YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: groningen kluft buurschap buurschappen kluften gildes gilde cultuur gilden gorecht muntendam : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 4 van 4 voor - buurschap - in 0.00394797325134277 seconden.
Schutterij<#>Burenhulp bij brand<#>Twintigste eeuw
Kunstbus Groningen - Welke taak de schutterij van Noordbroek en van Zuidbroek in de eerste tijd van haar bestaan had is niet helemaal duidelijk. Haar voornaamste functie zal zijn geweest het dorp schutten, beschermen tegen vijanden. ... buurschap

                                                                                                                                           
gilde
Kunstbus - Gilde kan verwijzen naar een beroepsgroep of beroepsvereniging voor een bepaald ambacht gevormd om economische reden of, met name in Oost-Nederland, een buurschap bedoeld om sociale zorg te organiseren en te verstrekken. ... om economische reden of, met name in oost- nederland, een buurschap

                                                                                                                                           
Gorecht
Kunstbus Groningen - Het Gorecht is de naam van het oude rechtsgebied ten noordoosten, maar vooral ten oosten en zuiden van de stad Groningen. Het dorp Groningen, op de staart van de Hondsrug, behoorde oorspronkelijk ook tot dit rechtsgebied, maar groeide in de Middeleeuwen uit tot een stad en daarmee een eigen rechtsgebied. ... in de noordelijke marke lagen de dorpen haren en onnen en de buurschap

                                                                                                                                           
Muntendam
Kunstbus Groningen - Muntendam is een dorp met 4.670 inwoners (telling 2019) ten noorden van Veendam in de provincie Groningen. Muntendam vormde al sinds de middeleeuwen een zelfstandig kerspel, maar viel tot 1840 kerkelijk onder Zuidbroek. Sinds 1811 vormde het een zelfstandige gemeente. ... meeden en veendam uit elkaar. oorspronkelijk was muntendam een buurschap

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 17