YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst taal alternatieve spelling trema westerik co westerik design co verdaas metz-en-co liberty-and-co. liberty dr. j.c. (co) verdaas tudric style-liberty liberty-&-co. arthur lasenby liberty cultuur europese commissie europees parlement europese unie raad eu-lidstaten energiebeleid klimaatverandering co milieubeleid raad van europa regionaal beleid kyoto-protocol cda broeikaseffect europese investeringsbank europese raad commissie-juncker bnp co2 euratom europees visserijfonds lidstaten meerjarenbegroting 2014-2020 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 324 voor - co - in 0.0307230949401855 seconden.

Co Westerik

Kunstbus - Jacobus Westerik, Nederlands graficus, illustrator, keramist, wandschilder, schilder, tekenaar van figuurfragmenten, figuurvoorstellingen en zelfportretten, 2 februari 1924 geboren in Den Haag, woont en werkt in Rotterdam. ... co

                                                                                                                                           

Wat is juist: co-existentie of coëxistentie?

Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is co-existentie juist. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal en op Spellingsite.nu hebben we echter ook het alternatief coëxistentie opgenomen. Dit was tot 2006 de officiële spelling van dit woord, en het is nog steeds een gangbare spelling. ... is juist: co

                                                                                                                                           

Dr. J.C. (Co) Verdaas

Parlement & Politiek - Co Verdaas (1966) was van 5 november tot 6 december 2012 staatssecretaris van Economische Zaken. Hij trad af in verband met een affaire rond declaratiegedrag. Eerder was hij van 30 januari 2003 tot 30 november 2006 Tweede Kamerlid voor de PvdA en in 2007-2012 was hij gedeputeerde van Gelderland, belast met ruimtelijke ordening. ... j.c. ( co

                                                                                                                                           

Metz-en-Co

Kunstbus - Metz & Co Metz & Co is een firma in Amsterdam die in de jaren 1918 tot 1940 het belangrijkste verkooppunt voor het 'Nieuwe Wonen' was. Zie ook een van de belangrijkste commerciële opdrachtgevers van avant-garde vormgeving tussen circa 1920 en 1965 was. ... co

                                                                                                                                           

Liberty-and-Co.

Kunstbus - Liberty & Co. Engelse firma opgericht in 1875 in Londen door Sir Arthur Lasenby Liberty (1843-1917). Style Liberty Voor de Franse benaming Art nouveau (naar de kunsthandel Salon de l' art nouveau van Siegfried Bing), de Duitse benaming Jugendstil naar het gelijkgenoemde tijdschrift en Sezessionstil en het Nederlandse Slaoliestijl naar een poster van Jan Toorop, spreekt men in Groot-Brittannië naast art nouveau en modern style ook wel van Liberty style, genoemd naar de firma Liberty and Co. ... co

                                                                                                                                           
Europese aanpak klimaatverandering
Parlement & Politiek - De meeste wetenschappers zijn het er over eens dat klimaatverandering voor een groot deel door menselijk handelen wordt veroorzaakt. Door uitstoot van CO2 en andere stoffen blijft meer warmte in de atmosfeer hangen. ... door menselijk handelen wordt veroorzaakt. door uitstoot van co

                                                                                                                                           

Klimaatconferentie Parijs 2015 (COP21)

Parlement & Politiek - Om de klimaatverandering tegen te gaan worden er regelmatig internationale conferenties georganiseerd. Tijdens de eenentwintigste klimaatconferentie (COP21) van de Verenigde Naties in Parijs, eind 2015, bereikten de bijna 200 deelnemende landen overeenstemming over een bindend klimaatakkoord. ... co

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... die de europese unie verleent zijn meestal bedoeld als co

                                                                                                                                           
Wat is een alloniem?
Genootschap Onze Taal - Een alloniem is een bijzonder pseudoniem. Van Dale vermeldt als betekenis bij alloniem: "de naam van iemand anders als auteursnaam gebruikt". Zo ondertekende Hugo Brandt Corstius sommige van zijn stukken ooit met "Joop den Uyl", en gaan achter 'Joyce & Co. ... anders als auteursnaam gebruikt". zo ondertekende hugo brandt co

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden staatssecretarissen
Parlement & Politiek - Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen, hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? ... waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. er kan een co

                                                                                                                                           
Benoemingsprocedure bewindslieden
Parlement & Politiek - Aan de benoeming van een minister gaat een hele procedure vooraf: tijdens de kabinetsformatie wordt er gezocht naar kandidaten, vervolgens moeten zij gescreend worden en tot slot voeren zij een gesprek met de formateur, waarin wordt bekeken of er 'enig beletsel is in het heden of verleden van de kandidaat om de functie te aanvaarden'. ... de algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst en of er risi co

                                                                                                                                           
Profiel kabinet-Rutte II
Parlement & Politiek - PDC, 7 november 2012 ... hebben er vier ervaring als tweede kamerlid. co

                                                                                                                                           
De planeet wordt steeds groener
Kunstbus - Omdat alle bekende theorieën van klimaatsceptici waarin wordt gesteld dat de aarde niet opwarmt of waarom de toegenomen CO 2 concentratie niet van menselijke afkomst is inmiddels weerlegd zijn houden de meest koppige onder hen zich nu vast aan de stelling dat de extra CO 2 juist een zegen is omdat de aarde de afgelopen vier decennia steeds groener is geworden. ... gesteld dat de aarde niet opwarmt of waarom de toegenomen co

                                                                                                                                           

Gewone wetgevingsprocedure (COD)

Parlement & Politiek - Deze procedure is de wetgevingsprocedure die standaard van toepassing is op alle besluitvorming in de Europese Unie, tenzij in de verdragen specifiek staat dat er een andere, bijzondere wetgevingsprocedure geldt. ... wetgevingsprocedure ( co

                                                                                                                                           
CO2-opslag

CO2-opslag

Kunstbus - Nederland streeft naar een reductie van 40 megaton (Mton) CO 2 -equivalenten per jaar in 2010. (Equivalenten betekent: elk land kan kiezen welke broeikasgassen het reduceert. Via een equivalententabel kan men deze stoffen omrekenen in CO 2 . ... co

                                                                                                                                           
CO2

CO2

Kunstbus - Koolstofdioxide (CO 2 ) speelt een cruciale rol in onze leefomgeving, met name vanwege de invloed ervan op het broeikaseffect. Het CO 2 -gehalte van de lucht is niet altijd constant geweest. In de loop van honderdduizenden jaren zijn er flinke wisselingen geweest. ... co

                                                                                                                                           
zonneactiviteit
Kunstbus - Niet alle wetenschappers schrijven de mondiale temperatuurstijging van de laatste tientallen jaren toe aan de door mensen veroorzaakte stijging van de CO 2 -concentratie van de atmosfeer. Zij wijzen op natuurlijke oorzaken, met name op de variatie in zonneactiviteit. ... jaren toe aan de door mensen veroorzaakte stijging van de co

                                                                                                                                           
glastuinbouw
Kunstbus - In de glastuinbouw wordt CO 2 gebruikt als "gasvormige bemesting". Planten hebben CO 2 nodig voor de fotosynthese. Als het CO 2 -gehalte in de kas wordt verhoogd, groeien de planten beter en sneller. Uit onderzoek blijkt dat de fotosynthese, uitgedrukt in koolstoftoename per cm 2 belicht bladoppervlak, toeneemt met 30 tot 50% als de CO 2 -concentratie wordt verdubbeld t. ... in de glastuinbouw wordt co

                                                                                                                                           
Van Wisselingh
Kunstbus - Kunsthandel E.J. van Wisselingh & Co. (Klaas Groesbeek) Kunsthandel en kunstnijverheids- atelier in Amsterdam, opgericht in 1838. De kunsthandel Van Wisselingh bestaat al ruim 160 jaar. Omstreeks 1900 had het bedrijf vestigingen in Londen en Amsterdam. ... wisselingh kunsthandel e.j. van wisselingh & co

                                                                                                                                           
waterstofcarbonaat
Kunstbus - Het (mono)waterstofcarbonaat-ion of (verouderd) bicarbonaat-ion is een anion (negatief geladen ion) -een ion is een elektrisch geladen atoom of molecuul- met als brutoformule (genoteerd als) HCO 3 –. Een carbonaat is een anion van koolstof en zuurstof, met als brutoformule (CO 3 ) 2–. ... atoom of molecuul- met als brutoformule (genoteerd als) h co

                                                                                                                                           
gasveld
Kunstbus - De meest voor de hand liggende plek om overtollig CO 2 op te slaan in Nederland lijkt in lege of economisch niet meer interessante gasvelden. Dit zijn in feite poreuze steenlagen die onder een dikke, buigzame en goed afsluitende laag steenzout liggen. ... de meest voor de hand liggende plek om overtollig co

                                                                                                                                           
verzuring
Kunstbus - Verzuring van bodem of water kan een gevolg zijn van natuurlijke bodemverzuringsprocessen door bijv. CO 2 maar ook van bodemgebruik, bosbouw en emissie van vervuilende gassen door fabrieken, landbouwbedrijven, elektriciteitscentrales en transport. ... zijn van natuurlijke bodemverzuringsprocessen door bijv. co

                                                                                                                                           
oceaan
Kunstbus - Zeeën en oceanen remmen het broeikaseffect door de opname van CO 2. Dat gebeurt langzaam, maar de capaciteit om CO 2 op te nemen is zeer groot: alle zeeën en oceanen samen nemen meer dan 40% van de totale CO 2 -emissie op. ... zeeen en oceanen remmen het broeikaseffect door de opname van co

                                                                                                                                           
Patek-Philippe
Patek-Philippe
Kunstbus - Patek Philippe & Co Patek Philippe & Co. is one of the most famous and expensive brands of wrist watches in the world. website: Patek Philippe & Co was founded. In 1868, Patek Philippe made their first wristwatch. ... patek philippe & co

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1