YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek caccia cultuur italiaanse-muziek italiaanse squarcialupi-codex muzikale canon ballata canon harmonie-orkest etruskische franse-muziek parijse francesco landini villanovacultuur hobo achille castiglioni etrurie liebesfuss design parijse chanson etrusken etruskisch chanson koninkrijk etrurie madrigaal castiglioni : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 15 van 15 voor - caccia - in 0.0110161304473877 seconden.

caccia

Muziekbus - (Vertaald: jacht of achtervolging, in het Frans chasse of chace). Muziekvorm uit de 14de eeuw waarin de tekst een jachtscène beschrijft, o.m. door diverse canontechnieken (de stemmen 'jagen' elkaar achterna). ... caccia

                                                                                                                                           
Italiaanse-muziek
Muziekbus - Italiaanse muziek Zie het artikel Italiaanse Volksmuziek voor de ontwikkeling van de muziek in Italië van voor 900 nC 9de eeuw In de 9de eeuw begon een geheel nieuwe wijze van musiceren. Het gelijktijdig hanteren van verschillende stemmen en het experimenteren met het gelijktijdig klinken van verschillende tonen deed zijn intrede, de klankfantasie en het voorstellings- en combinatievermogen werd steeds gecompliceerder. ... zich drie vormen van italiaanse wereldlijke muziek: madrigaal, caccia

                                                                                                                                           
Squarcialupi-Codex
Muziekbus - Squarcialupi Codex In de veertiende eeuw waren de voornaamste centra van Italiaanse muziek de steden in het midden en noorden van het schiereiland. Vooral Florence was in de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw een zeer belangrijk cultureel centrum. ... 1350) bevinden zich drie soorten italiaanse muziek; madrigaal, caccia

                                                                                                                                           
Muzikale Canon
Muziekbus - Meerstemmig lied, waarin de melodie door alle stemmen in haar geheel, doch telkens op een andere plaats ingezet, wordt herhaald. Een van de bekendste voorbeelden is de populaire canon "Vader Jacob" ("Frère Jacques"). ... van de catch, een woord dat vermoedelijk is afgeleid van caccia

                                                                                                                                           
ballata
Muziekbus - Vooral in Italië tijdens de Renaissance belangrijke muzikale en literaire vorm, een twee- of driestemmige vocale compositie. Belangrijke componist: Francesco Landini (ca 1325-1397) De polyfone ballata ontwikkelde zich na de andere twee vormen van Italiaanse wereldlijke muziek uit de veertiende eeuw, het madrigaal en de caccia, en vertoonde invloeden van de Franse balladestijl. ... wereldlijke muziek uit de veertiende eeuw, het madrigaal en de caccia

                                                                                                                                           
Francesco Landini
Muziekbus - De meest vooraanstaande componist van ballate en de belangrijkste Italiaanse musicus van de veertiende eeuw (het trecento). Als gevolg van waterpokken was Landini vanaf zijn kindertijd blind, maar dat belette hem niet op te groeien tot een ontwikkeld man, een gewaardeerd dichter (net als Machaut en Vitry) en een meester op het gebied van de theorie en de praktijk der muziek. ... zijn overgeleverd. daarnaast zijn er tien madrigalen en een caccia

                                                                                                                                           
Achille Castiglioni
Achille Castiglioni
Kunstbus - Livio, Pier Giacomo & Achille Castiglioni (1952) Achille, Pier Giacomo en Livio Drie Italiaanse ontwerpers. Eenvoud en gezond verstand zijn twee begrippen die onlosmakelijk met de broers Castiglioni verbonden zijn. ... zijn broer pier giacomo die in 1937 was afgestudeerd en luigi caccia

                                                                                                                                           
Etrusken
Etrusken
Kunstbus - Museo Etrusco Guarnacci - 2008 Volterra Television De Etrusken (Gr. Tyrsênoi of Tyrrhênoi; Lat. Tusci of Etrusci; Etr. Rasenna of Rasna; Engels Etruscan) vormden een bevolkingsgroep die van ca. de achtste tot de eerste eeuw v. ... voorstellingen, zoals de jachttaferelen in de tomba della caccia

                                                                                                                                           
Parijse chanson
Muziekbus - Zie chanson. Parijse chanson Zoals de mis altijd in het Latijn werd opgedragen, zo was het Frans de taal van het chanson. In het begin van de zestiende eeuw bleven componisten in Frankrijk missen en motetten schrijven in een iets afwijkende versie van de internationale stijl, maar in het chanson ontwikkelde zich aan het begin van de eeuw en tijdens de lange regeerperiode van Frans I (1515-1547) een stijl die qua tekst én muziek werkelijk nationaal te noemen is, het zgn. ... chansons, die wel iets weghebben van italiaanse caccia

                                                                                                                                           
Franse-muziek
Muziekbus - Franse Volksmuziek De oudste inheemse bevolking van Frankrijk werd achtereenvolgens door Kelten, Galliërs, Romeinen, Hunnen, Westgoten, Bourgondiërs, Germanen en Franken overrompeld. Deze stammen en volkeren brachten elk hun eigen cultuur, zangen en riten mee. ... chansons, die wel iets weghebben van italiaanse caccia

                                                                                                                                           
Harmonie-orkest
Muziekbus - Een harmonieorkest of kortweg harmonie is een orkest dat bestaat uit blaasinstrumenten en slagwerkinstrumenten. In tegenstelling tot de fanfare bestaat een harmonie niet uitsluitend uit koperblazers, slagwerkers en saxofoons maar doen ook houtblazers als klarinet, dwarsfluit, hobo en fagot mee. ... festival (1962) dedicatory overture (1964) sinfonians (1960) caccia

                                                                                                                                           
Liebesfuss
Muziekbus - (muziek) Liebesfuss [Ned. lett. "liefdesvoet"], klankbeker van rietinstrumenten. Liebesfuss is de Duitse benaming voor een peervormige klankbeker met een zeer kleine opening, die aan rietinstrumenten een zachte, gedempte klank verleent. ... d'amore, de fagotto d'amore, de oboe d'amore, de oboe da caccia

                                                                                                                                           
Madrigaal
Muziekbus - Letterlijk herderszang, genreaanduiding voor vocale muziek. De geschiedenis van het madrigaal gaat terug tot in de 14de eeuw. Het komt uit Italië en werd in de 16de eeuw een van de meest geliefde genres van meerstemmige vocale muziek. ... zich drie vormen van italiaanse wereldlijke muziek: madrigaal, caccia

                                                                                                                                           
Hobo
Muziekbus - [Fr. hautbois = hoog, luid hout], houten blaasinstrument. De ca 60 cm lange van hardhout vervaardigde hobo is een instrument met een dubbel rietblad en een nauwe, licht conische boring. De uit drie delen bestaande buis heeft 16 tot 22 gaten die door sluiten of openen een verandering van de lengte van de trillende luchtkolom bewerkstelligen en zo een verandering in toonhoogte genereren. ... jean-baptiste lully reeds ingang bij het orkest. de hobo da caccia

                                                                                                                                           
chanson
Muziekbus - Chanson (Fr. " Lied"), zangstuk. In de ruime betekenis: een wereldlijk lied in de volkstaal. Het chanson is ontstaan in de tijd van de trouvères (middeleeuwen). Chanson duidde oorspronkelijk het oud- Franse minnelied van de troubadours aan. ... chansons, die wel iets weghebben van italiaanse caccia

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3