YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur architectuur corinthische zuilen griekse bouwkunst corinthische orde korinthische stijl callimachus korinthische orde corinthische stijl griekse architectuur korinthische bouwstijl ionische kunst san marco klooster fra angelico fiesole san marco guido di pietro santa-maria-novella s.-maria-novella verkondiging jacob van campen carlo maderna hollands classicisme maria-boodschap hans vredeman de vries annunciatie reglement van orde minister-president ministers ministerraad kuyper homogeniteitsvereiste kabinetten bevoegdheden reglement van orde - ministerraad tweede kamer eerste kamer verenigde vergadering orde-van-malta : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1006 voor - corinthische orde - in 0.0571300983428955 seconden.
Griekse bouwkunst
Griekse bouwkunst
Kunstbus - Griekse Architectuur De architectuur uit de Griekse en Romeinse oudheid (grofweg van de 7de eeuw vóór tot en met de 4de eeuw n Christus) wordt Klassieke bouwkunst genoemd. De bouwkunst uit deze periode wordt gekenmerkt door het gebruik van (zuilen)orden. ... uit de griekse oudheid (de andere zijn de ionische en de corinthische

                                                                                                                                           
Fra Angelico
Fra Angelico
Kunstbus - c.1442 zelfportret in aanbidding van Christus door Heilige Dominicus 15de-eeuwse schilder- frater, omstreeks 1395 geboren als Guido di Pietro in Vicchio (Rupecanina) di Mugello ( Toscane)(nabij Fiesole dat weer 8 km ten noordoosten van Florence ligt) - overleden 18 februari 1455 in Rome. ... in een ascetische ingekeerdheid. (sneldia) onder de loggia met corinthische

                                                                                                                                           
Santa-Maria-Novella
Santa-Maria-Novella
Kunstbus - Basiliek en klooster aan de Piazza Santa Maria Novella in het westelijke deel van de stad Florence in Italië. Onderstaand artikel is een ruwe voorlopige opzet. Aan een definitief artikel wordt nog gewerkt. ... geinspireerd op het klassieke motief van de triomfboog), de corinthische

                                                                                                                                           
Carlo Maderna
Kunstbus - Italiaans architect, 1556 Capolago - 30.01.1629 Rome Maderna (of Maderno) was een van de belangrijkste architecten uit de overgangstijd naar de hoogbarok. Was afkomstig uit Noord- Italië en heeft als eerste het krachtige energieke in de architectuur naar Rome gebracht. ... afmetingen, krijgt een levendig aanzien door de machtige corinthische

                                                                                                                                           
Jacob van Campen
Jacob van Campen
Kunstbus - Nederlands kunstenaar uit de Gouden Eeuw, 2 februari 1596 Haarlem – 13 september 1657 Amersfoort. Jacob van Campen was een geleerd man die zich in de hoogste kringen bewoog. Hij was in Haarlem opgeleid als schilder en architect en trad in 1614 toe tot het Haarlemse schildersgilde. ... verdieping erachter. in navolging van vincenzo scamozzi is een corinthische

                                                                                                                                           
Hollands classicisme
Kunstbus - Hollands Classicisme Na 1625 maakt de renaissance plaats voor het classicisme. Tussen 1640 en 1665 valt de bloeiperiode van het zgn. Hollands classicisme van Jacob van Campen (1595-1657) en Philips Vingboons (1607-1678). ... van de vijf bouwkunstorden (toscaanse, dorische, ionische, corinthische

                                                                                                                                           
Hans Vredeman de Vries
Hans Vredeman de Vries
Kunstbus - Architect, vestingbouwdeskundige, kunsttheoreticus, planoloog (avant la lettre), tekenaar en schilder, geboren in 1527 te Antwerpen - overleden 1606, 1607 of 1609 Antwerpen, Den Haag of Hamburg. De architect, schilder en graveur Hans Vredeman de Vries wordt in 1527 in Leeuwarden geboren. ... de drie zuilenorden, te weten de dorische, de ionische en de corinthische

                                                                                                                                           
annunciatie
annunciatie
Kunstbus - The Annunciation, painted by Leonardo da Vinci Annunciatie, Verkondiging, Maria-Boodschap of Aankondiging van de Heer (Annuntiationis Domini in het Latijn) is het hoogfeest ter gedachtenis van de aankondiging ( annunciatie) van de geboorte van Jezus aan Maria. ... in een ascetische ingekeerdheid. (sneldia) onder de loggia met corinthische

                                                                                                                                           

Reglement van Orde Ministerraad

Parlement & Politiek - De werkwijze van de ministerraad is vastgelegd in een reglement van orde. In de ministerraad vergaderen en besluiten de ministers onder leiding van de minister-president over het algemene regeringsbeleid. ... corinthische

                                                                                                                                           

Orde-van-Malta

Kunstbus - Orde van Malta De Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta (ook wel Maltezer Orde of Orde van Malta of kortweg SMHOM genoemd) is een Rooms-katholieke ridderorde. ... corinthische

                                                                                                                                           

Ridderlijke-Duitsche-Orde

Kunstbus - Ridderlijke Duitsche Orde De Duitse Orde is een ridderorde, ontstaan in 1189 als een gemeenschap van monniken met als doel de verzorging en verpleging van gewonde kruisvaarders. Aan het hoofd van de Duitse Orde stond een Grootmeester, ook Hochmeister genoemd. ... corinthische

                                                                                                                                           

Reglement van Orde

Parlement & Politiek - Een Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in een vergadering, bijvoorbeeld van de Tweede en Eerste Kamer en van de ministerraad. Het gaat dan bijvoorbeeld om de wijze van besluitvorming, de volgorde van spreken door aanwezigen en het vastleggen van besluiten. ... corinthische

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking niet in de haak zijn vandaan?
Genootschap Onze Taal - Als iets niet in de haak is, wil dat zeggen dat het niet in orde is, niet klopt. ... corinthische

                                                                                                                                           

Reglement van Orde Tweede Kamer

Parlement & Politiek - Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in de Tweede Kamer. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter, aan welke regels moeten bezoekers zich houden: het is allemaal in dit reglement vastgelegd. ... corinthische

                                                                                                                                           
Waar komt het is hier niet pluis vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - Het is hier niet pluis betekent 'het is hier niet in orde', 'het is hier niet veilig', of zelfs: 'het is hier eng' ('het spookt hier!'). Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) wordt niet pluis vooral gebruikt als het ergens voor je gevoel niet in orde is, al weet je niet precies waar dat gevoel vandaan komt. ... corinthische

                                                                                                                                           

Reglement van Orde Verenigde Vergadering

Parlement & Politiek - Het Reglement van Orde van de Verenigde Vergadering bevat regels over de organisatie en werkwijze voor vergaderingen en bijeenkomsten van beide Kamers gezamenlijk. Het gaat dan onder meer over de taken van de voorzitter, de verslaglegging, de gang van zaken tijdens debatten en de besluitvorming. ... corinthische

                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze dat zit wel snor vandaan?
Genootschap Onze Taal - Dat zit wel snor is vaak een geruststellend antwoord op een vraag of alles goed zal gaan: 'dat komt goed', 'dat lukt zeker'. Het kan ook betekenen 'het is goed, het is in orde', bijvoorbeeld: 'Ben ik je nog benzinegeld schuldig? ... corinthische

                                                                                                                                           

Reglement van Orde Eerste Kamer

Parlement & Politiek - Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken en organisatie in de Eerste Kamer. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter en op welke kunnen Kamerleden vragen stellen. ... corinthische

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking 'Dat komt voor de bakker' vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - 'Dat komt voor de bakker' betekent: 'het komt in orde'. Varianten zijn: 'Komt voor de bakker', 'Voor de bakker!' en 'Het is voor de bakker' ('het is gelukt, het is in orde'). ... corinthische

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking 'Er loopt een streep door' vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - 'Er loopt (bij hem/haar) een streep door' betekent: 'hij/zij is geestelijk niet helemaal in orde', 'hij/zij is niet goed wijs'. ... corinthische

                                                                                                                                           
Waar komt 'Het is in kannen en kruiken' vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - 'Het is in kannen en kruiken' betekent: 'het is in orde', 'het is geregeld', 'het is voor elkaar'. ... corinthische

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking alles kits vandaan?
Genootschap Onze Taal - Alles kits betekent 'alles in orde'. Het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN) noemt als oudste bron waarin kits voorkomt een proefschrift uit 1904, Het Dialect der Noord-West-Veluwe van Wijnand van Schothorst. ... corinthische

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking kat in 't bakkie vandaan?
Genootschap Onze Taal - Kat in 't bakkie wordt gezegd van een makkelijk karweitje. We gebruiken het ook wel als uitroep in de betekenis 'voor elkaar!' en 'komt in orde! ... corinthische

                                                                                                                                           
Waar komt het woord toestel ('apparaat, machine') vandaan?
Genootschap Onze Taal - Toestel is afgeleid van het werkwoord toestellen, dat bestaat uit het bijwoord toe en het werkwoord stellen. Dit inmiddels verouderde werkwoord had onder meer de betekenissen 'in orde maken', 'in gereedheid brengen' en 'vervaardigen, maken, tot stand brengen'. ... corinthische

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1