YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek cadens modulatie muziekgeschiedenis authentiek orkestmuziek cadans fantasie fotografie fritz kreisler goossens sonate coda fermate klassieke-muziek flamenco leon goossens : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 14 van 14 voor - cadens - in 0.00787496566772461 seconden.

cadens

Muziekbus - Cadens 1. cadenz, cadenza [Lat.] vakterm in de muziek. Een melodisch of harmonisch rustpunt, een verbinding of opvolging van akkoorden, waarmee composities, maar ook grotere en kleinere onderdelen daarvan, afsluiten. ... cadens

                                                                                                                                           
Modulatie
Muziekbus - Modulatie [Lat.], melodisch-harmonische overgang van de ene toonsoort naar de andere in een compositie. De modulatie wordt geregeld door de wetten van stemvoering, harmonie en contrapunt. De modulatie kan plotseling of geleidelijk geschieden, maar verloopt doorgaans middels een cadens. ... of geleidelijk geschieden, maar verloopt doorgaans middels een cadens

                                                                                                                                           
authentiek
Muziekbus - Authentiek (echt) worden genoemd: 1. de oude kerktoonsoorten waarbij de eerste toon tevens de grondtoon is. 2. de toonladder van grondtoon tot grondtoon. 3. de harmonische afsluiting ( cadens) van een muziekwerk of deel daarvan, waarbij de dominant harmonie voorafgaat aan de tonicaharmonie. ... van grondtoon tot grondtoon. 3. de harmonische afsluiting ( cadens

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... ( het reciteren op een toon met een kleine aanhef en slot cadens

                                                                                                                                           
coda
Muziekbus - It; staart, aanhangsel; slot van een compositie; muziekschriftteken. Een stuk muziek, dat achter een traditionele compositievorm komt, hoewel het coda dus bij het betreffende muziekstuk hoort, maakt het geen deel uit van de eigenlijke vorm, bijvoorbeeld een rondo. ... slotversterking in de vorm van een volledige of uitgebreide cadens

                                                                                                                                           
Leon Goossens
Muziekbus - Léon Goossens Engelse hoboïst van Vlaamse afkomst, geboren 12 juni 1897 Liverpool - overleden 12 februari 1988 Londen. Leon Goossens werd beschouwd als een van de beste hoboïsten van zijn tijd. Engelse componisten stonden in de rij om voor hem te schrijven: Britten (Phantasy Quartet), Elgar (Soliloquy), Vaughan-Williams (Hoboconcerto), Bax (Hobokwintet), Jacob ( Concerto), Arnold ( Concerto), Richardson (French Suite) en vele anderen. ... moment zijn beklag over het feit dat het zo moeilijk was. de cadens

                                                                                                                                           
Fritz Kreisler
Muziekbus - Fritz Kreisler geboren Wenen, 2-2-1875, gestorven New York, 29-1-1962 Oostenrijks vioolvirtuoos en componist Fritz Kreisler studeerde in Wenen bij Joseph Hellmesberger en in Parijs bij Joseph Massart, waar hij ook compositielessen volgde bij Léo Delibes. ... waaronder apple blossoms (1919)), een strijkkwartet en cadens

                                                                                                                                           
Orkestmuziek
Muziekbus - Van orkestmuziek in moderne zin, waarbij dus, in tegenstelling tot de kamermuziek, sommige instrumentale partijen (vnl. strijkers) meervoudig bezet zijn, kan men eigenlijk eerst spreken tegen het midden van de 18de eeuw. ... dat kort voor het slot van elk deel een vaste plaats voor de cadens

                                                                                                                                           
Fantasie
Muziekbus - Fantasie (fantasieën; v) 1. Instrumentale compositie over een steeds gevarieerd motief, veelvuldig voorkomend in de 16de eeuw, sedert de Weense klassieken ook wel compositie met vrij fantaserend karakter. ... verband zijn de volgende lemma's ook van belang: a piacere, cadens

                                                                                                                                           
Sonate
Muziekbus - Aanvankelijk, i.t.t. de cantate, een instrumentaal speelstuk. Vaak waren deze sonates geschreven als triosonate voor 2 violen en b.c. of als solosonate voor viool. Rond 1700 ontstaat de kerksonate (sonata da chiesa), met als delen: langzaam, snel, langzaam, snel, en de kamersonate (sonata da camera), die vaak, als de suite, invloeden heeft van dansvormen. ... naar de toonsoort van de subdominant zonder dat die door een cadens

                                                                                                                                           
Fermate
Muziekbus - "Lengte ad libitum". Muziekteken tot onbepaalde verlenging van de duur van een noot of rust. De uitvoerder mag bepalen hoe lang de noot, het akkoord of de rust aangehouden wordt. Dit is meestal langer dan de feitelijk voorgeschreven notenwaarde, maar kan ook korter zijn. ... eindigt. in het soloconcert geeft hij het begin van de cadens

                                                                                                                                           
cadans
Muziekbus - Cadans De min of meer regelmatige verdeling van de tijd in de muziek. Beweging volgens de metrische accenten. 1. Kleine, min of meer vaste, harmonische formules. De bekendste zijn: authentiek slot en plagaal slot. ... slot. 2. een viruoze solopassage in een soloconcert. deze cadens

                                                                                                                                           
Klassieke-Muziek
Muziekbus - Klassieke Muziek De term klassieke muziek wordt vaak gebruikt als tegenpool van lichte, populaire muziek. In engere zin is Klassieke muziek echter de term waarmee men de muziek van rond 1800, ca 1765-1825, aanduidt. ... van de expositie uit. hij bepaalt ook wat de solisten in de cadens

                                                                                                                                           
Flamenco
Muziekbus - De karakteristieke dansen en muziek van de zigeuners in Andalusië. Cante Flamenco, een in Andalusië populair melodietype, zowel in zang en dans, meer speciaal toegepast op de muziek van de Gitanos ( Zigeuners), die in het midden van de 15e eeuw naar Spanje kwamen. ... gebruikelijk, en het veelvuldig toepassen van de phrygische cadens

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10