YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: christenunie eerste kamer tweede kamer kabinet-balkenende iv kabinet-rutte i gert-jan segers arie slob egbert schuurman 2017 roel kuiper 2003 gereformeerd politiek verbond tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 documentatiecentrum nederlandse politieke partijen 2011 2015 2007 cu lijst 2017 3 zetels perspectief, christenunie-jongeren 5 zetels tweede kamerverkiezingen van 1989 cu (christenunie) 1 zetel de reformatorische politieke federatie rpf gpv gpjc rpf-jongeren politieke jongerenorganisaties perspectief hans wiegel christenunie-jongeren christenunie - jongerenorganisatie ed anker sharon gesthuizen cu - jongerenorganisatie biografisch archief tweede kamerfractie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 150 voor - christenunie - in 0.0212390422821045 seconden.

ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie is een christelijke partij, met op sociaal en ecologisch gebied progressieve en op ethisch gebied behoudender standpunten. Politiek leider van de ChristenUnie is sinds november 2015 Gert-Jan Segers. ... christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren

PerspectieF is de politieke jongerenorganisatie van de ChristenUnie. De organisatie opgericht in 2000 en is voortgekomen uit een fusie tussen de voormalige politieke jongerenorganisaties van de politieke partijen GPV en RPF, de GPJC en RPF-jongeren. ... christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie is vanaf 27 maart 2001 ononderbroken vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. In 1999 was er al een gezamenlijke fractie van RPF (Reformatorisch Politieke Federatie) en GPV (Gereformeerd Politiek Verbond) gevormd. ... kamerfractie christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie ChristenUnie (CU)

De fractie van de ChristenUnie heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vijf leden, evenveel als na de verkiezingen van september 2012. ... kamerfractie christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

ChristenUnie en Tweede Kamerverkiezingen 2012

De ChristenUnie had bij de verkiezingen van 12 september 2012 Arie Slob als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Voor de verandering'. ... christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

ChristenUnie en Tweede Kamerverkiezingen 2010

De ChristenUnie haalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 5 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was André Rouvoet. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Vooruitzien'. Voor de verkiezingen was de ChristenUnie met 6 zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. ... christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

ChristenUnie en Tweede Kamerverkiezingen 2017

De ChristenUnie had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Gert-Jan Segers als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Hoopvol Realistisch - Voorstellen voor een samenleving met toekomst'. ... christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

ChristenUnie en Tweede Kamerverkiezingen 2002

De ChristenUnie haalde bij de verkiezingen van 15 mei 2002 4 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Kars Veling. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Durf te kiezen voor normen'. De ChristenUnie was ontstaan uit een fusie van GPV en RPF die bij de verkiezingen van 1998 samen nog 5 zetels in de Tweede Kamer haalden. ... christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kandidaten ChristenUnie Tweede Kamerverkiezingen 2017

In onderstaand overzicht staa n de eerste acht van de kandidatenlijst van de ChristenUnie bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. ... christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2006-2007
Het kabinet-Balkenende IV van CDA, PvdA en ChristenUnie, kwam tot stand nadat coalities van CDA en PvdA met SP en of met GroenLinks niet mogelijk waren gebleken. Het nieuwe kabinet trad op 22 februari 2007 aan na een relatief vlotte formatie van 89 dagen. ... - hoofdinhoud het kabinet-balkenende iv van cda, pvda en christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Provinciale Statenverkiezingen 2015
De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 laten een verdere fragmentatie van de Nederlandse politiek en verlies voor regeringspartijen VVD en - vooral - PvdA zien. Er zijn veel winnaars: D66, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en provinciale partijen. ... vvd en - vooral - pvda zien. er zijn veel winnaars: d66, sp, christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gereformeerd Politiek Verbond (GPV)
Het GPV was een in 1948 gevormde protestants-christelijke partij, die zich baseerde op bijbelse normen. De partij was sterk verbonden met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Sinds januari 2000 werkte het GPV samen met de RPF onder de naam ChristenUnie. ... januari 2000 werkte het gpv samen met de rpf onder de naam christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2007
Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. ... een nieuwe eerste kamer. de coalitiepartijen cda, pvda en christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Reformatorische Politieke Federatie (RPF)
De RPF was een protestants-christelijke partij, die in 1975 ontstond en die sinds januari 2000 samenwerkte met het GPV onder de naam ChristenUnie. Op 15 mei 2002 heeft de RPF ook niet meer zelfstandig aan de Tweede-Kamerverkiezingen deelgenomen. ... die sinds januari 2000 samenwerkte met het gpv onder de naam christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Zetelverdeling Nederlandse eurodelegaties 2014-heden
Het CDA is in de periode vanaf 2014 met vijf zetels de grootste eurodelegatie, gevolgd door D66 en de PVV met vier zetels. PvdA en VVD hebben elk drie zetels, GroenLinks en SP beide twee en Partij voor de Dieren, SGP en ChristenUnie elk één. ... groenlinks en sp beide twee en partij voor de dieren, sgp en christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwelijke Eerste Kamerleden
De Eerste Kamer telt op dit moment 26 vrouwen. Dit aantal is verdeeld over 9 politieke partijen. De fracties van de ChristenUnie, SGP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren hebben geen vrouwelijke leden. ... is verdeeld over 9 politieke partijen. de fracties van de christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)
De fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) bestaat onder meer uit Britse Conservatieven en leden van de Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid. De Nederlandse ChristenUnie en SGP hebben zich bij deze fractie aangesloten. ... van de poolse partij recht en rechtvaardigheid. de nederlandse christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2006
Op 22 november 2006 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. De verkiezingen waren aanvankelijk gepland op 15 mei 2007, maar werden vervroegd door de val van het kabinet-Balkenende II. ... winst voor de nieuwe partij voor de dieren (twee zetels) en de christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Besluitvorming in politieke partijen
Politieke partijen spelen een centrale rol bij het uitdragen en ontwikkelen van ideeën, bij het bepalen van standpunten en bij de rekrutering van volksvertegenwoordigers. Daarvoor kennen zij eigen procedures en vormen van organisaties. ... congres waarbij alle leden van de partij stemrecht hebben christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nederlandse partijen in het Europees Parlement 2009-2014
Europarlementariërs die namens een Nederlandse politieke partij in het Europees Parlement komen, maken daar deel uit van een zogenaamde 'delegatie' van hun partij. De Nederlandse partijvertegenwoordigers maken, samen met delegaties van partijen uit andere lidstaten van de Europese Unie, op hun beurt weer deel uit van fracties (groepen) van Europese partijen. ... van de sp in het europees parlement is dennis de jong. christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
RPF-Jongeren (RPFJ)
Deze politieke jongerenorganisatie was verwant aan de Reformatorische Politieke Federatie (RPF). De moederpartij besloot, ondanks weerstand van de leden, in 1981 over te gaan tot de oprichting van een jongerenorganisatie (RPJO). ... de twee organisaties verder als perspectief, jongeren van de christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opgeheven partijen
Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... januari 2000 werkte het gpv samen met de rpf onder de naam christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerlid
De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. ... van 26 mei 2015 wonnen d66 (vijf zetels), cda, sp, christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen vanaf 1946
In de periode 1946-2017 zijn er 18 keer Provinciale Statenverkiezingen gehouden. CDA, PvdA en VVD zijn hierbij door de jaren heen meestal als grootste uit de bus gekomen. Aangezien de Eerste Kamer door de Provinciale Staten wordt gekozen, werkt de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen door in de zetelverdeling van de Eerste Kamer. ... ontstond in 1990 uit een fusie tussen cpn, psp, ppr en evp. de christenunie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 53