YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: leven lang leren europese unie meerjarenbegroting 2014-2020 erasmus+ andere subsidies van de europese unie onderwijs- en jeugdbeleid van de europese unie socrates comenius cultuur jan amos comenius europees parlement europese commissie erasmus raad commissie-juncker erasmus mundus leonardo da vinci europa 2020-strategie cip kandidaat-lidstaten en potentiele kandidaat-lidstaten europees vluchtelingenfonds ii het asiel- en migratiefond (amif) gemeenschappelijk landbouwbeleid europese regionale beleid directoraat-generaal internationale samenwerking en ontwikkeling (devco) europese gemeenschap voor kolen en staal raadsformatie trans-europese netwerken commissie-delors ii milieubeleid subsidies van de europese unie 2014-2020 2. financiering kandidaat- of potentiele kandidaat-lidstaat europese hof van justitie directoraten-generaal europese stichting voor opleiding acs-landen ontwikkelingsbeleid raad van de europese unie europese investeringsbank subsidies van de europese unie 2014-2020 1. veranderingen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 8 van 8 voor - comenius - in 0.0108368396759033 seconden.

Comenius

Parlement & Politiek - Dit programma van de Europese Unie, dat onderdeel was van het onderwijsprogramma Leven Lang Leren, beoogde ondersteuning van het basis- en voortgezet onderwijs. ... comenius

                                                                                                                                           

Jan Amos Comenius

Kunstbus - Jan Amos Komenský (gelatiniseerd als Jan Amos Comenius) (Nivnice, Moravië, 28 maart 1592 – Amsterdam, 15 november 1670) was een Tsjechisch filosoof, theoloog en pedagoog. Comenius werd geboren in Oost- Moravië. ... amos comenius

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Parlement & Politiek - Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... van europa-brede uitwisselingsprogramma's als erasmus, comenius

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... leren, erasmus mundus, jeugd in actie, de 6 deelprogramma's comenius

                                                                                                                                           
Onderwijs- en jeugdbeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie voert sinds de jaren '70 beleid op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport. De doelen van dit beleid, waaronder levenslange kennisvergaring voor iedereen, zijn vastgelegd in de verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997). ... op het gebied van onderwijs, zoals erasmus, erasmus mundus, comenius

                                                                                                                                           
Dr. I. (Iveta) Radicová
Parlement & Politiek - Iveta Radicová (1956) was van 8 juli 2010 tot 4 april 2012 minister-president van Slowakije. Zij is lid van de conservatief-liberale/christendemocratische partij SDKU-DS. Mevrouw Radicová is sociologe en werkte als wetenschapper en hoogleraar aan de Comenius Universiteit van Bratislava. ... is sociologe en werkte als wetenschapper en hoogleraar aan de comenius

                                                                                                                                           
Dr. R. (Robert) Fico
Parlement & Politiek - Robert Fico (1964) is sinds 4 april 2012 minister-president van Slowakije. Hij was dat eerder van juli 2006 tot juli 2010. Fico is leider van de sociaaldemocratische partij Smer. Hij heeft rechten gestudeerd en werkte als jurist bij het ministerie van Justitie. ... vanaf 4 april 2012 opleiding academische studie - rechten comenius

                                                                                                                                           
John Milton
Kunstbus - Engels dichter, geboren 9 december 1608, overleden 8 november 1674. John Milton, het meest bekend vanwege zijn werk Paradise Lost (in blanke verzen), geldt als één van de belangrijkste schrijvers uit de Engelse literatuurgeschiedenis. ... en onvruchtbaarheid goedkeurde. na contacten met hartlib en comenius

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 18