YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur cijfer cijfers kunst caspar david friedrich taal getallen aaneenschrijven leestekens afleiding apostrof samenstelling muziek cheve-methode kabinet-de jong literair alternatieve spelling nummer afkortingen rembrandts-oeuvre architectuur minister kabinet-van agt i bibliografie dertigledendebat roman opalka spoeddebat integratie tweede kamerleden 30-ledendebat voorzitter soorten vergaderingen tweede kamer interpellatie concept-amvb europese unie de lidstaten gesorteerd naar aantal inwoners, oppervlakte en bnp cijfers eu eurostat - het centraal bureau voor de statistiek van europa bruto binnenlands product de 48 europese landen gesorteerd op aantal inwoners, oppervlakte en bnp : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 178 voor - cijfer cijfers - in 0.0220541954040527 seconden.

cijfer

Kunstbus - Een cijfer is een enkelvoudig symbool waarmee een telbaar aantal wordt aangeduid. De westerse cijfers van het tientallig stelsel zijn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ze worden Arabische cijfers genoemd, omdat ze afkomstig zijn uit het Arabisch. ... cijfer

                                                                                                                                           
Wat is juist: 80-jarig of 80 jarig?
Genootschap Onze Taal - 80-jarig, met streepje, is juist. Het geheel vormt een samenstelling. Samenstellingen worden zo veel mogelijk aaneengeschreven, maar tussen een cijfer en de rest van de samenstelling moet een streepje staan. ... worden zo veel mogelijk aaneengeschreven, maar tussen een cijfer

                                                                                                                                           
Chevé-methode
Muziekbus - Een methode voor het elementair muziekonderricht, die onder meer inhoud dat de tonen door cijfers worden aangegeven en wel zo, dat de tonica van de grote-tertstoonladder, dus de do op relatieve toonhoogte, wordt aangeduid door het cijfer 1, de overige tonen van de toonladder door de cijfers 2-7; hogere of lagere octaven worden aangegeven door een punt boven of onder het cijfer; kortere waarden worden verkregen door horizontale strepen boven de cijfers. ... muziekonderricht, die onder meer inhoud dat de tonen door cijfer

                                                                                                                                           
nummer
Kunstbus - Het nummer -s o 1a cijfer dat dient om de plaats in een reeks aan te geven: huisnummer. Soms worden de cijfers aangevuld met letters en andere tekens. 1b een reeks cijfers die (in tegenstelling tot een getal) geen hoeveelheid aanduidt. ... het nummer -s o 1a cijfer

                                                                                                                                           
Wat is juist: 75ste jaargang, 75-ste jaargang of 75'ste jaargang?
Genootschap Onze Taal - 75ste jaargang is juist. ... rangtelwoord (zoals eerste, tiende, vijfenzeventigste ) als cijfer

                                                                                                                                           

Moet er een apostrof voor het cijfer 70 in de jaren (')70?

Genootschap Onze Taal - Nee, de jaren 70, zonder apostrof, is juist. ... er een apostrof voor het cijfer

                                                                                                                                           
Rembrandts-oeuvre
Kunstbus - Rembrandts oeuvre Noord- Nederlands kunstenaar, geboren 15 juli 1606 Leiden - overleden 4 oktober 1669 Amsterdam, 8 oktober 1669 begraven. Leerling van Pieter Lastman, Jacob Isaacsz. van Swanenburgh, Beinvloed door Jacob Symonsz. ... papier. de klok, die rembrandt op het schilderij met romeinse cijfer

                                                                                                                                           
Wat is juist: 1 aprilgrap of 1-aprilgrap?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is 1 aprilgrap juist. Wat ons betreft is 1-aprilgrap ook mogelijk; deze alternatieve vorm staat daarom in onze Spellingwijzer Onze Taal. ... deze spelling logischer omdat andere samenstellingen met een cijfer

                                                                                                                                           
Wat is juist: 12- tot 16-jarigen (met twee streepjes) of 12 tot 16-jarigen (met één streepje)?
Genootschap Onze Taal - 12- tot 16-jarigen (met twee streepjes) is juist. ... van de samenstelling 12-jarigen wordt weggelaten. als er geen cijfer

                                                                                                                                           
integratie
Kunstbus - de integratie (v.), ~s 1 het maken tot een harmonisch geheel of opnemen in een geheel. Integratie is het proces waarbij verschillende componenten samensmelten tot een geheel. 2 [econ.] het samenbrengen in één bedrijf van alle productiestadia. ... was, maar dat dit niet aan het overheidsbeleid te danken was. cijfer

                                                                                                                                           
bibliografie
Kunstbus - De bibliografie (v -fieën) Een bibliografie is een lijst met publicaties ( boeken, artikelen enz.), samengesteld volgens zekere criteria en onafhankelijk van de aanwezigheid van de opgenomen publicaties in een bepaalde collectie. ... = 90),. de uitgever,. het documentnummer en. een controle cijfer

                                                                                                                                           
Is het vitamine-C of vitamine C?
Genootschap Onze Taal - Juist is vitamine C, zonder streepje. ... een samenstelling en komen er streepjes rond de letter of het cijfer

                                                                                                                                           
Roman Opalka
Kunstbus - Polish/ french artist Roman Opalka exceeds the 4million. Pools beeldend kunstenaar, 27.08.1931 Abbeville. Woont in Frankrijk. Eén tot oneindig, 1965 e.v., Hij begon in 1965 met dit schilderij. Het doek was 195cm hoog, 135cm breed en zwart geschilder. ... bracht hij met een kwast die droop van de verf het cijfer

                                                                                                                                           
Is er verschil tussen een kort en een lang streepje?
Genootschap Onze Taal - Ja, het korte en het een lange streepje ( - en —) hebben verschillende functies. ... kort streepje: - het korte streepje is doorgaans naast het cijfer

                                                                                                                                           
Dertigledendebat
Parlement & Politiek - Een dertigledendebat is een debat dat door een minderheid van de Tweede Kamerleden wordt aangevraagd. Sinds 2011 heet een dergelijk debat een 'dertigledendebat; daarvoor was de benaming 'spoeddebat'. ... 49 2010 46 2009 62 2008 65 2007 43 2006 29 2005 38 2004 18 ( cijfer

                                                                                                                                           
Wat is juist: een 20e-eeuws pand of een 20e eeuws pand?
Genootschap Onze Taal - Een 20e-eeuws pand is juist. Ook 20ste-eeuws en twintigste-eeuws zijn mogelijk. ... + karaat = vierentwintigkaraats als het getal als cijfer

                                                                                                                                           

Cijfers

Parlement & Politiek - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt en publiceert allerlei statistische gegevens van maatschappelijke en economische aard. In internationaal verband, zoals binnen de Europese Unie, levert het CBS cijfers over Nederland aan. ... cijfer
                                                                                                                                           

Europese Unie in cijfers

Parlement & Politiek - Met meer dan 500 miljoen inwoners heeft de Europese Unie na China en India de meeste inwoners ter wereld. Veel meer dan de ruim 300 miljoen inwoners die de Verenigde Staten tellen. Het oppervlak van de EU is relatief klein, ruim vier miljoen vierkante kilometer. ... unie in cijfer

                                                                                                                                           
Hoe spel je het verkleinwoord van een A4? En van sms?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijzen zijn een A4'tje en een sms'je. Een achtervoegsel, zoals -tje, -je, -ig, -er, wordt met een apostrof gekoppeld aan het cijfer of de afkorting waarmee het één geheel vormt. Andere voorbeelden zijn 65+'er, 55+'er, CDA'er, vmbo'er, cd'tje, dvd'tje en wc'tje. ... -tje, -je, -ig, -er, wordt met een apostrof gekoppeld aan het cijfer

                                                                                                                                           

Zinnen beginnen altijd met een hoofdletter. Maar waar komt de hoofdletter als de zin met een cijfer begint, zoals in '80% verzuimde naar het werk te gaan'?

Genootschap Onze Taal - Nergens. '80% verzuimde naar het werk te gaan' is dus goed; verzuimde is met een kleine letter. Als het eerste complete woord van een zin een cijfer of symbool is, krijgt het tweede woord geen hoofdletter. ... hoofdletter. maar waar komt de hoofdletter als de zin met een cijfer

                                                                                                                                           
Komt er een spatie voor het gradenteken in bijvoorbeeld 40 °C? En hoe zit het met andere tekens?
Genootschap Onze Taal - Ja, 40 °C is juist. Ook 40 °F is juist. Als het gradenteken wordt gebruikt zonder dat C erop volgt, wordt het wel direct aan het cijfer vast geschreven: 40°. ... gebruikt zonder dat c erop volgt, wordt het wel direct aan het cijfer

                                                                                                                                           

Historisch overzicht cijfers kabinetten

Parlement & Politiek - De economie en de arbeidsmarkt verzwakken na de twee oliecrises in de jaren '70, met oplopende begrotingstekorten en uitkeringsafhankelijkheid als gevolg. In 1981/1982 is sprake van een crisis. Ondanks economisch herstel blijft daarna sprake van grote problemen op de arbeidsmarkt. ... overzicht cijfer

                                                                                                                                           
Kabinet-De Jong (1967-1971)
Parlement & Politiek - Tijdens de verkiezingen van 1967 raken de confessionele drie voor het eerst hun meerderheid kwijt, onder andere door de opkomst van Boerenpartij en nieuwkomer D'66. Ook de PvdA lijdt verlies. Demissionair premier Zijlstra krijgt een informatieopdracht en stelt een beknopt programma op, vooral met financiële punten. ... jaar. in 1971 wordt een belastingvereenvoudiging doorgevoerd. cijfer

                                                                                                                                           

Cijfers kabinet-Rutte II (2012-)

Parlement & Politiek - Het kabinet-Rutte II trad aan in een periode waarin Nederland, in het verlengde van de Grote Recessie als gevolg van de kredietcrisis wederom te maken had met negatieve economische groei. De eurocrisis, met name telkens terugkerende problemen, zorgden vooral in de eerste jaren van het kabinet-Rutte II voor grote onzekerheid. ... cijfer

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 7