YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur conservatisme fascio liberalisme liberalen fascistische fascisten fascisme conservatieven fascist fascistisch fasces liberalist conservatief liberaal liberale neofascisme fascis ronald van raak dr. a.a.g.m. (ronald) van raak kunst muziek julika rudelius abraham kuyper carry van bruggen victoriaanse-stijl s.-maria-novella kobke hoofdletter of kleine letter dr. a. (abraham) kuyper namen guillaume de machaut roger somville santa-maria-novella christen kobke victoriaans victoriaanse somville politiek peter schat joaquin torres-garcia : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 23 van 23 voor - conservatisme - in 0.013775110244751 seconden.

conservatisme

Kunstbus - het conservatisme (o) (v. Lat. conservare = behouden), Neiging tot behoud, afkeer van vernieuwing of verandering, in ongunstige zin behoudzucht... Zie ook: christen-democratische en liberale partijen in de westerse wereld een sterke conservatieve stroming, zonder dat deze echter een belemmering vormt voor de opbouw van een sociale verzorgingsstaat. ... conservatisme

                                                                                                                                           
conservatief
Kunstbus - Behoudend, niet veranderingsgezind. Zie ook conservatisme. ... behoudend, niet veranderingsgezind. zie ook conservatisme

                                                                                                                                           
fascisme
Kunstbus - Het fascisme (o) Politiek systeem berustende op ultranationalistische, autoritaire en onverdraagzame beginselen, autoritaire gezagsuitoefening en verwerping van de democratie. Fascisme ( Italiaans: fascismo) is een politiek stelsel dat aan de macht was van 1922-1943 in Italië, van 1928 - 1974 in Portugal, van 1933-1945 in Duitsland, van 1939-1975 in Spanje en nu nog steeds bestaat in andere landen. ... stroming in diskrediet te brengen. fascisme en autoritair conservatisme

                                                                                                                                           
liberalisme
Kunstbus - Politiek-maatschappelijke ideologie die ontstaan is in de Verlichting van de 18e eeuw. Het liberalisme stelt de vrijheid van het individu centraal. Ieder individu moet zoveel mogelijk zijn eigen leven inrichten en is daarvoor zelf verantwoordelijk. ... is een stroming die tussen het liberalisme en het conservatisme

                                                                                                                                           
Dr. A.A.G.M. (Ronald) van Raak
Parlement & Politiek - Ronald van Raak (1969) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP. Hij was daarvoor, sinds 10 juni 2003, Eerste Kamerlid voor de SP. Hij was als docent geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP. ... heer van raak is gepromoveerd op een studie over het 19-eeuwse conservatisme

                                                                                                                                           
Peter Schat
Peter Schat
Muziekbus - Nederlands componist, Utrecht 5 juni 1935 - Amsterdam 3 februari 2003 Peter Schat studeerde studeerde piano bij Jaap Callenbach aan het conservatorium van Utrecht en theorie en compositie aan het Koninklijk Conservatorium in 's- Gravenhage bij Kees van Baaren. ... staat. met dit muziekstuk wilden de componisten het burgerlijk conservatisme

                                                                                                                                           
Carry van Bruggen
Kunstbus - Nederlands schrijfster en essayiste, geboren 1 januari 1881 te Smilde, overleden 16 november 1932 te Laren (Nh). Carry van Bruggen schreef romans, toneelstukken, essays en filosofische werken. Haar vroegste werk is realistisch- psychologisch. ... literatuur onderzoekt en de vloer aanveegt met alle vormen van conservatisme

                                                                                                                                           
Guillaume de Machaut
Guillaume de Machaut
Muziekbus - ook Guillaume de Machault, Giulelmus de Mascandio geboren ca. 1300 in Champagne, gestorven in april 1377 in Reims Frans priester, dichter en componist Over het leven van Guillaume de Machaut is slechts weinig bekend. ... hoven van die tijd. machaut staat tussen de twee extremen, conservatisme

                                                                                                                                           
Santa-Maria-Novella
Santa-Maria-Novella
Kunstbus - Basiliek en klooster aan de Piazza Santa Maria Novella in het westelijke deel van de stad Florence in Italië. Onderstaand artikel is een ruwe voorlopige opzet. Aan een definitief artikel wordt nog gewerkt. ... ook het centrum van de religieuze orthodoxie en het politieke conservatisme

                                                                                                                                           
Victoriaanse-Stijl
Kunstbus - Victoriaans Victoriaans is een aanduiding voor een tijdperk, namelijk de regeringsperiode van de Engelse koningin Victoria (1837 tot 1901) en voor een groot aantal voorwerpen, stijlen, modes, zeden en opvattingen die in die tijd vooral in Groot-Brittannië gangbaar waren. ... ontstonden. elementen van de victoriaanse levenshouding zijn: conservatisme

                                                                                                                                           
Politiek
Kunstbus - De Politiek (v) 1 geheel van beginselen en regels van bestuur. 2 beleid van een regering. 3 manier van optreden => tactiek. politiek (bn.) - Betrekking hebbend op de politiek, het staatkundig beleid. De politicus (m. ... politiek: anarchisme, christen- democratie, communisme, conservatisme

                                                                                                                                           
Joaquin Torres-Garcia
Kunstbus - Joaquín Torres-García Uruguayaans schilder en theoreticus, geboren 28 juli 1874 te Montevideo, gestorven 8 augustus 1949 in Montevideo. Joaquín Torres García wordt tegenwoordig gezien als een van de meest invloedrijke kunstenaars van de vroege 20ste eeuw uit Latijns- Amerika. ... gonzalez. vanaf 1896 begint hij zich af te zetten tegen het conservatisme

                                                                                                                                           
Hannah Arendt
Hannah Arendt
Kunstbus - Hannah Arendt (Hannover, 14 oktober 1906 - New York City, 4 december 1975) was een Joods- Duits- Amerikaanse filosofe en politiek denkster die zich onder andere heeft verdiept in de vragen die samenhangen met totalitaire politieke systemen. ... op een strakke doctrine zoals socialisme, liberalisme of conservatisme

                                                                                                                                           
Dr. A. (Abraham) Kuyper
Parlement & Politiek - 'Abraham de geweldige'. De grote voorman en stichter van de Anti-Revolutionaire Partij, de partij van de 'kleine luyden'. Krachtig organisator en goed spreker. Stichtte tevens het dagblad 'De Standaard', de Vrije Universiteit en de Gereformeerde Kerk. ... sententiarum inter se compositionem (dissertatie, 1862) - " conservatisme

                                                                                                                                           
Per Norgard
Per Norgard
Muziekbus - Per Nørgård Per Nørgård geboren Gentofte 13 juli 1932 Deens componist tekenen en muziek Nørgård begon op zijn zevende jaar piano te spelen en begon al vroeg te improviseren en te componeren. Hij had ook een tekentalent en een aantal jaren richtte hij zich hierop. ... tot 1962 muziekcriticus voor de krant 'politiken'. vanwege het conservatisme

                                                                                                                                           
biedermeier
Kunstbus - Biedermeier (1815-1848) Stroming in de literatuur en de beeldende kunst, die zich in de jaren 1815-1848 hoofdzakelijk in Duitsland en Oostenrijk ontwikkelde. Het werk werd gekenmerkt door burgerlijke zelfgenoegzaamheid, conformisme en een afkeer van uitersten. ... en oostenrijk, in politiek opzicht een conservatieve tijd. dit conservatisme

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik ben rooms-katholiek ' of 'Ik ben Rooms-Katholiek '?
Genootschap Onze Taal - 'Ik ben rooms-katholiek' is correct: het woord rooms-katholiek wordt met kleine letters geschreven. ... confucianisme confucianist, confucianisten confucianistisch conservatisme

                                                                                                                                           
Wiener-Philharmoniker
Muziekbus - Wiener Philharmoniker (1842) Wereldberoemd Oostenrijks symfonisch orkest. orkest waarin de leden bij meerderheid van stemmen besluiten nemen. Het orkest is een begrip in de wereld van de klassieke muziek. ... gekeken als een "oude mannen bolwerk", een toonbeeld van conservatisme

                                                                                                                                           
Julika Rudelius
Kunstbus - Julika Rudelius (1968) Julika Rudelius geboren in 1968 te Keulen studeerde visuele communicatie aan de Hochschule der bildenden Künste in Hamburg en fotografie aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. ... en laissez-faire mee te kunnen draaien. maar of dit nieuwe conservatisme

                                                                                                                                           
Roger Somville
Kunstbus - Roger Somville (1923) Frans- Belgische graficus, schilder, tekenaar en tapijtontwerper. Neo- expressionistische stijl. Geboren in Schaarbeek ( Brussel). Roger Somville (°13-11-1923) is één van de meest prominente kunstenaars en ongetwijfeld de meest bekende uit Franstalig België. ... helpen om het systeem omver te werpen. het kapitalistisch conservatisme

                                                                                                                                           
Christen Købke
Christen Købke
Kunstbus - zelfportret Deense kunstenaar, portret- en landschapschilder, etser en lithograaf, geboren 26 mei 1810 in Kopenhagen - overleden 7 februari 1848 in Kopenhagen. Christen Schjellerup Købke is opgeleid aan de academie in Kopenhagen. ... en oostenrijk, in politiek opzicht een conservatieve tijd. dit conservatisme

                                                                                                                                           
Niels Gade
Muziekbus - Niels Vilhelm/Wilhelm Gade geb. 22-2-1817 Kopenhagen, gest. 21-12-1890 Kopenhagen Deens componist, violist en dirigent Niels Gade was de zoon van een instrumentenmaker en kreeg vioolles van zijn vader. ... zijn vorming. de stad werd gezien als een bastion van muzikaal conservatisme

                                                                                                                                           
Jacques Louis David
Jacques Louis David
Kunstbus - zelfportret 1794 Frans schilder, geboren op 30 augustus 1748 te Parijs - overleden 29 december 1825 in Brussel. Jacques-Louis David, vaak kortweg David genoemd, lanceerde zich met zijn sobere kleuren, spaarzame lichteffecten en strakke lijnen als voortrekker van het neoclassicisme dat zich afzette tegen de frivoliteit van het rococo. ... starheid die daarenboven vaak gepaard gaat met kortzichtig conservatisme

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 16