YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek continuo basso continuo ligbas cultuur italiaanse christine schornsheim jean-baptiste loeillet muziekgeschiedenis henry purcell barok in de muziek canzoni alla francese symfonieorkest italiaanse-muziek franse-muziek triosonate italiaanse-opera sonate lodovico viadana georg friedrich handel design superstudio rob goorhuis franse cantilena motet engelse muziek accompagnato empfindsamer-stil orkestmuziek maurizio cazzati matthaus-passion canzonetta bolognese school franse kerkmuziek harmonieleer kunst radical-design nicolas chedeville venetiaanse-opera romeinse : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 64 voor - continuo - in 0.0167090892791748 seconden.

continuo

Muziekbus - Continuo 1. verkorting van basso continuo. 2. groep van instrumenten in het ensemble dat de basso continuo ten gehore brengt. ... continuo

                                                                                                                                           

basso continuo

Muziekbus - Basso Continuo (afgekort b.c.): akkoordschrift. Letterlijk: doorlopende bas. Ook wel generale bas of becijferde bas. Systeem van cijferaanduiding boven een basso continuo waaruit de bovenliggende harmonie kan worden afgelezen, derhalve een soort van verkorte notatie van akkoorden. ... continuo

                                                                                                                                           
Ligbas
Muziekbus - zie ' basso continuo ... zie ' basso continuo

                                                                                                                                           
Sonate
Muziekbus - Aanvankelijk, i.t.t. de cantate, een instrumentaal speelstuk. Vaak waren deze sonates geschreven als triosonate voor 2 violen en b.c. of als solosonate voor viool. Rond 1700 ontstaat de kerksonate (sonata da chiesa), met als delen: langzaam, snel, langzaam, snel, en de kamersonate (sonata da camera), die vaak, als de suite, invloeden heeft van dansvormen. ... groep (van doorgaans twee tot vier) instrumenten met een basso continuo

                                                                                                                                           
barok in de muziek
Muziekbus - Barok Het begrip dat oorspronkelijk uit het gebied van de beeldende kunst en vooral van de architectuur komt, werd ook door de muziekgeschiedenis overgenomen. Het is hier echter niet zo duidelijk te definiëren. ... en de partituren krijgen vaste vormen ( concerto grosso, basso continuo

                                                                                                                                           
Symfonieorkest
Muziekbus - ensemble bestaande uit strijkorkest, houten en koperen blaasinstrumenten, alsmede slagwerk. Het symfonieorkest Orkest, dat bestaat uit strijkorkest, houten en koperen blaasinstrumenten en slagwerk. Een symfonieorkest is een groot orkest dat doorgaans klassieke muziek ten gehore brengt (bijv. ... het samenspel en de harmonieen werden bepaald door de basso continuo

                                                                                                                                           
Italiaanse-Opera
Muziekbus - Italiaanse Opera Zie voor de voorgeschiedenis Italiaanse Opera het artikel Italiaanse muziek. renaissance Spaanse en vooral Italiaanse wereldlijke composities (de lauden en frottolen) nemen de ontwikkeling van de homofone stijl over en in Frankrijk ontstaat ca 1530 een type chanson dat mogelijk door de frottole beïnvloed is en eveneens homofoon is. ... gevallen meerstemmige vormen ondergaan: het nam de basso continuo

                                                                                                                                           
Henry Purcell
Muziekbus - Engels componist, geboren waarschijnlijk in 1659 in Londen, gestorven 21 november 1695 in Londen Zijn tijdgenoten prezen hem als " Orpheus Britannicus"; hij wordt beschouwd als de belangrijkste Engelse muziekpersoonlijkheid van de tweede helft van de 17de eeuw. ... purcell schreef er een twintigtal voor twee violen en basso continuo

                                                                                                                                           
Lodovico Viadana
Muziekbus - Lodovico Grossi da Viadana, Italiaans componist, geboren Viadana, bij Parma 1560 of 1564 - gestorven Gualtieri, bij Parma 1627 of 1645, Lodovico Viadana was een leerling van Porta. Hij werkte als kapelmeester aan de Dom te Mantua (tot 1609) en vervolgens in soortgelijke betrekkingen te Fano en Venetië. ... dicht men viadana de 'uitvinding' van de basso continuo

                                                                                                                                           
Triosonate
Muziekbus - Speelstuk voor twee (gelijkwaardige) melodie-instrumenten in sopraanregister (bijv. viool, fluit, hobo, kornet) die in dialoog tegenover elkaar staan. Een derde instrument (meestal clavecimbel, cembalo of orgel) neemt daarbij met akkoorden de harmonische ondersteuning op zich en wordt soms versterkt door nog een basinstrument (fagot of viola da gamba), de zgn. ... nog een basinstrument (fagot of viola da gamba), de zgn. basso continuo

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... bereiken in de barok een hoogtepunt in hun ontwikkeling. basso continuo

                                                                                                                                           
canzoni alla Francese
Muziekbus - Canzoni alla Francese De zuiver instrumentale muziek beleefde ca 1600 een ongekende opbloei. Terwijl de instrumenten tot diep in de 16de eeuw nog overwegend improviserend bespeeld werden óf het repertoire moesten delen met de vocale muziek - de chanson-literatuur zoals deze vnl. ... noodzakelijker werd. hier deed dus ook de basso continuo

                                                                                                                                           
Georg Friedrich Handel
Georg Friedrich Handel
Muziekbus - Georg Friedrich Händel Georg Friedrich Handel 1733, geschilderd door Balthasar Denner Georg Friedrich Händel, George Frideric Handel geboren Halle, 23-2-1685, gestorven Londen, 14-4-1759 Engels componist van Duitse afkomst Georg Friedrich Händel legde al vroeg een buitengewone muzikale begaafdheid aan de dag in de vorm van eminent orgelspel. ... met instrumentale begeleiding, 72 solocantates met continuo

                                                                                                                                           
Franse-muziek
Muziekbus - Franse Volksmuziek De oudste inheemse bevolking van Frankrijk werd achtereenvolgens door Kelten, Galliërs, Romeinen, Hunnen, Westgoten, Bourgondiërs, Germanen en Franken overrompeld. Deze stammen en volkeren brachten elk hun eigen cultuur, zangen en riten mee. ... kreeg een meer expressieve functie. ca 1640 deed de basso continuo

                                                                                                                                           
Jean-Baptiste Loeillet
Muziekbus - Jean-Baptiste Loeillet geboren Gent, 18-11-1680, gestorven Londen 19-7-1730 Belgisch componist en fluitist Jean-Baptiste Loeillet de oudere broer van Jacques Loeillet is de meest bekende vertegenwoordiger uit een Gentse familie van musici. ... voornamelijk frisse, bevallige sonates voor fluit en basso continuo

                                                                                                                                           
Christine Schornsheim
Muziekbus - Duits cembalo, piano, orgel en basso continuo speelster, geboren in Berlijn in 1959 Christine Schornsheim behoort tot de internationaal vermaarde specialisten op het gebied van de Oude Muziek en is als soliste op cembalo en hammerflügel evenzo gevraagd als muzikale partner van Peter Schreier, Andreas Staier, Christoph Huntgeburth, Mary Utiger, Ulla Bundies, het Reicha'schen Quintett evenals lid van het nieuw opgerichte Ensemble "Münchener Cammer-Music". ... schornsheim duits cembalo, piano, orgel en basso continuo

                                                                                                                                           
Italiaanse-muziek
Muziekbus - Italiaanse muziek Zie het artikel Italiaanse Volksmuziek voor de ontwikkeling van de muziek in Italië van voor 900 nC 9de eeuw In de 9de eeuw begon een geheel nieuwe wijze van musiceren. Het gelijktijdig hanteren van verschillende stemmen en het experimenteren met het gelijktijdig klinken van verschillende tonen deed zijn intrede, de klankfantasie en het voorstellings- en combinatievermogen werd steeds gecompliceerder. ... noodzakelijker werd. hier deed dus ook de basso continuo

                                                                                                                                           
Bolognese school
Muziekbus - De belangrijkste school voor Italiaanse kamermuziek concentreerde zich eind 17de eeuw rond de kerk van San Petronio in Bologna, waar Maurizio Cazzati kapelmeester was. In diens sonate voor viool solo en continuo La pellicana, gepubliceerd in 1670, is de volgorde der delen: 1 Allegro, 12/8, alla giga (met de vreemde tempo-aanduiding Largo e vivace), in imitatieve stijl. ... cazzati kapelmeester was. in diens sonate voor viool solo en continuo

                                                                                                                                           
accompagnato
Muziekbus - Accompagnato [It.: begeleidend], recitatief met orkestbegeleiding. Het begrip accompagnato duidt de vorm van het recitatief aan die voorzien is van een volledig gecomponeerde orkestbegeleiding. Het accompagnato-recitatief onderscheidt zich daarin van het secco-recitatief, dat slechts door cembalo of continuo wordt begeleid en dat slechts een generale basstem als oriënteringshulp ten grondslag ligt. ... daarin van het secco-recitatief, dat slechts door cembalo of continuo

                                                                                                                                           
Franse Kerkmuziek
Muziekbus - 1e helft 16e eeuw Parodiemis De kerkmuziek bood enige tijd weerstand aan de veranderingen van de renaissance. Een aantal componisten neigde zelfs tot een terugkeer naar de ononderbroken contrapuntische stijl van Ockeghem, bij wijze van reactie op de zeer persoonlijke en gedurfde experimenten van Obrecht en Josquin. ... en twaalf kleine motetten voor drie stemmen met basso continuo

                                                                                                                                           
Engelse muziek
Muziekbus - Engelse Muziek In de negentiende eeuw was veel Engelse muziek schatplichtig aan Duitsland, in de achttiende eeuw aan Italië, in de zeventiende aan Frankrijk, in de zestiende aan Italië en Spanje, en in de vijftiende eeuw aan Frankrijk. ... componeerde o.a. twaalf sonates voor twee violen en basso continuo

                                                                                                                                           
Superstudio
Superstudio
Kunstbus - Radicale experimentele architectuurgroep, opgericht in december 1966 in Florence door Adolfo Natalini (geb. 1941) en Christiano Toraldo di Francia (geb. 1941). Andere leden van de groep waren Gian Piero Frassinelli, Alessandro en Roberto Magris en Alessandro Poli. ... aan de trendgevoelige consumptiemaatschappij. il monumento continuo

                                                                                                                                           
canzonetta
Muziekbus - Canzonetta Een korte, luchtige canzone. Meerstemmige vocale muziek met danskarakter; in de 17de eeuw danslied voor solostem en continuo. Aan het einde van de zestiende eeuw waren canzonetta ('liedje') en balletto de twee belangrijkste lichtere genres van de vocale polyfonie in Italië. ... met danskarakter; in de 17de eeuw danslied voor solostem en continuo

                                                                                                                                           
Maurizio Cazzati
Muziekbus - De belangrijkste school voor Italiaanse kamermuziek concentreerde zich eind 17de eeuw rond de kerk van San Petronio in Bologna, waar Maurizio Cazzati kapelmeester was. In diens sonate voor viool solo en continuo La pellicana, gepubliceerd in 1670, is de volgorde der delen: I Allegro, 12/8, alla giga (met de vreemde tempo-aanduiding Largo e vivace), in imitatieve stijl. ... cazzati kapelmeester was. in diens sonate voor viool solo en continuo

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 37