YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet-lubbers i mr. g.ph. (gerrit) brokx eerste kabinet-van agt gerrit brokx g.ph. brokx kabinet van den broek van aardenne tweede kamer bert de vries van agt stikker brokx enneus heerma van der hoeven linschoten motie van wantrouwen rutte glastra van loon wiegel wilma mansveld nijs bakker deetman ministers ter veld bijlhout minister bos frans weekers braks staatssecretarissen hirsch ballin minister - aftreden netelenbos de jong peper vogelaar enquetecommissie fyra anna de waal : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 13 van 13 voor - brokx - in 0.00626802444458008 seconden.

Mr. G.Ph. (Gerrit) Brokx

Brabants KVP- en CDA-bestuurder (gedeputeerde), die enkele keren staatssecretaris van Volkshuisvesting was. Tijdens het eerste kabinet-Van Agt kruiste hij in de Tweede Kamer regelmatig de degens over het huurbeleid met zijn voorganger, PvdA-woordvoerder Marcel van Dam. ... g.ph. (gerrit) brokx - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aftredende bewindslieden
Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... met de pvda-fractie. in 1986 moest staatssecretaris brokx - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden staatssecretarissen
Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen, hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? ... had geuit op de leiding van het departement. staatssecretaris brokx - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
motie van afkeuring of wantrouwen
Er zijn twee soorten moties waarmee de Tweede Kamer ernstige kritiek op een bewindspersoon kan verwoorden: de motie van afkeuring en de motie van wantrouwen. Het onderscheid tussen beide soorten is in de praktijk overigens niet altijd even duidelijk. ... pvda met een motie waarin het huurbeleid van staatssecretaris brokx - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête bouwsubsidies (1986-1988)
De parlementaire enquête bouwsubsidies vond in 1986-1988 plaats. In 1986 verscheen in de Volkskrant een bericht dat het Rijk te veel subsidie had betaald voor woningbouwprojecten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. ... voor de aanvang van de enquete stapte staatssecretaris gerrit brokx - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers II (1986-1989)
Voor de verkiezingen had de coalitie bestaande uit CDA en VVD al aangegeven het 'karwei te willen afmaken'. De Koning (CDA) krijgt dan ook de opdracht te onderzoeken welke problemen een voortzetting van de coalitie van CDA en VVD in de weg zouden kunnen staan, en langs welke weg deze opgelost kunnen worden. ... drs. e.h.th.m. nijpels (vvd) staatssecretaris: mr. g.ph. brokx - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. E. (Enneüs) Heerma
Friese antirevolutionair, die als wethouder van havenzaken een belangrijke rol speelde in de Amsterdamse politiek. Werd daarna staatssecretaris, eerst kort van buitenlandse handel, vervolgens van volkshuisvesting. ... het wetsvoorstel was in 1986 ingediend door staatssecretaris brokx - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers I (1982-1986)
Dit kabinet van CDA en VVD presenteert zich als een 'no nonsense-kabinet'. Het richt zich op sanering van de overheidsfinanciën door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken, en op herstel van werkgelegenheid. ... minister: dr. p. winsemius (vvd) staatssecretaris: mr. g.ph. brokx - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
A. (Annemarie) Jorritsma-Lebbink
Annemarie Jorritsma (1950) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD en sinds 24 november 2015 fractievoorzitter. In 1982 begon haar Haagse politieke loopbaan als Tweede Kamerlid, nadat zij eerder raadslid in Bolsward was. ... kabinetsstandpunt uit 1995 over het advies van de commissie- brokx - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Van Agt I (1977-1981)
Op grond van de verkiezingsuitslag krijgt Den Uyl (PvdA) direct de formatieopdracht. Hij mikt op een combinatie van PvdA-CDA-D66. Meteen al eist het CDA evenveel ministersposten als de PvdA. De Uyl schuift dit probleem naar de laatste fase van de formatie en richt zich eerst op de programbesprekingen. ... 1981 - 11 september 1981) staatssecretaris: mr. g.ph. brokx - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. J. (Jacob) Kohnstamm
Vooraanstaande D66-politicus. Zoon van een bekende voorvechter van de Europese gedachte. Advocaat en op betrekkelijk jonge leeftijd Tweede Kamerlid. Nadat hij in 1982 niet was herkozen enige tijd partijvoorzitter. ... van de burgemeester van tilburg (oud-staatssecretaris brokx - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ans Markus
'Mij krijgen ze niet klein' Met haar realistische schilderijen van ingepakte vrouwen is ze er in geslaagd door te dringen tot de elitegroep Bekende Nederlanders. ... oud-minister jo ritzen en tilburgs oud- burgemeester gerrit brokx - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
M. (Marcus) Bakker
Hét gezicht van de CPN tussen 1963 en 1982 en één van de bekendste politici van zijn tijd. Rechtlijnige communist, die als vertrouweling van Paul de Groot tot midden jaren zestig een onvervalst stalinistisch geluid liet horen. ... wijze te hekelen, is zijn uitspraak over staatssecretaris brokx - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10