YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst constructieve constructivistisch constructieve kunst constructivisme constructivistische design eisenloeffel jan eisenloeffel jac. van den bosch architectuur cultuur literair dialectisch dialektiek andre lhote bik van der pol dialectiek recensie abstract geometrische kunst 't binnenhuis concrete schilderkunst nolde concrete kunst severini latemse-school emil nolde dialectische hermann muthesius gino severini architectuurstijl rationalisme 2017 kabinet-rutte i 5 zetels cu 2003 2011 egbert schuurman tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 lijst 2017 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 77 voor - constructieve - in 0.0164179801940918 seconden.
constructivisme
Kunstbus - Het constructivisme is een omstreeks 1913 in Rusland ontstane kunstrichting van de moderne kunst die voor schilder- en beeldhouwkunst de beperking tot puur geometrische vormen in hun compositie of constructie verlangde. ... constructieve

                                                                                                                                           
Jan Eisenloeffel
Kunstbus - Nederlandse tekenaar, ontwerper en maker van metalen, glazen en keramische gebruiks- en siervoorwerpen, geboren 10 januari 1876 Amsterdam - overleden 17 september 1957 aldaar. ... was jan eisenloeffel de voornaamste voorvechter van deze constructieve

                                                                                                                                           
Jac. van den Bosch
Kunstbus - Nederlandse meubel- en interieurontwerper, graficus, schilder, glaskunstenaar, ontwerper, architect, tekenaar en auteur, geboren 19 oktober 1868 Amsterdam - overleden 27 augustus 1948 Haarlem. ... talloze meubels. jac. van den bosch is vooral bekend om zijn constructieve

                                                                                                                                           
dialectiek
Kunstbus - 1 kennisleer die van de dialoogvorm gebruik maakt, het denken vanuit twee polen2 vaardigheid in het voeren van discussies3 vaardigheid in het spreken van lokale talen ... dialoog heen een zekere eenheid van het gedachtegoed op een constructieve

                                                                                                                                           
Hermann Muthesius
Kunstbus - Hermann Muthesius (1861-1927) was een Duitse architect die een belangrijke rol heeft gespeeld in de verbreiding van de Engelse architectuur. Vooral in zijn publicaties, maar ook in zijn architectuur komt het Engelse landhuis veelvuldig naar voren als voorbeeld voor vernieuwing van de leef-, woon- en bouwvormen. - (organische en het functionele is het uitgangspunt bij uitstek van het functionalistische denken in de architectuur. Voor een hele generatie architecten golden de organisatieprincipes van natuurlijke organismen als leidend principe. Wanneer Hermann Muthesius pleit voor constructieve eerlijkheid, verheft hij de tektoniek van de plantenwereld en de tektoniek van het menselijk lichaam - dat hiermee meteen als een organische entiteit, als onderdeel van de natuur naar voren wordt geschoven - tot na te volgen model. Een analoog idee over het natuurlijke als norm (tegenover het historische als voorbeeld) vindt men bij Henry Van de Velde. Ook in het functionalisme schemert dus de opvatting door dat architecturale principes gebaseerd dienen te zijn op principes die voorkomen in de natuur. Louis Sullivan gaf hiertoe de aanzet met de gedachte dat de vorm op een organische manier moet voortvloeien uit de functie, een 'universele wet' die hij afleidde uit het feit dat de uiterlijke verschijningsvorm van natuurlijke objecten onveranderlijk het innerlijk, het 'aangeboren wezen' uitdrukt. - (www.oxumoron.org) ... als leidend principe. wanneer hermann muthesius pleit voor constructieve

                                                                                                                                           
Bik van der Pol
Kunstbus - (Liesbeth Bik (1959) en Jos van der Pol(1961)) ... en maatschappij. de systematische en rationele benadering van constructieve

                                                                                                                                           
architectuurstijl rationalisme
Kunstbus - Het rationalisme, een architectuurstroming die opgang deed tussen 1900 en 1920, is een reactie op de neo-stijlen van eind 19e eeuw en wil de functie en constructie van een gebouw duidelijk zichtbaar maken. Basis voor deze stroming zijn de denkbeelden van Gottfried Semper, Labrouste en E.E. Viollet-le-Duc. ... aangebracht. berlage ontwierp ook de meubels die een sobere, constructieve

                                                                                                                                           
André Lhote
Kunstbus - Frans schilder, illustrator, beeldhouwer en kunsthistoricus, 05.07.1885 Bordeaux - 21.01.1962 Parijs. ... een eigen stijl. zijn werken lieten een zeer analytische en constructieve

                                                                                                                                           
Recensie
Kunstbus - Een recensie is een kritische bespreking van een boek, een film, een toneelvoorstelling, een muziekuitvoering of enige andere culturele uiting, gepubliceerd in een krant of tijdschrift of op het internet. De persoon die een recensie schrijft, noemt men een recensent. Het gratis exemplaar van een boek, cd of dvd dat een recensent van de uitgever ontvangt, heet recensie-exemplaar.Een recensie bevat op zijn minst een (liefst met argumenten onderbouwd) waardeoordeel over het culturele product. Daarnaast kan het besprokene in een ruimere context worden gesitueerd (bv. het oeuvre van een schrijver, ontwikkelingen in de literatuur, de tijdsgeest), de voorstelling worden beschreven of de korte inhoud van een film worden weergegeven.Afhankelijk van het medium, verschijnen recensies in principe enkele dagen, weken of maanden nadat wat wordt besproken in de openbaarheid is gekomen. Bij een roman of ander boek dat men graag snel onder de aandacht wil krijgen, sturen uitgevers soms al de drukproeven naar recensenten opdat er meteen bij het verschijnen een bespreking in de media zou staan. Sommigen betreuren deze gehaaste vorm van literaire kritiek, die een gedegen oordeel, gebaseerd op rustige lectuur, in de weg kan staan.Enkele critici bundelen hun al dan niet herwerkte recensies na verloop van tijd in boekvorm, vaak aangevuld met diepgaandere beschouwingen en/of overzichtsstukken.Over de invloed van recensies zijn de meningen verdeeld. Ze worden over het algemeen gretig gelezen, maar beïnvloeden de verkoop van boeken veel minder dan een top-10-lijstje of een tv-optreden van een auteur. Omdat ook een negatieve recensie een boek onder de aandacht brengt, delen heel wat uitgevers de mening \ ... duitse 'literarisches quartett' (met marcel reich-ranicki). constructieve

                                                                                                                                           
Gino Severini
Kunstbus - Italiaans schilder, mozaïekkunstenaar, decorontwerper en schrijver, geboren Cortona 7 april 1883, gestorven Parijs 27 februari 1966. ... mercure frankrijk, 1 februari 1916) en maakt de strenge constructieve

                                                                                                                                           
't Binnenhuis
't Binnenhuis
Kunstbus - De coöperatieve Firma 't Binnenhuis was een Meubelatelier en verkooplokaal voor kunstnijverheid in de Raadhuisstraat 46-50 Amsterdam opgericht in 1900 en beëindigd in 1929. ... kunstenaars zo ver doorgevoerd dat bij veel voorwerpen de constructieve

                                                                                                                                           
Emil Nolde
Emil Nolde
Kunstbus - Emil Nolde (1867-1956) ... aan het schappen. de vorm wordt haast altijd met weinig constructieve

                                                                                                                                           
concrete kunst
Kunstbus - Door Max Bill geïntroduceerde term voor non-figuratieve uitbeeldingswijzen. De stroming concrete kunst, ook wel absolute kunst, abstract geometrische kunst of constructieve kunst genoemd, kenmerkt zich door een strenge geometrische vormentaal (vierkanten, rechthoeken, cirkels, driehoeken enzovoort), is doorgaans beperkt en beheerst in haar kleurgebruik en ademt planmatigheid, orde, zakelijkheid en rationaliteit. ... kunst, ook wel absolute kunst, abstract geometrische kunst of constructieve

                                                                                                                                           
Latemse-School
Kunstbus - Latemse School ... het achterplan, tot een wazige structuur synthetiseerde. de constructieve

                                                                                                                                           
Bert Nienhuis
Kunstbus - Lambertus (Bert) Nienhuis ... voor in de mal vervaardigd sieraardewerk in de stijl van de constructieve

                                                                                                                                           
Mark di Suvero
Mark di Suvero
Kunstbus - ... vormingsproces ingezet. new star vereenigt expressieve en constructieve

                                                                                                                                           
Sigurd Frosterus
Kunstbus - Finse architect en estheticus, geboren 4 juni 1876 te Asikkalassa - overleden op 1 maart 1956 in Helsinki. ... een minimale inzet van middelen waarbij hij zich beperkt in constructieve

                                                                                                                                           
Maria Magdalena
Maria Magdalena
Kunstbus - Maria Magdalena is een Bijbels figuur uit het Nieuwe Testament, waarin wordt vermeld dat zij behoorde tot de groep van vrouwen die Christus vergezelde op zijn tochten. Haar feestdag (gedachtenis) valt op 22 juli. ... of kan deze zin, en de vrouw aan wie ze gericht is, ook op een constructieve

                                                                                                                                           
Tachisme
Kunstbus - tachisme ... die in fel contrast staan met de geometrische of constructieve

                                                                                                                                           
Hans Uhlmann
Hans Uhlmann
Kunstbus - ... van 1934/35, wijdt hij zich volledig aan het portret en zijn constructieve

                                                                                                                                           
Barbara Nanning
Kunstbus - Nederlandse keramiste en glasontwerper, geboren 1957 te Den Haag. ... gekleurde garens, meegebracht uit mexico, als decoratieve of constructieve

                                                                                                                                           
dalai lama
dalai lama
Kunstbus - ... in 1989 ontving hij de nobelprijs voor de vrede vanwege zijn constructieve

                                                                                                                                           
Boerderijen Stichting Groningen<#>Boerderijnamen
Kunstbus Groningen - De Boerderijen Stichting Groningen heeft het bevorderen van de landelijke bouw- en heemkunst in Groningen, in het bijzonder die van “boerderijen ten doel. Zij geeft voorlichting aan eigenaren van (monumentale) boerderijen met betrekking tot zaken als onderhoud, restauratie, verbouw en subsidiemogelijkheden. ... opzet onderscheidt deze westerwoldse boerderij zich in de constructieve

                                                                                                                                           
Francisco Borès
Kunstbus - Spaans schilder, geboren 6 mei 1898 in Madrid - overleden 10 mei 1972. ... maar echt gegrepen wordt hij door matisse, door derain in zijn constructieve

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 15