YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur kunst kabinet kabinet-cort van der linden cort van der linden verkiezingen bos extraparlementaire pieter cort van der linden kabinet-ruijs de beerenbrouck i kabinet (1913-1918) tweede kamer minister minister-president staatssecretaris den uyl kabinet-pierson mr. p.w.a. () cort van der linden arp kvp mark rutte ppr lijsttrekker ruud lubbers willem drees colijn hirsch ballin eerste kamer cda kabinet-den uyl kabinet-rutte ii van agt job cohen lubbers de jong cals herman tjeenk willink maxime verhagen van leeuwen kabinet-colijn v : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 13652 voor - cort van der linden - in 1.41373181343079 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Pieter Cort van der Linden

Pieter Cort van der Linden (1846-1935) was voorzitter van de ministerraad (premier) van 1913 tot 1918. Zijn zoon Mr. Pieter Willem Jacob Henri Cort van der Linden (1893-1969) was burgemeester van Groningen en lid van de Raad van State. ... cort - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Kabinet-Cort van der Linden (1913-1918)

Het liberale extraparlementaire kabinet-Cort van der Linden loodst Nederland door de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en brengt de belangrijke Grondwetsherziening van 1917 tot stand. Hierdoor worden de kiesrecht- en schoolstrijd beëindigd. ... cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. P.W.A. Cort van der Linden

Kleine, statige en beheerste geleerde, die door zijn premierschap tijdens de Eerste Wereldoorlog één van de belangrijkste staatsmannen van de twintigste eeuw werd. Progressief denkende Groningse jurist en hoogleraar. ... p.w.a. cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Piet van der Hem

Piet van der Hem (1885-1961) Friese kunstenaar; schilder, lithograaf en tekenaar, geboren 9 september 1885 in Wirdum, overleden 24 april 1961 in Den Haag. Van der Hem is vooral bekend als portretschilder van jachttaferelen en als politiek tekenaar. ... regeringsopdrachten als het groepsportret van het ministerie cort - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Kabinet-De Meester (1905-1908)
Dit door Goeman Borgesius geformeerde liberale minderheidskabinet wordt geleid door de Unie-liberaal De Meester. Hij is een vroegere vicepresident van de Raad voor Nederlandsch-Indië; na de Gouverneur-Generaal de hoogste gezagsdrager in Indië. ... binding wilden. de formateur zocht hierna de liberaal cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soorten kabinetten
Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... de meester (vicepresident raad van nederlands-indie) en cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer
Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... eerste kamer bracht ook de liberale kabinetten- de meester en - cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Liberale Unie
De Liberale Unie werd in 1885 opgericht. In de unie werden de liberale kiesverenigingen verenigd. Zij gold als gematigd vooruitstrevend, zeker nadat de conservatieve vleugel zich rond 1894 had afgescheiden. ... (1891-1894), -pierson (1897-1901), -de meester (1905-1908) en - cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Minderheidskabinet

Als regel steunen kabinetten op het moment dat zij worden gevormd op een meerderheid van Tweede (en Eerste) Kamer. Als dat niet het geval is, spreken we van een minderheidskabinet. ... hierna af. grondwetsherziening van 1917 het minderheidskabinet- cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2010
De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. ... rutte i een feit. rutte was de eerste liberale premier sinds cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden minister-president
De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie heeft de premier een sturende rol in het regeringsbeleid en wordt hij of zij soms het gezicht van de regering genoemd. ... in noord-brabant. voor 1940 kwamen de minister-presidenten cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kiesstelsels en kiesrecht
De Tweede Kamer wordt al sinds de verkiezingen van 1918 samengesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging. Voor die tijd (vanaf de Grondwetsherziening van 1848) werd er gebruik gemaakt van een meerderheidsstelsel (districtenstelsel), waarbij degene die in een district de absolute meerderheid had, was gekozen. ... stemrecht. de strijd hiervoor resulteerde onder het kabinet- cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
F.E. (Folkert) Posthuma
Minister die tijdens de Eerste Wereldoorlog in het kabinet-Cort van der Linden belast was met de voedseldistributie en die daardoor vele impopulaire maatregelen moest nemen. Was pro-Duits en kwam openlijk in conflict met Treub, die pro-Entente was. ... minister die tijdens de eerste wereldoorlog in het kabinet- cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB)
De VDB was een links-liberale partij, die in 1901 werd opgericht. In zekere zin is zij als voorloper van D66 te beschouwen. De partij werd gevormd door van de Liberale Unie afgescheiden leden en door voormalige Radicale Bonders. ... in 1913 traden de vdb'ers treub en pleyte toe tot het kabinet- cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kiesrecht
Een democratie wordt onder andere gekenmerkt door vrije, geheime en algemene verkiezingen waarbij het volk een volksvertegenwoordiging kiest. Volgens artikel 4 van onze Grondwet mogen dan ook alle Nederlanders kiezen en gekozen worden, behalve bij de wet gestelde beperkingen. ... rode dinsdagen) voor algemeen kiesrecht. onder het kabinet- cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Comité-Oud
Het Comité-Oud of voluit Comité ter voorbereiding van een democratische volkspartij werd op 4 oktober 1947 door voormalig VDB-voorman P.J. Oud opgericht. Hij en enkele andere VDB'ers waren in februari 1946 toegetreden tot de nieuw opgerichte PvdA. ... k. bijlsma, de groningse burgemeester p.j.w.h. cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Bond van Vrije Liberalen (BVL)

Op 23 juni 1906 werd de Bond van Vrije Liberalen opgericht, hoewel er al sinds het einde van de jaren 1870 sprake was van oud-liberalen, later aangeduid als vrije liberalen. De conservatieve oud- of vrije liberalen stonden tegenover de gematigd vooruitstrevende Liberale Unie. ... tienhoven. ook van de liberale kabinetten-de meester en - cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Heemskerk (1908-1913)
Dit christeiijke coalitiekabinet is tot 1909 een minderheidskabinet. Na de verkiezingen van dat jaar kan het kabinet wel op een Kamermeerderheid rekenen. Centraal staan in deze kabinetsperiode de pogingen van minister Talma om sociale wetgeving tot stand te brengen. ... ontslag aan. op 29 augustus van dat jaar volgt het kabinet- cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1888-1918: Antithese
Deze periode wordt beheerst door de zogenaamde Antithese. Deze leer van Abraham Kuyper gaat ervan uit dat er een politieke scheiding bestaat tussen gelovigen en niet-gelovigen. De protestant-christelijken (antirevolutionairen en christelijk-historischen) en katholieken vormen de rechterzijde (ook wel Coalitie), en de liberalen de linkerzijde. ... haar afsluiting tijdens de eerste wereldoorlog. het kabinet- cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister-president
De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar heeft wel een sturende rol. ... (charles) ruijs de beerenbrouck 1918-09-09 1925-08-03 p.w.a. cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

leden Raad van State 1862-heden

... 70 jaar schaik, mr. j.r.h. van 1951-06-01 1957-02-01 69 jaar cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

J.J.G. baron van Voorst tot Voorst

Fors gebouwde katholieke generaal, met grote witte knevel, uit een Gelders adellijk geslacht, die in vol ornaat de Eerste Kamer voorzat. Beminnelijke, hoffelijke figuur uit een familie die vele officieren voortbracht. ... tot senator gekozen en in 1914 door het liberale kabinet- cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. J.G. Gleichman
Voorman van de oud-liberalen en Tweede Kamervoorzitter. Na een loopbaan bij de Nederlandse Bank minister van Financiën in het kabinet-Kappeyne van de Coppello. Uitstekend administrateur en zuinig financier. ... van hall, johanna justina 2e echtgeno(o)t(e)/partner a.w.p. cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. P.J. (Pieter Jelles) Troelstra
De grote voorman van de sociaaldemocraten aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Was advocaat in Leeuwarden en richtte in 1894 met 11 anderen de SDAP op. Kwam in 1897 met Van Kol in de Tweede Kamer en werd, ondanks de afkeer die anderen van zijn denkbeelden hadden, al snel erkend als goed politiek debater. ... een vergadering van de sdap - interpelleerde in 1898 minister cort - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 63