YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst concrete schilderkunst abstract geometrische kunst concrete kunst muziek expressionistische kunst taal absolute kunst aboriginals aboriginal kunst aboriginal art aborigines aboriginal oceanie cultuur romeinse-kunst architectuur arp max bill constructivistische joelle tuerlinckx constructivisme constructivistisch andre lhote constructieve kunst constructieve tuerlinckx kunstbeschouwing basisregels abstracte hans arp abstraheren kunstgeschiedenis popart abstract popartkunstenaar hartungs stileren jean arp abstractie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4134 voor - concrete kunst - in 0.220325946807861 seconden.

concrete kunst

Door Max Bill geïntroduceerde term voor non- figuratieve uitbeeldingswijzen. De stroming concrete kunst, ook wel absolute kunst, abstract geometrische kunst of constructieve kunst genoemd, kenmerkt zich door een strenge geometrische vormentaal (vierkanten, rechthoeken, cirkels, driehoeken enzovoort), is doorgaans beperkt en beheerst in haar kleurgebruik en ademt planmatigheid, orde, zakelijkheid en rationaliteit. ... concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

expressionistische kunst

Expressionistische kunst Expressionisme == uitdrukkingskunst, [Frans/lat.' expression' = 'uitdrukking']. Expressionisme algemeen Kunstrichting van het modernisme die - in tegenstelling tot de traditie van de beschrijvende en illusionistische traditie in de kunst - nieuwe beeldende vormen vestigde die het primaire van elk schepsel, respectievelijk de psychische uitdrukking van de mens en een vitaal levensgevoel wil uitdrukken. ... hodler, chagall en munch gaven hun bijdrage aan deze richting. concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

absolute kunst

Absolute kunst, beetje contra-intuïtief concrete kunst genoemd, is kunst zonder enige band met de werkelijkheid. De absolute kunst maakt aanspraak op de 'absolute' autonomie van de wereld der verbeelding. ... kunst absolute kunst, beetje contra-intuitief concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Aboriginal kunst

Kunst van de oorspronkelijk bewoners van Australie. (Belangrijke bron van informatie over Aboriginal is: Kunst neemt in de Aboriginal cultuur een centrale plaats in en heeft dat ook altijd gedaan. ... rechtssysteem, en met succes. de natuur verschafte dus concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Romeinse-Kunst

Drieduizend jaar geleden bouwden de Etrusken de eerste beschaving in Italië op. De uitgestrekte necropolen (dodensteden), de overblijfselen in de graven in Toscane en omstreken, getuigen van een hoogstaande cultuur. ... de romeinen, net als wij nu nog, symboliek. allerlei concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

kunstbeschouwing

Het beoogde doel bij kunstbeschouwing. Kunst beschouwen kun je leren. Er is een bepaalde houding voor nodig, die in het kort hierin bestaat dat je jezelf oefent je oordeel op te schorten tot je zorgvuldiger hebt gekeken en overwogen. ... zul je de achtergrondinformatie vaak pas begrijpen als je concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
constructivisme
Het constructivisme is een omstreeks 1913 in Rusland ontstane kunstrichting van de moderne kunst die voor schilder- en beeldhouwkunst de beperking tot puur geometrische vormen in hun compositie of constructie verlangde. ... is, eist dat het uit bedachte vormen wordt gevormd. zijn concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Max Bill
Zwitserse architect, schilder, beeldhouwer en vormgever, geboren 22 december 1908 Winterthur - overleden 9 december 1994 in Berlijn. Max Bill was een belangrijk pionier van de concrete abstracte kunst met grote belangstelling voor de wiskunde en introduceerde de term ' concrete kunst' voor non- figuratieve uitbeeldingswijzen. ... 1994 in berlijn. max bill was een belangrijk pionier van de concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
André Lhote
Frans schilder, illustrator, beeldhouwer en kunsthistoricus, 05.07.1885 Bordeaux - 21.01.1962 Parijs. Invloed van Afrikaanse en Egyptische kunst en het werk van Paul Gauguin. ... de verbondenheid met de natuur, naar een evenwicht tussen het concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Joëlle Tuerlinckx
Belgische kunstenares, installatie en videokunstenaar, geboren in 1958 te Brussel, werkt en woont in Brussel. Sommige werken van Joëlle Tuerlinckx lijken op het eerste gezicht erg chaotisch en moeilijk leesbaar. ... tentoonstellingen, maar met allerlei materiaal dat concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Hans Hartung
Duits- Frans schilder van het informele ( Dresden/Leipzig, 21.09.1904 - Antibes, 07.12.1989) Hans Hartung werd beschouwd als een van de grondleggers van de Franse Abstraction Lyrique, de schilderkunstige abstractie, de Europese tegenhanger van het Amerikaanse abstract expressionisme waarbij het expressionisme in dit geval duidt op een directe, bijna fysieke manier van schilderen. ... kenmerkend voor zijn kunst, die de geringste toespeling op de concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Kunstgeschiedenis

Zie ook het artikel kunststromingen voor een tijdlijn. I. WAT IS KUNSTGESCHIEDENIS - ESTHETICA? Kunstgeschiedenis bestudeert alle kunststromingen in chronologische volgorde (dikwijls alleen de westerse) en beperkt zich tot het waarnemen en registreren van uiterlijke stijlkenmerken. ... om begrippen als onbehagen, liefde, geluk uit te drukken, de concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Arp
Arp
Hans ( Jean) Arp Duits- Franse Schilder, dichter en sculpteur, geboren 16 september 1887 in Straatsburg, (toen nog Duitsland) - overleden 7 juni 1966 te Bazel, Zwitserland. ... kunstrichtingen, van het dadaisme via het surrealisme tot de concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Theo van Doesburg
Nederlands schilder, architect, typograaf, kunsthistoricus, vormgever, auteur, dichter, etc.. Geboren 30 augustus 1883 te Utrecht - overleden 7 maart 1931 in Davos ( Zwitserland). ... architecten en beeldende kunstenaars. de mogelijkheid om concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
De Stijl
Vernieuwende kunststroming in de Nederlandse beeldende kunst en architectuur tussen ca 1915-1930, waarbij gestreefd werd naar harmonie en evenwicht d.m.v. een abstract geometrische vormentaal in de primaire kleurvlakken rood, geel en blauw, ook zwart en de tinten wit en grijs, en horizontale en verticale lijnen (later ook diagonalen). ... staan en begrijpelijk zijn, zonder betrekking te hebben op de concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Sarah Lucas
Self Portrait with Fried Eggs, 1996 Britse kunstenares, geboren in 1962 te Londen. Woont en werkt in Londen. Sarah Lucas werd bekend als een van de Young British Artists (YBA's) in de negentiger jaren Haar werk is gekenmerkt door een kritische houding tegenover de menselijke gedragingen en de culturele patronen. ... ze niet -zoals een schilder zou doen-, maar accentueert ze het concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
popart
Afkorting voor het Engelse Popular Art (= volkskunst). Popart is een engelse stroming in de hedendaagse kunst die halverwege de jaren vijftig ontstond en in gelijke mate betrekking heeft op de beeldende kunst en op de amusementsmuziek. ... gebruikt. het combineren van schilderen met collage en concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
abstract
1 niet als vorm voorstelbaar => conceptueel, immaterieel, onstoffelijk, ontastbaar; in tegenstelling tot concreet. 2 niet door aanschouwing verkregen maar door redenering afgeleid 3 geen verband houdend met de zichtbare werkelijkheid <=> in tegenstelling tot figuratief. ... heeft geabstraheerd) 1 ontdoen van het toevallige, van het concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Jennifer Tee
Beeldend kunstenaar, Woont en werkt in Amsterdam. Jennifer Tee studeerde achtereenvolgens aan de Academie voor Beeldende Kunsten Sint Joost te Breda en de Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut in Amsterdam. ... en raadselachtige. ' men verwacht altijd van je dat je je met concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Gustave Courbet
Gustave Courbet (1819-1877) Gustave Courbet, geestelijk en artistiek leider van het Realisme, wist voortdurend schandalen uit te lokken met zijn schilderijen. ... leerlingen en verklaarde hij dat schilderen een in de kern concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Josef Albers
Josef Albers gefotografeerd doo Arnold Newman, 1948. Duits- Amerikaanse kunstschilder, graficus, ontwerper en kunstdocent, geboren 19 maart 1888 in Bottrop Westfalen Duitsland - overleden 25 maart 1976 te New Haven Connecticut. ... plaat masoniet. zo ontstaat het verschil tussen het feitelijk concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Lygia Clark
Lygia clark, Braziliaanse kunstenares, (Belo Horizonte 1920 - Rio de Janeiro 1988), behoort samen met o.a. Hélio Oiticica tot de Neo-Concrete groep waarbij subjectieve en organische elementen (opnieuw) werden geïntroduceerd. ... 1988), behoort samen met o.a. helio oiticica tot de neo- concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Rob Birza
Nederlands schilder, tekenaar, beeldhouwer; non-figuratief en figuurvoorstellingen, Geboren te Geldrop 5-5-1962, woont en werkt in Utrecht, Academie St. Joost, Breda (1980-1985) Ateliers 63, Haarlem (1986-1987) Birza is een kunstenaar die zich niet laat vastpinnen op een medium, stijl of methode. ... decennium. er zijn schilderijen opgenomen uit de reeks ' concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Kalligrafie
KALLIGRAFIE kalligrafie (de ~ (v.), ~ën) 1 schoonschrijfkunst 2 een schoongeschreven stuk tekst 'Schrijven is een kunst', wordt vaak gezegd. Meestal verwijst deze uitspraak naar het inhoudelijke gegeven: schrift als middel om taal weer te geven. ... een beroemde schilder uit de 5de eeuw, formuleerde met concrete - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 42