YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: groningen broek broekland broeklanden toponiem broek broekbos landschap broek etymologie broek gebied broek oostbroek broke taal bijvoeglijk naamwoord aaneenschrijven samenstelling woordkeuze meewerkend voorwerp persoonlijk voornaamwoord architectuur jh van den broek johannes hendrik van den broek jo van den broek woordgebruik mr. h. (hans) van den broek hans van den broek nicoline van den broek-laman trip werkwoord betekenis van den broek en bakema n.h. (nicoline) van den broek-laman trip kerk van noordbroek kabinet europese commissie van agt linschoten wiegel van den broek wim van eekelen motie van wantrouwen commissie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 140 voor - broek - in 0.0272059440612793 seconden.

broek

Kunstbus Groningen - Broek kan verwijzen naar de moerasachtige landschapsvorm broek(land), het toponiem broek, het dorp Broek in Groningen en het (voormalige) gebied Broek in Groningen onderverdeeld in Noordbroek en Zuidbroek en voorheen ook wel Oosterbroek en/of soms ook wel Westerbroek genoemd. ... broek

                                                                                                                                           

etymologie broek

Kunstbus Groningen - Het woord 'broek' is verwant aan het Middelnederduits brōk, oudhoogduits bruoh (moeras) en Duitse Bruch (moeras) en het oudengels brōc [beek] (engels brook) en is afgeleid van het Germaanse woord broka wat moeras betekent. Het is mogelijk dat dit Germaanse woord verwant is aan het Keltische woord brogilo, dat terugkomt in namen als Brielle en Bruil, en gebruikt wordt voor (vaak bosachtige) moerassige terreinen. Men heeft verwantschap geopperd met breugel, voorkomend in plaatsnamen en afkomstig van een keltisch woord voor land. ... broek

                                                                                                                                           

Geologische geschiedenis<#><#>Bewoningsgeschiedenis gebied Broek<#>Urnenveldenvolk<#>Munster<#>Groningen<#>Tijdens de oorlog met Spanje<#>Tijdens de oorlog met Münster<#>Middelen van bestaan I<#>De Franse Tijd<#>1828<#>De landbouw I<#>Moutwijnfabriek 1839-1845<#>Landbouw 1845-1866<#>Middelen van bestaan 1866<#>Zeevaart<#>Landbouw II<#>Middelen van bestaan 1900<#>Agrarisch grondgebruik<#>Boerderijen<#>Niet- agrarisch grondgebruik<#>Infrastructuur<#>Tusschenloegen<#>Duitse bezetting<#>Mien Polder<#>Bronnen:

Kunstbus Groningen - Tijdens de vijfde fase van het Saalien (circa 120.000 jaar v. Chr.) reikte het landijs tot Oost- Groningen. De ijslobben, die voor het aaneengesloten ijsfront lagen, persten de ondergrond omhoog waardoor een aantal boogvormige ruggen ontstond. ... broek

                                                                                                                                           

Wat is juist: manchester broek of manchesterbroek?

Genootschap Onze Taal - Een manchester broek is in elk geval correct, maar een manchesterbroek is ook te verdedigen. ... is juist: manchester broek

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Die broek pas ik eigenlijk niet meer' of 'Die broek past mij eigenlijk niet meer'?

Genootschap Onze Taal - 'Die broek past mij eigenlijk niet meer' is voor de meeste taalgebruikers het best. Als passen de betekenis 'goed zitten, de goede maat hebben' heeft, wordt het bij voorkeur gecombineerd met een indirect object, om precies te zijn een ondervindend voorwerp. ... is juist: 'die broek

                                                                                                                                           
Als ik iets nieuws heb gekocht, zegt het winkelpersoneel weleens: 'Veel plezier ervan .' Moet dat niet zijn: 'Veel plezier ermee '?
Genootschap Onze Taal - Beide uitdrukkingen zijn goed. 'Veel plezier ermee ' is een korte variant van 'Ik wens u veel plezier met (uw nieuwe broek).' Daarnaast bestaat de vaste uitdrukking 'plezier van iets hebben', die 'er genoegen van ondervinden' betekent. ... een korte variant van 'ik wens u veel plezier met (uw nieuwe broek

                                                                                                                                           

Jo van den Broek

Kunstbus - Johannes Hendrik (Jo) van den Broek (Rotterdam, 4 oktober 1898 - Den Haag, 6 september 1978) was een Nederlands architect. ... van den broek

                                                                                                                                           

JH van den Broek

Kunstbus - ... van den broek

                                                                                                                                           

Mr. H. (Hans) van den Broek

Parlement & Politiek - Juridisch geschoolde CDA-politicus, die lange tijd minister van Buitenlandse Zaken was. Begon zijn loopbaan als advocaat in Rotterdam en was later werkzaam bij Enka in Arnhem. Justitie-woordvoerder van de KVP en het CDA in de Tweede Kamer. ... h. (hans) van den broek

                                                                                                                                           
Wat is beter: ' passende kleding is gewenst' of ' gepaste kleding is gewenst'?
Genootschap Onze Taal - De betekenissen van gepast en passend liggen zeer dicht bij elkaar. Van Dale vermeldt bij passend (onder andere) "zo zijnde als voegt of betaamt" en bij gepast "betamelijk, voegzaam". Ook andere woordenboeken vermelden dergelijke betekenissen. ... grootte hebbend', zoals in de zin 'trek nu eens een passende broek

                                                                                                                                           

Van den Broek en Bakema

Kunstbus - Architectenbureau Van den Broek en Bakema was het architectenbureau van Jo van den Broek en Jaap Bakema, dat een bijzondere plaats inneemt in de naoorlogse Nederlandse architectuurgeschiedenis. ... den broek

                                                                                                                                           

N.H. (Nicoline) van den Broek-Laman Trip

Parlement & Politiek - Ervaren bestuurster die in 1993 voor de VVD Eerste Kamerlid werd en tussen 1999 en 2005 de VVD-Eerste Kamerfractie leidde. Adellijke dame met grote belangstelling voor cultuur, een onderwerp waarover zij ook in de Kamer het woord voerde. ... (nicoline) van den broek

                                                                                                                                           

Interieur<#>Orgel Arp Schnitger<#>Het Laatste oordeel<#>Begraafplaats<#>Toren<#>De Pastorie<#>Historie kerk van Noordbroek<#>Eerste nederzettingen van Broek<#>Strokenverkaveling<#>Het veldsysteem van Korengarst en Noordbroeksterhamrik

Kunstbus Groningen - In het ruimtelijk ogende interieur is de uitwendige geleding weerspiegeld. De kerk heeft vier en een halve travee en een vijfzijdige koorsluiting. De halve travee zit aan de westkant. ... van noord broek

                                                                                                                                           
Commissie-Delors III (1993-1995)
Parlement & Politiek - Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1993 en bleef in functie tot januari 1995. ... tot januari 1995. de nederlandse eurocommissaris hans van de broek

                                                                                                                                           
VVD en Eerste Kamerverkiezingen 2003
Parlement & Politiek - De VVD haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 mei 2003 15 zetels in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Nicoline van den Broek-Laman Trip. De VVD had voor de verkiezingen 19 zetels in de Eerste Kamer. ... zetels in de eerste kamer. lijsttrekker was nicoline van den broek

                                                                                                                                           
motie van afkeuring of wantrouwen
Parlement & Politiek - Er zijn twee soorten moties waarmee de Tweede Kamer ernstige kritiek op een bewindspersoon kan verwoorden: de motie van afkeuring en de motie van wantrouwen. Het onderscheid tussen beide soorten is in de praktijk overigens niet altijd even duidelijk. ... in 1988 gaf premier lubbers aan een tegen minister van den broek

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden staatssecretarissen
Parlement & Politiek - Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen, hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? ... smit-kroes verkeer en waterstaat 1977-1981 1982-1989 van den broek

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking op halfzeven vandaan, zoals in 'Zijn hoed staat op halfzeven' en 'Haar broek hangt op halfzeven'?

Genootschap Onze Taal - Met halfzeven is in deze uitdrukking het tijdstip bedoeld; het verwijst naar de stand van de klok om half zeven. ... vandaan, zoals in 'zijn hoed staat op halfzeven' en 'haar broek

                                                                                                                                           
Aftredende bewindslieden
Parlement & Politiek - Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... op haar vertrek. in 2002 traden de ministers bomhoff en heins broek

                                                                                                                                           
Commissie-Santer (1995-1999)
Parlement & Politiek - Deze Europese Commissie trad op 25 januari 1995 aan. Nadat het Europees Parlement op 15 maart 1999 via een door de PES ingediende motie het vertrouwen had opgezegd in de Commissie, werd zij demissionair. ... kong, macao en korea en handel conservatief (centrumrechts) broek

                                                                                                                                           
Jaap Bakema
Kunstbus - Nederlands architect en stedenbouwkundige, geboren 8 maart 1914 te Groningen, overleden 20 februari 1981 te Rotterdam. Samen met J.H. van den Broek (vanaf 1948 zijn compagnon) had hij een groot aandeel in de wederopbouw van Rotterdam na WO II. ... 20 februari 1981 te rotterdam. samen met j.h. van den broek

                                                                                                                                           

Gids Noordbroek<#>Het Noordbroekster volkslied<#>Ons Noordbrouk<#>Oldambt<#>Reductie<#>Afsplitsing Kerspel<#>Noordbroeksterdiep<#>De snik I<#>Buiten Nieuwediep I<#>Kluften of buurschappen<#>De snik II<#>De postwagen<#>Spoorlijn<#>Baanvegers<#>Gemeentehuis Noordbroek<#>Vrienden uit Noordbroek<#>Station Noordbroek<#>Leven in Noordbroek rond 1900<#>Gasboringen<#>Bronnen:

Kunstbus Groningen - Wat er te doen is op het gebied van bedrijvigheid, kunst en cultuur, overnachtingen en bezienswaardigheden in Noordbroek vind je in de gids Noordbroek. Noordbroek is van oorsprong een sterk agrarisch dorp, dat zich langs een weg die de natuurlijke zandrug slingerend volgt, uitstrekt. ... broek

                                                                                                                                           
Brinkman en Van der Vlugt
Kunstbus - J.A. Brinkman (1902-1949) en Van der Vlugt (1894-1936) ... ziek bleek te zijn een samenwerking aan met jo van den broek

                                                                                                                                           
Hotpants
Kunstbus - Hotpants (ook: hot pants, hot-pants. Eng.→ pikant (hot) broek (pants)) is een als bovenkleding gedragen zeer kort, soms iets opgesneden, nauw aansluitende korte broek voor vrouwen. Daarmee onderscheidt het zich van de ruimer zittende short. De naam hotpants wordt vaak ten onrechte gebruikt voor bepaalde modellen sportbroekjes en bij sommige lingeriesetjes en bikini's. ... hotpants (ook: hot pants, hot-pants. eng.→ pikant (hot) broek

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3