YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek cantus indirectum cantus cantus planus cantus firmus cantus firmus motet jacob obrecht tenor engelse muziek muziekgeschiedenis cultuur duplum liedmotet discantus fantasia plain-chant in-nomine yannis kyriakides faux-bourdon koraalbewerking isoritmiek johannes ockeghem consort johannes zijdelingse-beweging kerkmuziek adrian willaert nederlands-kamerkoor guillaume dufay orlando lassus katholieke-kerkmuziek gregoriaanse muziek franco-vlaamse-school christian erbach katholieke ernst pepping organum triplum franse johann pachelbel : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 46 voor - cantus indirectum - in 0.0112688541412354 seconden.

cantus indirectum

Muziekbus - Cantus Indirectum zie ' Gregoriaans ... cantus

                                                                                                                                           

cantus

Muziekbus - de cantus (m) (Lat., gezang) in het algemeen aanduiding van de hoofdmelodie. ... cantus

                                                                                                                                           

cantus planus

Muziekbus - Cantus Planus Eenstemmig Gregoriaans gezang. ... cantus

                                                                                                                                           

cantus firmus

Muziekbus - Cantus Firmus [Lat. vast gezang], melodiestem. De afkorting luidt c.f. De Cantus firmus is een Middeleeuwse benaming voor een meestal reeds bestaande melodie, waaromheen de andere stemmen van een polyphone compositie zijn geschreven, als het ware de " kern" van de compositie. ... cantus

                                                                                                                                           

cantus firmus motet

Muziekbus - Cantus firmus motet ,een bijzondere vorm van het motet, vooral tijdens de vijftiende en zestiende eeuw in zwang. Het zogenaamde cantus firmus motet gebruikt als cantus firmus een fragment uit een koraal in tenor, zonder dat het ritmisch erg wordt vastgelegd, maar met een natuurlijk verloop. ... cantus

                                                                                                                                           
Engelse muziek
Muziekbus - Engelse Muziek In de negentiende eeuw was veel Engelse muziek schatplichtig aan Duitsland, in de achttiende eeuw aan Italië, in de zeventiende aan Frankrijk, in de zestiende aan Italië en Spanje, en in de vijftiende eeuw aan Frankrijk. ... die met de term falso bordono wordt aangeduid: boven een cantus

                                                                                                                                           
Tenor
Muziekbus - 1. Oorspronkelijk: de partij die in het motet, een oude meerstemmige compositie, de cantus firmus zong. (lat: tenere = vasthouden) 2. Tegenwoordig: Een hoge mannenstem (hoogste mannenstem). Met tenor (afgekort T. ... partij die in het motet, een oude meerstemmige compositie, de cantus

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... hadden op de techniek (ars) van de muziek. de tenor, nu cantus

                                                                                                                                           
Jacob Obrecht
Jacob Obrecht
Muziekbus - (Hobrecht, (H)obertus, Jacob geboren ca 1450, Bergen op Zoom, gestorven 1505, Ferrara Nederlands Vlaamse componist Obrecht werkte als componist o.a. in Kamerijk, Brugge, Antwerpen en Ferrara en behoort tot de groten uit de contrapuntische periode. ... 21 motetten en 25 chansons. daarbij bleef hij steeds de cantus

                                                                                                                                           
Duplum
Muziekbus - Tweede stem of tegenstem. Beweeglijke bovenstem, die boven de cantus firmus werd gezongen. Duplum is de aanduiding voor de stem boven de tenor in een motet. Het duplum is in het motet, na de tenor, de diepste stem. ... tweede stem of tegenstem. beweeglijke bovenstem, die boven de cantus

                                                                                                                                           
Johannes Ockeghem
Johannes Ockeghem
Muziekbus - ook J. Okeghem, J. Ockenheim geboren rond 1425 in Termonde, gestorven op 6 februari 1497 in Tours Vlaamse componist Johannes Ockeghem, die vermoedelijk een leerling van Gilles Binchois was, was in de jaren 1443-44 actief als koorzanger aan de kathedraal in Antwerpen. ... johannes ockeghem, gestorven in 1497, was een meester in de cantus

                                                                                                                                           
Faux-Bourdon
Muziekbus - Faux Bourdon Compositietechniek voor het eerst ca 1430 toegepast door Dufay, waarbij de cantus firmus in de bovenstem gelegen is en begeleid wordt door onderkwart en ondersext, zodat een reeks paralelle sextakkoorden ontstaat; aan begin en eind van de muzikale zinsdelen zijn samenklanken van kwint en octaaf geplaatst. ... voor het eerst ca 1430 toegepast door dufay, waarbij de cantus

                                                                                                                                           
In-Nomine
Muziekbus - In Nomine titel van een aantal Engelse instrumentale composities uit de zestiende en de zeventiende eeuw. Ze maken gebruik van de Sarum- antifoon Gloria tibi Trinitas als cantus firmus. Het is een vroege ontwikkeling voor de Engelse consort-muziek en er zijn meer dan honderdvijftig voorbeelden van verschillende componisten bewaard gebleven. ... maken gebruik van de sarum- antifoon gloria tibi trinitas als cantus

                                                                                                                                           

Discantus

Muziekbus - Latijn: voor dubbelgezang = tweestemmigheid. Kwam na de organum-stijl en werd in de Ars Nova ontwikkeld door Leoninus. Tegen de meestal gregoriaanse melodie werd een tegenmelodie gecomponeerd, aanvankelijk lager dan de cantus firmus, later hoger. ... cantus

                                                                                                                                           
Fantasia
Muziekbus - 1. vroegere vrije vorm van instrumentale muziek uit de zestiende en zeventiende eeuw, vol inventie, zonder gebondenheid aan de cantus firmus. 2. in de barok een hoofdvorm, minder strak van vormgeving dan het preludium. ... en zeventiende eeuw, vol inventie, zonder gebondenheid aan de cantus

                                                                                                                                           
consort
Muziekbus - Consort In Engeland in de 16de en 17de eeuw een vier tot zesstemmig kamermuziekensemble; ook composities voor dit ensemble. De instrumentale muziek voor ensembles van kleine bezetting vond haar weg in zgn. ... variant op de eerstgenoemde vorm, gebouwd op een kerkelijke cantus

                                                                                                                                           
Yannis Kyriakides
Yannis Kyriakides
Muziekbus - Yannis Kyriakides geboren Limassol, Cyprus 1969 Cypriotisch Engels Nederlandse componist Naamsvariant: Iannis Kiriakides Vanwege de Turkse bezetting in 1974 emigreerde Kyriakides met zijn familie naar Engeland. ... ( nederland), esprit ensemble (canada), nsemble ( rusland), cantus

                                                                                                                                           
Plain-Chant
Muziekbus - Plain Chant ( Frans; Latijn: cantus planus; Engels plainsong), noemt men de eenstemmige niet gemensureerde muziek, zowel van het gregoriaans en de niet gregoriaanse liturgieën, als van de latere Latijnse monodie, bijvoorbeeld de plain- chant musical van Henry Dumont (1610-1684). ... plain chant ( frans; latijn: cantus

                                                                                                                                           
Zijdelingse-Beweging
Muziekbus - Hier is sprake van als één stem blijft liggen en de andere stem een dalende en/of stijgende opeenvolging van noten heeft. ( Contrapunt en obliquus ) De vox principalis (de cantus firmus), meestal uit het gregoriaans afkomstig, wordt in langgerekte noten gezongen. ... noten heeft. ( contrapunt en obliquus ) de vox principalis (de cantus

                                                                                                                                           
Koraalbewerking
Muziekbus - is een bewerking van een koraalmelodie voor orgel, koor, orkest of andere combinaties. Hoewel in de 13de en de 15de eeuw omspeling en imitatie van kerkelijke melodieën al gebruikelijk waren, wordt met koraalbewerking in engere zin bedoelt, de bewerking van het protestantse koraal in verschillende vormen: het eenvoudige meerstemmige koraal (noot tegen noot); figuratie in één of meer stemmen met het koraal als cantus firmus (gefigureerd koraal); canonisch (koraalcanon); fugatisch (koraalfuga). ... noot); figuratie in een of meer stemmen met het koraal als cantus

                                                                                                                                           
Liedmotet
Muziekbus - , speciale vorm van het genre motet. De vorm van het liedmotet ontstond in de 16de eeuw in Duitsland. Als cantus firmus gebruikt het een Duits kerklied en voert dat door in een levendige wissel homofone en polyfone partijen. ... van het liedmotet ontstond in de 16de eeuw in duitsland. als cantus

                                                                                                                                           
Isoritmiek
Muziekbus - Met gelijk ritme, wordt vrijwel uitsluitend gebruikt voor het zogenaamde isoritmisch motet uit de veertiende eeuw en vroege vijftiende eeuw, met name in Frankrijk. Hierbij werd de tenor, welke als cantus firmus aan de compositie ten grondslag lag, verdeeld in fragmenten die met hetzelfde ritme herhaald werden. ... eeuw, met name in frankrijk. hierbij werd de tenor, welke als cantus

                                                                                                                                           
Organum<#>Parallel Organum<#>Melismatisch Organum<#>Organum
Muziekbus - De eerste meerstemmige stukken noemt men organum. De oudste vorm is het zogenaamde parallel organum ( vanaf ca 800 ), hierbij zingt men in parallelle kwarten, waarbij de bovenstem de oorspronkelijke melodie zingt en de onderstem, een kwart lager, de toegevoegde. ... 11e eeuw. over de meestal uit het gregoriaanse koraal genomen cantus

                                                                                                                                           
Franco-Vlaamse-School
Muziekbus - Franco Vlaamse School De Franco- Vlaamse School of Nederlandse School genoemd, is een stijlrichting van polyfone vocale muziek in de 15e- en 16e eeuw. Een nationalistische reflex ligt wellicht aan de oorsprong van de onderscheiden benamingen die Nederlandse, Franse en Vlaamse muziekwetenschappers voor de polyfonisten uit de Lage Landen hebben bedacht. ... als bouwstenen gebruikt - gelijkwaardigheid van alle stemmen. cantus

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8