YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek chromatische toonladder toonladder kunst toon cultuur chromatische halve toon chromatiek diatoniek muziekgeschiedenis seriele-muziek kwintencirkel alteratie diatonische-halve-toon atonale muziek kerktoonsoort peter schat trompet heletoons-toonladder gamma pentatonische-toonladder zigeuner-toonladder kleine-terts-toonladder zigeuner hele-toons-toonladder ut stamtonen dominant pentatoniek grote-terts-majeur mixolydisch pentatonisch toon e toon b grondtoon subdominant heptatoniek octaaf toon f toon d : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 136 voor - chromatische toonladder - in 0.0135269165039062 seconden.

chromatische toonladder

Muziekbus - Chromatische toonladder Toonladder die gebruik maakt van alle 12 tonen binnen een octaaf. Verdeling van het octaaf in twaalf halve toonschreden. Toonladder waarin de tonen elkaar met halve afstanden opvolgen. ... chromatische

                                                                                                                                           

Toonladder

Muziekbus - Een gestandaardiseerde opeenvolging van tonen van een toonsysteem, het eindresultaat van een systematische ordening, waarvan het aantal en de afstand in verschillende tijdperken en culturen verschillend zijn. ... de toonladders worden opgebouwd, zijn ook o.a. te vormen: chromatische

                                                                                                                                           

chromatische halve toon

Muziekbus - Chromatische halve toon Een halve toon die niet voorkomt in de toonladder, maar die voortkomt uit een incidentele verhoging of verlaging van de stamtoon; bijvoorbeeld f - fis. ... chromatische

                                                                                                                                           
chromatiek
Muziekbus - [van Griekse: chroma, Nederlands: kleur] 1. het kleuren van tonen door toepassing van verlagingen en verhogingen van een halve toon. 2. Het gebruik van niet- toonladder gebonden alteraties. 3. verhogingen of verlagingen van de tonen. ... een b. de opeenvolging van alle 12 halve tonen wordt de chromatische

                                                                                                                                           
Diatoniek
Muziekbus - Diatonisch Toonstelsel A. een opeenvolging van hele en halve tonen, die, in tegenstelling tot de chromatiek, een verschillende stamtoon hebben; er wordt van de ene toon naar de volgende toon overgegaan ongeacht of deze verhoogd of verlaagd is, bijv. ... opeenvolging van laddereigen akkoorden dwz. akkoorden zonder chromatische

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... speciale vorm van atonaliteit ontwikkeld, waarbij alle twaalf chromatische

                                                                                                                                           
Diatonische-Halve-Toon
Muziekbus - Diatonische Halve Toon Een halve toonsafstand die voorkomt in de eigen toonladder, bijvoorbeeld b - c in de toonladder van G. ... bijvoorbeeld b - c in de toonladder van g. vergelijk chromatische

                                                                                                                                           
Seriele-Muziek
Muziekbus - Seriële Muziek Vormprincipe na de tweede wereldoorlog (ca 1950-1965) uit de twaalftoontechniek ( dodecafonie) ontstaan, waarin alle parameters van de muziek in reeksen worden geordend. In de seriële muziek zijn niet, zoals bij de dodecafonie, alleen de twaalf tonen van de chromatische toonladder in een reeks ondergebracht, maar ook de verschillende toonlengten, articulaties en dynamische schakeringen. ... niet, zoals bij de dodecafonie, alleen de twaalf tonen van de chromatische

                                                                                                                                           
alteratie
Muziekbus - Een chromatische, niet-laddereigen verhoging of verlaging van een toon in een melodie of een akkoord. de toevallige en tijdelijke verhoging of verlaging van een toon in een toonladder of een akkoord (resp. ... een chromatische

                                                                                                                                           
Kwintencirkel
Muziekbus - opeenstapeling van kwintschreden; na twaalf schreden wordt de uitgangstoon weer bereikt en is als het ware de cirkel weer gesloten. Een kwintencirkel is een figuur waarin de tonen van de chromatische toonladder zo geplaatst zijn, dat zij elkaar in reine kwinten opvolgen. ... een kwintencirkel is een figuur waarin de tonen van de chromatische

                                                                                                                                           
atonale muziek<#>Atonaliteit
Muziekbus - Atonale Muziek Atonale muziek zijn alle composities zonder binding aan een bepaalde toonaard. Bij de atonale muziek doet de componist afstand van een bepaalde grondtoonsoort en daardoor van een tooncentrum als basis voor de harmonische of melodische structuur. ... vaak gebaseerd op een speciale ordening van de 12 tonen van de chromatische

                                                                                                                                           
Kerktoonsoort
Muziekbus - de aan r.k. liturgische muziek ontleende, in de Middeleeuwen algemeen gebruikelijke, thans nog in het Gregoriaans en in veel Protestantse kerkmuziek voortlevende diatonische toonsoorten. of modaal systeem: harmonisch systeem waarbij men gebruik maakt van opeenvolgingen van diatonische tonen, zonder verhoging of verlaging en zonder vaste plaats voor de halve tonen (zie harmonieleer). ... van de diatonische toonladder zonder toevoeging van chromatische

                                                                                                                                           
Peter Schat
Peter Schat
Muziekbus - Nederlands componist, Utrecht 5 juni 1935 - Amsterdam 3 februari 2003 Peter Schat studeerde studeerde piano bij Jaap Callenbach aan het conservatorium van Utrecht en theorie en compositie aan het Koninklijk Conservatorium in 's- Gravenhage bij Kees van Baaren. ... – de gelijkwaardigheid van alle twaalf tonen van de chromatische

                                                                                                                                           
Trompet
Muziekbus - De tot de familie van de aerofonen behorende trompet was reeds in de Oudheid bij de Egyptenaren, Romeinen en Hebreeërs bekend. Dit instrument werd oorspronkelijk vervaardigd uit schelpen, botten, geweien, leem, hout of brons; tegenwoordig bestaat hij voornamelijk uit messing of ook wel uit zilver. ... buis was het sinds de 19de eeuw uiteindelijk mogelijk alle chromatische

                                                                                                                                           

Heletoons-Toonladder

Muziekbus - uit hele afstanden bestaande toonladder ... chromatische

                                                                                                                                           
Gamma
Muziekbus - toonladder ... chromatische

                                                                                                                                           

Pentatonische-Toonladder

Muziekbus - Pentatonische Toonladder Pentatoniek [Grieks], toonsysteem van vijf tonen. Bij de pentatoniek wordt het octaaf in vijf tonen verdeeld. Men onderscheidt twee verschillende typen: de reeks zonder halve tonen c-d-e-g-b en de reeks c-e-f-a-b met een halvetoonsafstand. ... chromatische

                                                                                                                                           

Zigeuner-Toonladder

Muziekbus - ( Tartini's) kleine-tertstoonladder met een overmatige secunde van de 3de naar de 4de en van de 6de naar de 7de trap (b.v. d-e-f-gis-a- bes- cis-d). ). ... chromatische

                                                                                                                                           

Kleine-Terts-Toonladder

Muziekbus - Kleine Terts- toonladder (toonsoort) toonladder waarvan de terts klein is. ... chromatische

                                                                                                                                           

Hele-Toons-Toonladder

Muziekbus - Toonladder gebaseerd op de verdeling van het octaaf in 6 gelijke hele tonen of grote secunden. Het is dus een anhemitonische toonladder, aanvankelijk in gebruik bij de Russische componisten van de 19e eeuw (Glinka, Moessorgsky), later ook door Cl. ... chromatische

                                                                                                                                           
Stamtonen
Muziekbus - De zgn "witte toetsen van de piano". De noten met de namen: a - b - c - d - e - f - g - a. In de volgorde: c - d - e - f - g - a - b - c vormt dit de "gewone", grote terts toonladder. ... chromatische

                                                                                                                                           
Pentatonisch
Muziekbus - (gr. pente = vijf): Een toonladder gebaseerd op een verdeling van het octaaf in vijf tonen. ... chromatische

                                                                                                                                           
Ut
Muziekbus - Franse benaming voor do, de eerste toon van de toonladder. ( Ut re mi fa so la) Sinds het einde van de 17de eeuw wordt Ut als regel vervangen door do. In de Romaanse landen en Belgie heeft Ut de absolute toonhoogte van c. ... chromatische

                                                                                                                                           
Dominant
Muziekbus - Drieklank van de vijfde toon van de toonladder. In de harmonieleer: het akkoord dat op deze vijfde toon gebouwd is, meestal als dominantseptiemakkoord. Het is na de tonica de belangrijkste toon van een toonladder. ... chromatische

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 20