                           
Georg Lukács
Kunstbus - Georg Lukács of György Lukács (Boedapest, 13 april 1885 - aldaar, 4 juni 1971) was een Hongaarse marxistische filosoof, schrijver, cultuur- en literatuurcriticus en estheticus. Marx en Hegel (1770-1831) waren zijn inspirators. ... juni 1971) was een hongaarse marxistische filosoof, schrijver, cultuur

                                                                                                                                           
veenontginning
Kunstbus - Met veenontginning wordt doorgaans het in cultuur brengen van hoogveengebieden gedurende de middeleeuwen bedoeld. Turfwinning was hier bijzaak; het veen is grotendeels spontaan verdwenen door ontwatering, inklinking en zetting. De landschappen die hierdoor ontstonden, worden wel veenlandschappen genoemd. ... met veenontginning wordt doorgaans het in cultuur

                                                                                                                                           
culturele canon
Kunstbus - Met een canon wordt het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie. ... bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur

                                                                                                                                           

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC)

Parlement & Politiek - De raadsformatie Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van onderwijs, jeugdbeleid en/of cultuur van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar. ... onderwijs, jeugdzaken, cultuur

                                                                                                                                           
hindoeïsme
Kunstbus - 'Hindoeïsme', is een term die pas per ca 1830 in de Engelse literatuur zijn intrede deed en globaal de Indische (India, Voor-Indië) cultuur van ongeveer de laatste 2 millennia aanduidt, als voortzetting van de oudere vedisch-brahmanistische beschaving. ... zijn intrede deed en globaal de indische (india, voor-indie) cultuur

                                                                                                                                           
Avenue
Kunstbus - In 1965 verschijnt met Avenue (1965-1995) een nieuw luxe maandblad. Het is net als Elegance (1937) een Nederlands lifestyleblad gericht op moderne vrouwen. De Avenue-lezeres was een welgestelde moderne vrouw zijn die erg van cultuur houdt, met name literatuur, en van reizen. ... was een welgestelde moderne vrouw zijn die erg van cultuur

                                                                                                                                           

Raad voor Cultuur

Parlement & Politiek - Dit wettelijk adviesorgaan is ingesteld om de Nederlandse regering en het parlement te adviseren op het terrein van kunst, cultuur en media. De Raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleids­kwesties en subsidie­besluiten. ... voor cultuur

                                                                                                                                           
Paleolithicum
Kunstbus - Het Paleolithicum of de oude steentijd (van het oudgrieks: paleo = oud, lithos = steen) is de oudste periode in de voorgeschiedenis van de mens en zijn materiële cultuur. De periode begint zo'n 2,5 miljoen jaar geleden met het in gebruik nemen van stenen werktuigen door waarschijnlijk Homo habilis, maar mogelijk ook Paranthropus boisei, en eindigt tegelijk met het einde van de laatste ijstijd, 12.500 jaar geleden. Het erop volgende mesolithicum verdwijnt steeds meer uit beeld en sommigen laten de jonge of nieuwe steentijd, het neolithicum in aansluiting op de oude steentijd beginnen. Er is namelijk geen duidelijk criterium om de oude van de middensteentijd te onderscheiden. ... periode in de voorgeschiedenis van de mens en zijn materiele cultuur

                                                                                                                                           
Zilveren-Harp
Muziekbus - Zilveren Harp, Gouden Harp en de Exportprijs Ieder voorjaar organiseert Buma Cultuur het Buma Harpen Gala, een evenement waarbij de Buma Gouden en Buma Zilveren Harpen en de Buma Exportprijs worden uitgereikt. ... gouden harp en de exportprijs ieder voorjaar organiseert buma cultuur

                                                                                                                                           
brahmanisme
Kunstbus - Brahmanisme noemt men veelal die fase van Indische godsdienst en cultuur die chronologisch aansluit bij de oudste vedische periode en haar uitdrukking vindt in de brahmana's en de zich daarbij nauw aansluitende werken. ... noemt men veelal die fase van indische godsdienst en cultuur

                                                                                                                                           
Tibet
Kunstbus - Tibet (Tibetaans: Pö of Peu) is een geografisch gebied en voormalig zelfstandig land met historisch een eigen volk, cultuur en taal dat zich uitstrekt over het Tibetaans Hoogland. ... en voormalig zelfstandig land met historisch een eigen volk, cultuur

                                                                                                                                           
Warschau
Kunstbus - Warschau (Pools: Warszawa; Engels: Warsaw) is de hoofdstad en met ongeveer 1.692.000 inwoners (2005) de grootste stad van Polen. De stad ligt in het historische landsdeel Mazovië aan de Wis³a, waarbij het centrum op de linkeroever ligt en het stadsdeel Praga op de rechter. De agglomeratie telt ongeveer 2.879.000 inwoners (2005) en is na die van Katowice de grootste van het land. Het is ook de hoofdstad van het woiwodschap Mazovië. ... trambanen. dit gebied is gebouwd rond het paleis voor cultuur

                                                                                                                                           
Pederastie
Kunstbus - (de pederastie (v.)) ... over het voorkomen van overeenkomstige relaties in de cultuur

                                                                                                                                           
Nicholas Roerich
Nicholas Roerich
Kunstbus - Nikolas Roerich ... 13 december 1947 in kullu, india) ' waar vrede is, is cultuur

                                                                                                                                           
Klooster
Kunstbus - 1 kloostergemeenschap 2 gebouw waarin een klooster gevestigd is ... 641-653 van de codex iuris canonici van 1983. in de westerse cultuur

                                                                                                                                           
Taoisme
Taoisme
Kunstbus - Taoïsme ... stroming, die haar wortels heeft in de vroegste chinese cultuur

                                                                                                                                           
marxisme
Kunstbus - Het marxisme is de sociaal-theoretische en politiek-filosofische grondslag voor het moderne communisme en socialisme, gebaseerd op de ideeën en denkbeelden van de Duitse atheïst en filosoof Karl Marx (1818-1883) en Duitse industrieel en filosoof Friedrich Engels (1820-1895) . ... en afhankelijk van de onderbouw door opvattingen, ideeen, cultuur

                                                                                                                                           
Napels
Kunstbus - ... inwoners. napels heeft een rijke geschiedenis, kunst en cultuur

                                                                                                                                           
Cycladen
Cycladen
Kunstbus - Cycladen (Engels: Cyclades) zijn een Griekse eilandengroep en departement (nomos) in de Egeïsche Zee. De hoofdstad is Ermoupoli op het eiland Syros. Alle eilanden van de Cycladen liggen in een cirkel rondom Delos, in de oudheid misschien wel hèt belangrijkste Griekse heiligdom. ... thira, christiana cycladische beschaving was een belangrijke cultuur

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5