YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet tweede kamer kabinet-rutte ii coalitie kabinet-kok i regeerakkoord tweede kamerverkiezingen formatie ministers kabinet-lubbers ii kabinet-balkenende i eerste kabinet-drees uruzgan-crisis overgangskabinet-balkenende iii kabinet-kok ii soorten kabinetten dualisme regeringscoalitie evenredige vertegenwoordiging een links kabinet gevormd, waarin ook enkele confessionelen zitting hadden 1989-1994 overgangskabinet met alleen het cda (1981-1982 minderheidskabinet rutte i cda, pvda en christenunie een coalitie politieke partijen combinatie cda, vvd met d66 politieke partij kabinetscrisis in 1999 over het reiskostenforfait (aanvankelijk met pvda en cda meerderheidskabinetten (1977-1981 oud frans latijn middeleeuws latijn alimentatie, adolescent com- adolescent : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 311 voor - coalitie - in 0.0485689640045166 seconden.

Coalitie

We spreken van een coalitie als twee of meer partijen in de Tweede Kamer het kabinet steunen. Dat is nodig omdat het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer moet hebben om goed te kunnen functioneren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

coalitie - (verbond)

coalitie zn. ‘verbond’ Nnl. Holland, Engeland, Spanje bereidden zich toetetreden tot de Coalitie van Pruissen, Oostenryk en Sardiniën, tegens Frankryk ‘... verbond van staten . - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

coalitie

In de politiek de samenwerking van twee of meer partijen om een regering te kunnen vormen die door een voldoende aantal van de leden van de Tweede Kamer wordt gesteund. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Provinciale Statenverkiezingen 2015
De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 laten een verdere fragmentatie van de Nederlandse politiek en verlies voor regeringspartijen VVD en - vooral - PvdA zien. Er zijn veel winnaars: D66, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en provinciale partijen. ... in het verleden vormden statenverkiezingen inleiding tot spanningen in de coalitie, die uitmondden in een crisis. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... een informateur onderzoekt welke partijen in een coalitie willen samenwerken en/of zorgt voor de totstandkoming van een regeerakkoord. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden kabinetsformaties
Kabinetsformaties kunnen heel verschillend verlopen. Naast het staatshoofd (vroeger) en de voorzitter van de Tweede Kamer (sinds 2012) kunnen informateurs, formateurs en verkenners een rol spelen in het proces. ... vaak vormen drie of vier partijen een coalitie, soms twee. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
coaliseren - (zich verbinden tegen de vijand)
coaliseren [zich verbinden tegen de vijand] {1824} < frans coaliser, afleiding van coalition ( vgl. coalitie). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Kabinetswisselingen zonder verkiezingen
Sinds 1972 is het gebruikelijk dat na een kabinetscrisis Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. Die 'conventie' was een reactie op de tussentijdse kabinetswisseling in 1965 toen, zonder dat de kiezers zich hadden kunnen uitspreken, een centrumrechts kabinet werd opgevolgd door een centrumlinks kabinet. ... in 1965 werd wisseling van coalitie zonder verkiezingen nog aanvaardbaar geacht. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister-president
De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar heeft wel een sturende rol. ... vanwege het 'torentjesoverleg', een informeel overleg tussen de minister-president, de vicepremier(s) en de voorzitters van de coalitiefracties in de tweede kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Afsplitsingen fracties Tweede Kamer
Zolang er fracties in de Tweede Kamer zijn (sinds het einde van de 19e eeuw), zijn er afsplitsingen voorgekomen. Vaak waren die het gevolg van meningsverschillen over de koers van de partij. In enkele gevallen lagen persoonlijke tegenstellingen er aan ten grondslag. ... wanneer een kamerlid zich afsplitst, betekent dit niet automatisch dat de steun voor coalitie minder wordt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Meerderheidsstelsel
Een meerderheidsstelsel is een kiesstelsel waarin een partij in een gebied (district) een meerderheid moet behalen om zetels te veroveren. Er zijn hierbij twee mogelijkheden: een stelsel waarbij een absolute meerderheid (de helft + 1) moet worden gehaald of een stelsel waarbij een relatieve meerderheid volstaat: de partij die de grootste is in een district krijgt de zetel(s). ... het moeizame proces van coalitievorming en kabinetsformatie is meestal niet nodig. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soorten kabinetten
Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... dit is het geval wanneer de coalitie gezamenlijk een meerderheid heeft in de tweede kamer en het regeringsprogramma in overleg tussen de deelnemende partijen tot st - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
regeringspartijen
De partijen in de Tweede Kamer die de coalitie vormen die het kabinet oplevert. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
kabinetsformatie
Het proces na de verkiezingen voor de Tweede Kamer dat uitmondt in de installatie van een kabinet dat het vertrouwen geniet van het parlement. ... informateur ingeschakelde om te onderzoeken of en welke politieke tegenstellingen een belemmering waren voor het vormen van een coalitie. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
regeerakkoord
Beschrijving van hoe verschillende coalitiepartijen gezamenlijk het regeringsbeleid willen vormgeven en wat daarbij wel of niet onderwerp van beleid zal zijn. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Prof. R. (Romano) Prodi
Romano Prodi (1939) was van 1999 tot 2004 voorzitter van de Europese Commissie. Hij is van huis uit wetenschapper en was onder meer hoogleraar in Bologna, Trento en Harvard. In 1995 werd hij voorman van de centrumlinkse Olijf-coalitie, waarna hij in 1996-1998 premier was. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Kok II (1998-2002)
De Tweede Kamerverkiezingen van 1998 wezen op twee zaken: aan de ene kant leek de kiezer het vertrouwen in de paarse coalitie te hebben behouden, met winst voor de PvdA en de VVD. Aan de andere kant leed D66 een gevoelige nederlaag. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1994-2002: Paars
In deze periode regeren twee kabinetten onder leiding van Wim Kok met vertegenwoordigers uit PvdA, VVD en D66. De vorming van het eerste kabinet komt in 1994 tot stand nadat de zittende coalitie van CDA en PvdA haar meerderheid heeft verloren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Silvio Berlusconi
Silvio Berlusconi
... in 1994 werd berlusconi voor het eerst premier van een centrum-rechtse coalitie, huis van de vrijheden. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Duitsland
Duitsland is al eeuwenlang een economische, militaire en politieke grootmacht in Europa. Na de Tweede Wereldoorlog was het land verdeeld. Daaraan kwam pas in 1989 een eind, toen de Berlijnse Muur werd gesloopt. ... cdu/csu en spd vormden na de bondsdagverkiezingen een kabinet, nadat de grote coalitie van cdu/csu en fdp de tijdens de verkiezingen van 2009 behaalde meerderheid had verloren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Hollandse Oorlog
De Hollandse Oorlog (1672-1678), in Nederland meestal alleen bekend van het rampjaar, was een oorlog tussen Frankrijk en de viervoudige alliantie van Brandenburg, het Heilige Roomse Rijk, Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. ... de coalitie, ontstaan door het geheime verdrag van dover stond onder leiding van koning lodewijk xiv van frankrijk. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Kabinet-Cals (1965-1966)
Na de crisis rondom de omroepkwestie benoemt de koningin KVP-fractievoorzitter Norbert Schmelzer tot informateur. Hij moet kijken of herstel van de coalitie mogelijk is. Schmelzer concludeert dat het geschil tussen de coalitiepartijen over de omroep niet is op te lossen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politieke Partij Radikalen (PPR)
De PPR was een radicaal-christelijke partij. De partij werd op 27 april 1968 opgericht door christenradicalen die zich hadden afgesplitst van vooral de Katholieke Volkspartij (KVP ) en in mindere mate de Anti-Revolutionaire Partij (ARP ). ... in de kvp had zich een groep 'radicalen' gevormd, die tegen voortzetting van de centrum-rechtse coalitie van kvp, arp, chu en vvd in het kabinet-de jong was. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Montenegro
De aan de Adriatische Zee gelegen Republiek Montenegro scheidde zich op 3 juni 2006 af van Servië, nadat daarover op 21 mei 2006 een referendum was gehouden. Ruim 55 procent van de bevolking stemde vóór de onafhankelijkheid. ... partijen de belangrijkste partij van montenegro is een coalitie van verschillende kleine partijen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 133