YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: groningen broek landschap broek toponiem broek broekbos broekland broeklanden brits brits 2 geografische naam broek 1 broek 2 't broek het broek 1 het broek 2 broek 3 broek 4 broek 5 oudengels oudhoogduits engels latijn oudfries oudiers brak verf elf, helft, koffiemelk, lepel, melk, tiet, touw pantalon kledingstuk breken burcht broek* de boksen opnestelen iemand de broek opveteren pants bracket, brageren, brogue, debrayeren. broek: de eigen — op kunnen houden, brook oudsaksisch, oudnoors : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 973 voor - broek - in 0.0997700691223145 seconden.

broek

Broek kan verwijzen naar de moerasachtige landschapsvorm broek(land), het toponiem broek, het dorp Broek in Groningen en het (voormalige) gebied Broek in Groningen onderverdeeld in Noordbroek en Zuidbroek en voorheen ook wel Oosterbroek en/of soms ook wel Westerbroek genoemd. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

brits - (broek)

brits 2 v. (broek), uit Eng. breeches = broek ( z.d.w. ).<#>brits 2, zn.: zitvlak, achterste; broek. Vnnl. 1562 den brits gheven ‘fesser ou culter (op de billen slaan)’ (Lambrecht), 1599 bridse ‘plak om mee te slaan’, bridse slaen ‘op de billen slaan’ (Kiliaan). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Broek - (geografische naam)

Broek 1 (Aa en Hunze, D) 1899 Broek 1; → broek 'moerassig, drassig land'. Lit. 1 Pott 51.<#>Broek 2 (De Fryske Marren, Fr) Fries De Broek. 1482 Broech 1, 1505 Broeck 2, 1718 Broek 3; → broek 'moerassig, drassig land'. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

broek - (kledingstuk)

broek 1 zn. ‘kledingstuk’ Mnl. broeke ( mv. ) ‘beenbekleding, broeken’ [1236; CG I, 23], doet an uwe brouc ‘doe uw broek aan’ [1350-1400; MNW-P]. De herkomst van het woord is onzeker. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

pants - (broek)

pants [broek] {na 1950} < engels pants, verkort uit pantaloons ( vgl. pantalon). - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

gehucht Broek

Gehucht aan de weg van Eenrum naar Kloosterburen ten zuidwesten van Pieterburen in de gemeente Het Hogeland. Broek is de naamgever van het kanaal het Broekstermaar, waarover de brug (of til) de Broekstertil is gelegen. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Het Broek - (geografische naam)

Het Broek 1 (Doetinchem, Gl) 1860 het Broek; → broek 'moerassig, drassig land'.<#>Het Broek 2 (Geldrop-Mierlo, NB) 1386 Opt Broeck 1, 1556 ten Broeck, 1794 Broek 2, 1866 Broek 3, 1986 Het Broek 4; → broek 'moerassig, drassig land'. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

broek - (drassig lang)

broek 2 zn. ‘laag gelegen moerassig land’ Onl. bruoc, brōk in de plaatsnamen Brokhem (onbekende ligging, wrsch. in Noord-Holland) [918-48; Künzel 100] en Bruocsella ‘Brussel’ [966; Gysseling 1960, 198]; mnl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

spanbroek - (strakke broek)

span’broek, span’nebroek (de, -en), nauw sluitende broek, strakke broek. Dan het verhaal van de koning, die zoveel vette koeien had, die iedereen kon krijgen als hij maar de tuin met rode brandnetels* kon wieden* zonder te jeuken. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

gebied Broek

Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

short - (korte broek)

short, shorts [korte broek] { shorts 1926-1950, vgl. short [kort] 1901-1925} < engels shorts [idem], van short [kort].<#>short (Engels shorts, mv.)<#>short(s) [sjoht(s)] korte broek. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

etymologie broek

Het woord ' broek' is verwant aan het Middelnederduits brōk, oudhoogduits bruoh (moeras) en Duitse Bruch (moeras) en het oudengels brōc [beek] (engels brook) en is afgeleid van het Germaanse woord broka wat moeras betekent. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Manchester broek / manchesterbroek

Een manchester broek is in elk geval correct, maar een manchesterbroek is ook te verdedigen. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

pantalon - (lange broek)

pantalon zn. ‘lange broek’ Vnnl. veel pantalons [gaen] te vastel-avondt ‘veel als Pantalon uitgedoste figuren gaan naar het carnaval’ [1673; WNT]; nnl. vest en pantalon ‘vest en lange broek’ [1799; WNT kapot II]. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

slenterbroek - (gemakkelijke broek)

slenterbroek s.nw. Gemaklike broek vir informele geleenthede. Samestelling van slenter en broek, so genoem omdat die broek gemaklik genoeg is om daarin rond te slenter. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

kardoesbroek - (type broek)

kardoesbroek s.nw. Korterige broek met wye pype wat onder die knie vasmaak. Samestelling van kardoes en broek, so genoem omdat die wye pype wat onder die knie vasmaak, herinner aan 'n kardoes wat aan die bokant met die hand toegeknyp word. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

boks - (wijde broek)

boks [wijde broek] { boxen [broek] 1542} < fries bokse [broekspijp] < latijn buxus [koker] ( vgl. bus 1 ); de betekenis is dus van ‘koker’ naar ‘(broeks)pijp’ gegaan. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Ik pas / mij past die broek niet meer

'Die broek past mij eigenlijk niet meer' is voor de meeste taalgebruikers het best. Als passen de betekenis 'goed zitten, de goede maat hebben' heeft, wordt het bij voorkeur gecombineerd met een indirect object, om precies te zijn een ondervindend voorwerp. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

baggy broek - slobberbroek

baggy broek zn. Ontleend aan het Engels. [alg.] = slobberbroek, lubberbroek. Vroeger liep je met zo'n slobberbroek voor gek, maar nu is die hartstikke modern. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

broekzak - (bergplaats in broek)

broekzak ‘bergplaats in broek’ -> Berbice-Nederlands brukusaka ‘bergplaats in broek’. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

't Broek - (geografische naam)

't Broek (Arnhem, Gl) 1364 Arnhemerbroec 1, 1478, 1519 Arnhem(m)er broick 1, 1830-1855 Arnhemsche Broek 2, 1867 Arnhemsche Broek 3; → broek 'moerassig, drassig land' bij → Arnhem, in 1364 geschonken aan de burgers ter compensatie van geleden brandschade. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Haelensche Broek - (geografische naam)

Haelensche Broek (Leudal, Lb) 1790 Hambroek 1, 1803-1820 Brock 2, 1844 Halerbroek 3; → broek 'moerassig, drassig land' behorend bij → Haelen. Lit. 1 LIKP 29, 2 krt Tranchot, 3 Van der Aa 5 98. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
brok2 - (dial.)
brok 1, broek, prok, zn.: kloek, klok(hen), kip met kuikentjes, broedse hen. Rijnl. Bruck. Klanknabootsend naar de lokroep, vgl. tok-tok (Weijnen). K. Eigenhuis (med. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Meindert ten Broek

Meindert ten Broek, (Harderwijk 1874 - Westeremden 1942), was een hervormd predikant in 's-Heerenbroek (1901), Groningen (1907) en Westeremden (1919-1942). Hij was in Groningen werkzaam in de arme buurt rondom het Damsterdiep en het Schuitendiep en toonde zich daarbij zeer sociaal bewogen. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 141