YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal bijvoeglijk naamwoord woordkeuze basisregels werkwoord buigings-n lastige woorden aaneenschrijven engels buigings-e betekenis samenstelling enkelvoud/meervoud meervoudsvorming getallen lidwoord oude naamvallen bezitsvorm voorzetsels afleiding verkleinwoord d/t uitspraak en klemtoon apostrof trappen van vergelijking namen ontleden woordgeslacht aardrijkskundige namen hoofdletter of kleine letter literair accusatief officiele-spelling uitdrukkingen en spreekwoorden etymologie tussen-n voegwoord verwijswoord kunst muziek : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2445 voor - buigings n - in 0.117444038391113 seconden.

Is het 'een ingenome standpunt' of 'een ingenomen standpunt'?

Genootschap Onze Taal - Juist is 'een ingenomen standpunt', met een n. ... dezelfde gevallen als een 'gewoon' bijvoeglijk naamwoord een buigings

                                                                                                                                           

Is het spinachtige of spinachtigen in de zin 'De teek behoort tot de spinachtige(n)'?

Genootschap Onze Taal - Spinachtigen met een meervouds-n is juist: 'De teek behoort tot de spinachtigen. ... / langsten van de wereld zelfstandig naamwoord trefwoorden buigings

                                                                                                                                           

Wanneer schrijf je onder andere zonder n en wanneer met?

Genootschap Onze Taal - Onder anderen krijgt alleen een n als het verwijst naar personen, om precies te zijn: concrete individuen die in de zin benoemd worden. ... andere / anderen beide / beiden deze / dezen trefwoorden buigings

                                                                                                                                           

Moet er een n staan achter beste in 'Zij zingen als de beste(n)'?

Genootschap Onze Taal - Nee, wij hebben een voorkeur voor 'Zij zingen als de beste.' Als de beste wordt niet beïnvloed door het meervoudige onderwerp zij; het is een bijwoordelijke bepaling. Het is lastig te bepalen wat voor een bijwoordelijke bepaling; als de beste lijkt nog het meest op een bepaling van graad. ... verwante adviezen wij waren getuigen / getuige trefwoorden buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: goedenavond of goedeavond?

Genootschap Onze Taal - Goedenavond is juist. De n die in goedenavond wordt geschreven, is een oude naamvals-n. In goedemiddag, goedemorgen en goedenacht is deze n weggevallen. In goedenavond heeft de n zich weten te handhaven. ... alle tijden / te allen tijde trefwoorden bijvoeglijk naamwoord buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: zijde bloemen of zijden bloemen?

Genootschap Onze Taal - Zijden is afgeleid van het zelfstandig naamwoord zijde, dat een 'stofnaam' wordt genoemd. Een stofnaam is een woord dat aanduidt van welk materiaal een voorwerp gemaakt is. Van veel stofnamen kan een bijvoeglijk naamwoord gevormd worden door het achtervoegsel -(e)n toe te voegen: bakeliet - bakelieten, beton - betonnen, hout - houten en dus ook zijde - zijden. ... / rubberboot / rubberen boot trefwoorden bijvoeglijk naamwoord buigings

                                                                                                                                           

Als onder aan een brief voor dezen staat, kan dat dan ook terugslaan op één persoon?

Genootschap Onze Taal - Ja, dat kan. De n in voor dezen is niet een meervouds-n, maar een oude naamsvals-n, die een vast onderdeel is van de staande uitdrukking. Voor dezen kan gebruikt worden als een brief de deur uit moet terwijl de verantwoordelijke persoon/personen – die eigenlijk de brief zou(den) moeten ondertekenen – er niet is/zijn. ... personen' betekent. verwante adviezen deze / dezen trefwoorden buigings

                                                                                                                                           

Wanneer schrijf je beide en wanneer beiden?

Genootschap Onze Taal - Beide wordt altijd zonder -n geschreven als het een geheel vormt met een zelfstandig naamwoord dat er vlak achter staat; het maakt niet uit of dat zelfstandig naamwoord personen of zaken aanduidt: ... verwante adviezen alle / allen andere / anderen trefwoorden buigings

                                                                                                                                           

Is andere of anderen juist in de volgende zin? 'Mijn auto moet zuiniger zijn dan andere(n) en voorzien zijn van de nieuwste snufjes.'

Genootschap Onze Taal - Hier is andere juist: 'Mijn auto moet zuiniger zijn dan andere en voorzien zijn van de nieuwste snufjes. ... adviezen alle / allen beide / beiden trefwoorden basisregels buigings

                                                                                                                                           

Wat is het verkleinwoord van jongen: jongetje of jongentje?

Genootschap Onze Taal - Het verkleinwoord van jongen is jongetje, zonder n voor de verkleiningsuitgang. ... - tongetje zou verwachten, maar jonkie. trefwoorden afleiding buigings

                                                                                                                                           

Schrijf je langste of langsten in de volgende zin: 'Nederlandse vrouwen zijn de langste(n) van de wereld'?

Genootschap Onze Taal - Dat hangt van de betekenis af: ... spinachtige / spinachtigen trefwoorden bijvoeglijk naamwoord buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: een te herzien rekening of een te herziene rekening?

Genootschap Onze Taal - Een te herziene rekening is juist. Dat herziene hier op een e eindigt, komt doordat het tot een bijzondere categorie werkwoorden behoort. Bijna alle hele werkwoorden van het Nederlands (ook wel 'infinitieven' genoemd) hebben de uitgang -en: bepraten, betalen, overdenken, toetsen, verrichten, verwachten, volgen, enz. ... anders dan de 'gewone' werkwoorden. ze krijgen dan een buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: ten alle tijden of te allen tijde?

Genootschap Onze Taal - Te allen tijde is juist. In deze zogenoemde 'staande uitdrukking' zijn enkele oude naamvalsvormen behouden gebleven. Er zijn veel staande uitdrukkingen waarin nog oude naamvallen voorkomen, bijvoorbeeld: van dien aard, uit hoofde van, met dien verstande. ... grote getalen voor deze / voor dezen trefwoorden basisregels buigings

                                                                                                                                           

Is het een marsepeine appel of een marsepeinen appel?

Genootschap Onze Taal - Marsepeinen ('gemaakt van marsepein') is verreweg het gebruikelijkst; marsepeine is mogelijk, maar komt nauwelijks voor. ... boot zijde / zijden bloemen trefwoorden bijvoeglijk naamwoord buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: een emaille pan, een email pan of een emaillen pan?

Genootschap Onze Taal - Een emaillen pan is juist. ... boot zijde / zijden bloemen trefwoorden bijvoeglijk naamwoord buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: een pluche knuffelbeest of een pluchen knuffelbeest?

Genootschap Onze Taal - Een pluchen knuffelbeest is juist. Pluchen is hier een zogenoemd stoffelijk bijvoeglijk naamwoord; het geeft aan van welke 'stof', welk materiaal, het knuffelbeest gemaakt is, namelijk van pluche. Van de 'stofnaam' pluche wordt dus het bijvoeglijk naamwoord pluchen afgeleid. ... / rubberboot / rubberen boot trefwoorden bijvoeglijk naamwoord buigings

                                                                                                                                           

Wanneer schrijf je alle en wanneer allen?

Genootschap Onze Taal - Bij de keuze tussen alle en allen zijn twee dingen van belang: verwijst het woord naar personen of naar zaken, en is het zelfstandig gebruikt of niet? ... verwante adviezen andere / anderen beide / beiden trefwoorden buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: rubber boot, rubberboot of rubberen boot?

Genootschap Onze Taal - Rubber boot en rubberen boot zijn allebei goed, maar de combinatie van woorden is het gebruikelijkst als één woord: rubberboot. ... bloemen trefwoorden aaneenschrijven bijvoeglijk naamwoord buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: siliconenborsten, siliconen borsten, siliconeborsten of silicone borsten?

Genootschap Onze Taal - Siliconenborsten ligt het meest voor de hand. Siliconenborsten is een samenstelling van twee zelfstandige naamwoorden: silicone (een bepaalde kunststof) en borsten. De samenstelling betekent 'met behulp van siliconen vergrote borsten'. ... bloemen trefwoorden aaneenschrijven bijvoeglijk naamwoord buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: in groten getale, in grote getale of in grote getallen?

Genootschap Onze Taal - De juiste vorm is in groten getale. ... uitdrukkingen: ten alle tijden / te allen tijde trefwoorden buigings

                                                                                                                                           

Is kunststoffen juist in kunststoffen kozijnen?

Genootschap Onze Taal - Ja, kunststoffen is hier mogelijk, hoewel kunststof kozijnen veel gewoner is. Het bijvoeglijk naamwoord bij kunststof kan zowel kunststof als kunststoffen zijn. ... boot zijde / zijden bloemen trefwoorden bijvoeglijk naamwoord buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Er gingen weer duizende vuurpijlen de lucht in' of 'Er gingen weer duizenden vuurpijlen de lucht in'?

Genootschap Onze Taal - 'Er gingen weer duizenden vuurpijlen de lucht in' is juist. ... juist is: 'de politie ontving tientallen tips.' trefwoorden buigings

                                                                                                                                           

Wat is beter: social media, op z'n Engels, of sociale media, op z'n Nederlands?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei goed. Zowel social media ('soosjul miedia') als sociale media is heel gebruikelijk. ... media hebben mediums / media trefwoorden bijvoeglijk naamwoord buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: een ongebruikelijker procedure of een ongebruikelijkere procedure?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. De buigings-e achter ongebruikelijker mag dus worden weggelaten, maar dat hoeft niet. ... of een ongebruikelijkere procedure? het is allebei juist. de buigings

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1