YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur commandeur mr. j.p. () van wickevoort crommelin graaf van reede van wickevoort crommelin w.f. () graaf van reede literair muziek mr. p.j.m. (piet) aalberse kabinet-cals graaf van bylandt piet aalberse kabinet-beel i jan de quay van akerlaken kabinet-cort van der linden marinus van der goes van naters folkert posthuma verrijn stuart maarten de niet vierde kabinet-drees mr. h.a.f.m.o. (hans) van mierlo mr. g.i. () bruce jan jonkman f.e. (folkert) posthuma kortenhorst jhr.dr. m. (marinus) van der goes van naters jean francaix veegens dr. p.a.j.m. (piet) steenkamp dr. a. (anne) vondeling piet steenkamp hans van mierlo prof.mr.dr. g.m. () verrijn stuart mr. j.a. (jan) jonkman h.j. (henk) hofstra jhr.mr. p. () van akerlaken d. () veegens multatuliprijs o.a. () graaf van bylandt : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 164 voor - commandeur - in 0.0156319141387939 seconden.

commandeur

Kunstbus - de commandeur (m) Een commandeur (vroeger ook als kommandeur geschreven) is een hoge rang in een ridderorde. In de militaire ridderorden zoals de Duitse Orde, de Maltezer Orde en de Tempeliers was het bestuur van de bezittingen van de orde toevertrouwd aan commandeurs die een riddergoed, de commanderij of commende, beheerden en de plaatselijke vertegenwoordigers van hun orde waren. ... commandeur

                                                                                                                                           
Mr. J.P. van Wickevoort Crommelin
Parlement & Politiek - Regent uit Haarlem die vanaf de tijd van de Republiek tot de jaren van het Koninkrijk op vele posten bestuurlijk actief was. Zo was hij schout van Bloemendaal, had hij zitting in de municipaliteit (gemeenteraad) van Amsterdam, maakte hij deel uit van de vergadering van provisionele representanten van Holland en zat hij in de Staatsraad van Lodewijk Napoleon. ... woonplaats(en)/adres(sen) huize berkenrode ridderorden - commandeur

                                                                                                                                           
W.F. graaf van Reede
Parlement & Politiek - Staatsman ten tijde van koning Willem I. Marineofficier en later officier in het leger te velde. Als generaal-majoor betrokken bij de Slag bij Waterloo. Was gouverneur van prins Frederik en hofmaarschak onder Willem I, die hem in 1824 benoemde tot minister van Buitenlandse Zaken. ... van ierland, was lid van het engelse hogerhuis ridderorden - commandeur

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. P. van Akerlaken
Parlement & Politiek - Lid van een Hoorns regentengeslacht, die na zijn rechtenstudie in Hoorn advocaat, gemeenteontvanger en raadslid was. In 1838 burgemeester van twee kleine gemeenten in de Zeevang en tevens tot Tweede Kamerlid gekozen. ... in hoorn) woonplaats(en)/adres(sen) hoorn ridderorden - commandeur

                                                                                                                                           
Mr. H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo
Parlement & Politiek - Voornaamste oprichter en lange tijd voorman van D66. Was afkomstig uit een katholiek ondernemersgezin en was journalist bij het Handelsblad. Wist in 1967, na een op Amerikaanse wijze gevoerde campagne en dankzij een uitstekende p. ... herengracht 38, omstreeks 1967 en nog in 1991 ridderorden commandeur

                                                                                                                                           
Mr. L.G. Kortenhorst
Parlement & Politiek - Katholieke Tweede Kamervoorzitter, die dat ambt vijftien jaar bekleedde. Was advocaat in Amsterdam en secretaris van katholieke werkgeversorganisatie en behoorde tot de vooraanstaande leden van de RKSP- en KVP-fracties. ... ridder in de orde van de nederlandse leeuw, 30 augustus 1933 - commandeur

                                                                                                                                           
Dr. A. (Anne) Vondeling
Parlement & Politiek - PvdA-voorman, minister en Kamervoorzitter. Markante politicus uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Werd in 1946 als vrijzinnig-democraat op jonge leeftijd Tweede Kamerlid voor de PvdA en in 1958 minister van Landbouw. ... ridder in de orde van de nederlandse leeuw, 22 december 1958 - commandeur

                                                                                                                                           
H.J. (Henk) Hofstra
Parlement & Politiek - Autoriteit op fiscaal gebied ('de Hercules onder de Nederlandse fiscalisten') en woordvoerder financiën van de PvdA-Tweede Kamerfractie in de jaren 1945-1956. Werd daarna minister van Financiën in het vierde kabinet-Drees. ... - ridder in de orde van de nederlandse leeuw, 29 april 1955 - commandeur

                                                                                                                                           
Dr. J.E. (Jan) de Quay
Parlement & Politiek - Katholieke hoogleraar psychologie, die tussen 1959 en 1963 het eerste naoorlogse kabinet zonder socialisten leidde. Kreeg in 1940 landelijke bekendheid als leider van de (omstreden) Nederlandse Unie. Werd aan het einde van de oorlog minister van Oorlog en daarna Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. ... in de orde van de nederlandse leeuw, 17 september 1946 - commandeur

                                                                                                                                           
Prof.Mr.dr. G.M. Verrijn Stuart
Parlement & Politiek - Econoom die in 1934 zijn vader, de vooraanstaande econoom C.A. Verrijn Stuart, opvolgde als hoogleraar staathuishoudkunde en handelsrecht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Was aanvankelijk werkzaam in het bankwezen en werd in 1925 hoogleraar in Rotterdam. ... ridderorden - ridder in de orde van de nederlandse leeuw - commandeur

                                                                                                                                           
Jhr.Dr. M. (Marinus) van der Goes van Naters
Parlement & Politiek - 'Rode advocaat' uit Nijmegen. Voor de oorlog justitie-woordvoerder van de SDAP en al snel vooraanstaand fractielid. Volgde in 1945 Drees op als fractievoorzitter en leidde in 1946 ook de eerste PvdA-fractie. ... - ridder in de orde van de nederlandse leeuw, 29 april 1950 - commandeur

                                                                                                                                           
O.A. graaf van Bylandt
Parlement & Politiek - Gelderse ambtsjonker, militair en hoffunctionaris, die in 1848 aan het einde van zijn loopbaan, op bijna 82-jarige leeftijd, tot Eerste Kamerlid werd benoemd om zodoende de regering van voldoende voorstemmers te verzekeren bij de tweede lezing van de Grondwetsherziening. ... hogeschool te leiden wetenswaardigheden ridderorden - commandeur

                                                                                                                                           
Dr. P.A.J.M. (Piet) Steenkamp
Parlement & Politiek - Katholieke hoogleraar en 'geestelijke vader' van het CDA. Leidde met groot enthousiasme en vasthoudendheid de federatie van KVP, ARP en CHU die in 1980 uitmondde in de fusiepartij CDA. Was aanvankelijk ondernemer in de conservenindustrie en daarna hoogleraar sociaal recht in Eindhoven. ... - ridder in de orde van de nederlandse leeuw, 29 april 1976 - commandeur

                                                                                                                                           
Mr. G.I. Bruce
Parlement & Politiek - Tweede Kamerlid voor Overijssel en één van de leidende gematigde liberalen vóór 1848. Telg uit een oorspronkelijk Schots geslacht, zoon van een officier. Was officier van justitie in Zwolle. Kamervoorzitter in de jaren 1845-1847 en daarna Gouverneur van Overijssel. ... ridder vierde klasse, militaire willemsorde, 12 oktober 1831 - commandeur

                                                                                                                                           
Multatuliprijs
Kunstbus - Deze prijs wordt niet meer uitgereikt, werd met ingang van 2003 opgenomen in de Amsterdamprijs voor de kunsten. Jaarlijkse prijs, ingesteld in 1972 als voortzetting van de Prozaprijs van de gemeente Amsterdam. ... reiken jan arendsprijs, die in 1976 werd toegekend aan jacques commandeur

                                                                                                                                           
D. Veegens
Parlement & Politiek - Rechtsgeleerde die na redacteur van de Staatscourant te zijn geweest liefst vierendertig jaar de gewaardeerde Griffier van de Tweede Kamer was. Schreef enkele historische werken. Door de universiteiten van Leiden en Utrecht geëerd met een eredoctoraat. ... ridderorden - ridder in de orde van de eikenkroon, 1848 - commandeur

                                                                                                                                           
Mr. J.A. (Jan) Jonkman
Parlement & Politiek - Kenner van Nederlands-Indië die Minister van Overzeese Gebiedsdelen was in het kabinet-Beel I en later Eerste Kamervoorzitter. Behoorde in Nederlands-Indië tot de progressieve figuren rond het blad 'De Stuw'. ... 61, omstreeks november 1960 en nog in 1966 ridderorden - commandeur

                                                                                                                                           
F.E. (Folkert) Posthuma
Parlement & Politiek - Minister die tijdens de Eerste Wereldoorlog in het kabinet-Cort van der Linden belast was met de voedseldistributie en die daardoor vele impopulaire maatregelen moest nemen. Was pro-Duits en kwam openlijk in conflict met Treub, die pro-Entente was. ... ridder in de orde van de nederlandse leeuw, 28 augustus 1920 - commandeur

                                                                                                                                           
Mr. P.J.M. (Piet) Aalberse
Parlement & Politiek - In jaren zestig voorzitter van de KVP en Tweede Kamerlid. Zoon van minister Aalberse en advocaat in Den Haag, die van huis uit gepokt en gemazeld was in de sfeer van katholieke politieke en maatschappelijke organisaties. ... dedelstraat 28, omstreeks 1962 en nog in 1969 ridderorden commandeur

                                                                                                                                           
Jean Francaix
Muziekbus - Jean Françaix geb. Le Mans 23-5- 1912, gest. 25-9-1997 Frans componist en pianist Jean Françaix kwam uit een muzikale familie, zijn vader was directeur van het conservatorium van Le Mans en zijn moeder een zanglerares en oprichter van een beroemd koor. ... la legion d’honneur' verleend, in 1994 werd hij benoemd tot ' commandeur

                                                                                                                                           
Mr. M. (Maarten) de Niet Gzn.
Parlement & Politiek - Integere en energieke bestuurder en Eerste Kamervoorzitter, die zich als senator vooral bezighield met het buitenlands beleid. Stond daarbij vaak tegenover minister Luns, met name bij het Nieuw-Guineabeleid. ... als voorzitter van de senaat de versierselen behorende bij het commandeur

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. F.J.J. (Frans) van Eysinga
Parlement & Politiek - Rijke Friese edelman die parlementair recordhouder is wat zittingsduur betreft: liefst 44 jaar maakte hij deel uit van de Eerste Kamer. Was ook acht jaar voorzitter van de Senaat. Naast zijn Kamerlidmaatschap was hij landeigenaar en rechter en bekleedde hij diverse functies op waterstaatkundig gebied. ... in de orde van de nederlandse leeuw, 15 september 1860 - commandeur

                                                                                                                                           
Mr. R. (Rommert) Pollema
Parlement & Politiek - Vooraanstaand en invloedrijk CHU-politicus, met name in Friesland. Had in zijn partij invloed door zijn journalistieke werk. Advocaat in Leeuwarden. Lange tijd senator (1928-1965). Was door een verkeersongeluk in zijn jeugd gehandicapt aan zijn handen en werd altijd vergezeld door zijn echtgenote die als zijn secretaresse optrad. ... ridder in de orde van de nederlandse leeuw, 29 augustus 1936 - commandeur

                                                                                                                                           
Mr. Æ. baron Mackay
Parlement & Politiek - Bescheiden, zelfs wat schuchtere antirevolutionair politicus uit een Gelders adellijk geslacht van bestuurders. Was rechter in Zutphen en lange tijd Tweede Kamerlid (en een jaar voorzitter). Formeerde in 1888 het eerste confesssionele kabinet en gold als een bekwaam kabinetsleider. ... de staten van gelderland, maar niet aangenomen) ridderorden - commandeur

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 361