YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal samenstelling bijvoeglijk naamwoord aaneenschrijven arp kvp kabinet burger chu vondeling den uyl van doorn minister beel jos van kemenade van agt thorbecke romme kabinet-drees iv raad van state lubbers zalm nederhorst bos 1958 de burger beweging staatssecretaris jan pronk tweede kamerlid ministeriele verantwoordelijkheid interpellatie jelle zijlstra moties kok staf ritmeester tilanus greet hofmans 1956 kabinetsformatie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 221 voor - burger - in 0.0265071392059326 seconden.

Moet het woord doorsnee aan het volgende woord vast worden geschreven, zoals doorsnee( )burger?

Het kan, maar het hoeft niet. Doorsneeburger en doorsnee burger zijn dus allebei juist; daarbij geldt doorsneeburger als iets neutraler. Doorsnee-burger mag ook; een facultatief koppelteken kan worden toegevoegd als een woord anders lastig leesbaar zou zijn (behalve in dictees). ... het volgende woord vast worden geschreven, zoals doorsnee( ) burger - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Recht van Interpellatie
Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... tot de bijzondere interpellaties behoren: na 1945 1948 - door burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Achtergrond informateurs
Sinds 1951 wordt meestal een informateur bij benoemd bij de aanvang van een kabinetsformatie. De informateur onderzoekt de mogelijkheden om een formatie te vormen. Benoeming van een informateur gebeurt ook vaak als er een tussentijdse crisis is ontstaan. ... arp 1973 van agt demissionair minister van justitie kvp 1973 burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Drees IV (1956-1958)
Deze formatie is de tot dan toe langste en moeilijkste uit de parlementaire geschiedenis. De opgelopen spanningen tussen KVP en PvdA zijn daar debet aan. Had de VVD bij de vorige formatie nog gezegd niets meer te zien in samenwerking in een brede basis, deze keer zetten zij de deur weer op een kier. ... romme (kvp), lieftinck (pvda), de gaay fortman (arp) en burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De Burger Beweging (DBB)

De Burger Beweging brengt sociaal-maatschappelijke initiatieven samen in verbinding om nieuwe oplossingen voor (lang)bestaande problemen mogelijk te maken. ... burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1958: einde Rooms-Rood
Op 11 december 1958 kwam er een einde aan de Rooms-rode-coalitie onder leiding van minister-president Drees. De Tweede Kamer nam een door de KVP'er Lucas ingediend amendement aan waardoor enkele tijdelijke belastingverhogingen niet met twee, maar slechts met één jaar werden verlengd. ... moeilijke punten tijdens de formatie was de wens van de kvp om burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Het aftreden van een politieke krullenjongen
Bij de grondwetsherziening van 1948 werd het ambt van staatssecretaris in het leven geroepen. Zonder de ministerraad te hoeven uitbreiden, konden zodoende politieke functionarissen worden benoemd met een eigen taakgebied. ... was een plaagstoot aan het adres van pvda-fractieleider burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nieuw Links
In 1965 ontstond onder de naam 'Nieuw Links' een vernieuwingsbeweging in de PvdA. Deze groep vernieuwers streefde naar verbetering van de interne partijdemocratie en wilde door een radicaler programma de duidelijkheid in de politiek vergroten. ... de pvda in de jaren vijftig en begin jaren zestig een tamelijk burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wisseling politieke leiders bij de PvdA
Het wisselen van politiek leider bij de PvdA ging niet altijd zonder problemen. Per definitie betekent het vertrek van een beeldbepalend politicus onzekerheid. Drees en Den Uyl hadden een zo sterke positie en waren zo beeldbepalend dat hun opvolging direct gevolgen had voor de positie van de PvdA. ... en na de verkiezingen werd fractievoorzitter jaap burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europa en democratie
Democratie is één van de kernwaarden van de Europese Unie. Door de burgers gekozen volksvertegenwoordigers spelen in besluitvorming op Europees niveau een belangrijke rol. Voor individuele burgers zijn de mogelijkheden om Europees invloed uit te oefenen of mee te praten zeer beperkt. ... is een van de kernwaarden van de europese unie. door de burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekkers Partij van de Arbeid (PvdA)
In 2017 was Lodewijk Asscher lijsttrekker van de PvdA. Tijdens een ledenreferendum eind 2016 over de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 won Asscher ten koste van Diederik Samsom. Hierop besloot Samsom afscheid te nemen van de politiek. ... er opnieuw meerdere lijsttrekkers, onder wie in 1959 jaap burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
'Schaduwkabinetten' als mislukte opmaat naar een Progressieve Volkspartij
Kort voor de Tweede Kamerverkiezingen van 28 april 1971 presenteerden PvdA, D'66 en PPR een gezamenlijk, alternatief kabinet. In het najaar van 1972 vormden de drie partijen voor de vervroegde verkiezingen een zogenaamd deelkabinet, een lijst van mogelijke kandidaten voor een kabinetspost. ... vondeling pvda financien rob van den bergh pvda defensie jaap burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1955: de huurwetcrisis
Op 17 mei 1955 kwam het derde kabinet-Drees ten val, nadat de ontwerp-Huurwet door de Tweede Kamer was verworpen. Het conflict was het gevolg van een zakelijk geschil tussen vrijwel de gehele Kamer en het kabinet over een huurverhoging en belastingverlaging. ... na een succesvolle lijmpoging door pvda-fractievoorzitter burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

burgerrecht

Recht om burger van een stad te zijn en daardoor o.a. handel te kunnen drijven en verkiesbaar te zijn voor de stedelijke ambten. Een bijwoner = inwoner zonder burgerrecht. ... burger - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2017
Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om een reguliere verkiezing, maar tevens lagen drie grondwetsvoorstellen voor, die in eerste lezing waren aanvaard door beide Kamers. Dat betrof het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland. ... in de kamer 6.858 0,1 - - - niet stemmers 6.025 0,1 - - - de burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nederland over Europa
Nederland stond in de Europese Unie lange tijd bekend als een van de grootste voorstanders van Europese samenwerking. In 2005 leek dat sterk veranderd te zijn toen Nederland in een referendum met een meerderheid van 62% tegen de invoering van de Europese Grondwet stemde. ... zijn geweest van de kiezers om 'nee' te stemmen. de burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Constitutionele toetsing
Constitutionele toetsing door de rechter houdt in dat de rechter toetst (of mag toetsen) of wetten al dan niet in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het huidige artikel 120 van de Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet. ... aan de grondwet te laten toetsen en zo de grondrechten van de burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Burgerinitiatief (EBI)

Sinds 1 april 2012 kunnen de inwoners van de Europese Unie, de Europese Commissie verzoeken om een bepaald onderwerp op de agenda zetten. Dit Europees burgerinitiatief (EBI) heeft tot doel de democratie in de Europese Unie te versterken door burgers, organisaties of bedrijven rechtstreeks bij het wetgevingsproces te betrekken. ... burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
proleet
Duits leenwoord. 1. De proleet (de; m,v; meervoud: proleten) is een persoon zonder beschaving. Synomiem: hufter. Van het hoogduits Prolet, afgeleid van proletariër. ... weer een verkorting is van proletarier < latijn proletarius ' burger - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... en aanvullen van initiatieven van lidstaten op het gebied van burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Over deze site
Deze site wil de burger in staat stellen zelf een oordeel te vormen over hoe de Europese Unie invloed heeft op ons leven, en hoe wij meebeslissen in Europa. De redactie is onafhankelijk van de Europese Unie en haar instellingen. ... deze site - hoofdinhoud deze site wil de burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Comité van de Regio's (CvdR)
Dit orgaan is de spreekbuis voor lokale en regionale overheden binnen de Europese Unie. De Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie zijn in bepaalde gevallen verplicht advies te vragen aan het Comité van de Regio's (CvdR), voordat zij een besluit kunnen nemen. ... ten tweede staan lokale en regionale overheden dicht bij de burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nescio
Nederlands schrijver, geboren 22 juni 1882 te Amsterdam - overleden 25 juli 1961 te Hilversum ... onpraktische artiest en de zelfvoldane, gearriveerde burger - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Reizen in de Europese Unie
EU-burgers die zich in een andere EU-lidstaat willen vestigen voor een periode van langer dan drie maanden, hoeven sinds 2006 geen verblijfskaart meer aan te vragen. Zij moeten zich gewoon laten inschrijven bij de bevoegde instanties (bijvoorbeeld de gemeente), wanneer het gastland dat noodzakelijk acht. ... een van de grote verworvenheden van de eu is dat u als eu- burger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 31