YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur katechismus catechismussen catechismus luther maarten luther luthers sacraal lutherse-kerk literair capucijnen sacramentalia kapucijner gewijd samuel ampzing lutheranisme lutheranen calvijn kapucijnen johannes calvijn muziek remonstranten gewijde lutherse johann sebastian bach remonstrantse sacramenten sacrament sacramentalien sacrale wijding : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 9 van 9 voor - catechismus - in 0.0045931339263916 seconden.

catechismus

Kunstbus - Een catechismus is een boek waarin, ten behoeve van het geloofsonderricht, een overzicht wordt gegeven van de beginselen en voornaamste waarheden van de kerkleer. ... catechismus

                                                                                                                                           
Maarten Luther
Kunstbus - Relevante verwijzing: Duitse kerkhervormer Maarten Luther leefde van 1483 tot 1546. Luther was een Augustijner monnik en hoogleraar in de moraaltheologie te Wittenberg. Later hield hij zich bezig met de bijbelse theologie. ... van christus in het avondmaal vasthield. 1529 "kleine catechismus

                                                                                                                                           
Johann Sebastian Bach
Johann Sebastian Bach
Muziekbus - Portret door Elias Gottlob Haussmann, Circa 1748. Johann Sebastian Bach geb. te Eisenach 21 maart 1685, gest. te Leipzig 28 juli 1750 Duits componist en organist Bach was de meester van de contrapunttechniek en zijn muziek behoort tot het hoogtepunt van de polifonische stijl van de barok. ... ook hier bezocht hij het gymnasium, waar hij zeer vlijtig catechismus

                                                                                                                                           
Samuel Ampzing
Kunstbus - Nederlands dominee, dichter en taalpurist, geboren 24 juni 1590 Haarlem - 29 juli 1632 aldaar. Ampzing werd in 1590 geboren als zoon van de dominee Johannes Ampzing. In 1616 werd hij zelf dominee te Rijsoord en Strevelshoek, en in 1619 in de Grote Kerk in Haarlem. ... van ampzing. bibliografie. bijbel-poezije (1624). rijm- catechismus

                                                                                                                                           
Sacraal
Kunstbus - 1 gewijd 2 (geneeskunde) betr. hebbend op het heiligbeen Gewijd ( bijvoeglijk naamwoord) 1 geheiligd, als heilig erkend of vereerd 2 met de liturgie in verband staand Heilig ( bijvoeglijk naamwoord; heiliger, heiligst; heiligheid) 1 (van God en Christus) verheven, volmaakt 2 aan God of aan de goden gewijd, alleen voor de godsdienst bestemd 3 (van personen) door God met bijzondere gaven bedeeld, heilig verklaard 4 onaantastbaar 5 oprecht, plechtig De liturgie (v)(liturgieën) 1 kerkdienst 2 verzameling van liederen, gebeden enz. ... recht van 1983 en artikels 1667 tot en met 1679 van de catechismus

                                                                                                                                           
Johannes Calvijn
Johannes Calvijn
Kunstbus - Johannes Calvijn ( Frans: Jean Cauvin, later via het Latijn veranderd in Jean Calvin) (Noyon, 10 juli 1509 — Genève, 27 mei 1564) was een belangrijke Franse christelijke theoloog tijdens de reformatie en is de naamgever van een protestants- christelijke stroming, het Calvinisme. ... stad en in het religieuze leven. om deze reden stelden ze een catechismus

                                                                                                                                           
Lutheranisme
Kunstbus - Lutheranisme is, samen met het Calvinisme de belangrijkste stroming binnen het protestantse christendom. Het is het geheel van het theologische en kerkelijke erfgoed dat is voortgevloeid uit het werk en de leer van de belangrijke hervormer (zie Reformatie) Maarten Luther (1483-1546). ... (1483-1546). de augsburger confessie uit 1530 en luthers korte catechismus

                                                                                                                                           
Remonstranten
Kunstbus - De remonstranten (of de Remonstrantse Broederschap) zijn een afsplitsing van de (Nederduits) Gereformeerde Kerk, ontstaan in het begin van de 17e eeuw. Hoofdstroming: Protestantisme Voortgekomen uit Nederd. ... de voorbeschikking door god, predestinatie) in de heidelbergse catechismus

                                                                                                                                           
Kapucijnen
Kunstbus - De minderbroeders kapucijnen ( capucijnen) of Ordo Fratrum Minorum Capucinorum (O.F.M.Cap.) zijn een tak van de orde der minderbroeders. Ze werd gesticht door Mattheus de Bassi ook Mattheus van Bascio genoemd. ... in nederland al sinds ongeveer 1530.[2] volksprediking en catechismus

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 36