YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst muziek concrete schilderkunst abstract geometrische kunst concrete kunst expressionistische kunst taal absolute kunst aboriginal aborigines oceanie aboriginals aboriginal art aboriginal kunst cultuur romeinse-kunst architectuur arp andre lhote max bill constructieve kunst tuerlinckx kunstbeschouwing joelle tuerlinckx constructieve constructivistische constructivisme constructivistisch basisregels sarah lucas theo van doesburg hans arp hans hartung popartkunstenaars abstract abstracte popartkunstenaar kunstgeschiedenis stileren abstractie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4103 voor - concrete kunst - in 0.270898103713989 seconden.

concrete kunst

Kunstbus - Door Max Bill geïntroduceerde term voor non-figuratieve uitbeeldingswijzen. De stroming concrete kunst, ook wel absolute kunst, abstract geometrische kunst of constructieve kunst genoemd, kenmerkt zich door een strenge geometrische vormentaal (vierkanten, rechthoeken, cirkels, driehoeken enzovoort), is doorgaans beperkt en beheerst in haar kleurgebruik en ademt planmatigheid, orde, zakelijkheid en rationaliteit. ... concrete

                                                                                                                                           

expressionistische kunst

Kunstbus - Expressionistische kunst ... hodler, chagall en munch gaven hun bijdrage aan deze richting. concrete

                                                                                                                                           

absolute kunst

Kunstbus - Absolute kunst, beetje contra-intuïtief concrete kunst genoemd, is kunst zonder enige band met de werkelijkheid. De absolute kunst maakt aanspraak op de 'absolute' autonomie van de wereld der verbeelding. Dat wil zeggen, de constructie van vormen en kleuren. Als theoreticus van de absolute kunst wordt Adolf Holzel beschouwd. ... kunst absolute kunst, beetje contra-intuitief concrete

                                                                                                                                           

Aboriginal kunst

Kunstbus - Kunst van de oorspronkelijk bewoners van Australie. ... rechtssysteem, en met succes. de natuur verschafte dus concrete

                                                                                                                                           

Romeinse-Kunst

Kunstbus - Drieduizend jaar geleden bouwden de Etrusken de eerste beschaving in Italië op. De uitgestrekte necropolen (dodensteden), de overblijfselen in de graven in Toscane en omstreken, getuigen van een hoogstaande cultuur.De Etruskische schilderkunst is dankzij het werk van de archeologen tegenwoordig alom bekend, terwijl de herkomst van het volk der Etrusken nog steeds een raadsel voor de onderzoekers is. ... de romeinen, net als wij nu nog, symboliek. allerlei concrete

                                                                                                                                           
constructivisme
Kunstbus - Het constructivisme is een omstreeks 1913 in Rusland ontstane kunstrichting van de moderne kunst die voor schilder- en beeldhouwkunst de beperking tot puur geometrische vormen in hun compositie of constructie verlangde. ... is, eist dat het uit bedachte vormen wordt gevormd. zijn concrete

                                                                                                                                           
André Lhote
Kunstbus - Frans schilder, illustrator, beeldhouwer en kunsthistoricus, 05.07.1885 Bordeaux - 21.01.1962 Parijs. ... de verbondenheid met de natuur, naar een evenwicht tussen het concrete

                                                                                                                                           
Max Bill
Max Bill
Kunstbus - ... 1994 in berlijn. max bill was een belangrijk pionier van de concrete

                                                                                                                                           
Joëlle Tuerlinckx
Kunstbus - Belgische kunstenares, installatie en videokunstenaar, geboren in 1958 te Brussel, werkt en woont in Brussel. ... tentoonstellingen, maar met allerlei materiaal dat concrete

                                                                                                                                           

kunstbeschouwing

Kunstbus - Het beoogde doel bij kunstbeschouwing. Kunst beschouwen kun je leren. Er is een bepaalde houding voor nodig, die in het kort hierin bestaat dat je jezelf oefent je oordeel op te schorten tot je zorgvuldiger hebt gekeken en overwogen. Bij kunstbeschouwing komt het vooral aan op inzicht gevormd door geordend te kijken en te waarderen. De noodzaak dit vermogen bij elk mens tot ontwikkeling te brengen putten we uit de overtuiging dat mensen, die hebben geleerd om zich heen te kijken en een oordeel te vormen over wat ze zien als gevolg daarvan eisen aan hun omgeving zullen gaan stellen. ... zul je de achtergrondinformatie vaak pas begrijpen als je concrete

                                                                                                                                           
De Stijl
De Stijl
Kunstbus - Vernieuwende kunststroming in de Nederlandse beeldende kunst en architectuur tussen ca 1915-1930, waarbij gestreefd werd naar harmonie en evenwicht d.m.v. een abstract geometrische vormentaal in de primaire kleurvlakken rood, geel en blauw, ook zwart en de tinten wit en grijs, en horizontale en verticale lijnen (later ook diagonalen). ... staan en begrijpelijk zijn, zonder betrekking te hebben op de concrete

                                                                                                                                           
popart
Kunstbus - Afkorting voor het Engelse Popular Art (= volkskunst). Popart is een engelse stroming in de hedendaagse kunst die halverwege de jaren vijftig ontstond en in gelijke mate betrekking heeft op de beeldende kunst en op de amusementsmuziek. De popart is een kunststroming die haar beelden uit de consumptiemaatschappij haalt. In deze maatschappij is de levensstandaard zo verhoogd dat het mogelijk wordt, dat de 'gewone' man allerlei nieuwe producten kan aanschaffen. ... gebruikt. het combineren van schilderen met collage en concrete

                                                                                                                                           
abstract
Kunstbus - 1 niet als vorm voorstelbaar => conceptueel, immaterieel, onstoffelijk, ontastbaar; in tegenstelling tot concreet.2 niet door aanschouwing verkregen maar door redenering afgeleid3 geen verband houdend met de zichtbare werkelijkheid <=> in tegenstelling tot figuratief. ... heeft geabstraheerd) 1 ontdoen van het toevallige, van het concrete

                                                                                                                                           
Theo van Doesburg
Theo van Doesburg
Kunstbus - ... architecten en beeldende kunstenaars. de mogelijkheid om concrete

                                                                                                                                           

Kunstgeschiedenis

Kunstbus - Zie ook het artikel kunststromingen voor een tijdlijn. ... om begrippen als onbehagen, liefde, geluk uit te drukken, de concrete

                                                                                                                                           
Sarah Lucas
Sarah Lucas
Kunstbus - ... ze niet -zoals een schilder zou doen-, maar accentueert ze het concrete

                                                                                                                                           
Arp
Arp
Kunstbus - Hans (Jean) Arp ... kunstrichtingen, van het dadaisme via het surrealisme tot de concrete

                                                                                                                                           
Hans Hartung
Kunstbus - Duits-Frans schilder van het informele (Dresden/Leipzig, 21.09.1904 - Antibes, 07.12.1989) ... kenmerkend voor zijn kunst, die de geringste toespeling op de concrete

                                                                                                                                           
Herman de Vries
Kunstbus - herman de vries wordt in 1931 in alkmaar geboren en studeert aan de rijkstuinbouwschool te hoorn. ... uit 1974 begeeft herman de vries zich op het terrein van de concrete

                                                                                                                                           
Duane Hanson
Duane Hanson
Kunstbus - Amerikaanse popart kunstenaar, geboren 17 januari 1925 Alexandria (Minnesota), gestorven 06 januari 1996 Boca Raton (Florida). ... verschillende en minimaal veranderde werkelijkheidsdeeltjes, concrete

                                                                                                                                           
El Greco
Kunstbus - El greco (geboren als Kyriakos Theotokopoulos, zichzelf later Domenikos Theotocopoulos noemend) werd in 1541 geboren inFodele een dorp in het hogergelegen deel van een smal dal op Kreta, in een tijd waarin dit onder de overzeese gebiedsdelen van de Venetiaanse republiek viel en zou een van de eerste grote schilders worden van de Spaanse school. ... st. teresa haar transcendentale ervaringen visualiseerde in concrete

                                                                                                                                           
Hélio Oiticica
Hélio Oiticica
Kunstbus - ... helio oiticica behoort samen met o.a. lygia clark tot de neo- concrete

                                                                                                                                           
Martin Boyce
Martin Boyce
Kunstbus - (Hamilton, Schotland, 1967). Woont en werkt in Glasgow en Berlijn. ... site on the premises of the former zoo is covered with formed concrete

                                                                                                                                           
Antoine-Joseph Wiertz
Kunstbus - Antoine Wiertz ... 'de val der opstandige engelen'. in 1839-1840 begon het idee concrete

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 7