YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal engels aaneenschrijven samenstelling buigings-e woordkeuze bijvoeglijk naamwoord basisregels woordgeslacht lidwoord trappen van vergelijking werkwoord d/t buigings-n lastige woorden uitspraak en klemtoon betekenis afleiding meervoudsvorming oude naamvallen aardrijkskundige namen apostrof bezitsvorm enkelvoud/meervoud namen literair hoofdletter of kleine letter verkleinwoord getallen voorzetsels achtervoegsel ontleden accusatief officiele-spelling afkortingen muziek kunst architectuur architecten - : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1846 voor - buigings e - in 0.11653995513916 seconden.

Wat is juist: een ongebruikelijker procedure of een ongebruikelijkere procedure?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. De buigings-e achter ongebruikelijker mag dus worden weggelaten, maar dat hoeft niet. ... of een ongebruikelijkere procedure? het is allebei juist. de buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: de muzikaal leider of de muzikale leider?

Genootschap Onze Taal - De muzikaal leider (in de betekenis 'leider van een orkest') is het gewoonst. Vaste combinaties die in hun geheel een bepaalde functie of bevoegdheid aanduiden, worden over het algemeen zonder buigings- e geschreven. ... of bevoegdheid aanduiden, worden over het algemeen zonder buigings

                                                                                                                                           

Waarom zeg je een mooi huis en een mooie woning?

Genootschap Onze Taal - Dat komt doordat woning en huis niet hetzelfde woordgeslacht hebben: woning is een de-woord (het is de woning ) en huis is een het-woord (het is het huis ). Voor een de-woord komt er bijna altijd een buigings-e achter het bijvoeglijk naamwoord: een mooie woning (het is ook de mooie woning ). ... (het is het huis ). voor een de-woord komt er bijna altijd een buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: een licht verstandelijke handicap of een lichte verstandelijke handicap?

Genootschap Onze Taal - Een lichte verstandelijke handicap is juist. Het woord licht zegt namelijk iets over (verstandelijke) handicap. Net als verstandelijk krijgt daarom ook het bijvoeglijk naamwoord licht een buigings-e. Vergelijk ook bijvoorbeeld zware lichamelijke arbeid, grote geestelijke druk, een strenge lichamelijke keuring en een zware emotionele schok. ... krijgt daarom ook het bijvoeglijk naamwoord licht een buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: het hachelijke avontuur of het hachelijk avontuur?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. Volgens de basisregel zou hachelijke het meest voor de hand liggen; na het lidwoord het krijgt het bijvoeglijk naamwoord namelijk doorgaans een buigings-e: het mooie avontuur, het spannende avontuur, het goede boek, het oude huis. ... het krijgt het bijvoeglijk naamwoord namelijk doorgaans een buigings

                                                                                                                                           

Moet er een e achter menig staan in ' Menig(e) leerling had een onvoldoende'?

Genootschap Onze Taal - Zowel menig leerling als menige leerling is mogelijk. ... vaak een wat plechtstatiger karakter dan menige. trefwoorden buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: een te herzien rekening of een te herziene rekening?

Genootschap Onze Taal - Een te herziene rekening is juist. Dat herziene hier op een e eindigt, komt doordat het tot een bijzondere categorie werkwoorden behoort. Bijna alle hele werkwoorden van het Nederlands (ook wel 'infinitieven' genoemd) hebben de uitgang -en: bepraten, betalen, overdenken, toetsen, verrichten, verwachten, volgen, enz. ... anders dan de 'gewone' werkwoorden. ze krijgen dan een buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: een relaxed dagje of een relaxt dagje?

Genootschap Onze Taal - Een relaxed dagje is juist. De Engelse schrijfwijze op -ed wordt dus bewaard. ... gitaar. andere bijvoeglijke naamwoorden zouden hier wel een buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'stellingen behorend bij het proefschrift' of 'stellingen behorende bij het proefschrift'

Genootschap Onze Taal - Beide vormen zijn juist, maar wij hebben een voorkeur voor behorend, zonder -e. ... afdoend / afdoende voorafgaand / voorafgaande trefwoorden buigings

                                                                                                                                           

Wat moet ik op een formulier invullen achter nationaliteit: Nederlands of Nederlandse?

Genootschap Onze Taal - Nederlands en Nederlandse zijn beide mogelijk; in paspoorten en rijbewijzen wordt Nederlandse gebruikt. ... vul je immers ook ongehuwd, samenwonend of gehuwd in, zonder buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: ten alle tijden of te allen tijde?

Genootschap Onze Taal - Te allen tijde is juist. In deze zogenoemde 'staande uitdrukking' zijn enkele oude naamvalsvormen behouden gebleven. Er zijn veel staande uitdrukkingen waarin nog oude naamvallen voorkomen, bijvoorbeeld: van dien aard, uit hoofde van, met dien verstande. ... grote getalen voor deze / voor dezen trefwoorden basisregels buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Ik had genoeg van het ellenlange uitweiden van de docent' of 'Ik had genoeg van het ellenlang uitweiden van de docent'?

Genootschap Onze Taal - Beide zinnen zijn juist. ... uitweiden van de docent'. toch is ook de variant zonder buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Een heel fijne vakantie!' of 'Een hele fijne vakantie!'

Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. In een informele wens zoals 'Een hele fijne vakantie!' is hele erg gebruikelijk. In formelere combinaties zoals een heel ingrijpende maatregel wordt meestal heel gebruikt, al kan - zeker in de spreektaal - ook hele voorkomen. ... fijne. een bijwoord krijgt echter normaal gesproken geen buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: een kunstmatig coma of een kunstmatige coma?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. Bij het coma hoort een kunstmatig coma, bij de coma hoort een kunstmatige coma. ... huis en het grote huis, en zie de algemene regels voor de buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: promiscu gedrag of promiscue gedrag?

Genootschap Onze Taal - Promiscue ('behoefte hebbend aan wisselende seksuele contacten') wordt altijd met ue op het eind geschreven, of we het nu uitspreken als [proo-mis-kuu] of als [proo-mis-kuu-e]. Juist is dus: promiscue gedrag, naast een promiscue levenswandel en promiscue mannen en vrouwen. ... opmerking. verwante adviezen continu / continue trefwoorden buigings

                                                                                                                                           

Wat is het verschil tussen een groot man en een grote man?

Genootschap Onze Taal - Een groot man is een aanduiding voor een man die in moreel of intellectueel opzicht gunstig afsteekt bij de 'gewone' mensen. Een grote man heeft die extra lading niet: dat is een uitspraak over iemands postuur. ... of beoefenaars van sportieve of artistieke bezigheden. door de buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: het geboycotte land of het geboycote land?

Genootschap Onze Taal - Het geboycotte land ('het van het maatschappelijk of handelsverkeer uitgesloten land') is juist. ... bijvoeglijk naamwoord als vlot ( die vlotte oma ). er komt een buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: een rigoureuse verbouwing of een rigoureuze verbouwing?

Genootschap Onze Taal - Een rigoureuze verbouwing is juist. Rigoureus betekende oorspronkelijk 'streng', maar nu ook 'grondig, veelomvattend'. Het gaat terug op het Frans, dat nog steeds rigoureux ('streng, onverbiddelijk') kent. ... volumineus - een volumineuze uitgave verwante adviezen buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: het centraal station of het centrale station?

Genootschap Onze Taal - Het centraal station en het centrale station zijn beide juist, maar er is een klein betekenisverschil. Het centraal station is het belangrijkste station van een plaats; het centrale station is een station dat binnen een plaats een centrale ligging heeft. ... om dat uit te drukken is het centraal station - zonder buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: een emaille pan, een email pan of een emaillen pan?

Genootschap Onze Taal - Een emaillen pan is juist. ... boot zijde / zijden bloemen trefwoorden bijvoeglijk naamwoord buigings

                                                                                                                                           

'Welk van deze auto's is van jou?' Moet welk hier niet welke zijn?

Genootschap Onze Taal - Nee, er bestaat in deze zin keuzevrijheid tussen welk en welke. Dat komt doordat welk hier gevolgd wordt door een nabepaling met van + zelfstandig naamwoord. In dit soort constructies kan welk altijd gebruikt worden als het op een enkelvoud slaat, ook als het zelfstandig naamwoord waarop het betrekking heeft een de-woord is. ... de regel is immers dat het vragend voornaamwoord welk(e) geen buigings

                                                                                                                                           

Wanneer gebruik je chic en wanneer chique? En is het chiquer of chiccer? En chiquest of chicst?

Genootschap Onze Taal - Chic is goed als het woord als [sjiek] moet klinken: een chic pak, een chic hotel. Chique is de verbogen vorm, die als [sjieke] klinkt: een chique jurk, een chique tent. De vergrotende trap is chiquer en de overtreffende trap is chicst. ... vermelden de alternatieve schrijfwijze wel. verwante adviezen buigings

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'de dagen voorafgaand aan de ramp' of 'de dagen voorafgaande aan de ramp'?

Genootschap Onze Taal - Zowel voorafgaand als voorafgaande is goed; de vorm zonder e lijkt wat meer voor te komen. ... afdoend / afdoende behorend / behorende bij trefwoorden buigings

                                                                                                                                           

Waarom zeggen we hartelijk dank? Moet het niet eigenlijk hartelijke dank zijn?

Genootschap Onze Taal - De gebruikelijke uitdrukking is hartelijk dank, en het is bijvoorbeeld ook vriendelijk dank. ... dank, onze vriendelijke dank, enzovoort. trefwoorden buigings

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1