YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek courante suite gaillarde cultuur franse utopia dystopie utopie franse-luitmuziek utopies kunst alternatieve spelling taal hoofdletter of kleine letter martha rosler honore daumier muziekgeschiedenis alfons mucha johann jacob froberger gigue franse orgelmuziek daumier, namen mucha denis gaultier barok in de muziek alphonse mucha : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 16 van 16 voor - courante - in 0.00972294807434082 seconden.

courante

Muziekbus - Courante Oud- Franse dans in matig snel tempo en oneven 3-delige maatsoort, met soms afwisselend 6/8 maat. Met de allemande, sarabande en gigue een van de belangijkste delen van de barok suite. ... courante

                                                                                                                                           
Suite
Muziekbus - (muziek) Suite, een opeenvolging van meerdere in zich gesloten dansdelen. Onder een suite verstaat men een opeenvolging van meerdere, in zich gesloten delen voor één of meerdere instrumenten. Uitgangspunt voor de vanaf het begin van de 16e eeuw wijd verspreide suite was de paarvorming van tegengestelde dansen; op een langzame statige dans in een even maat volgde een snelle sprongendans, in een oneven maat. ... pavane, en gagliarde of pavane, gagliarde, allemande en courante

                                                                                                                                           
Gaillarde
Muziekbus - Oud-italiaanse springdans uit de 16e eeuw in 3/4 maat en snel tempo. (It. Gagliarda). De gaillarde volgt in de suite op de langzame pavane. Deze dans vergt een grote behendigheid. oorspronkelijk een snelle spring- en paardans in driedelige maatsoort; werd in de zestiende en zeventiende eeuwse suite gekoppeld aan de statige pavane, waarop een allemande en een courante volgden. ... gekoppeld aan de statige pavane, waarop een allemande en een courante

                                                                                                                                           
Franse-Luitmuziek
Muziekbus - Na 1550 werd er steeds meer dansmuziek voor luit, toetsinstrument of ensemble gepubliceerd. Sommige dansen waren eenvoudige bewerkingen van populaire volksdeuntjes, maar de meeste lijken toch te zijn geschreven voor sociale gelegenheden in de huizen van de gegoede burgerij en aan de hoven van de adel. ... zeer gestileerde dansen. elke reeks bevat een allemande, courante

                                                                                                                                           
Utopie
Kunstbus - Utopie is een moeilijk te definiëren literaire en filosofische term die in het courante taalgebruik vaak geïnterpreteerd wordt als een onmogelijke werkelijkheid. Het woord utopie werd voor het eerst gebruikt in het boek Utopia van Sir Thomas More. ... te definieren literaire en filosofische term die in het courante

                                                                                                                                           
barok in de muziek
Muziekbus - Barok Het begrip dat oorspronkelijk uit het gebied van de beeldende kunst en vooral van de architectuur komt, werd ook door de muziekgeschiedenis overgenomen. Het is hier echter niet zo duidelijk te definiëren. ... gestileerde dansen, bestaande uit bijvoorbeeld een allemande, courante

                                                                                                                                           
Franse orgelmuziek
Muziekbus - De grondlegger van de Franse orgeltraditie was Jehan Titelouze (1563(?)-1623), organist van de kathedraal te Rouaan. Zijn polyfone orgelhymnen in de acht kerkmodi op gregoriaanse tenores (Ave maris stella, Pange lingua, Veni Creator enz. ... embryonale suites, bestaande uit bijv. branle, gaillarde, courante

                                                                                                                                           
Gigue
Muziekbus - ( Italiaans: Giga (=viool), Engels: jig of jigg, van oudfrans giguer = dansen), De gigue is oorspronkelijk een snelle Schots- Ierse dans welke in tweedelige maatsoort begon met een opmaat van een kwart of achtste noot. ... het laatste deel van de suite (met de volgorde: allemande, courante

                                                                                                                                           
Martha Rosler
Kunstbus - Amerikaanse kunstenares en fotografe, geboren in 1942 in Brooklyn, New York Martha Rosler maakt video's, foto's, installaties en doet performances. Ze schrijft kunstkritieken, publiceerde meerdere boeken en doceert aan het departement Mason Gross School of the Arts van Rutgers University in New Jersey [VS]. ... verschil tonen tussen hetgeen we (door)zien of ervaren en de courante

                                                                                                                                           
Honoré Daumier
Honoré Daumier
Kunstbus - detail foto Nadar van Daumier Franse schilder, cartoonist, karikutarist, lithograaf en beeldhouwer, (Marseille, 26 februari 1808 — Valmondois, 1879). Daumier was van proletarische afkomst; in tegenstelling tot kunstenaars als Flaubert en Hugo kon hij het zich dus niet permitteren zich maandenlang in meditatie op te sluiten en dan met een meesterwerk naar buiten te komen. ... schilderijen verwijderen hem op een fascinerende manier van de courante

                                                                                                                                           
Alphonse Mucha
Kunstbus - Moravische (tsjechië) kunstenaar, geboren 24 juli 1860 in Ivančice in Moravië, het huidige Tsjechië - overleden 14 juli 1939 in Praag. Alphonse ( Maria) Mucha is onlosmakelijk verbonden met de Jugendstil, aanvankelijk 'le style Mucha' genoemd. ... ontworpen door alphonse mucha. behalve de opdracht voor alle courante

                                                                                                                                           
Wat is juist: de middeleeuwen of de Middeleeuwen?
Genootschap Onze Taal - Welbeschouwd is het allebei te verdedigen. ... staat echter een nuancerende opmerking: "deze regel geldt voor courante

                                                                                                                                           
Wat is juist: Romantiek of romantiek?
Genootschap Onze Taal - De kunststroming romantiek is met een kleine letter. Het is een aanduiding voor de romantische richting in de Europese kunst (schilderkunst, muziek, bouwkunst) in de achttiende en negentiende eeuw. Kunststromingen worden met een kleine letter geschreven: 'Het Rijksmuseum heeft werken uit de middeleeuwen, maar ook uit de romantiek en uit later tijden', 'Het ideaal van de romantiek was een directe expressie van gevoelens. ... staat wel een nuancerende opmerking: "deze regel geldt voor courante

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... gestileerde dansen, bestaande uit bijvoorbeeld een allemande, courante

                                                                                                                                           
Denis Gaultier
Muziekbus - Denis Gaultier geb. Parijs 1597/1603?, gest. Parijs 1672 Frans componist en luitist Hij werd ook wel 'Gaultier le jeune' (de jonge Gaultier) of 'Gaultier Paris' genoemd. Hij wordt vaak verward met zijn neef Ennemond Gaultier. ... zeer gestileerde dansen. elke reeks bevat een allemande, courante

                                                                                                                                           
Johann Jacob Froberger
Muziekbus - gedoopt 19-5-1616 Stuttgart, gest. 6 of 7-5-1667 op slot Héricourt bij Montbéliard Duits organist en componist Johann Jacob Froberger was de telg van een muzikale familie. Hij kreeg zijn eerste orgellessen van zijn vader en van J. ... de eerste die de suite de vaste volgorde gaf van allemande, courante

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3