YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: cdu christelijk-democratische unie bond van christen-socialisten christelijk-sociale partij rintje van der brug cdu (christelijk-democratische unie) hendrik van houten christen-democratische partij fedde schurer sdap vdb rksp pvda chu arp kvp cpn partij van de vrijheid sgp liberale staatspartij tweede kamerverkiezingen sinds 1918 kabinet-beel i beernink kikkert bruins slot lucas (kvp), scheps pvdv willems ppr vrijzinnig-democratische bond vvd cda politieke partij evp cph abraham kuyper psp christenunie mussert : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 32 voor - cdu - in 0.0108208656311035 seconden.

Christelijk-Democratische Unie (CDU)

De CDU was een protestants-christelijke, antimilitaristische partij. De partij ontstond in 1926 uit drie kleine christen-socialistische partijen. Na de Tweede Wereldoorlog ging de CDU op in de Partij van de Arbeid. ... unie ( cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1946
In deze eerste naoorlogse Tweede Kamerverkiezingen liep het tegenvallende resultaat van de PvdA het meest in het oog. De nieuwgevormde partij kreeg 29 zetels, twee minder dan haar vooroorlogse voorlopers SDAP, VDB en CDU. ... twee minder dan haar vooroorlogse voorlopers sdap, vdb en cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1937
Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1937 is de ARP, en meer nog minister-president Colijn. Zijn partij gaat drie zetels vooruit en komt op 17. Dat de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) van Mussert als nieuwkomer vier zetels haalt, lijkt een groot succes. ... zij wint drie zetels. de sdap wint eveneens een zetel. de cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opgeheven partijen
Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... liberalisme (laissez faire). christelijk-democratische unie ( cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1933
Voornaamste winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1933 is de ARP, die met Hendrik Colijn aan het hoofd twee zetels wint. Net als in 1925 geldt hij als sterke man, die Nederland uit de crisis moet leiden. ... de protestantse pacifistische christelijke-democratische unie ( cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP)
De SDAP was een sociaaldemocratische partij, die lange tijd tevens republikeins en antimilitaristisch was. De SDAP werd in 1894 opgericht en kan als opvolger van de revolutionair-socialistische SDB (Socialistenbond) worden beschouwd. ... de arbeiderspers en de vara. in 1946 ging de sdap met vdb en cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tolheffing in Duitsland
Vanaf 2019 zullen automobilisten op snelwegen in Duitsland tol moeten betalen. Dat geldt ook voor weggebruikers uit andere landen. Het Duitse plan voor het heffen van tol riep de afgelopen jaren in de Europese Unie veel weerstand op. ... plannen voor tolheffing in duitsland de christendemocratische cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fractie Europese Volkspartij (EVP)
De EVP-fractie is de fractie van christendemocratische en aanverwante (conservatieve) stromingen in het Europees Parlement, waarvan de meeste partijen zijn aangesloten bij de EVP. Onder andere het CDA maakt deel uit van de EVP-fractie. ... duitsland 34 - christlich demokratische union deutschlands ( cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1945-1958: 'Rooms-Rood'
Deze periode wordt gekenmerkt door de samenwerking van KVP en PvdA ('Rooms-Rood'), die de kern vormen van kabinetten waaraan ook andere partijen deelnemen. We spreken ook wel van kabinetten-op-brede-basis. ... twee minder dan haar vooroorlogse voorlopers sdap, vdb en cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezingen Tweede Kamer 1918-2017
Van alle verkiezingen in de Tweede Kamer sinds 1918 is een beschrijving te vinden, waarbij tevens een aantal kerngegevens is opgenomen. Om enige structuur aan te brengen in de veelheid van verkiezingen is een onderverdeling gemaakt naar periode. ... twee minder dan haar vooroorlogse voorlopers sdap, vdb en cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Christelijk-Sociale Partij (CSP)
De Christelijk-Sociale Partij (CSP), opgericht in 1912, was een protestants-christelijke, anti-Roomse partij met socialistische trekjes. De partij richtte zich tegen de samenwerking van ARP en CHU met de RKSP. ... succes deel aan de verkiezingen. in 1926 ging de csp op in de cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB)
De VDB was een links-liberale partij, die in 1901 werd opgericht. In zekere zin is zij als voorloper van D66 te beschouwen. De partij werd gevormd door van de Liberale Unie afgescheiden leden en door voormalige Radicale Bonders. ... voormalige radicale bonders. in 1946 ging de vdb met sdap en cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bond van Christen-Socialisten (BCS)
De in 1907 opgerichte Bond van Christen-Socialisten (BCS) was een socialistische partij die de bijbel als uitgangspunt had. De BCS wees het kapitalisme af en was tegenstander van particulier bezit. De klassenstrijd werd aanvaard. ... als christelijke volkspartij. deze ging in 1926 op in de cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Colijn V (1939)
Het vijfde kabinet-Colijn is buiten partijen om gevormd door Colijn, die volgens eigen zeggen de hem gegeven formatieopdracht heeft aanvaard als ware het een koninklijk bevel. De ministers komen uit ARP en CHU of zijn partijloze liberalen. ... wordt afgekeurd. deze krijgt steun van de rksp, sdap, vdb, cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jonge Socialisten in de PvdA (JS)
Deze organisatie is de onafhankelijke politieke jongerenorganisatie van de PvdA. De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) wil jongeren interesseren voor politiek en jongerenparticipatie bevorderen in politieke en maatschappelijke zin. ... nieuwe koers met de fusie van de sdap met de vdb en cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
70 jaar PvdA
PDC, februari 2016 ... 1946 opgericht. in de nieuwe partijen gingen de sdap, vdb en cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. A.D. (Angela) Merkel
Angela Merkel (1954) is sinds 22 november 2005 bondskanselier van Duitsland. Zij is scheikundige en werkte als wetenschapper in de DDR. In 1990 werd zij voor de CDU lid van de Bondsdag. In 1991-1994 was Angela Merkel minister voor vrouwen- en jeugdzaken en in 1994-1998 minister van milieu. ... werkte als wetenschapper in de ddr. in 1990 werd zij voor de cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
R. (Rintje) van der Brug
PvdA-Tweede Kamerlid uit de kring van christensocialisten. Geboren in een eenvoudig Fries boerengezin, maar zelf werkzaam in Gouda als typograaf. Was daar ook raadslid. Werd in november 1945 als vertegenwoordiger van de protestantse CDU benoemd in het nood-parlement en 'brak door' naar de PvdA. ... in november 1945 als vertegenwoordiger van de protestantse cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekkers Partij van de Arbeid (PvdA)
In 2017 was Lodewijk Asscher lijsttrekker van de PvdA. Tijdens een ledenreferendum eind 2016 over de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 won Asscher ten koste van Diederik Samsom. Hierop besloot Samsom afscheid te nemen van de politiek. ... bond (vdb ) en de christelijk-democratische unie ( cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Duitsland
Duitsland is al eeuwenlang een economische, militaire en politieke grootmacht in Europa. Na de Tweede Wereldoorlog was het land verdeeld. Daaraan kwam pas in 1989 een eind, toen de Berlijnse Muur werd gesloopt. ... bondskanselier, een functie die zij al sinds 2005 bekleedt. cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Schermerhorn/Drees (1945-1946)
Ruim een maand na de bevrijding benoemt Koningin Wilhelmina dit eerste naoorlogse kabinet. Het is een 'koninklijk' kabinet en wordt ook wel een 'noodkabinet' genoemd, dat orde op zaken moet stellen na de Duitse bezetting, het economisch herstel ter hand moet nemen, en verkiezingen moet voorbereiden. ... bestaat uit ministers van de sdap (in 1946 met de vdb en cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Portugal
De Republiek Portugal op het Iberisch schiereiland werd in 1974 weer een democratie. Lange tijd ging het land gebukt onder een (militaire) dictatuur onder Salazar en Caetano. In 1986 werd Portugal lid van de Europese Unie. ... die is te vergelijken met de nederlandse sp. eveneens links is cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De 'doorbraak'
Na de Tweede Wereldoorlog streefden progressieven naar een zogenaamde 'doorbraak': niet langer moest het 'geloof' bepalend zijn voor de politieke keuze. Progressieve katholieken en protestanten dienden zich aan te sluiten bij sociaaldemocraten en vrijzinnig-democraten in één progressieve partij. ... een studiecommissie wist de voormalige partijen sdap, vdb en cdu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
confessionele partijen
Onder een confessionele partij verstaat men een politieke partij die zich baseert op een confessie (= schuldbelijdenis), een bepaalde godsdienstige geloofsleer. ... sociaal meer vooruitstrevende christelijk-democratische unie ( cdu - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1