YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: groningen broek gebied broek oostbroek broke tom brook tom brok brook dial. breuk oudiers breken breken. frans breuk* latijn brochure het breken, plaats waar iets gebroken is; niet-geheel getal broche brochette welsh noordbrouk noordbroek sierspeld brosj noordbroeksters middeleeuws latijn geografische naam neerbroek westerbroek het oenen deldenerbroek oldebroek rommelskerken groot stuk blokje blok vlees blok- 1801 middelnederduits : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 40 voor - broke - in 0.342590093612671 seconden.
gebied Broek
Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
brook - (dial.)
brook, zn.: sierketting om de hals gedragen door de deken van een gild, koning van een schuttersgild. Br. breuk. Mnl. broke ‘als sieraad gedragen speld’, Vnnl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Tom Brook
Oost- Fries adellijk geslacht, de voornaamste familie in Oost-Friesland rond 1400. De familie Tom Brok (ook bekend als: tom Broke, tom Brook, tom Broek, ten Brok, ten Broke) was een machtige hoofdelingsfamilie, oorspronkelijk afkomstig uit Norderland. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
broche - (sierspeld)
broche zn. ‘sierspeld’ Nnl. broche ‘grote speld, sieraad’ [1855; WNT turkoois I]. Ontleend aan Frans broche ‘sierspeld’ [1332; Rey], eerder al ‘braadspit’ [1172-75; Rey] en ‘spies, ijzeren haak’ [1121; Rey] < middeleeuws Latijn broc(c)a, brochia ‘spit, spies’, een gesubstantiveerde vrouwelijke vorm van Latijn broccus, brocchus ‘vooruitstekend, met vooruitstekende taken’, dat zelf van Keltische oorsprong is (< *brokkos ‘spits’, misschien in Oudiers brocc; Welsh broch ‘das (= dier met spitse snuit)’); zie ook → brochure. ... broke, brootse 'halssieraad, ijzeren haak' [ ca. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Noordbroek
Het voormalige kerspel Noordbroek (Gronings: Noordbrouk) is een voormalige gemeente en Nederlands wegdorp ontstaan in de hoge middeleeuwen op een dekzandrug op de westelijke grens van het Oldambt met ten oosten de kleiafzettingen van de Dollard en ten westen het oude veen- en zandlandschap. ... , de derde abt van het klooster bloemhof te wittewierum en voortzetter van emo's kroniek, schrijft dat in 1272 "astawalda" en " broke" door een hongersnood getroffen werden. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

breuk - (het breken, plaats waar iets gebroken is; niet-geheel getal)

breuk zn. ‘het breken, plaats waar iets gebroken is; niet-geheel getal’ Onl. bruch ‘breuk’ [ ca. 1100; Will.]; mnl. te broken gaen ‘een breuk krijgen’ [1240; Bern. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
De Farmsumer Zeendbrief
FARMSUMER ZEENDBRIEF (OGD 288) (5) 6 juli 1325 Het eerste deel van dit artikel bevat de oorspronkelijke tekst van de Farmsumer Zeendbrief van 6 juli 1325. Het tweede deel is de transcriptie, ofwel de ‘vertaling’ in het Nederlands (voor zover mogelijk) van de oorspronkelijke tekst. ... een persone hadde tho doene met andere, de desgelyken in echtschap weere, ofte de ene persone vrij were ende de ander nicht, de broke, de den provest mach hebben, dat sijnt vijf marcken; ist sake dat de personen beyde moghen betalen, so mach hebben de provest v - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           
Giovanni Battista Belzoni (1778-1823) – Archeoloog en circusartiest
Archeoloog is misschien niet de beste benaming voor de Italiaan Giovanni Battista Belzoni (1778-1823). Antiquaar is misschien nog wel de term die zijn oudheidkundige activiteiten, waaronder de ontdekking van de ingang van de middelste piramide van Gizeh, het beste dekt. ... seeing that he could not sell this piece of antiquity, and that he was laughed at besides, he broke the vase before us, to show what connoisseurs we were of antiquities. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Neerbroek - (geografische naam)
Neerbroek (Boekel, NB) 1312-1350 de Broke 1, 1767 Aan de Neerbroekt 2, 1809 in de Neerbroek 3, 1838-1857 Broek 4, 1899 Neerbroek 5; Samenstelling van neer 'neder, laagliggend' en → broek 'moerassig, drassig land'. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887) ... hiervan: anbroken kistje, vles, enz. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
Oldebroek - (geografische naam)
Oldebroek (Oldebroek, Gl) 1277 kopie 15e eeuw palus, qui vocatur Hollandensis 1, 1320 in den Broke, Hollenderbroock 2, 1378 Audenbroeck 2, 1395-1396 Hollanderbroec 3, 1407 in den Oldenbroick 4, 1496 Hollanderbroek nu Aldebroick 4, 1665 Oldebroeck 5; Lat. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Deldenerbroek - (geografische naam)
Deldenerbroek (Hof van Twente, O) Uitspraak: dealdnerbrook. 1381-1383 by den Broeke 1, 1385 apud Broke 2, 1658 Delderbroec 3, 1841 DELDENERBROEK of Delderbroek 4, 1867 Deldener-broek 5; → broek 'moerassig, drassig land' bij → Delden 2. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Het Oenen - (geografische naam)
Het Oenen (Kampen, O) 1305 Onden 1, 1e helft 14e eeuw to Oenden 1, 1e helft 14e eeuw dike van Onyngher broke 1, 1455 op Oenden 2, gebouw: 1899 Oenen (Het) 3; Etymologie onbekend. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Oenen - (geografische naam)
Het Oenen (Kampen, O) 1305 Onden 1, 1e helft 14e eeuw to Oenden 1, 1e helft 14e eeuw dike van Onyngher broke 1, 1455 op Oenden 2, gebouw: 1899 Oenen (Het) 3; Etymologie onbekend. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Westerbroek - (geografische naam)
Westerbroek (Midden-Groningen, Gr) Uitspraak: westerbrouk. 1299 de Broc 1, 1323 de Broke 2, ca. 1660 Wester broek 3, 1781 Westerbroek 4; Wordt door Wester- onderscheiden van Noord-, Zuid- en → Oosterbroek. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Het klooster Yesse bij Haren
Het klooster Yesse (later ook Essen genoemd), een cisterciënzer-vrouwenklooster, is tussen 1215 en 1594 gelegen op de plaats van het huidige buurtschap Essen, in het uiterste noorden van de gemeente Haren bij Groningen. ... ebied landerijen in bezit heeft, kunnen we onder meer concluderen uit een bron van 30 november 1342 waarin ´jacobus, pastoor te broke, verklaart dat zijn parochie jaarlijks moet opbrengen voor de monniken of conversen van yesse een rente van vier mudden rogge, - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           
Rommelskerken
Ten noorden van Korengarst, een streekdorp met boerderijen ten noorden van Noordbroek, zijn sporen gevonden die mogelijk wijzen op een verdwenen kerkdorp in de kerspelen Noordbroek en Oostwold. ... [...] toen de dag van de strijd was aangebroken, verenigden zij zich tegen de menalda's. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Liudger
Liudger, ook Lüdger of Ludgerus (Zuilen bij Utrecht, 742 - bij Billerbeck, 26 maart 809) was een Friese missionaris en rooms-katholieke bisschop. Hoewel later aangeduid als de ' apostel der Groningers', was hij een 8e-eeuwse missionaris in het gebied der Friezen. ... het feit dat noordbroek soms kortweg broke werd genoemd, geeft aan dat dit dorp ouder is dan zuidbroek. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Terence Blanchard
Terence Blanchard
Terence Blanchard: 'Flow' Living in the Stream of Music Promo Amerikaanse trompettist en componist, geboren 13 maart 1962, New Orleans, Louisiana. Website: Terence Blanchard uit New Orleans verwierf al op zijn eenentwintigste naast Wynton Marsalis een plek in de Art Blakey's Jazz Messengers. ... malcolm x, clockers, inside man en de vier uur durende spike lee- documentaire over orkaan katrina when the levees broke), en stond hij mee in voor de bekroonde geluidsband van ' do the right thing'. - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Munter Ae
Er ligt in Groningen een dal omsloten door Noordbroek, Zuidbroek, Muntendam, Meeden, Westerlee, Heiligerlee, Eexta, Scheemda en Midwolda. In dat dal stroomde ooit tussen het Zwanemeer (waar nu Wildervank ligt) bij het Bourtanger hoogveen en Termunten de ( veen)rivier de Oude Ae, ook wel Munte, Munter Ae, Munter Ee, Termunter Aa of Oude Æ genoemd. ... inger scheepvaartmuseum - bij het buiten nieuwe diep in 1890 op vier meter diepte een schip gevonden, waarvan het dek en de afgebroken scheepsmast nog herkenbaar waren. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Tien kleine negertjes – Amerikaans kinderliedje uit 1868
Het kinderliedje ‘Tien kleine negertjes’ dateert uit 1868. Lange tijd was het zeer populair bij kinderen, maar tegenwoordig wordt het negentiende-eeuwse lied beschouwd als uiterst racistisch. ... one went to sleep and then there were seven; seven little injuns cuttin' up their tricks, one broke his neck and then there were six. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
stadhuis - (gebouw waarin het bestuur van een stad gevestigd is)
stadhuis znw. o. Reeds laat-mnl. ( stēde-huys o.) mnd. in de tegenw. bet.<#>stadhuis ‘gebouw waarin het bestuur van een stad gevestigd is’ -> Engels State-house ‘gebouw waarin het bestuur van een stad gevestigd is’; Engels stadthouse ‘gebouw waarin het bestuur van een stad gevestigd is’ (uit Nederlands of Duits); Amerikaans-Engels stadthouse ‘gebouw waarin het bestuur van een stad gevestigd is’; Papiaments stateis ‘gerechtsgebouw’. ... 1744 about 4 in the afternoon, the company broke up, and from thence went to the stadthouse. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
spreuk - (zinrijk gezegde)
spreuk zn. ‘zinrijk gezegde’ Mnl. ambrosius seit in sire sproke ‘Ambrosius vertelt in zijn verhaal’ [1287; VMNW], Sprac eene sproke ‘deed een uitspraak’ [1300-25; MNW-R]; vnnl. ... broke bij breken, zie → breuk. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Alexis Simon Belle
French portrait painter, (12 January 1674 - 21 November 1734), known for his portraits of the French and Jacobite nobility. ... after war broke out again between great britain and france in 1702, their portraits of james edward stuart ('the old pretender') and his sister - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 140