YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek cis vaste-voortekens enharmonisch toongeslacht chromatische toonladder kunst sergej rachmaninov cultuur halve-toon zigeuner-toonladder zigeuner muziekgeschiedenis toon pijporgel mol ernest bloch eenendertigtoonsorgel theo van doesburg chromatiek aram iljitsj katsjatoerian franco-vlaamse-school grote-terts-majeur enharmoniek afbrekingen afgeleide tonen modest moessorgski enharmonisch taal diatoniek enharmonisch gelijke tonen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 23 van 23 voor - cis - in 0.0111908912658691 seconden.

cis

Muziekbus - 1. ( Italiaans: ‘do diesis’; Frans: ‘do of ut dièse’; Engels: ‘C sharp’; Vlaams: ‘do kruis’), naam van een in ieder octaafgebied eenmaal voorkomende noot, de met een halve toon verhoogde C. 2. de afkorting voor de drieklank met Cis als grondtoon, Cis voor de grote drieklank: cis-eis-gis; cis, voor de kleine drieklank cis-e-gis; 3. ... cis

                                                                                                                                           
Vaste-Voortekens
Muziekbus - Vaste Voortekens (kruisen, mollen, herstellingstekens) Vaste voortekens zijn kruizen en mollen die aan het begin van de (eerste en iedere volgende) notenbalk staan, tussen vioolsleutel en maatteken, en dan in principe het hele stuk en alle octaven geldig zijn of tot een eventuele toonsoortwisseling of herstellingsteken. ... en het toongeslacht. de volgorde van kruizen is: fis, cis

                                                                                                                                           
enharmonisch toongeslacht
Muziekbus - Een van de drie toongeslachten uit de Griekse muziektheorie (diatonisch, chromatisch en enharmonisch toongeslacht). Bij het enharmonisch toongelacht werden de twee verplaatsbare tonen in ieder tetrachord gestemd in kwarttonen aan de basis. ... toonladder - voor vereenvoudiging van de notennamen t.o.v. de cis

                                                                                                                                           
chromatische toonladder
Muziekbus - Chromatische toonladder Toonladder die gebruik maakt van alle 12 tonen binnen een octaaf. Verdeling van het octaaf in twaalf halve toonschreden. Toonladder waarin de tonen elkaar met halve afstanden opvolgen. ... de chromatische toonladder op a opwaarts is a, ais, b, bis, cis

                                                                                                                                           
Zigeuner-Toonladder
Muziekbus - ( Tartini's) kleine-tertstoonladder met een overmatige secunde van de 3de naar de 4de en van de 6de naar de 7de trap (b.v. d-e-f-gis-a- bes- cis-d). ). ... de 4de en van de 6de naar de 7de trap (b.v. d-e-f-gis-a- bes- cis

                                                                                                                                           
Pijporgel
Muziekbus - Het pijporgel Het pijporgel (ook wel kerkorgel, of kortweg orgel) is in essentie een aerofoon dat met een klavier bespeeld wordt. De bespeler noemt men organist. Inleiding Het pijporgel heeft een lange geschiedenis en evolutie achter de rug. ... van links naar rechts c – d – e – fis – gis, enz. en een cis

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... (1717 - 1757) de barok mondt uit in de rococo, het classi cis

                                                                                                                                           
Halve-Toon
Muziekbus - Halve Toon 1/12 deel van een octaaf; de kleinste toonschrede in het algemeen geldende Europese toonsysteem. Benaming voor de toonafstand van de kleine seconde. In tegenstelling tot de hele toon, die de toonafstand van de grote seconde beschrijft, bedraagt de afstand bij de halve toon maar een kleine seconde. ... van dezelfde toon van het grondscala afgeleide tonen, bijv. c- cis

                                                                                                                                           
Sergej Rachmaninov<#>Sergej Rachmaninov
Sergej Rachmaninov<#>Sergej Rachmaninov
Muziekbus - Sergei Rachmaninov speelt zijn piano concerto No 2, deze unieke opname werd gemaakt in 1929 voor RCA, met het Philadelphia Symphony Orchestra en de dirigent Leopold Stokowski Sergej Rachmaninov geboren Oneg/Novgorod 1 april 1873, gestorven 28 maart 1943 in Beverly Hills Russisch pianist, dirigent en componist Naamsvarianten: Wasiljewitsj Rachmaninow, Sergei Vassilivich Rachmaninoff, Rachmaninow, Sergej Rachmaninov, Sergej Vassiljevitsj Rachmaninov Rachmaninov werd geboren op zijn vaders landgoed in het district Nowgorod met zijn bloeiende volksmuziek, in de tijd dat Moessorgski de definitieve Boris Goedonov juist voltooid had en Tsjaikovski schetsen voor zijn Pianoconcert in bes maakte. ... rachmaninov in 1892, het jaar waarin hij de pianoprelude in cis

                                                                                                                                           
Mol
Muziekbus - mol (de ~, ~len, ~en) 1 [muz.] muziekteken dat aanduidt dat een noot een halve toon verlaagd moet worden. Het teken b (mol) betekent dat de noot een halve toon is verlaagd. Het molteken of alteratie-teken in de muziek wordt op de lijn van de notenbalk geplaatst van de noot die men een halve toon wil verlagen. ... manier verkrijgt men de verhoogde tonen: ais (a#), bis (b#), cis

                                                                                                                                           
Theo van Doesburg
Theo van Doesburg
Kunstbus - Nederlands schilder, architect, typograaf, kunsthistoricus, vormgever, auteur, dichter, etc.. Geboren 30 augustus 1883 te Utrecht - overleden 7 maart 1931 in Davos ( Zwitserland). Theo van Doesburg, naar zijn stiefvader Theodorus Doesburg, is het pseudoniem van Christian Emil Marie Küpper. ... gemeentemuseum van doesburg is de theoreticus van het neoplasti cis

                                                                                                                                           
Bij alle woorden vermeldt het Groene Boekje de plaatsen waar ze kunnen worden afgebroken. Maar bij onder andere mixer staan geen afbreekpuntjes. Waarom is dat?
Genootschap Onze Taal - Mixer mag niet worden afgebroken. Dat heeft te maken met de bijzondere behandeling die de x bij het afbreken krijgt. ... exo·dus (uittocht) exo·ga·mie exo·geen exoot exor·bi·tant exor· cis

                                                                                                                                           
Franco-Vlaamse-School
Muziekbus - Franco Vlaamse School De Franco- Vlaamse School of Nederlandse School genoemd, is een stijlrichting van polyfone vocale muziek in de 15e- en 16e eeuw. Een nationalistische reflex ligt wellicht aan de oorsprong van de onderscheiden benamingen die Nederlandse, Franse en Vlaamse muziekwetenschappers voor de polyfonisten uit de Lage Landen hebben bedacht. ... maar door chromatische veranderingen ( bes, fis, es, cis

                                                                                                                                           
eenendertigtoonsorgel
Muziekbus - Eenendertigtoonsorgel Orgel in het Teylers Museum in Haarlem met een klavier waarop het octaaf niet in twaalf exacte gelijke halve tonen is verdeeld, maar in 31 delen, waardoor de verschillende stemsystemen beter kunnen worden benaderd. ... de stamtonen zijn wit. de zwarte toetsen zijn verdubbeld, voor cis

                                                                                                                                           
Modest Moessorgski
Modest Moessorgski
Muziekbus - Detail van een beroemd 1881 portret van de zieke Modest Mussorgsky, door schilder Ilya Yefimovich Repin (1844-1930) gemaakt op 2-5 maart 1881 in het ziekenhuis, enkele dagen voor Mussorgsky's dood. Alexander Ognivtsev / Hallucination Scene "Boris Godunov" Modest Musorgsky Modest Petrovitsj Moessorgski geboren Karevo/Pskov, 21 maart 1839, gestorven St. ... (1874, geinstrum. door ravel); een traan; scherzo in cis

                                                                                                                                           
chromatiek
Muziekbus - [van Griekse: chroma, Nederlands: kleur] 1. het kleuren van tonen door toepassing van verlagingen en verhogingen van een halve toon. 2. Het gebruik van niet- toonladder gebonden alteraties. 3. verhogingen of verlagingen van de tonen. ... al dan niet in afgeleide vorm, bijvoorbeeld bes - ces, cis

                                                                                                                                           
Ernest Bloch
Muziekbus - Ernest Bloch geb. 24-7-1880 te Genève - gest. 15-7-1959 te Portland, Oreg. Amerikaans componist van Joods- Zwitserse afkomst Ernest Bloch studeerde aanvankelijk viool en stelde zich op 11-jarige leeftijd onder leiding van Eugène Yssaye en Schörg. ... om 'herstel' van de joodse muziek. werken o.a.: symfonie in cis

                                                                                                                                           
Grote-Terts-Majeur
Muziekbus - Grote Terts Majeur Toongeslacht in de muziek. Men spreekt in verband met grote terts over een toonladder, een akkoord of een toonaard. Bij de majeur- toonladder vormt de derde toon een grote terts. dit in tegenstelling tot de mineur- toonladder met de kleine terts als derde toon. ... g-majeur, d-majeur, a-majeur, e-majeur, b-majeur, fis-majeur, cis

                                                                                                                                           
enharmoniek
Muziekbus - [Grieks: overeenstemming], dezelfde klank ondanks verschillende notatie. Enharmoniek duidt aan de verhouding tussen twee tonen, die ondanks een verschillende notatie precies eender klinken. Het fenomeen enharmoniek kan men het best verduidelijken d. ... of de onderste grondtoon (= witte toets) - twee namen (bijv. cis

                                                                                                                                           
Aram Iljitsj Katsjatoerian
Aram Iljitsj Katsjatoerian
Muziekbus - Aram Katsjatoerian geboren Tiflis, 6-6-1903 - Moskou, 2 mei 1978), Armeens- Russisch componist Naamsvarianten: Katsjatoerian Chatsjatoerian Katchatoerian Khatsjatoerian Katchaturian Khatchaturian Khachaturian Aram Ilyich Khachaturian Aram Katsjatoerian was de zoon van een Armeense boekbinder in Tiflis (Tiblissi) en begon pas laat muziek te studeren. ... werd verheven. werken (behalve bovenstaande): piano: poeme in cis

                                                                                                                                           
afgeleide tonen
Muziekbus - De namen van de "zwarte toetsen van de piano" zijn afgeleid van de namen van de witte. Wordt de zwarte toets beschouwd als rechts van een witte, dan krijgt hij de uitgang "-is" achter de naam. Dezelfde zwarte toets kan ook gezien worden als links van de volgende witte, dan krijgt hij de uitgang "-es", hierop zijn overigens een paar uitzonderingen. ... de zwarte toets tussen de 'c' en de 'd' kan op die manier " cis

                                                                                                                                           
enharmonisch gelijke tonen
Muziekbus - Enharmonisch gelijke tonen Enharmonisch noemt men intervallen, waarvan het verschil niet groter is dan 30:31. Het oor is in staat om dit verschil te corrigeren. ... van enharmonische verwisseling (dit is het opvatten van een cis

                                                                                                                                           
Diatoniek
Muziekbus - Diatonisch Toonstelsel A. een opeenvolging van hele en halve tonen, die, in tegenstelling tot de chromatiek, een verschillende stamtoon hebben; er wordt van de ene toon naar de volgende toon overgegaan ongeacht of deze verhoogd of verlaagd is, bijv. ... ongeacht of deze verhoogd of verlaagd is, bijv. g-a, b- cis

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 4