YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur linnaeus carolus linnaeus kunst museum musea museums ginkgo ginkgo biloba literair mundaneum motto paul otlet padua muziek antonius carolus antonius fodor boerhaave irene kopelman hermannus boerhaave herman boerhaave taal uitdrukkingen en spreekwoorden architectuur peter vos willem hesius jan sluijters sluijters fabritius j.m.l.th. cals sluyters mr. j.m.l.th. (jo) cals jan sluyters carel fabritius jo cals vegetatieve vegetatief vegetatie latijn johannes schenck mr. h.a.f.m.o. (hans) van mierlo : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 47 voor - carolus linnaeus - in 0.0192081928253174 seconden.
Carolus Linnaeus

Carolus Linnaeus

Kunstbus - Carolus Linnaeus, ook wel Carl von Linné genoemd, geschilderd door Alexander Roslin in 1775. Carolus Linnaeus (nadat hij in de adelstand was verheven Carl von Linné) (Råshult bij Stenbrohult, Zuid- Zweden, 23 mei 1707 - Uppsala, 10 januari 1778) was een Zweedse arts ofwel plantkundige (dit was toentertijd hetzelfde) en bioloog, die de binomiale nomenclatuur voor levende wezens invoerde. ... carolus

                                                                                                                                           
Museum
Kunstbus - Het museum, meervoud: musea / museums 1 gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht zijn en uitgestald worden " Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. ... leiden. vooral tot bloei gekomen onder directeur (sinds 1593) carolus

                                                                                                                                           
ginkgo biloba
Kunstbus - De Japanse noteboom, Ginkgo biloba, wordt vaak een ‘levend fossiel’ genoemd. De soort is het enig overgebleven lid van de Orde der Ginkgoales die vanaf 270 miljoen jaar geleden op aarde voorkwam. In het geologisch tijdperk Mesozoïcum (220-60 miljoen jaar geleden) kenden deze bomen hun grootste verspreiding: ze waren overvloedig aanwezig in grote delen van de wereld en kenden een grote variatie aan soorten. ... pas in 1771 kreeg hij zijn definitieve naam ginkgo biloba van carolus

                                                                                                                                           
Paul Otlet
Kunstbus - Paul Marie Ghuislain Otlet ( Brussel, 23 augustus 1868 - aldaar, 10 december 1944) was een Belgische bibliograaf, theosoof, pacifist en ondernemer Otlet was de pionier van de 'library science': de documentering van de menselijke kennis. ... udc. waar generaties filosofen ( francis bacon, john wilkins, carolus

                                                                                                                                           
Padua
Kunstbus - Padua ( Italiaans: Padova) is een stad in Noord- Italië, hoofdstad van de gelijknamige provincie Padua. De provincie Padua (Padova) is gelegen in de Noord- Italiaanse regio Veneto. In het noorden grenst ze aan de provincie Treviso, in het oosten aan de provincie Venetië, in het zuiden aan de provincie Rovigo en in het westen aan de provincies Verona en Vicenza. ... aangelegd en werden portretten van prominente botanici als carolus

                                                                                                                                           
Motto
Kunstbus - Motto (het; motto’s; mottootje) 1 korte tekst, boven een stuk geplaatst, die in het kort de bedoeling ervan aanduidt 2 devies Onder een motto ("beweegreden", afgeleid van het werkwoord movere, bewegen) wordt een korte tekst verstaan, die de bedoeling van iets weergeeft. ... dispereert niet, jan pieterszoon coen famam extendere factis, carolus

                                                                                                                                           

Carolus Antonius Fodor

Muziekbus - Carolus Antonius Fodor geb. Venlo 12-4-1768, gest. Amsterdam 22-2-1846 Nederlands pianist dirigent en componist Fodor studeerde in Mannheim en Parijs. Daarna verbleef hij enige tijd in Rusland. Hij vestigde zich in 1795 in Amsterdam waar hij pianolessen gaf en 25 jaar lang dirigent van de Felix Meritis concerten was. ... carolus

                                                                                                                                           
Hermannus Boerhaave
Kunstbus - Herman(us) Boerhaave (Voorhout, 31 december 1668 – Leiden, 23 september 1738) was een Nederlands arts, anatoom, botanicus, scheikundige, humanist en onderzoeker. Hij was een hoogleraar die een tijdlang drie van de vijf leerstoelen van de medische faculteit bekleedde, rector magnificus was van de Universiteit van Leiden en directeur van de Hortus Botanicus Leiden; hij stond bekend als begenadigd docent en was een van de bekendste mannen van Europa, wiens faam zelfs tot in China was doorgedrongen. ... carolus

                                                                                                                                           
Irene Kopelman
Kunstbus - Argentijnse kunstenares, geboren in 1974 in Argentinië, oud-resident van de Rijksakademie (RA 02-03). Exposities: 2003 Rijksacademie: Open Ateliers 2003, 2003 Rijksakademie van Beeldende Kunsten - Amsterdam 2004 Irene Kopelman, Stani Michiels, Praneet Soi, Pablo Ziccarello: Rendering, Mirta Demare, ruimte voor actuele kunst - Rotterdam 2004 Beeckestijn Revisited n. ... carolus

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking: van de prins geen kwaad weten vandaan?
Genootschap Onze Taal - Van de prins geen kwaad weten betekent: 'onschuldig zijn, je van geen kwaad bewust zijn, niet weten dat wat je deed of zei eigenlijk niet kan of hoort'. Vaak heeft deze uitdrukking de bijbetekenis dat iemand zich argelozer en onschuldiger voordoet dan hij is – wie van de prins geen kwaad weet, doet dus een beetje alsof. ... tot grondig verstand der vaderlandsche moedertaal van carolus

                                                                                                                                           
Willem Hesius
Kunstbus - Zuid- Nederlands architect en filosoof, 11.06.1601 Antwerpen - 04.03.1690 aldaar. Hesius, eigenlijk Willem Van Hees, was Jezuïet en hoogleraar in de filosofie te Leuven. Hij had als architect een aanzienlijk aandeel in de verspreiding van de barok in de Zuidelijke Nederlanden. ... men herkent in de plastisch uitgewerkte gevel invloed van de carolus

                                                                                                                                           
Jan Sluyters
Jan Sluyters
Kunstbus - Jan ( Johannes Carolus Bernardus) Sluyters (1881 - 1957) foto Jan Sluijters Nederlands expressionistisch schilder en graficus, De op 17 december 1881 in 's-hertogenbosch geboren Jan Sluyters was de zoon van een houtgraveur en werd al jong gestimuleerd tot tekenen. ... sluyters jan ( johannes carolus

                                                                                                                                           
Carel Fabritius
Kunstbus - Carel Fabritius (1622-1654) Carolus Pietersz. Fabritius (Middenbeemster, gedoopt 27 februari 1622 - Delft, 12 oktober 1654) was een Noord- Nederlands kunstschilder, prentkunstenaar, tekenaar van landschappen, portretten, dieren en architectuur (als genre). ... fabritius carel fabritius (1622-1654) carolus

                                                                                                                                           
Mr. J.M.L.Th. (Jo) Cals
Parlement & Politiek - Onderwijsminister en KVP-politicus, die korte tijd minister-president was. Begon zijn loopbaan als advocaat. Na twee jaar Kamerlidmaatschap staatssecretaris van jeugd en cultuur (en omroep). Tijdens zijn langdurige ministerschap van onderwijs (1952-1963) bracht hij vele wetten tot stand, onder andere over het kleuteronderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. ... genootschappen etc. - lid senaat nijmeegs studentencorps " carolus

                                                                                                                                           
Peter Vos
Kunstbus - Doorverwijspagina Peter Vos I (1935) Petrus Antonius Carolus Augustinus Vos, geboren 15 september 1935 in Utrecht. Bekende Nederlandse graficus, illustrator en tekenaar, vooral van dieren. Hij ziet zichzelf als tekenaar als een neefje van een oude familie tekenaars als Pisanello, Dürer en Döre. ... vos doorverwijspagina peter vos i (1935) petrus antonius carolus

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking 'De kogel is door de kerk' vandaan?
Genootschap Onze Taal - De kogel is door de kerk wordt gezegd als er (meestal na lang overleg) een beslissing is genomen over iets. Waar deze uitdrukking vandaan komt, is niet met zekerheid te zeggen. ... (deel vii,ii uit 1941) te vinden in het spreekwoordenboek van carolus

                                                                                                                                           
Waar komt de kat uit de boom kijken vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - De kat uit de boom kijken betekent 'afwachten'. Dus: niet meteen reageren, maar eerst goed kijken wat er aan de hand is, en op grond daarvan bepalen wat je het best kunt doen of zeggen. ... aanstaart - of misschien ging men daar al eerder van uit. carolus

                                                                                                                                           
congregatie
Kunstbus - de congregatie (v) Een congregatie (van het Latijnse woord congregare: bijeenbrengen, verenigen) kan in de rooms-katholieke Kerk verschillende betekenissen hebben: 1. een vrome vereniging van leken met eigen statuten die is opgericht tot een godsdienstig doel (bijvoorbeeld de Mariacongregatie) of een liefdadig doel (bijvoorbeeld de Vincentiuscongregatie) 2. ... van het kostbaar bloed c.s.: missionarissen van sint- carolus

                                                                                                                                           
Mr. H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo
Parlement & Politiek - Voornaamste oprichter en lange tijd voorman van D66. Was afkomstig uit een katholiek ondernemersgezin en was journalist bij het Handelsblad. Wist in 1967, na een op Amerikaanse wijze gevoerde campagne en dankzij een uitstekende p. ... genootschappen etc. lid nijmeegse studentenvereniging " carolus

                                                                                                                                           
Paul van Ostaijen
Paul van Ostaijen
Kunstbus - Vlaams expressionistisch dichter en prozaschrijver, novellist, essayist, geboren 22 februari 1896 te Antwerpen, overleden 18 maart 1928 te Miavoye-Anthé Ik ben geboren. Dit moet worden aangenomen, alhoewel een absoluut-objektief bewijs niet is voor te brengen. ... het belangrijkste orgaan, maar hij publiceerde ook in carolus

                                                                                                                                           
Ursula Ruscha Wijdeveld
Kunstbus - Ursula Ruscha Wijdeveld geboren in Lambersart, Frankrijk, 8 maart 1912 en overleden in Amsterdam 5 mei 2004, was een Nederlands kunstenares. Zij ontwierp illustraties, ex-libris, folders, stempels, vignetten, advertenties, catalogi, affiches en was boekbandontwerpster. ... en haar naam komt voor in het glas-markenlexikon 1600-1945 van carolus

                                                                                                                                           
Peter Paul Rubens
Kunstbus - Vlaamse schilder, tekenaar en diplomaat, geboren 28 juni 1577 Siegen (Westfalen) – overleden 30 mei 1640 Antwerpen. De grootste en invloedrijkste Vlaamse schilder, peter Paul Rubens (ook wel Pieter Pauwel Rubens), die de vader van de barok wordt genoemd, is naast rembrandt een van de belangrijkste schilders van de Gouden Eeuw, maar was ook actief als een succesvol diplomaat. ... voor de antwerpse jezuietenkerk (de huidige carolus

                                                                                                                                           
aardappel
Kunstbus - Aardappel De aardappel (Solanum tuberosum) is een plant die ondergronds een energievoorraad in de vorm van zetmeel aanlegt. Het zetmeel wordt bewaard in de vorm van knollen, die eveneens aardappelen of aardappels worden genoemd. ... hortus, sinds 1640 in groningen en sinds 1689 in amsterdam. carolus

                                                                                                                                           
Waar komt een kat in de zak kopen vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - Een kat in de zak kopen betekent een miskoop doen, iets kopen wat erg tegenvalt of heel snel kapotgaat. Wie een kat in de zak heeft gekocht, slaat zichzelf ook vaak voor z'n kop: had ik vóór de koop maar beter opgelet! ... andere talen voor, zoals het noors, pools, frans en russisch. carolus

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 172