YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal literair c/k kunst hoofdletter of kleine letter betekenis uitspraak en klemtoon muziek lastige woorden namen architectuur barbarisme aaneenschrijven woordkeuze meervoudsvorming titulatuur k. schippers getallen engels afkortingen architecten fotografie minister staatssecretaris leestekens k.p.c. de bazel partij van de vrijheid de bazel documentatiecentrum nederlandse politieke partijen den uyl verhagen khadija arib h.c. dresselhuys k.g. de vries p.c. hooftprijs kars veling vvd kabinet-de jong kabinet-balkenende ii etymologie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6674 voor - c k - in 0.407157897949219 seconden.
Zoekterm c is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Hoe komt het dat we van oorsprong Griekse woorden als microscoop, macro en economie met een c schrijven, terwijl deze woorden in het Grieks een k hadden ( mikros, skopein, makros, oikonomia )?

Genootschap Onze Taal - Dat komt doordat deze woorden waarschijnlijk via het Latijn en/of het Frans (of soms het Engels) in onze taal terechtgekomen zijn. Het Latijn heeft vele Griekse woorden geleend. De Griekse kappa werd in het Latijn een c, omdat het Latijn geen k kende. ... komt het dat we van oorsprong griekse woorden als mi c

                                                                                                                                           

Wordt het woord cyste met een [s]-klank of met een [k]-klank uitgesproken?

Genootschap Onze Taal - Cyste ('met vocht gevuld blaasje in het lichaam') wordt uitgesproken als [kieste] of [kiste] – met een [k]-klank dus, en niet met een [s]-klank. Dat is vreemd, want een c voor een y klinkt altijd als een s, bijvoorbeeld: cyaan, cynisch, Cyprus, leukocyt en privacy. ... het woord c

                                                                                                                                           

Schrijf je de maand oktober/october met een c of met een k? En is de kleine letter juist of moet het een hoofdletter zijn?

Genootschap Onze Taal - De juiste spelling van de tiende maand is oktober, met een k en een kleine letter. ... c

                                                                                                                                           

Is het Pinocchio met cch, Pinoccio met twee c 's of Pinokkio met twee k 's?

Genootschap Onze Taal - De grote Van Dale noemt alleen Pinocchio, maar in het Nederlands is Pinokkio ook heel gebruikelijk. Omdat dat laatste zeker voor kinderen duidelijker is, is die vorm wat ons betreft ook goed. ... het pino c

                                                                                                                                           

Wat is juist: insect of insekt?

Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is insect, met een c. ... is juist: inse c

                                                                                                                                           

Waarom is akkoord met twee k 's en is accorderen met twee c 's?

Genootschap Onze Taal - Dat is een keuze geweest van de samenstellers van het officiële Groene Boekje van 1954. De samenstellers van de officiële woordenlijsten van 1995, 2005 en 2015 hebben deze keuze gevolgd. Ook de makers van andere woordenboeken en -lijsten hebben zich aan deze spelling gehouden. ... is akkoord met twee k 's en is a c

                                                                                                                                           

Wat is juist: product of produkt?

Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is product, met een c. ... is juist: produ c

                                                                                                                                           

Wat is juist: electrisch en electriciteit, of elektrisch en elektriciteit?

Genootschap Onze Taal - Woorden die met elektr- beginnen, hebben vrijwel allemaal officieel een k voor de t: elektrisch, elektriciteit, elektricien, elektronica, elektromonteur, enzovoort. ... is juist: ele c

                                                                                                                                           

Wat is juist: karameliseren, karamelliseren of carameliseren?

Genootschap Onze Taal - Karamelliseren, met een k en ll, is juist. De e die na de m staat, wordt uitgesproken als de [è], zoals in bel - bellen, en daaruit volgt dat in karamelliseren de spelling met dubbel l ook de beste is. ... is juist: karameliseren, karamelliseren of c

                                                                                                                                           

Wat is juist: locatie of lokatie?

Genootschap Onze Taal - De juiste (officiële) spelling is locatie, met een c. Deze spelling komt ook voor op onze spellingwebsite Spellingsite.nu en in onze Spellingwijzer Onze Taal. ... is juist: lo c

                                                                                                                                           

Wat is juist: accomodatie of accommodatie?

Genootschap Onze Taal - Accommodatie (met dubbel c en dubbel m ) is juist. Dit woord komt voor in zinnen als 'We zijn op zoek naar een geschikte accommodatie voor het voetbalkamp.' Het gaat meestal om een huis of ander gebouw waar een keuken, slaapplaatsen, douches en wc's aanwezig zijn. ... is juist: a c

                                                                                                                                           

Wat is juist: corps of korps?

Genootschap Onze Taal - Corps en korps bestaan allebei, maar hebben niet dezelfde betekenis. ... is juist: c

                                                                                                                                           

Hoe spreek je het woord sceptisch uit?

Genootschap Onze Taal - Sceptisch kan op twee manieren worden uitgesproken: als [septies] en als [skepties]. Alle hedendaagse woordenboeken noemen beide mogelijkheden (voorzover ze überhaupt uitspraak vermelden). Het Uitspraakwoordenboek (2002) neemt alleen de uitspraak [skepties] op, die in de praktijk waarschijnlijk het meest voorkomt. ... spreek je het woord s c

                                                                                                                                           

Wat is juist: caissière of kassière?

Genootschap Onze Taal - Genootschap Onze Taal. ... is juist: c

                                                                                                                                           

K. Schippers

Kunstbus - K. Schippers (1936) Nederlands schrijver en dichter, geboren 6 november 1936 Amsterdam, ' De werkelijkheid niet intensiveren, maar verijlen, wegmaken.' K. Schippers, Pseudoniem van Gerard Stigter, schrijft gedichten, verhalen, beschouwingen en romans. ... s c

                                                                                                                                           

Wat is het verschil tussen doctor en dokter? En wat is de juiste meervoudsvorm van die woorden?

Genootschap Onze Taal - Een doctor is iemand die aan een universiteit is gepromoveerd. Een dokter is een arts. ... is het vers c

                                                                                                                                           

Is naast cadeau ook de spelling kado toegestaan?

Genootschap Onze Taal - In de officiële spelling is alleen cadeau juist. Toch komt kado (en zeker het verkleinwoord kadootje ) in de praktijk ook vaak voor, met name in informele teksten. In onze Spellingwijzer Onze Taal is daarom naast cadeau de alternatieve spelling kado opgenomen (met de toevoeging 'informeel'). ... naast c

                                                                                                                                           

Is het barbecue met een c of barbeque met een q?

Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is barbecue, met een c. ... het barbe c

                                                                                                                                           
K.P.C. de Bazel

K.P.C. de Bazel

Kunstbus - Nederlandse architect, graveur, tekenaar, meubelontwerper, tapijtontwerper, interieurontwerper, glaskunstenaar, boekdecoratie- ontwerper, leraar van Adriaan Frederik van der Weij, de eerste voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten ( BNA). ... c

                                                                                                                                           

P.C. Hooftprijs

Kunstbus - Staatsprijs voor de Letterkunde, ingesteld in 1947 ter gelegenheid van de herdenking van de 300ste sterfdag van P.C. Hooft, 21 mei 1647. De prijs wordt jaarlijks toegekend, afwisselend voor proza, essay en poëzie. ... c

                                                                                                                                           

Mr. J.K. baron van Goltstein

Parlement & Politiek - Onafhankelijk politicus uit een Guliks adellijk geslacht. Was aanvankelijk werkzaam bij het Hoog Militair Gerechtshof en werd in 1840 Tweede Kamerlid. Was toen voorstander van staatkundige hervormingen. ... j.k. baron van goltstein - hoofdinhoud onafhankelijk politi c

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. G.C.J. van Reenen

Parlement & Politiek - Onafhankelijke gematigde Amsterdamse conservatief, steunpilaar van Willem III. Zowel zijn vader als schoonvader waren Tweede Kamerlid. Was aanvankelijk advocaat en later burgemeester van en Tweede Kamerlid voor Amsterdam. ... g. c

                                                                                                                                           

Christelijk-Historische Unie (CHU)

Parlement & Politiek - De CHU was een christendemocratische politieke partij, die vooral aanhang had onder Nederlands-Hervormden. De CHU kende een los partijverband en daarom was er sprake van een unie. De CHU ontstond in 1908 door samengaan van de Christelijk-Historische Partij en de Friese Bond van christelijk-historischen. ... c

                                                                                                                                           

Dr. C.P.M. (Carl) Romme

Parlement & Politiek - Voorman van de KVP die met Drees in de naoorlogse jaren de Nederlandse politiek domineerde. Was voor de Tweede Wereldoorlog als jong Amsterdams gemeenteraadslid al een gedreven katholiek politicus. Na een hoogleraarschap in Tilburg werd hij in 1937 minister van Sociale Zaken in het vierde kabinet-Colijn. ... c

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9