YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair christian kern ch. kern dr. ch. (christian) kern taal afkortingen basisregels ontleden namen chu arp abraham kuyper uitdrukkingen en spreekwoorden afleiding kabinet-de quay cultuur antirevolutionairen muziek kabinet kvp persoonsvorm rksp katholieken kunst design tweede kamer eerste kamer pvda biografisch archief verkiezingen tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 formatie thorbecke forum voor democratie koning europees parlement kabinet-den uyl europese commissie vvd europese raad : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 501 voor - ch kern - in 0.0381100177764893 seconden.

Dr. Ch. (Christian) Kern

Parlement & Politiek - De sociaaldemocraat Christian Kern (1966) is sinds 17 mei 2016 bondskanselier van Oostenrijk. Hij volgde toen Werner Faymann op als leider van een coalitie van sociaaldemocraten en christendemocraten. Kern is afkomstig uit de wetenschapsjournalistiek, was perschef van de SP-fractie en bestuurder van een grote elektriciteitsmaatschappij. ... ch

                                                                                                                                           
Geertjan Lubberhuizen
Kunstbus - Uitgever en oprichter van de Bezige Bij, Geboren te Schoten 15 maart 1916, overleden 18 juli 1984 te Cornamona, Ierland. Zoon van Jan Willem Lubberhuizen, werktuigbouwkundig ingenieur, en Josina Petronella de Muijnck. ... lubberhuizen uitgever en opri ch

                                                                                                                                           
klimaatverandering
Kunstbus - Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange periode. Deze manifesteert zich in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur, veranderingen van luchtstromingen en van de waterkringloop en daarmee van de bewolking en de neerslag. ... weer of klimaat over een lange periode. deze manifesteert zi ch

                                                                                                                                           
Kabinet-De Quay (1959-1963)
Parlement & Politiek - Beel (KVP), tot informateur benoemd, komt na de verkiezingen al vrij snel tot de conclusie dat herstel van de rooms-rode samenwerking is uitgesloten. De PvdA wil alleen meedoen aan een parlementair kabinet; confessionelen en liberalen willen een extraparlementair kabinet. ... quay (1959-1963) - hoofdinhoud dit centrumre ch

                                                                                                                                           
Dr. H. (Hendrik) Colijn
Parlement & Politiek - Antirevolutionair staatsman, die zijn loopbaan als officier in de binnenlanden van Indië begon. Korte tijd Tweede Kamerlid en als jong minister van Oorlog succesvol. Daarna directeur van een olieconcern. ... in de omgang. had ook internationaal goede contacten en gezag. ch

                                                                                                                                           
Museum
Kunstbus - Het museum, meervoud: musea / museums 1 gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht zijn en uitgestald worden " Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. ... 1 gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebra ch

                                                                                                                                           

kern

Kunstbus - 1. het binnenste, middelste of voornaamste gedeelte van iets: de harde kern (van een groep) de meest overtuigde leden 2. kiem, beginsel: een kern van waarheid 3. de hoofdzaak, het wezenlijke: de kern van een betoog Kern (taalkundig) Het belangrijkste deel van een samenstelling of woordgroep wordt de kern genoemd. ... de kern van een samenstelling (in het nederlands het re ch

                                                                                                                                           

Ch. (Charlie) McCreevy

Parlement & Politiek - Charlie McCreevy (1949) was in de periode 2004-2010 lid van de Europese Commissie, belast met interne markt en diensten. Daarvoor had hij (sinds 1977) zitting in het Ierse parlement en was hij onder meer minister van Sociale Zaken, van Handel en Toerisme, en van financiën. ... ch

                                                                                                                                           

Ch. (Charl) Schwietert

Parlement & Politiek - Journalist, die rond 1980 parlementair verslaggever was bij het NOS-journaal. Gezien zijn KRO-verleden werd algemeen verondersteld dat hij CDA-sympathisant was. In 1982 werd hij echter volkomen onverwacht door Nijpels naar voren geschoven als VVD-staatssecretaris van Defensie. ... ch

                                                                                                                                           

In oudere teksten zie je nog weleens de uitgang -sch, bijvoorbeeld in mensch. Wanneer en waarom is de -ch eigenlijk verdwenen?

Genootschap Onze Taal - Vroeger werd de ch in bijvoorbeeld mensch uitgesproken: mensch klonk ongeveer als [mensg]. Deze g-klank is geleidelijk aan in de uitspraak verdwenen. Dit leidde ertoe dat er voorstellen kwamen om de -ch ook achterwege te laten in de spelling. ... oudere teksten zie je nog weleens de uitgang -s ch

                                                                                                                                           

Drs. Ch. (Christine) Teunissen

Parlement & Politiek - Christine Teunissen (1985) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid namens de Partij voor de Dieren. Zij is gemeenteraadslid in Den Haag en was een half jaar medewerker van de Eerste Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. ... ch

                                                                                                                                           

Ch.P. (Tof) Thissen

Parlement & Politiek - Uit de PSP afkomstige GroenLinks-senator en bestuurder. Had vanaf 2004 ruim tien jaar zitting in de Eerste Kamer, waarin hij acht jaar fractievoorzitter was. Daarvoor was hij wethouder van Roermond en ruim zeven jaar voorzitter van Divosa, de landelijke vereniging van leidinggevenden bij Nederlandse overheidsorganisaties op het terrein van werk, inkomen en zorg. ... ch

                                                                                                                                           
Wat is de voorletter van iemand die Theodoor heet: T. of Th.?
Genootschap Onze Taal - Iemand die Theodoor heet, mag zijn naam afkorten als T., maar ook als Th. De h kan dus bij de voorletter worden getrokken, net als bij namen die met Ch of Ph beginnen (zoals Christiane en Philip ). ... bij de voorletter worden getrokken, net als bij namen die met ch

                                                                                                                                           
Wat is juist: Vijf miljoen mensen keken naar de voetbalwedstrijd of Vijf miljoen mensen keek naar de voetbalwedstrijd?
Genootschap Onze Taal - Zowel het enkelvoud als het meervoud is verdedigbaar, maar wij hebben een duidelijke voorkeur voor het meervoud keken. Het ligt volgens ons het meest voor de hand om binnen het onderwerp vijf miljoen mensen het meervoud mensen als kern te beschouwen. ... vijf miljoen mensen het meervoud mensen als kern te bes ch

                                                                                                                                           

Prof.Dr. S.Ch. (Sophie) van Bijsterveld

Parlement & Politiek - Sophie van Bijsterveld (1960) is sinds 12 juni 2007 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Zij is universitair hoofddocent Europees en Internationaal Publiekrecht in Tilburg en was onder meer lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. ... s. ch

                                                                                                                                           
Waar komt het spreekwoord 'Er is geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan' vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - Dit spreekwoord betekent: 'een gerucht of een roddel heeft altijd wel een kern van waarheid'. Misschien is het gerucht of de roddel wat overdreven, maar van elk praatje is wel íéts waar. Dit spreekwoord heeft dus dezelfde betekenis als 'Waar rook is, is vuur': een praatje komt niet zómaar de wereld in. ... en wat betekent het? dit spreekwoord betekent: 'een geru ch

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. A.Ch. Membrède

Parlement & Politiek - Trouwe steunpilaar van koning Willem I in het parlement, die vele hoge functies bekleedde in het bestuur en de rechtspraak. Was onder meer rechtbank-president, burgemeester van Maastricht en Gouverneur van Antwerpen. ... a. ch

                                                                                                                                           

Drs. A.Ch. (Andrée) van Es

Parlement & Politiek - Strijdbaar en actief Tweede Kamerlid voor de PSP en GroenLinks. Was al op jonge leeftijd Tweede Kamerlid voor de PSP, na eerst fractiemedewerker te zijn geweest. Zette zich in voor rechten van minderjarigen, minderheden en vrouwen. ... a. ch

                                                                                                                                           

Is chicheid wel juist geschreven?

Genootschap Onze Taal - Chicheid is juist, maar er is wel iets raars mee: er staan een c en een h achter elkaar die niet als [ch] worden uitgesproken. Voor dit soort gevallen van 'botsende' medeklinkers bestaan geen regels, wat bijvoorbeeld bij klinkerbotsing wel het geval is (een trema in skiën, een streepje in zo-even ). ... ch

                                                                                                                                           

A.Ch.L. (Tony) Blair

Parlement & Politiek - Tony Blair (1953) was in 1997-2007 minister-president van het Verenigd Koninkrijk. Sinds 2007 is hij VN-gezant voor het Midden-Oosten. Blair begon zijn loopbaan als advocaat en werd in 1983 voor Labour lid van het Lagerhuis voor een district in Noordoost Engeland. ... ch

                                                                                                                                           

Mr. Ch.J.F. Mirandolle

Parlement & Politiek - In West-Indië geboren advocaat die met zijn rechtspraktijk in Nederlands-Indië fortuin maakte en daarna in Haarlem ging rentenieren. Werd in 1869 in het district Haarlem tot liberaal Tweede Kamerlid gekozen en was koloniaal specialist bij uitstek. ... ch

                                                                                                                                           

Ch.M.O. (Christine) Lagarde

Parlement & Politiek - Christine Lagarde (1956) is sinds juli 2011 directeur van het IMF. Zij was in 2007-2011 minister van Economische Zaken, financiën en Industrie in het centrumrechtse kabinet-Fillon. Lange tijd was mevrouw Lagarde advocate bij het internationale advocatenkantoor Baker & McKenzie. ... ch

                                                                                                                                           

Mr. L.W.Ch. Keuchenius

Parlement & Politiek - Trouwe volgeling van Groen van Prinsterer, die in Nederlands-Indië onder meer advocaat was en in Nederland secretaris-generaal van Koloniën. In 1866 Tweede Kamerlid. Zijn motie van afkeuring over het aftreden van minister Mijer leidde een periode van conflicten tussen regering en Tweede Kamer in. ... l.w. ch

                                                                                                                                           
Wat is juist: de wc of het wc?
Genootschap Onze Taal - De wc is juist: het is verreweg het gebruikelijkst om wc als mannelijk de-woord op te vatten. Dat is op zichzelf opmerkelijk, omdat wc een afkorting is van watercloset, dat onzijdig is: het is het watercloset. ... om wc als mannelijk de-woord op te vatten. dat is op zi ch

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 4