YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur conservatieven conservatief baron schimmelpenninck van der oye jyrki katainen jhr.mr. g.c.j. () van reenen finland mari kiviniemi kabinet-van hall/donker curtius mr. w.a.a.j. () baron schimmelpenninck van der oye land finland alexander stubb p. (petr) necas van reenen juha sipila petr necas europese commissie commissie katholieken thorbecke antirevolutionairen liberalen kallas, siim evp potocnik, janez reding, viviane europees parlement wallstrom, margot barosso kabinet-van hall/van heemstra barroso kabinet-mackay rehn, olli kabinet-van zuylen van nijevelt beata szydlo vassiliou, androula semeta, algirdas algemeene bond van rk-kiesverenigingen aprilbeweging elzbieta bienkowska : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 144 voor - conservatief - in 0.0105209350585938 seconden.

conservatief

Kunstbus - Behoudend, niet veranderingsgezind. Zie ook conservatisme. ... conservatief

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. G.C.J. van Reenen
Parlement & Politiek - Onafhankelijke gematigde Amsterdamse conservatief, steunpilaar van Willem III. Zowel zijn vader als schoonvader waren Tweede Kamerlid. Was aanvankelijk advocaat en later burgemeester van en Tweede Kamerlid voor Amsterdam. ... van reenen - hoofdinhoud onafhankelijke gematigde amsterdamse conservatief

                                                                                                                                           
P. (Petr) Necas
Parlement & Politiek - Petr Necas (1964) was van 28 juni 2010 tot 10 juli minister-president van Tsjechiÿ. Hij is sinds april 2010 leider van de conservatief-liberale partij ODS. Eerder was hij natuurkundig onderzoeker, parlementslid en viceminister van Defensie. ... van tsjechiy. hij is sinds april 2010 leider van de conservatief

                                                                                                                                           
Finland
Parlement & Politiek - Finland heeft een vrij stabiel politiek stelsel, waarin coalitiekabinetten regeren. Na de verkiezingen van 19 april 2015 vormde de leider van de centrumpartij Juha Sipilä een kabinet met conservatief-liberalen en eurosceptische nationalisten. ... de leider van de centrumpartij juha sipila een kabinet met conservatief

                                                                                                                                           
Mr. W.A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye
Parlement & Politiek - In de Eerste Kamer een veelzijdig conservatief lid, die zichzelf later overigens tot de antirevolutionairen rekende. Zoon van de conservatieve minister en Gelderse Gouverneur Willem Anne Schimmelpenninck van der Oye. ... van der oye - hoofdinhoud in de eerste kamer een veelzijdig conservatief

                                                                                                                                           
R. (Ray) MacSharry
Parlement & Politiek - Ray MacSharry (1938) was vier jaar Landbouwcommissaris in de Commissie-Delors II (1989-1993). MacSharry was vervoersondernemer en werd in 1969 voor Fianna Fáil (conservatief-liberaal) lid van het Ierse parlement. ... was vervoersondernemer en werd in 1969 voor fianna fail ( conservatief

                                                                                                                                           
Boerenpartij
Parlement & Politiek - De Boerenpartij was een conservatief-liberale belangen- en protestpartij. De partij werd opgericht in 1958 als voortzetting van de 'Vrije Boeren', een organisatie die zich tegen overheidsregulering van de landbouw via publiekrechtelijke organisaties verzette. ... - hoofdinhoud de boerenpartij was een conservatief

                                                                                                                                           
Litouwen
Parlement & Politiek - De Republiek Litouwen is de zuidelijkste van de drie Baltische staten. Het land werd in 1990 onafhankelijk van de Sovjet-Unie, waarvan het sinds 1940 deel uitmaakte. Op 1 mei 2004 werd Litouwen lid van de Europese Unie, en op 1 januari 2014 voerde het land de euro in. ... door de christendemocratische (conservatieve) partij, een conservatief

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... en concurrentievermogen (vicevoorzitter) liberaal- conservatief

                                                                                                                                           
Periode 1872-1888: kiesrecht- en schoolstrijd
Parlement & Politiek - Twee onderwerpen staan in deze periode centraal. Het eerste betreft de vraag welke burgers, naast de belastingbetalers, het kiesrecht moeten krijgen. Het tweede is de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. ... geen meerderheid hebben kunnen krijgen, treedt een overwegend conservatief

                                                                                                                                           
Commissie-Barroso II (2010-2014)
Parlement & Politiek - Deze Europese Commissie was in functie van 10 februari 2010 tot 1 november 2014. Voorzitter was de Portugees José Manuel Barroso, die op 16 september 2009 door het Europees Parlement werd gekozen. In de Commissie-Barosso II had Catharine Ashton de functie van Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid. ... christendemocratisch hedegaard, connie denemarken klimaatactie conservatief

                                                                                                                                           
M. (Mirek) Topolánek
Parlement & Politiek - Mirek Topolánek (1956) is sinds september 2006 minister-president van de Tsjechische Republiek. Hij leidde een coalitie van de conservatief-liberale ODS, waarvan hij de leider is, en christendemocraten en Groenen. ... van de tsjechische republiek. hij leidde een coalitie van de conservatief

                                                                                                                                           
Mr.Dr. J. (Jan) Heemskerk Azn.
Parlement & Politiek - Belangrijke negentiende-eeuwse politicus, die driemaal een bekwame minister van Binnenlandse Zaken was, met grote kennis van zaken. Aanvankelijk gematigd liberaal Tweede Kamerlid voor Amsterdam. Werd allengs conservatiever. ... die bedaard en met milde humor optrad. 'pragmatisch' liberaal, conservatief

                                                                                                                                           
J.F. (Fredrik) Reinfeldt
Parlement & Politiek - Fredrik Reinfeldt (1965) was in 2006-2014 minister-president van Zweden. Hij was leider van de conservatief-liberale Moderaterna-partij, die in 2004 een coalitie (Allians för Sverige) vormde met de christendemocraten, de Volkspartij (sociaal-liberalen) en de Centrumpartij (boeren). ... 2006-2014 minister-president van zweden. hij was leider van de conservatief

                                                                                                                                           
Politieke situatie Roemenië
Parlement & Politiek - Roemenië heeft een vrij instabiel politiek stelsel met veel kabinetswisselingen. Tussen 1990 en 2010 traden al vijftien kabinetten op. Sinds 4 januari 2017 is de sociaaldemocraat Sorin Grindeanu premier van het land. ... partidul democrat-liberal, liberaal-democratische partij), een conservatief

                                                                                                                                           
G.Ch.C. Pels Rijcken
Parlement & Politiek - Zeeofficier die in het conservatieve kabinet-Van Zuylen van Nijevelt minister van Marine was. Had een lange loopbaan bij de Marine en was onder meer onderwijzer van Japanse zeeofficieren en commandant van de marinebasis bij Den Helder. ... een (lichte) overtreding door de hoge raad werd veroordeeld. conservatief

                                                                                                                                           
liberalisme
Kunstbus - Politiek-maatschappelijke ideologie die ontstaan is in de Verlichting van de 18e eeuw. Het liberalisme stelt de vrijheid van het individu centraal. Ieder individu moet zoveel mogelijk zijn eigen leven inrichten en is daarvoor zelf verantwoordelijk. ... overheidsbemoeienis toe, bijv. op economisch gebied. het conservatief

                                                                                                                                           
Mr. A. van Naamen van Eemnes
Parlement & Politiek - Conservatief-liberale politicus in de tweede helft van de negentiende eeuw. Echte 'middenman', die vooral vanwege de onderwijspolitiek in het liberale kamp kwam. Aanvankelijk advocaat in Zwolle en later tevens schoolopziener in de arrondissementen Ommen en Kampen. ... a. van naamen van eemnes - hoofdinhoud conservatief

                                                                                                                                           
Katholieken
Parlement & Politiek - Pas aan het einde van de 19e eeuw ontstond er een politieke organisatie van katholieken. Toch traden zij al vanaf omstreeks 1870 als groepering in het parlement op. Het zou tot 1883 duren, voordat er 'Proeve van een program van een katholieke partij' kwam en pas in 1897 kwam er een verbond van R. ... met de liberalen waren katholieken in de kamer overwegend conservatief

                                                                                                                                           
B.M. (Beata) Szydlo
Parlement & Politiek - Beata Szydlo (1963) is sinds 10 november 2015 premier van Polen. Zij werd als zodanig in juni 2015 naar voren geschoven door de conservatief-nationalische partij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) van Jaroslaw Kaczynski. ... zij werd als zodanig in juni 2015 naar voren geschoven door de conservatief

                                                                                                                                           
Kabinet-Rochussen (1858-1860)
Parlement & Politiek - Dit gemengd liberaal-conservatieve kabinet kan niet veel tot stand brengen. Plannen op het gebied van koloniën en een belastinghervorming halen niet de eindstreep. ... 1858 - 1 september 1859) minister: jhr. e.a.o. de casembroot ( conservatief

                                                                                                                                           
Reactionair
Kunstbus - Een reactionair is iemand die vanuit politieke overtuiging een situatie uit het verleden wil herstellen. De politieke houding van een reactionair is altijd een reactie op ontwikkelingen die als schadelijk gezien worden. ... van de franse revolutie mee aan te duiden (de latere term was conservatief

                                                                                                                                           
Dr. I. (Iveta) Radicová
Parlement & Politiek - Iveta Radicová (1956) was van 8 juli 2010 tot 4 april 2012 minister-president van Slowakije. Zij is lid van de conservatief-liberale/christendemocratische partij SDKU-DS. Mevrouw Radicová is sociologe en werkte als wetenschapper en hoogleraar aan de Comenius Universiteit van Bratislava. ... april 2012 minister-president van slowakije. zij is lid van de conservatief

                                                                                                                                           
A. (Abel) Matutes Juan
Parlement & Politiek - Abel Matutes Juan (1941) is een van Ibiza afkomstige Spaanse conservatief die acht jaar deel uitmaakte van de Europese Commissie. In de Commissie-Delors I was hij belast met investeringen en midden- en kleinbedrijf, in de Commissie-Delors II met Noord-Zuid-betrekkingen en in de Commissie-Delors III met vervoer en energie. ... abel matutes juan (1941) is een van ibiza afkomstige spaanse conservatief

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 36