YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: nationale conventie tweede kamer kabinet-balkenende ii femke halsema kabinet-balkenende iv paascrisis eerste kamer referendum rein jan hoekstra constitutionele toetsing minister pechtold herziening van de grondwet grondwetscommissie kabinet-de jong minister de graaf tweede kabinet-van agt burgerfora eerste kamerverkiezing derde kabinet-lubbers nationale conventie 2005-2006 grondwetsherzieningsprocedure europese raad europese commissie mark rutte eu-leiders raad van de europese unie raad van europa 13 bert koenders hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid europese regeringsleiders 15 euro-top eu-verdragen voorzitter van de europese commissie eu-top vaste voorzitter european council vaste voorzitter van de europese raad igc (intergouvernementele conferentie) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 76 voor - conventie - in 0.0175662040710449 seconden.

Nationale conventie

Parlement & Politiek - De Nationale conventie werd per 1 januari 2006 ingesteld door minister Pechtold om de vraag te beantwoorden of belangrijke elementen uit het huidige staatsbestel nog voldeden. De CDA'er Rein Jan Hoekstra was voorzitter. ... conventie

                                                                                                                                           
Europese Raad
Parlement & Politiek - Vaste voorzitter ... moeten worden herzien. de eu-leiders roepen dan een conventie

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling bestuurlijke vernieuwing
Parlement & Politiek - Ondanks diverse pogingen daartoe en het instellen van een aantal staatscommissies is het voor de voorstanders daarvan moeilijk gebleken om staatkundige of bestuurlijke vernieuwingen door te voeren. Zo liepen plannen voor een correctief referendum en een gekozen burgemeester vast in de Eerste Kamer. ... de baan. als gevolg van een in januari 2006 werd een nationale conventie

                                                                                                                                           
Wijziging procedure Grondwetsherziening
Parlement & Politiek - Belangrijke wijzigingen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing vergen vaak een wijziging van de Grondwet. Zo'n wijziging is echter moeilijker te realiseren dan een gewone wetswijziging. In de eerste plaats moeten de Eerste en de Tweede Kamer de wijziging in twee lezingen behandelen. ... zijn. ook dit idee verdween later weer van tafel. nationale conventie

                                                                                                                                           
Gekozen minister-president of formateur
Parlement & Politiek - In Nederland is de minister-president de voorzitter van de ministerraad en is belast met de coördinatie van het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' formeel geen bijzondere macht, maar in de loop der jaren is het ambt wel aan veranderingen ondergaan. ... discussie gekozen minister-president of formateur nationale conventie

                                                                                                                                           
Toekomst van de Eerste Kamer
Parlement & Politiek - Nederland heeft een tweekamerstelsel: naast de volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer is er een senaat, de Eerste Kamer. Wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen, worden in de Eerste Kamer (nogmaals) gecontroleerd. ... door de bevolking wordt gekozen. in 2006 heeft de nationale conventie

                                                                                                                                           
Grondwetscommissies
Parlement & Politiek - Vrijwel alle Grondwetsherzieningen tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van 1840 - werden voorafgegaan door een Staatscommissie. Ook de eerste Grondwet na de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) werd door een commissie voorbereid. ... overzicht zijn ook enkele commissies (zoals de nationale conventie

                                                                                                                                           
Burgerforum kiesstelsel
Parlement & Politiek - Het Burgerforum kiesstelsel werd ingesteld door minister Pechtold en had 140 leden onder voorzitterschap van Jacobine Geel. De Nationale conventie adviseerde in september 2006 om te experimenteren met de instelling van burgerfora die burgers een rol geven in de beleidsvoorbereidende fase. ... leden onder voorzitterschap van jacobine geel. de nationale conventie

                                                                                                                                           
Referendum
Parlement & Politiek - Een referendum is een volksstemming over een bepaalde politieke kwestie. Over referenda wordt in Nederland al decennia lang gediscussieerd. Voorstanders vinden deze volksstemmingen een goede manier om burgers meer invloed te geven. ... gerard schouw (d66). meer over raadgevend referendum nationale conventie

                                                                                                                                           
Kabinet-Balkenende II (2003-2006)
Parlement & Politiek - Het kabinet-Balkenende II, met CDA, VVD en D66 als deelnemende partijen, kwam tot stand nadat een (eerste) poging om een kabinet van CDA en PvdA te formeren, was mislukt. Omdat CDA en VVD samen geen meerderheid hadden en de LPF zichzelf had gediskwalificeerd als regeringspartij werd de voormalige coalitiepartner uit Balkenende I ingeruild door D66. ... verworpen. de graafs opvolger pechtold stelt een nationale conventie

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kiesstelsels en kiesrecht
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer wordt al sinds de verkiezingen van 1918 samengesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging. Voor die tijd (vanaf de Grondwetsherziening van 1848) werd er gebruik gemaakt van een meerderheidsstelsel (districtenstelsel), waarbij degene die in een district de absolute meerderheid had, was gekozen. ... leden onder voorzitterschap van jacobine geel. de nationale conventie

                                                                                                                                           
V. (Valéry) Giscard d'Estaing
Parlement & Politiek - Valéry Giscard d'Estaing (1926) leidde de Europese Conventie voor de Toekomst van Europa van maart 2002 tot juli 2003. Van 1974 tot 1981 was hij president van Frankrijk. In deze hoedanigheid speelde hij een doorslaggevende rol bij de instelling van de Europese Raad, waarin regeringsleiders uit alle EU-lidstaten regelmatig bijeenkomen (vanaf 1976); de invoering van rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement (vanaf 1979); en de oprichting van het Europees Monetair Stelsel (vanaf 1979). ... hoofdinhoud valery giscard d'estaing (1926) leidde de europese conventie

                                                                                                                                           
Kabinetswisselingen zonder verkiezingen
Parlement & Politiek - Sinds 1972 is het gebruikelijk dat na een kabinetscrisis Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. Die 'conventie' was een reactie op de tussentijdse kabinetswisseling in 1965 toen, zonder dat de kiezers zich hadden kunnen uitspreken, een centrumrechts kabinet werd opgevolgd door een centrumlinks kabinet. ... een kabinetscrisis tweede kamerverkiezingen plaatsvinden. die ' conventie

                                                                                                                                           
Grondwet voor de Europese Unie - ontwerp 2001
Parlement & Politiek - In december 2001 besloot de Europese Raad in het Belgische Laken een Europese Conventie over de toekomst van de Europese Unie in te stellen. ... besloot de europese raad in het belgische laken een europese conventie

                                                                                                                                           
Robespierre
Kunstbus - Frans advocaat en staatsman tijdens de Franse Revolutie, geboren 6 mei 1758 Arras - overleden 28 juli 1794 Parijs. ... van 1791. robespierre was initiatiefnemer tot de nationale conventie

                                                                                                                                           
Drs. G.M. (Gijs) de Vries
Parlement & Politiek - Rustige, welsprekende liberaal die vooral carrière maakte op Europees niveau. Na wetenschappelijk medewerker aan de Leidse universiteit te zijn geweest, werd hij op 28-jarige leeftijd lid van het Europees Parlement. ... korte periode in de tweede kamer werd hij lid van de europese conventie

                                                                                                                                           
Het referendum in Nederland
Parlement & Politiek - Een wetsvoorstel voor een raadgevend, correctief, bindend referendum haalde in 1999 niet de vereiste tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Daarna is wel enkele jaren een Tijdelijke referendumwet van kracht geweest. ... het oekraine associatieverdrag van de europese unie. nationale conventie

                                                                                                                                           
Roger Somville
Kunstbus - Roger Somville (1923) ... in het voorbijgaande. de naturalisten verwarren traditie en conventie

                                                                                                                                           
Constitutionele toetsing
Parlement & Politiek - Constitutionele toetsing door de rechter houdt in dat de rechter toetst (of mag toetsen) of wetten al dan niet in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het huidige artikel 120 van de Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet. ... passief kiesrecht gemeenteraad en provinciale staten nationale conventie

                                                                                                                                           
ambiguïteit
Kunstbus - Ambiguïteit is dubbelzinnigheid bij vormgelijkheid van woorden, woordgroepen of zinnen. ... op te lossen bestaat in de wiskunde een veelgebruikte conventie

                                                                                                                                           
Koen Theys
Koen Theys
Kunstbus - Koen Theys (1963) ... hij buit onder andere het idee uit dat beelden ingeburgerde conventie

                                                                                                                                           
Nachtwacht
Nachtwacht
Kunstbus - Rembrandt schilderde 'De Schutterij van Kapitein Frans Banning Cocq', beter bekend als 'De Nachtwacht', tussen 1640 en 1642. Het stuk was besteld voor de nieuwe hal in de Kloveniersdoelen, de musketiersectie van de burgerwacht. Rembrandt nam afstand van de conventie, die voorschreef dat degelijke genre stukken stijf en formeel moesten zijn, eerder een opstelling dan een aktie scene. ... van de burgerwacht. rembrandt nam afstand van de conventie

                                                                                                                                           
Is het geranium of Geranium?
Genootschap Onze Taal - Dieren- en plantennamen worden in algemene teksten met kleine letters geschreven: geranium, hond, das, hagedis, monnikskap, ooievaarsbek, begonia, hortensia, rode beuk, grove den, etc. Voor plantenfamilies geldt hetzelfde: haagbeukfamilie, begoniafamilie, papaverfamilie, etc. ... plantengids, wordt voor nederlandse namen soms ook de latijnse conventie

                                                                                                                                           
museum
Kunstbus - Het museum (meervoud: musea of museums) is een gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht zijn en uitgestald worden. ... publiek geopend. 1792 (27 september) besluit nationale conventie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1