YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur alexander pechtold tweede kamer job cohen eerste kamer tweede kabinet-kok burgemeester ed van thijn ivo opstelten biografisch archief kabinet-lubbers iii gemeente guusje ter horst bram peper geertsema jan van zanen ahmed aboutaleb pauline krikke eberhard van der laan zeevalking meer over de discussie rond de benoeming van de burgemeester haijo apotheker de kroon van der louw ien dales minister van binnenlandse zaken maarten schakel kabinet-balkenende ii gerard schouw kabinet-kok ii kabinet-balkenende i gekozen burgemeester han noten remkes benoemde/gekozen burgemeester burgemeester - gekozen burgemeester laurens jan brinkhorst aanbeveling van de gemeenteraad vertrouwensregel taal : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 442 voor - burgemeester - in 0.0317060947418213 seconden.

Burgemeester

Parlement & Politiek - Een burgemeester is een door de Kroon benoemde gemeentebestuurder, die lid en voorzitter is van het College van burgemeester en wethouders in een gemeente. De burgemeester heeft een belangrijke rol bij de beleidsvorming in een gemeente en heeft daarnaast speciale verantwoordelijkheid voor de openbare orde. ... burgemeester

                                                                                                                                           

burgemeester

Kunstbus - Burgermeester De voorzitter van de gemeenteraad en het college van B&W. De burgemeester moet zorgen voor de handhaving van de openbare orde en de veiligheid. ... burgemeester

                                                                                                                                           

Benoemde/gekozen burgemeester

Parlement & Politiek - De burgemeester wordt in Nederland door de Kroon benoemd. Dat gebeurt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na aanbeveling van de gemeenteraad en een vertrouwenscommissie van de gemeente. ... burgemeester

                                                                                                                                           

Wat is juist: burgemeester of burgermeester?

Genootschap Onze Taal - Juist is burgemeester, zonder r voor de m. ... is juist: burgemeester

                                                                                                                                           

Wat is juist: Burgemeester met een hoofdletter of burgemeester met een kleine letter?

Genootschap Onze Taal - Aanduidingen van beroepen, functies en ambten krijgen in het Nederlands kleine letters: burgemeester is dus met een kleine letter. Aan het begin van de zin krijgt het woord uiteraard wél een hoofdletter: 'Burgemeester De Vries juichte. ... is juist: burgemeester

                                                                                                                                           

Is er verschil tussen de voorvoegsels ex- en oud- in ex-burgemeester en oud-burgemeester?

Genootschap Onze Taal - Ja, er lijkt zich een verschil te ontwikkelen. Ex- heeft voor sommige mensen een negatievere lading dan oud-: oud-burgemeester lijkt toch eerder betrekking te hebben op iemand die met pensioen is of minister is geworden, terwijl ex-burgemeester gedachten oproept aan iemand die na een conflict of misstap zijn ambt heeft moeten neerleggen. ... er verschil tussen de voorvoegsels ex- en oud- in ex- burgemeester

                                                                                                                                           

Wat is juist: oud-burgemeester of oudburgemeester?

Genootschap Onze Taal - Oud-burgemeester is juist. Als oud de betekenis 'voormalig' heeft, komt er een streepje achter. ... is juist: oud- burgemeester

                                                                                                                                           

Schrijf je hoofdletters in college van burgemeester en wethouders?

Genootschap Onze Taal - Nee, in de meeste contexten schrijven we college van burgemeester en wethouders met kleine letters. ... je hoofdletters in college van burgemeester

                                                                                                                                           
Wethouder
Parlement & Politiek - Een wethouder is een door de gemeenteraad gekozen lid van het dagelijks bestuur van een gemeente. De wethouders vormen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders (B&W). De burgemeester is voorzitter van B&W. ... bestuur van een gemeente. de wethouders vormen met de burgemeester

                                                                                                                                           
Gemeenteraad
Parlement & Politiek - Een gemeenteraad is het gekozen vertegenwoordigende lichaam in de gemeente en daarvan tevens het hoogste bestuurlijke orgaan. De raad stelt het beleid van de gemeente vast en controleert het dagelijks bestuur: het college van burgemeester en wethouders. ... vast en controleert het dagelijks bestuur: het college van burgemeester

                                                                                                                                           
Gemeenteraad
Parlement & Politiek - Een gemeenteraad is het gekozen vertegenwoordigende lichaam in de gemeente en daarvan tevens het hoogste bestuurlijke orgaan. De raad stelt het beleid van de gemeente vast en controleert het dagelijks bestuur: het college van burgemeester en wethouders. ... vast en controleert het dagelijks bestuur: het college van burgemeester

                                                                                                                                           
Aanbevelingsrecht
Parlement & Politiek - Bij benoeming van een nieuwe burgemeester draagt de gemeenteraad twee kandidaten voor aan de minister van Binnenlandse Zaken. Bij de benoeming van de Commissaris van de Koning dragen Provinciale Staten twee kandidaten voor aan de minister van Binnenlandse Zaken. ... - hoofdinhoud bij benoeming van een nieuwe burgemeester

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Biesheuvel
Parlement & Politiek - De Staatscommissie-Biesheuvel werd op 17 mei 1982 ingesteld door het tweede kabinet-Van Agt en moest advies uitbrengen over vergroting van de kiezersinvloed op de beleidsvorming. ... het referendum en volksinitiatief en de benoeming van burgemeester

                                                                                                                                           
Bestuurlijke vernieuwing
Parlement & Politiek - Bestuurlijke vernieuwingen zijn het aanbrengen van wijzigingen in de organisatiestructuur van de (rijks-)overheid zodat die beter, efficiënter en krachtdadiger kan optreden. Bestuurlijke vernieuwingen worden vaak in een adem genoemd met staatkundige en/of staatsrechtelijke vernieuwingen, die niet alleen een efficiëntere overheid tot doel hebben maar die ook de democratie beter willen verankeren. ... referendum gekozen minister-president of formateur gekozen burgemeester

                                                                                                                                           
Wijziging procedure Grondwetsherziening
Parlement & Politiek - Belangrijke wijzigingen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing vergen vaak een wijziging van de Grondwet. Zo'n wijziging is echter moeilijker te realiseren dan een gewone wetswijziging. In de eerste plaats moeten de Eerste en de Tweede Kamer de wijziging in twee lezingen behandelen. ... een grondwetswijziging te stemmen die nodig was om een gekozen burgemeester

                                                                                                                                           

Voorstel minister De Graaf (D66) voor de gekozen burgemeester

Parlement & Politiek - Het kabinet-Balkenende II wilde overstappen op een rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester. Hiervoor moest de zogenaamde Kroonbenoeming (door de regering) uit de Grondwet worden geschrapt. Nadat de Eerste Kamer in tweede lezing het wetsvoorstel hiervoor verwierp, ontstond in maart 2005 de Paascrisis. ... minister de graaf (d66) voor de gekozen burgemeester

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. P. van Akerlaken
Parlement & Politiek - Lid van een Hoorns regentengeslacht, die na zijn rechtenstudie in Hoorn advocaat, gemeenteontvanger en raadslid was. In 1838 burgemeester van twee kleine gemeenten in de Zeevang en tevens tot Tweede Kamerlid gekozen. ... in hoorn advocaat, gemeenteontvanger en raadslid was. in 1838 burgemeester

                                                                                                                                           
W.H. (Helmi) Huijbregts-Schiedon
Parlement & Politiek - Helmi Huijbregts (1948) is sinds 12 juni 2007 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Zij was tot 1 maart 2009 burgemeester van Oosterhout en was eerder lid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. In 2010-2011 was mevrouw Huijbregts waarnemend burgemeester van Roosendaal, in 2013-2014 van Lochem en in 2015 in Bronckhorst. ... de vvd-fractie in de eerste kamer. zij was tot 1 maart 2009 burgemeester

                                                                                                                                           
Mr. H.J. Dijckmeester
Parlement & Politiek - Tielse regent en rechter, zoon van de president-burgemeester van Tiel. Na 1813 lid van de Grote Vergadering van Notabelen en Tweede Kamerlid. Was in de zitting 1835/1836 Kamervoorzitter. Werd gekenschetst als een bekwaam rechtsgeleerde en bescheiden en rechtschapen mens. ... - hoofdinhoud tielse regent en rechter, zoon van de president- burgemeester

                                                                                                                                           
Drs. H.B. (Bas) Eenhoorn
Parlement & Politiek - Bas Eenhoorn (1946) was in 1999-2003 voorzitter van de VVD. Na drie jaar als bestuursplanoloog werkzaam te zijn geweest, begon hij een loopbaan als burgemeester. Dat ambt bekleedde hij achtereenvolgens in Schiermonnikoog (zeven jaar) en Voorburg (twaalfenhalf jaar). ... werkzaam te zijn geweest, begon hij een loopbaan als burgemeester

                                                                                                                                           
Mr. Th.C. (Thom) de Graaf
Parlement & Politiek - Thom de Graaf (1957) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor D66. Sinds juni 2015 is hij fractievoorzitter. In 2007-2012 was hij burgemeester van Nijmegen en sinds 1 februari 2012 is hij voorzitter van de Vereniging Hogescholen. ... sinds juni 2015 is hij fractievoorzitter. in 2007-2012 was hij burgemeester

                                                                                                                                           
W. (Wim) Polak
Parlement & Politiek - PvdA-bestuurder die wethouder, staatssecretaris, burgemeester van Amsterdam en staatsraad was. Opgegroeid in een Joods middenstandsgezin in Amsterdam. Zijn ouders werden tijdens de oorlog vermoord en hijzelf zat ondergedoken. ... - hoofdinhoud pvda-bestuurder die wethouder, staatssecretaris, burgemeester

                                                                                                                                           
Prof.Dr. M.J. (Job) Cohen
Parlement & Politiek - Job Cohen (1947) was in 2010-2012 politiek leider van de PvdA. Hij was van 10 juni 2010 tot 20 februari 2012 fractievoorzitter in de Tweede Kamer. De heer Cohen was in 2001-2010 burgemeester van Amsterdam. ... in de tweede kamer. de heer cohen was in 2001-2010 burgemeester

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. D.J. (Dirk) de Geer
Parlement & Politiek - Belangrijk staatsman in de eerste helft van de twintigste eeuw. Diverse malen Tweede Kamerlid, en tevens raadslid in Rotterdam, gedeputeerde van Zuid-Holland en burgemeester van Arnhem. Stond in de CHU aanvankelijk als vooruitstrevend te boek. ... tevens raadslid in rotterdam, gedeputeerde van zuid-holland en burgemeester

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 7