YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: raad raad van de europese unie verdrag van lissabon raad buitenlandse zaken federica mogherini bert koenders comite van permanente vertegenwoordigers buitenlandse zaken voorzitterschap van de europese unie hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid jeanine hennis-plasschaert europese ministers van buitenlandse zaken drs. e.m.j. (lilianne) ploumen fac europese ministers van ontwikkelingssamenwerking rbz foreign affairs council europese ministers van defensie europese commissie europese raad taal engels hoofdletter of kleine letter namen vaste voorzitter van de europese raad college van burgemeester en wethouders gemeente / gemeente gouda, stadhuis / stadhuis dagelijks bestuur / dagelijks bestuur afdelingsnamen: klantenservice / klantenservice rijk / rijk europese unie europees parlement raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste minister kabinet-rutte ii ministerie staatssecretaris secretaris-generaal : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2051 voor - buitenlandse zaken - in 0.243366956710815 seconden.
Zoektermen buitenlandse en zaken behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

De raadsformatie Buitenlandse Zaken bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken, defensie en/of ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad BZ vergadert elke maand. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie / ministerie van Buitenlandse Zaken

In onze Spellingwijzer Onze Taal geven wij de voorkeur aan ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze keuze is ook te vinden in de woordenboeken van Van Dale (sinds 2005), in veel kranten en in teksten van de Rijksoverheid zelf. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Buitenlands Beleid
Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. ... daarvoor vinden regelmatig bijeenkomsten plaats tussen de ministers van buitenlandse zaken van europese lidstaten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid buurlanden
Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... esluitvorming op dit terrein geldt dat het kader waarin het beleid voor buurlanden wordt uitgezet onderdeel is van het algemene buitenlandse beleid van de europese unie. ... elingen en nabuurschapsbeleid: johannes hahn (oostenrijk) daarnaast kan de hoge vertegenwoordiger van de unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid in het kader van het gehele externe optreden van de eu ook voorstellen doen die van invloed zijn op het na - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (buza)

Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over hun beleid. Dit betreft onder meer het internationale veiligheidsbeleid, het gemeenschappelijke buitenlands beleid van de Europese Unie, de mensenrechtensituatie in andere landen en de betrekkingen met andere landen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt onderwerpen die meer dan één beleidsterrein raken, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

buza - (Buitenlandse Zaken (acroniem))

BuZa, acroniem voor (ministerie van) Buitenlandse Zaken. → BiZa *. Binnen D66 vindt men BuZa het meest geloofwaardige departement voor hun voorman. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (vicevoorzitter) (HV)

De Hoge Vertegenwoordiger geeft de Europese Unie internationaal gezien op het terrein van het buitenlands en defensiebeleid één gezicht en één stem. Daardoor moet er meer samenhang in het externe optreden en het buitenlandse beleid van de Europese Unie komen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie. ... vanaf 1978 was aan deze staatssecretaris onder meer de zorg voor de buitenlandse handel opgedragen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (eu)

Deze Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Afdelingsnamen: klantenservice / Klantenservice
Namen en dus ook afdelingsnamen beginnen met een hoofdletter, tenzij ze zó algemeen zijn dat het gewone woorden zijn (bijvoorbeeld marketing, boekhouding ). ... oer zoekwoord in verwante adviezen opleidingen en vakken met hoofdletter: geneeskunde / geneeskunde ministerie / ministerie van buitenlandse zaken trefwoorden hoofdletter of kleine letter namen externe links taaladvies.net: afdeling financien (hoofdletters?) wilt u on - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Gemeente / gemeente Gouda, Stadhuis / stadhuis
Ja, g emeente, provincie en stadhuis krijgen een kleine letter. ... d in verwante adviezen college van burgemeester en wethouders dagelijks bestuur / dagelijks bestuur ministerie / ministerie van buitenlandse zaken trefwoorden aardrijkskundige namen hoofdletter of kleine letter namen gratis taalnieuws en taaltips? abonneer u op taalpo - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft als taak de voorbereiding, de coördinatie en de uitvoering van het buitenlands beleid. Daaronder valt onder meer de Europese samenwerking en het vredes- en veiligheidsbeleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opleidingen en vakken met hoofdletter: geneeskunde / Geneeskunde
Algemeen bekende en veelvoorkomende schoolvakken en studierichtingen worden met kleine letters geschreven: ... in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen afdelingsnamen: klantenservice / klantenservice ministerie / ministerie van buitenlandse zaken trefwoorden hoofdletter of kleine letter namen externe links taaladvies.net: studierichting toegepaste taalwetenschap (ho - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
College van burgemeester en wethouders
Nee, in de meeste contexten schrijven we college van burgemeester en wethouders met kleine letters. ... rdere personen dagelijks bestuur / dagelijks bestuur gemeente / gemeente gouda, stadhuis / stadhuis ministerie / ministerie van buitenlandse zaken trefwoorden brief- en e-mailconventies hoofdletter of kleine letter namen externe links taaladvies.net: burgemeester en w - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Burgemeester: hoofdletter of niet?
Aanduidingen van beroepen, functies en ambten krijgen in het Nederlands kleine letters: burgemeester is dus met een kleine letter. Aan het begin van de zin krijgt het woord uiteraard wél een hoofdletter: ‘Burgemeester De Vries juichte. ... ester en wethouders gemeente / gemeente gouda, stadhuis / stadhuis koning / koning willem-alexander ministerie / ministerie van buitenlandse zaken trefwoorden hoofdletter of kleine letter namen externe links taaladvies.net: hoofdletters / kleine letters in functieaand - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)
De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... ing op dit beleidsterrein spelen de europese commissie, de raad, de europese raad en de hoge vertegenwoordiger van de unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid een rol. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rijk / rijk
Als aanduiding voor 'de centrale overheid in Nederland of België', 'de Nederlandse of Belgische staat' is Rijk juist. De aanduiding is al lange tijd in deze vorm ingeburgerd, ook al is het officieel geen eigennaam. ... en wethouders dagelijks bestuur / dagelijks bestuur gemeente / gemeente gouda, stadhuis / stadhuis ministerie / ministerie van buitenlandse zaken trefwoorden hoofdletter of kleine letter - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Dagelijks Bestuur / dagelijks bestuur
Het is dagelijks bestuur, zonder hoofdletters. ... ante adviezen college van burgemeester en wethouders gemeente / gemeente gouda, stadhuis / stadhuis ministerie / ministerie van buitenlandse zaken trefwoorden hoofdletter of kleine letter namen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Vervangingsregeling ministers
Ministers kunnen vanwege bijvooorbeeld ziekte tijdelijk uitgeschakeld zijn. In dit geval moet de minister tijdelijk vervangen worden. Daarvoor wordt door ieder kabinet een vervangingsregeling opgesteld. ... overzicht van de vervangers per ministerie - algemene zaken: de vicepremier - buitenlandse zaken: minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking - veiligheid en justitie: minister van binnenlandse zaken - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Buitenlandse Zaken

- (bron: Parlement & Politiek)
                                                                                                                                           
Relatie EU-Oekraïne
De verstandhouding tussen de Europese Unie en Oekraïne is sinds 2013 flink verbeterd. De pro-Europese opvolgers van de afgezette president Janoekovitsj haalden de banden met de Europese Unie weer aan. ... in juni 2017 concludeerde de raad buitenlandse zaken dat het vredesakkoord van minsk nog altijd niet wordt nageleefd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid uitbreiding Europese Unie
Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... lees meer bron taal soort informatie europese unie nl inleiding+samenvatting van de eu wetgeving ministerie van buitenlandse zaken nl dossier lees meer over de (mogelijke) toetreding tot de eu van montenegro turkije voormalige joegoslavische republiek - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... het ministerschap van buitenlandse zaken is gewild in verband met het daaraan verbonden prestige. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 139