YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet minister-president kabinetsformatie constituerend beraad staatssecretarissen ministers tweede kamer minister soorten kabinetten koninklijk besluit staatssecretaris voorzitter van de eerste kamer reglement van orde van de tweede kamer gekozen minister-president of formateur premier grondwet regering demissionair financien parlementair kabinet formatie kamervoorzitter tweede kamerverkiezing staatshoofd binnenlandse zaken burgemeesters regeringsverklaring kabinetsformatie 2017 regeerakkoord vicevoorzitter van de raad van state commissaris van de koning(in) minister zonder portefeuille coalitie informateur voorzitter van de tweede kamer buitenlandse zaken kabinet-van agt ii fractievoorzitters nieuwe kabinetsformatie kabinet-den uyl : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 91 voor - constituerend beraad - in 0.411165952682495 seconden.

Constituerend beraad

Het constituerend beraad is de bijeenkomst van alle kandidaat-ministers van een nieuw kabinet. Huiselijk wordt het wel omschreven als de oprichtingsvergadering van het kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... tijdens de eerste ministersvergadering, het constituerend beraad, wordt officieel bepaald wie verantwoordelijk is waarvoor. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

beraad - (overleg)

beraad * [overleg] { beraet 1265-1270} middelnederduits, middelhoogduits berāt, oudfries birēd [overleg], van be- + raad.<#>beraad znw. o., mnl. beraet, mnd. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
beraden - (zich)
beraden (zich) ww. ‘overleg plegen’ Mnl. deliberare. losmaken uel beraden [ ca. 1320; Claes 1982, 218], hem beraden ‘beraadslagen’ [begin 15 e eeuw; MNW]. Afleiding met → be- van het sterke werkwoord → raden ‘adviseren’. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887) ... met latten; flouern = bevloeren; bloard = beblaard, van bladeren voorzien; hollen (houden) = behouden; roadsloagen = beraadslagen; huiven = behoeven; seffeloos = beseffeloos, enz. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           

spitsberaad - (topoverleg)

spitsberaad s.nw. Beraad deur regeringsamptenare gehou. Uit spits en beraad, as leenvertaling van Eng. summit meeting (1955) of summit talks (1955). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Gevolgen kabinetscrisis
Het uitbreken van een kabinetscrisis kan, afhankelijk van de oorzaak, verschillende gevolgen hebben. Enkele ministers (meestal van één partij) kunnen bijvoorbeeld ontslag nemen, ministers kunnen hun portefeuilles ter beschikking stellen, er kan een interim-kabinet komen of het zittende kabinet kan demissionair worden. ... overigens kan de uitkomst materieel gezien het zelfde zijn, want de koningin kan in beide gevallen het verzoek in beraad houden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
heug - (zin, lust)
heug zn. ‘zin, lust’ Mnl. hoghe, hueghe ‘vreugde’ in in hogen ende vro ‘blij en vrolijk’ [1265-70; CG II, Lut.K], die drake wert des bloets in hueghe ende wert dronken an die dranc ‘van het bloed werd de draak vrolijk en hij werd dronken van de drank’ [1287; CG II, Nat. ... heug * [zin] { heuge, ho(e)ge [gedachte, herinnering, beraad, vrolijkheid] 1276-1300} oudsaksisch, oudhoogduits hugi, oudfries hei, oudengels hyge, oudnoors hugr, gotisch hugs; etymologie - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Dodewaard, Johannes Antonius Eduardus van (1913-1966)
... voor het beleid aan de top koos hij na rijp beraad een achttal leken uit, o.a. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           

bosberaad - (vergadering op een afgezonderde plek)

bosberaad s.nw. Vergadering op 'n afgesonderde plek met die doel om sonder onderbreking of steurnis aandag aan moeilike sake te gee. Samestelling van bos en beraad. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
De Slag aan de Somme (1 juli-18 november 1916)
Het oorlogsjaar 1915 was slecht verlopen voor de Geallieerden. Eind 1915 hielden de geallieerde generaals beraad, en planden zij een groot voorjaarsoffensief in Noord- Frankrijk, en wel in het centrale deel van het westfront, het gebied rond de rivier de Somme. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Secretaris-generaal
De secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van een ministerie. Behalve belangrijk ambtelijk adviseur van de minister en/of staatssecretaris (sen) is de secretaris-generaal ook belast met de leiding aan het ambtelijke apparaat. ... wekelijks is er een vergadering van alle secretarissen-generaal, het zogeheten sg-beraad van het college van secretarissen-generaal. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aalberse, Petrus Josephus Mattheus (1910-1989)
... nog secretaris van de raad van overleg voor sociaal-economische aangelegenheden en van de stichting 'katholiek maatschappelijk beraad'. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde. ... beraad, beraod, beraad. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo. ... beraad, beraod, beraad. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
Lieftinck, Pieter (1902-1989)
... zijn verblijf in de kampen te buchenwald, haren en sint-michielsgestel besteedde hij actief aan het beraad over de politieke en sociaal-economische vernieuwing van nederland na de bevrijding. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam ... beraad, beraot, onzijdig, beraad. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
pitsjaren - (een bijeenkomst beleggen)
pitsjaren [een bijeenkomst beleggen] {1614} < maleis bicara [spreken, gesprek, beraad].<#>poetsaren, ww.: plagen. Br. pitsjaren, poetsjaren ‘handtastelijk pesten’. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
raad - (advies; bestuursorgaan)
raad zn. ‘advies; bestuursorgaan’ Onl. rāt ‘advies’ in an radon ouir kint manno ‘met betrekking tot zijn raadgevingen over de mensenkinderen’ [10 e eeuw; W. ... 'overleg, beraadslaging, beraad, besluit, plan, raad, middel, maatregel, benodigdheden, voorraad, geheim, list, wijze van doen, geest, gemoed, r - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
De fusie is besproken / besproken geworden
Beide zinnen zijn juist, maar de voorkeur gaat uit naar 'De fusie is besproken. ... dat neemt niet weg dat we een enkele keer een zin aantreffen als 'die beslissing is na rijp beraad genomen geworden.' de algemene nederlandse spraakkunst (1997) zegt hierover: "het al dan niet uitdrukken van geworden zou ingeg - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
consideratie - (overweging, toegeeflijkheid)
consideratie zn. ‘overweging, toegeeflijkheid’ Vnnl. consideracye, consideracie ‘overweging, beraad’ [1524; MNHWS], uyt consideratie van ‘in aanmerking genomen’ [1528; MNHW]; nnl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Joekes, Adolf Marcus (1885-1962)
... erleg tussen de vertegenwoordigers van de belangrijkste politieke partijen in het politiek convent en was hij betrokken bij het beraad in het grootburgercomite in 1942. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Kieviet, Cornelis Johannes (1858-1931)
... na ampel beraad werd het voorstel toch aangenomen. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
De kroniek van Sicke Benninge
Sicke Benninge schrijft in het eerste kwart van de 16de eeuw een kroniek: Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden en de der stadt Groningen. Stadjer Benninge beschrijft vooral zijn eigen tijd vanuit het perspectief van de stad. ... hij beschrijft bijvoorbeeld de beraad­slagingen in de raad in de roerige periode 1505/1506 zo gedetailleerd, dat hij toen wel in kringen moet hebben verkeerd waar de - (bron: De verhalen van Groningen)
                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 144