YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur chauvinisme chauvinist chauvinisten patriottisme nationalistisch volksnationalisme patriot nationalistische staatsnationalisme vaderlandsliefde nationalisme kunst thomas hart benton fotografie otto dix dix paul lincke muziek cas oorthuys oorthuys : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 6 van 6 voor - chauvinisme - in 0.00377583503723145 seconden.
Nationalisme
Kunstbus - 1 het streven naar nationale zelfstandigheid 2 voorliefde voor het nationale => het chauvinisme ( = blinde liefde voor het eigen land (zie patriottisme)) Nationalisme is een vorm van groepsbewustzijn die zich uit in een sterke voorkeur voor eigen volk en land en kan zich uiten in miskenning van andere naties (xenofobie) en een streven naar machtsuitbreiding ten koste van andere groepen en benadrukt dat mensen zich met elkaar verbonden voelen door godsdienst, cultuur, taal, landsgrenzen of gemeenschappelijke voorouders. ... zelfstandigheid 2 voorliefde voor het nationale => het chauvinisme

                                                                                                                                           
Patriottisme
Kunstbus - De etymologie van het woord "patriottisme" is ontleend aan het Latijn "pater", wat "vader" betekend. Vaderlandsliefde (ook wel patriottisme) een gevoel van trots voor (bepaalde aspecten van) het land van herkomst of (mocht er emigratie plaatsvinden) land waarin een persoon woonachtig is. ... ervaren, echter verwante begrippen als 'nationalisme' en ' chauvinisme

                                                                                                                                           
Paul Lincke
Paul Lincke
Muziekbus - Lizzi Waldmüller - Das Macht Die Berliner Luft Duits operettecomponist, geboren 7 november 1866 in Berlijn (andere bronnen beweren Wittenberge) - overleden 3 september 1946 te Hahnenklee in de Harz. Biografie Carl Emil Paul Lincke was op jonge leeftijd al enthousiast over militaire muziek en begon in 1880 te oefenen als een muzikant bij de Wittenberge Stadtmusikkapelle van Rudolf Kleinow. ... kreeg hier van de geallieerden (mede vanwege het anti- duitse chauvinisme

                                                                                                                                           
Otto Dix
Kunstbus - Otto Dix (1891-1969) Otto Dix, Duitse Schilder en Graficus, Otto Dix experimenteerde met het kubisme, het expressionisme en Dada, maar keerde terug tot het gebruik van traditionele stijlelementen uit de Duitse Renaissance. ... begint de eerste wereldoorlog als een feest. nationalisme en chauvinisme

                                                                                                                                           
Cas Oorthuys
Kunstbus - Nederlandse fotograaf van stadsgezichten, portretten, architectuur (als genre), dieren, Cas Oorthuys behoorde tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de generatie fotografen die op basis van de Nieuwe Fotografie de ontwikkeling van de documentaire fotografie in Nederland beslissend hebben beïnvloed. ... zijn niet geheel vrij van bucolische idealisering en hollands chauvinisme

                                                                                                                                           
Thomas Hart Benton
Thomas Hart Benton
Kunstbus - Amerikaanse schilder en lithograaf, geboren 15 april 1889 in Neosho, Missouri - overleden 15 april 1975 in Kansas City. Hoewel Thomas Hart Benton zich bewust niet aansloot bij contemporaine stromingen neemt zijn werk een belangrijke plaats in onder dat van de beeldende kunstenaars van de 20e eeuw. ... dertig vormden een tijdperk van recessie en groeiend cultureel chauvinisme

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12