YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: groningen broek broke gebied broek oostbroek noordbroeksters noordbroek noordbrouk rommelskerken architectuur landschap broek munter ae ludgerus terence blanchard toponiem broek termunter aa simon belle kunst etymologie broek muziek oude ae broekland broeklanden smithsons munter a munter ee munte ludger alexis simon belle broekbos noordbroeksterhamrik alison en peter smithson kerk van noordbroek liudger alison and peter smithson peter en alison smithson : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 12 van 12 voor - broke - in 0.0214459896087646 seconden.
Geologische geschiedenis<#><#>Bewoningsgeschiedenis gebied Broek<#>Urnenveldenvolk<#>Munster<#>Groningen<#>Tijdens de oorlog met Spanje<#>Tijdens de oorlog met Münster<#>Middelen van bestaan I<#>De Franse Tijd<#>1828<#>De landbouw I<#>Moutwijnfabriek 1839-1845<#>Landbouw 1845-1866<#>Middelen van bestaan 1866<#>Zeevaart<#>Landbouw II<#>Middelen van bestaan 1900<#>Agrarisch grondgebruik<#>Boerderijen<#>Niet- agrarisch grondgebruik<#>Infrastructuur<#>Tusschenloegen<#>Duitse bezetting<#>Mien Polder<#>Bronnen:
Kunstbus Groningen - Tijdens de vijfde fase van het Saalien (circa 120.000 jaar v. Chr.) reikte het landijs tot Oost- Groningen. De ijslobben, die voor het aaneengesloten ijsfront lagen, persten de ondergrond omhoog waardoor een aantal boogvormige ruggen ontstond. ... van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke

                                                                                                                                           
Gids Noordbroek<#>Het Noordbroekster volkslied<#>Ons Noordbrouk<#>Oldambt<#>Reductie<#>Afsplitsing Kerspel<#>Noordbroeksterdiep<#>De snik I<#>Buiten Nieuwediep I<#>Kluften of buurschappen<#>De snik II<#>De postwagen<#>Spoorlijn<#>Baanvegers<#>Gemeentehuis Noordbroek<#>Vrienden uit Noordbroek<#>Station Noordbroek<#>Leven in Noordbroek rond 1900<#>Gasboringen<#>Bronnen:
Kunstbus Groningen - Wat er te doen is op het gebied van bedrijvigheid, kunst en cultuur, overnachtingen en bezienswaardigheden in Noordbroek vind je in de gids Noordbroek. Noordbroek is van oorsprong een sterk agrarisch dorp, dat zich langs een weg die de natuurlijke zandrug slingerend volgt, uitstrekt. ... van emo's kroniek, schrijft dat in 1272 "astawalda" en " broke

                                                                                                                                           
Liudbrandkerke ( Latijn: Liudibrandkircka)
Kunstbus Groningen - Luidibrandskircka (' de kerk van Liudbrand' ?) is een onbekend kerkdorp in Duurswold, dat in 1295 wordt genoemd in de Kroniek van Bloemhof. Een aantal plaatsen komt hiervoor in aanmerking: Meedhuizen, Oostwold bij Siddeburen, Tjuchem, Wilderhof en Rommelskerken. ... nl. het schildmeer. [...] toen de dag van de strijd was aange broke

                                                                                                                                           
Terence Blanchard
Terence Blanchard
Muziekbus - Terence Blanchard: 'Flow' Living in the Stream of Music Promo Amerikaanse trompettist en componist, geboren 13 maart 1962, New Orleans, Louisiana. Website: Terence Blanchard uit New Orleans verwierf al op zijn eenentwintigste naast Wynton Marsalis een plek in de Art Blakey's Jazz Messengers. ... spike lee- documentaire over orkaan katrina when the levees broke

                                                                                                                                           
broek
Kunstbus Groningen - Broek kan verwijzen naar de moerasachtige landschapsvorm broek(land), het toponiem broek, het dorp Broek in Groningen en het (voormalige) gebied Broek in Groningen onderverdeeld in Noordbroek en Zuidbroek en voorheen ook wel Oosterbroek en/of soms ook wel Westerbroek genoemd. ... de naam gegeven van broek. ook wel broec, broeck, broeke, broke

                                                                                                                                           
Münster<#>Wonderbaarlijke genezing
Kunstbus Groningen - Begin jaren 90 van de 8e eeuw kreeg Liudger op instigatie van koning Karel de Grote een nieuwe missietaak; de kerstening van het toen net gepacificeerde Saksenland. ... dorpen in het oldambt. het feit dat noordbroek soms kortweg broke

                                                                                                                                           
etymologie broek
Kunstbus Groningen - Het woord 'broek' is verwant aan het Middelnederduits brōk, oudhoogduits bruoh (moeras) en Duitse Bruch (moeras) en het oudengels brōc [beek] (engels brook) en is afgeleid van het Germaanse woord broka wat moeras betekent. Het is mogelijk dat dit Germaanse woord verwant is aan het Keltische woord brogilo, dat terugkomt in namen als Brielle en Bruil, en gebruikt wordt voor (vaak bosachtige) moerassige terreinen. Men heeft verwantschap geopperd met breugel, voorkomend in plaatsnamen en afkomstig van een keltisch woord voor land. ... de naam gegeven van broek. ook wel broec, broeck, broeke, broke

                                                                                                                                           
Alison and Peter Smithson
Kunstbus - Twee Engelse architecten: Alison Margaret Gill (18 september 1928-1993) en Peter Danham Smithson (1923-2003). ... in 1956, the smithsons and their allies (known as team 10), broke

                                                                                                                                           
Bovenloop Oude Ae<#>Benedenloop Oude Ae<#>Geschiedenis gebied Munter Ae (oldambt)<#>Aanvallen vanuit de Eems en de zee<#>Ontginning veendal Oude Ae<#>Westelijke Dollardboezem
Kunstbus Groningen - De bovenloop van de rivier de Oude Ae lag ten zuidoosten van Muntendam. Deze ontstond vanuit het hoogveen ten westen van het tegenwoordige Wildervank waar verschillende veenbeken bij elkaar kwamen. ... meter diepte een schip gevonden, waarvan het dek en de afge broke

                                                                                                                                           
Een weg voor Noordbroeksterhamrik<#>Korenmolen Harm de Vries
Kunstbus Groningen - Vanwege de lage ligging heeft Noordbroeksterhamrik altijd veel last gehad van overstroming. Tot ver in de negentiende eeuw stond het land daar 's winters onder water. ... van de wolden in het nauw gedreven, met name in oostwold en broke

                                                                                                                                           
Alexis Simon Belle
Kunstbus - French portrait painter, (12 January 1674 - 21 November 1734), known for his portraits of the French and Jacobite nobility. ... court, where he and his wife settled and worked. after war broke

                                                                                                                                           
Interieur<#>Orgel Arp Schnitger<#>Het Laatste oordeel<#>Begraafplaats<#>Toren<#>De Pastorie<#>Historie kerk van Noordbroek<#>Eerste nederzettingen van Broek<#>Strokenverkaveling<#>Het veldsysteem van Korengarst en Noordbroeksterhamrik
Kunstbus Groningen - In het ruimtelijk ogende interieur is de uitwendige geleding weerspiegeld. De kerk heeft vier en een halve travee en een vijfzijdige koorsluiting. De halve travee zit aan de westkant. ... koor in het tweede kwart van de 14e eeuw. en dat in een ononder broke

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3