YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst ceres cultuur muziek godendom goden god johannes schenck godin johannes ir. h. (henk) vredeling planeet zon henk vredeling jupiter persephone zeus olympische-goden cellini planeten willem van haecht kabinet-den uyl benvenuto cellini nederlandse canon nederlandse klassieke muziek : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 11 van 11 voor - ceres - in 0.00436806678771973 seconden.

Ceres

Kunstbus - Ceres was in de Romeinse mythologie de godin van de landbouw. Later werd zij gelijk gesteld aan de Griekse godin Demeter. Ceres was speciaal de godheid van het graan en van de moederliefde. Naar verluidt werd zij in 496 voor Christus door de Romeinen als godin opgenomen tijdens een verwoestende hongersnood, toen een Sibyllisch orakel de adoptie van de Griekse godin Demeter aanbeval, samen met Kore en Iacchus. ... ceres

                                                                                                                                           
god
Kunstbus - 1. Bovenmenselijk, machtig en aanbiddelijk wezen. 2. Het Opperwezen, de Schepper, de Geest waardoor en waarin alles is, zoals Hij bij monotheïsten, vooral bij joden en christenen genoemd wordt. Het godendom == de gezamenlijke goden Een god is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen beschouwd wordt als de prima causa (de 'eerste oorzaak') van het universum, of verantwoordelijk geacht wordt voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als geheel. ... was door hades. een oude romein zou echter vertellen dat ceres

                                                                                                                                           
Johannes Schenck
Muziekbus - Nederlands-Amsterdamse componist en gambist, geboren 1660 in Amsterdam - overleden na 1720. Johannes Schenck (ook Johan Schenck, Johann Schenck en Johan Schenk, etc.) leefde van 1660 tot circa 1720, en was een van de succesvolste Nederlandse componisten van zijn tijd. ... hij schreef ook de eerste nederlandstalige opera, venus, ceres

                                                                                                                                           
Planeet
Kunstbus - Een planeet is een hemellichaam dat voldoet aan drie voorwaarden. Een planeet: - bevindt zich in een baan rond een zon; - heeft een massa die groot genoeg is om hydrostatisch evenwicht te bewerkstelligen (een planeet is daardoor nagenoeg rond); - heeft de omgeving van haar baan schoongeveegd van andere objecten. ... object een dwergplaneet genoemd; voorbeelden zijn pluto, ceres

                                                                                                                                           
Olympische-goden
Kunstbus - Olympische goden De Olympische Goden (Oud- Grieks: tò Dôdekátheôn - "de twaalf goden" of dôdeka - "twaalf") of Olympianen ( Ólympíoi) zijn de godheden uit de Griekse mythologie, die op de berg Olympus (Ólympos) woonden. ... neptunus, apollo, mars, mercurius, vulcanus, bacchus, juno, ceres

                                                                                                                                           
Ir. H. (Henk) Vredeling
Parlement & Politiek - Markant PvdA'er die naam maakte als Kamerlid, europarlementariër en minister, maar wiens lidmaatschap van de Europees Commissie op een teleurstelling uitliep. Was van gereformeerden huize en werd tijdens de bezetting socialist. ... "calvijn" en "unitas" - lid wageningse studentenvereniging " ceres

                                                                                                                                           
Zeus
Kunstbus - Zeus is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de oppergod, die heerste vanaf de berg Olympus. Hij was een zoon van Kronos (Lat. Saturnus) en Rheia, twee van de twaalf Titanen, de machtige zonen en dochters van Ouranos, de hemelgod. ... hij is de zoon van rhea en cronus, en de jongste broer van ceres

                                                                                                                                           
Persephone
Kunstbus - Persephone (Eigenlijk Περσεφονεια, Persefoneia) is in de Griekse mythologie de godin van het dodenrijk. Ze was de dochter van Demeter, de godin van de landbouw en het graan, en de oppergod Zeus. De Romeinen vereerden haar als Proserpina. ... gespecialiseerd was in de bescherming van de oogst. samen met ceres

                                                                                                                                           
Benvenuto Cellini
Kunstbus - Italiaans beeldhouwer, bronsgieter en graveur, geboren 1 november 1500 Firenze - overleden 14 februari 1571 aldaar. Cellini (1500-1571) was een vermaarde goudsmid en beeldhouwer tijdens het hoogtepunt van de Renaissance. ... heeft, wordt de eenheid tussen neptunus, de god van de zee, en ceres

                                                                                                                                           
Canon Nederlandse klassieke muziek
Muziekbus - Canon van de Nederlandse Klassieke Muziek In de canon van de vaderlandse geschiedenis wordt met geen woord gerept over klassieke muziek in Nederland. Een omissie vond de NPS ( Nederlandse Programma Stichting), die het voortouw nam voor een muziekcanon. ... wijn kan geen liefde zijn’. de eerste uitvoering van“bacchus, ceres

                                                                                                                                           
Willem van Haecht
Willem van Haecht
Kunstbus - Zuidnederlands schilder en graveur, 1593 - 1637 Antwerpen. Willem van Haecht stamde uit een Antwerpse kunstenaarsfamilie. Zijn vader, Tobias van Haecht, was de eerste leermeester van Rubens. In 1615 vertrok Van Haecht naar Parijs, maar hij keerde al snel weer huiswaarts. ... van elsheimer (judith slaat het hoofd af van holofernes en ceres

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 238