YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur sgp vvd d66 pvda cda mark rutte kabinet-balkenende iv geert wilders tweede kamerverkiezingen rita verdonk alexander pechtold partij voor de dieren groenlinks sp jan marijnissen agnes kant muziek christenunie kabinet-balkenende ii jan peter balkenende wouter bos marianne thieme partij voor de vrijheid jozias van aartsen femke halsema pim fortuyn bas van der vlies maxime verhagen verenigde senioren partij verenigde senioren partij (vsp) ronald van raak boris dittrich andre rouvoet fred teeven fleur agema klaas de vries 2006 maria van der hoeven bert bakker : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2081 voor - continue directe democratie partij - in 0.221771955490112 seconden.
Tweede Kamerverkiezingen 2006
Op 22 november 2006 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. De verkiezingen waren aanvankelijk gepland op 15 mei 2007, maar werden vervroegd door de val van het kabinet-Balkenende II. ... partij voor nederland (lijst 15, niet in de kieskring tilburg) continue - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EVDD)

In Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EVDD) (Europe of Freedom and Direct Democracy (EFDD)) werken enkele van de eurosceptische partijen in het Europees Parlement samen, waaronder de Britse Independence Party (UKIP) en de Italiaanse Vijfsterrenbeweging. ... continue - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Forum voor Democratie (FvD)

Het Forum voor Democratie (FvD) is een denktank die in 2016 een politieke partij werd. Kern van het programma is het invoeren van diverse vormen van directe democratie zoals referenda en gekozen bestuurders, en het versterken en/of terugwinnen van de nationale soevereiniteit. ... continue - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politieke jongerenorganisaties
Vrijwel iedere in het Nederlandse parlement vertegenwoordigde politieke partij heeft een politieke jongerenorganisatie. Een politieke jongerenorganisatie is een organisatie voor jongeren die statutair is verbonden aan een politieke partij. ... continue - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partijen in Tweede en Eerste Kamer

Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen. ... continue - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kiezers
In onze parlementaire democratie worden de personen die het land besturen, tijdens vrije verkiezingen gekozen door het volk. Dit zijn in Nederland in principe alle Nederlanders van 18 jaar of ouder die niet van het kiesrecht zijn uitgesloten bij een rechterlijke uitspraak. ... continue - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partijfinanciering

Politieke partijen kunnen uit een aantal financieringsbronnen putten. Interne bronnen van partijen zijn ledencontributie, 'partijbelasting' van volksvertegenwoordigers en fondsenwerving. Externe bronnen zijn giften, sponsorinkomsten en (overheids)subsidie. ... continue - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prawo i Sprawiedliwosc (PiS)
Recht en Rechtvaardigheid ( Prawo i Sprawiedliwosc ) is een conservatief-nationalistische partij in Polen. De partij staat rechts in het politieke spectrum en won de verkiezingen van 2015. Sinds augustus 2015 komt de president van Polen, Andrzej Duda, uit deze partij. ... continue - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Democraten 66 (D66)
Democraten 66 (D66) is een hervormingsgezinde sociaal-liberale partij. Sinds zijn verkiezing tot lijsttrekker op 24 juni 2006 is Alexander Pechtold politiek leider. De partij werd opgericht op 14 oktober 1966 door 44 'homines novi', waarvan er 25 eerder bij andere politieke partijen actief waren geweest. ... continue - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PvdA en Tweede Kamerverkiezingen 2017
De Partij van de Arbeid (PvdA) ging de verkiezingen van 15 maart 2017 in met het verkiezingsprogramma 'Een verbonden samenleving'. De lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid was Lodewijk Asscher. ... continue - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. J.P.A. (Hans) Gruijters
Uit de VVD-afkomstige politicus en bestuurder van D66. Non-conformistische Brabander die in zijn studententijd Amsterdammer werd en aldaar gemeenteraadslid. Weigerde als raadslid een receptie voor Beatrix en Claus bij te wonen en maakte zich daarmee onmogelijk in de VVD. ... continue - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Ferdinand Domela Nieuwenhuis ( Amsterdam, 31 december 1846 - Hilversum, 18 november 1919) was aanvankelijk een predikant, later socialistische politicus en nog later een sociaal-anarchist en antimilitarist. ... continue - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Dr. J.M. (Joop) den Uyl
Gedreven PvdA-ideoloog en -politicus en econoom. Voor sommigen 'ome Joop', voor anderen de verpersoonlijking van verfoeilijk socialisme. Kwam vanuit de journalistiek in de 'denktank' van de PvdA en werd in 1956 Tweede Kamerlid. ... continue - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatkundige vernieuwing in de jaren zestig
In het midden van de jaren '60 van de twintigste eeuw kwam er van enkele kanten roep om staatkundige vernieuwing. Er was onvrede over het nogal gesloten politieke systeem, waarin een bestuurselite de dienst uitmaakte. ... continue - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

90 jaar Staatkundig-Gereformeerde Partij

PDC, april 2008 ... continue - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
NSB
De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (NSB) was van 1931 tot 1945 een Nederlandse politieke partij. ... continue - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Gekozen minister-president of formateur
In Nederland is de minister-president de voorzitter van de ministerraad en is belast met de coördinatie van het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' formeel geen bijzondere macht, maar in de loop der jaren is het ambt wel aan veranderingen ondergaan. ... continue - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
GeenPeil (GeenPeil)
GeenPeil is een politieke partij (democratische beweging 2.0), die streeft naar extreme vorm van directe democratie. Tweede Kamerleden moeten uitvoeren wat de achterban via online peilingen doorgeeft. ... continue - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Roger Somville
Roger Somville (1923) Frans- Belgische graficus, schilder, tekenaar en tapijtontwerper. Neo- expressionistische stijl. Geboren in Schaarbeek ( Brussel). Roger Somville (°13-11-1923) is één van de meest prominente kunstenaars en ongetwijfeld de meest bekende uit Franstalig België. ... continue - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
David Alfaro Siqueiros
Mexicaans kunstenaar, geboren 29 december 1896 in Camargo, Chihuahua - gestorven, 6 januari 1974 in Cuernavaca, Morelos. David Alfaro Siqueiros, een sociaal realistisch schilder en communist, was één van verschillende beroemde Mexicaanse muralisten uit die tijd, waaronder Diego Rivera, José Clemente Orozco en Rufino Tamayo. ... continue - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
fascisme
Het fascisme (o) ... is extreem nationalistisch. 8. het fascisme pleit voor een continue - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Fracties in het Europees Parlement
Een fractie is een politiek samenwerkingsverband tussen parlementsleden met dezelfde politieke overtuiging (christendemocratisch, liberaal, socialistisch, etc.). Vanuit deze overtuiging probeert een fractie invloed uit te oefenen op Europees beleid. ... continue - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europees Parlement (EP)
De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. ... continue - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Herman Heijermans
Nederlands auteur, recensent, roman- en toneelschrijver en sociaal-democraat, geboren Rotterdam, 3 december 1864, overleden Zandvoort, 22 november 1924). Pseudoniemen: onder meer Dirk Akerman, Cali-Nicta, Colijn, Deysselianus, L. ... continue - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8