YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur cultuurgeschiedenis cultuurwetenschappen kultuur cultuurhistorie cultuurwetenschap culturen cult minister ministerie sander dekker staatssecretaris secretaris-generaal jet bussemaker ocw adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie onderwijs cultuur en wetenschap welzijn, volksgezondheid en cultuur raad voor cultuur ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk rijksdienst voor het cultureel erfgoed inspectie van het onderwijs onderwijs, cultuur en wetenschappen onderwijs en wetenschappen onderwijs, kunsten en wetenschappen nationaal archief onderwijsraad marjan hammersma ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk dienst uitvoering onderwijs raad van europa raad raad van de europese unie martin van rijn comite van permanente vertegenwoordigers ministerie van ocw europese ministers van onderwijs : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2534 voor - cultuur - in 0.152451992034912 seconden.

cultuur

Kunstbus - 1 (culturen) geheel van voortbrengselen van een gemeenschap 2 kunst en wetenschap 3 (culturen) stijl ... cultuur

                                                                                                                                           
cult
Kunstbus - Cult (cultuur) ... cult ( cultuur

                                                                                                                                           

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Parlement & Politiek - Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... van onderwijs, cultuur

                                                                                                                                           

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC)

Parlement & Politiek - De raadsformatie Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van onderwijs, jeugdbeleid en/of cultuur van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar. ... onderwijs, jeugdzaken, cultuur

                                                                                                                                           
veenontginning
Kunstbus - Met veenontginning wordt doorgaans het in cultuur brengen van hoogveengebieden gedurende de middeleeuwen bedoeld. Turfwinning was hier bijzaak; het veen is grotendeels spontaan verdwenen door ontwatering, inklinking en zetting. ... met veenontginning wordt doorgaans het in cultuur

                                                                                                                                           
Avenue
Kunstbus - In 1965 verschijnt met Avenue (1965-1995) een nieuw luxe maandblad. Het is net als Elegance (1937) een Nederlands lifestyleblad gericht op moderne vrouwen. De Avenue-lezeres was een welgestelde moderne vrouw zijn die erg van cultuur houdt, met name literatuur, en van reizen. ... was een welgestelde moderne vrouw zijn die erg van cultuur

                                                                                                                                           
brahmanisme
Kunstbus - Brahmanisme noemt men veelal die fase van Indische godsdienst en cultuur die chronologisch aansluit bij de oudste vedische periode en haar uitdrukking vindt in de brahmana's en de zich daarbij nauw aansluitende werken. ... noemt men veelal die fase van indische godsdienst en cultuur

                                                                                                                                           
Paleolithicum
Kunstbus - Het Paleolithicum of de oude steentijd (van het oudgrieks: paleo = oud, lithos = steen) is de oudste periode in de voorgeschiedenis van de mens en zijn materiële cultuur. De periode begint zo'n 2,5 miljoen jaar geleden met het in gebruik nemen van stenen werktuigen door waarschijnlijk Homo habilis, maar mogelijk ook Paranthropus boisei, en eindigt tegelijk met het einde van de laatste ijstijd, 12.500 jaar geleden. Het erop volgende mesolithicum verdwijnt steeds meer uit beeld en sommigen laten de jonge of nieuwe steentijd, het neolithicum in aansluiting op de oude steentijd beginnen. Er is namelijk geen duidelijk criterium om de oude van de middensteentijd te onderscheiden. ... periode in de voorgeschiedenis van de mens en zijn materiele cultuur

                                                                                                                                           
antropologie
Kunstbus - Antropologie is een gedragswetenschap. Ze behelst de studie of leer van de mens (zie aldaar voor de etymologie). Deze studie houdt zich zowel bezig met alle mensen als met alle dimensies van menselijkheid. In de moderne antropologie staat het begrip dat de menselijke aard 'cultuur' centraal is. Anders gezegd, dat onze soort de capaciteit heeft ontwikkeld om onze wereld in symbolen te zien, en dat we deze symbolen sociaal kunnen leren en onderwijzen en dat we de wereld (en onszelf) op basis van dergelijke symbolen kunnen transformeren. ... moderne antropologie staat het begrip dat de menselijke aard ' cultuur

                                                                                                                                           
Memetica
Kunstbus - Memetica is de studie naar de evolutie van cultuur en ideeën, naar analogie van de genetica. ... memetica is de studie naar de evolutie van cultuur

                                                                                                                                           
culturele canon
Kunstbus - Met een canon wordt het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie. ... bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur

                                                                                                                                           
hindoeïsme
Kunstbus - 'Hindoeïsme', is een term die pas per ca 1830 in de Engelse literatuur zijn intrede deed en globaal de Indische (India, Voor-Indië) cultuur van ongeveer de laatste 2 millennia aanduidt, als voortzetting van de oudere vedisch-brahmanistische beschaving. ... zijn intrede deed en globaal de indische (india, voor-indie) cultuur

                                                                                                                                           
Georg Lukács
Kunstbus - Georg Lukács of György Lukács ( Boedapest, 13 april 1885 - aldaar, 4 juni 1971) was een Hongaarse marxistische filosoof, schrijver, cultuur- en literatuurcriticus en estheticus. ... juni 1971) was een hongaarse marxistische filosoof, schrijver, cultuur

                                                                                                                                           

Raad voor Cultuur

Parlement & Politiek - Dit wettelijk adviesorgaan is ingesteld om de Nederlandse regering en het parlement te adviseren op het terrein van kunst, cultuur en media. De Raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleids­kwesties en subsidie­besluiten. ... voor cultuur

                                                                                                                                           
Karel van Lotharingen
Kunstbus - Karel Alexander (Lunéville, 12 december 1712 - Tervuren, 4 juli 1780), hertog van Lotharingen en Bar, genoemd Karel van Lorreinen, was landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden tussen 1741-1744 en 1749-1780. ... tot grootmeester van duitse orde. zijn betekenis voor kunst en cultuur

                                                                                                                                           
Taoisme
Taoisme
Kunstbus - Taoïsme ... stroming, die haar wortels heeft in de vroegste chinese cultuur

                                                                                                                                           
Afrika
Kunstbus - Afrika is na Azië in oppervlakte het grootste werelddeel ter wereld, mits men Noord- en Zuid-Amerika als twee aparte continenten ziet; anders is Afrika de derde in grootte. Het beslaat zo'n 30.244.050 vierkante kilometer (vasteland en eilanden samen), wat 20,3% van de totale landoppervlakte van de aarde is. Er wonen meer dan 800 miljoen mensen - ongeveer een zevende van de wereldbevolking. ... en culturen. noord-afrika is gericht op de islamitische cultuur

                                                                                                                                           
Alexander de Grote
Alexander de Grote
Kunstbus - Romeinse kopie buste Alexander door Lysippus 330 v.Chr. ... echter dat in die tijd bij deze rivier een grote irrigatie cultuur

                                                                                                                                           
Juliana
Juliana
Kunstbus - Jeugd en studie Prinses Juliana werd op 30 april 1909 te Den Haag geboren als dochter van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik. Haar eerste levensjaren bracht de Prinses door op Paleis Het Loo te Apeldoorn en Paleis Noordeinde en Paleis Huis ten Bosch te Den Haag. ... aan de rijksuniversiteit groningen. wetenschap en cultuur

                                                                                                                                           
jaren vijftig
Kunstbus - Jaren Vijftig consumptiemaatschappij In de tweede helft van de twintigste eeuw verandert door de groei van de economie en de ontwikkeling van de electronische media de woonomgeving van de mens. ... een trek naar de steden: er ontstaat een nieuwe stedelijke cultuur

                                                                                                                                           
Seks
Kunstbus - De seks (m.) ... ingrijpen toch een kind worden verwekt. seksualiteit in de cultuur

                                                                                                                                           
Roemenie
Roemenie
Kunstbus - Roemenië ( Engels: Romania) is een republiek in Oost- Europa, grenzend aan de Zwarte Zee, Bulgarije, Servië, Hongarije, Oekraïne en Moldavië. Op Hongarije en Moldavië na, wordt het Romaanse Roemenië ingesloten door Slavische landen. ... en het op acht na grootste land van de eu in oppervlakte. cultuur

                                                                                                                                           
Orientalisme
Kunstbus - Oriëntalisme ... het midden- oosten. met een romantisch beeld van de arabische cultuur

                                                                                                                                           
Tibet
Kunstbus - Tibet (Tibetaans: Pö of Peu) is een geografisch gebied en voormalig zelfstandig land met historisch een eigen volk, cultuur en taal dat zich uitstrekt over het Tibetaans Hoogland. ... en voormalig zelfstandig land met historisch een eigen volk, cultuur

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2