YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal afkortingen aaneenschrijven woordkeuze betekenis namen brief- en e-mailconventies hoofdletter of kleine letter persoonlijk voornaamwoord titulatuur alternatieve spelling leestips komma lidwoord enkelvoud/meervoud woordgebruik stijlfouten barbarisme leestekens buigings-n oude naamvallen samenstelling engels muziek kunst architectuur persoonsvorm voorzetsels meervoudsvorming lastige woorden basisregels buigings-e uitspraak en klemtoon tussen-n literair werkwoord bijvoeglijk naamwoord trappen van vergelijking design d/t : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6865 voor - brief en e mailconventies - in 0.432508945465088 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Is 'Geachte meneer Jansen' een goede aanhef voor een brief of e-mailbericht?

Genootschap Onze Taal - 'Geachte meneer Jansen' is in zakelijk/formeel brief- en e-mailverkeer niet erg gebruikelijk. Volgens de conventies is 'Geachte heer Jansen' het best. Meneer is een spreektaalvorm, die daardoor niet zo geschikt is voor een aanhef van een brief of e-mail. ... 'geachte meneer jansen' een goede aanhef voor een brief

                                                                                                                                           

De aanhef van een brief of e-mail eindigt met een komma. Toch begint de eerste zin van de eigenlijke boodschap niet met een kleine letter. Waarom niet?

Genootschap Onze Taal - Vroeger was het gebruikelijk om de eerste zin van een brief met een kleine letter te beginnen. De redenering hiervoor was: de zin is eigenlijk begonnen bij de aanhef (bijvoorbeeld 'Geachte heer Bussink,') en het vervolg van die zin (ná de komma) begint daarom met een kleine letter; de zin wordt dus voortgezet. ... aanhef van een brief

                                                                                                                                           

Hoe kan een zakelijke brief of e-mail het best ondertekend worden?

Genootschap Onze Taal - Er is niet één correcte manier om een zakelijke brief of e-mail te ondertekenen; er zijn verschillende mogelijkheden. In veel bedrijven zijn hierover afspraken gemaakt bij het vaststellen van de huisstijl. ... kan een zakelijke brief

                                                                                                                                           

Hoe begint een brief aan koning Willem-Alexander? En aan andere leden van het Koninklijk Huis?

Genootschap Onze Taal - In onderstaand overzichtje, dat gebaseerd is op het boek Titels, graden en titulatuur van G.H.A. Monod de Froideville en E.A.S. Crena de Iongh-den Beer Poortugael, staat hoe u de leden van het Koninklijk Huis het best kunt aanschrijven of aanspreken. ... begint een brief

                                                                                                                                           

Mag je een brief beginnen met het woord ik?

Genootschap Onze Taal - Ja, een brief of e-mail mag met 'ik' beginnen. ... je een brief

                                                                                                                                           

Hoe luidt de briefaanhef als onbekend is of de geadresseerde een man of een vrouw is?

Genootschap Onze Taal - Als het geslacht van de geadresseerde onbekend en niet te achterhalen is, moet in de aanhef boven een brief of e-mail zowel heer als mevrouw vermeld staan. ... luidt de brief

                                                                                                                                           

Hoe adresseer je een brief aan een gezin of stel? En wat is de aanhef?

Genootschap Onze Taal - Bij ongetrouwde stellen, of bij twee mensen die wel getrouwd zijn maar elk hun eigen achternaam gebruiken, worden in de aanhef en adressering beide personen genoemd, ieder met hun eigen voorletters: ... adresseer je een brief

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je de afkorting van postscriptum onder aan een brief: PS, P.S., ps of p.s.? En komt er daarna een dubbele punt?

Genootschap Onze Taal - P.S. en PS zijn de gangbaarste schrijfwijzen. Volgens de officiële spelling is alleen de schrijfwijze PS – zonder punten dus – correct. De Spellingwijzer Onze Taal geeft de variant met punten als alternatief. ... schrijf je de afkorting van postscriptum onder aan een brief

                                                                                                                                           

Mag je in een zakelijke brief of mail ik en wij door elkaar gebruiken?

Genootschap Onze Taal - Ja, dat mag. ... je in een zakelijke brief

                                                                                                                                           

Mag je in plaats van wij ook we gebruiken in een tekst, bijvoorbeeld in een zakelijke brief of e-mail?

Genootschap Onze Taal - Ja, we mag zeker gebruikt worden. ... ook we gebruiken in een tekst, bijvoorbeeld in een zakelijke brief

                                                                                                                                           

Welke titulatuur hoort bij adellijke personen? En hoe combineer je die met academische titels?

Genootschap Onze Taal - (Burg)graven en -gravinnen worden traditioneel aangeschreven met Hooggeboren heer/vrouwe; baronnen, baronessen, ridders, jonkheren en jonkvrouwen zijn Hoogwelgeboren heer/vrouwe. Tegenwoordig kan een brief aan iemand van adel ook heel goed worden begonnen met Geachte heer/mevrouw [achternaam] – net als bij alle andere mensen. ... zijn hoogwelgeboren heer/vrouwe. tegenwoordig kan een brief

                                                                                                                                           

Kan een brief waarin een directeur het overlijden van een collega meedeelt, worden afgesloten met de formule Met vriendelijke groet?

Genootschap Onze Taal - Ja, als het binnen het bedrijf gebruikelijk is om brieven aan collega's af te sluiten met deze formulering, dan kan dat ook in zo'n brief. Een afsluiting als Hoogachtend is dan te formeel en afstandelijk. ... een brief

                                                                                                                                           

Waar moeten de hoofdletters in de aanhef van een brief of e-mail, zoals in geachte heer van der knaap?

Genootschap Onze Taal - Juist is: Geachte heer Van der Knaap, in dit geval met drie hoofdletters. ... moeten de hoofdletters in de aanhef van een brief

                                                                                                                                           

Hoe begin je een brief die aan een groep mensen, bijvoorbeeld een commissie of een bestuur, is gericht?

Genootschap Onze Taal - Een brief aan een bestuur of een commissie kunt u het best beginnen met de aanhef Geacht bestuur, Geachte commissie of met Geachte dames en heren. Ook Geachte heer/mevrouw (in het enkelvoud) is correct. ... begin je een brief

                                                                                                                                           

Hoe begin je een brief aan iemand met een dubbele achternaam: Geachte mevrouw Jansen-de Jong of alleen Geachte mevrouw Jansen?

Genootschap Onze Taal - Een brief aan mevrouw Jansen-de Jong begint met Geachte mevrouw Jansen. ... begin je een brief

                                                                                                                                           

Onder aan een brief zie je soms de afkorting i.a.a. met daarachter een naam. Wat betekent i.a.a.?

Genootschap Onze Taal - I.a.a. betekent 'in afschrift aan'; van de brief is een kopie gestuurd aan de na de afkorting genoemde persoon. ... aan een brief

                                                                                                                                           

Waar moeten de datum en plaats boven aan een brief staan: links of rechts?

Genootschap Onze Taal - Een regel als 'Den Haag, 29 februari 2012' staat vaker links dan rechts. ... moeten de datum en plaats boven aan een brief

                                                                                                                                           

Kun je boven een brief de aanhef Mijne heren gebruiken?

Genootschap Onze Taal - Het is niet verboden, maar het kan beter worden vermeden. Mijne heren wordt nogal eens gebruikt als de schrijver niet weet wie zijn brief zal lezen, of er niet over nadenkt aan wie hij precies schrijft. ... je boven een brief

                                                                                                                                           

Als je duidelijk, aansprekend, bondig en 'fris' wilt schrijven, welke woorden en woordcombinaties kun je dan beter vermijden?

Genootschap Onze Taal - Wie eenvoudig en duidelijk wil schrijven, let op zijn woordkeuze. Door te kiezen voor woorden en formuleringen die in het 'gewone' dagelijkse taalgebruik vaak voorkomen, en door omslachtige formuleringen als ondanks het feit dat te vermijden, maak je een tekst duidelijker en aansprekender, en toegankelijk voor een breed publiek. ... bezigen doen, aan iets werken, gebruiken bezoldigd betaald bij brief

                                                                                                                                           

Schrijf je hoofdletters in college van burgemeester en wethouders?

Genootschap Onze Taal - Nee, in de meeste contexten schrijven we college van burgemeester en wethouders met kleine letters. ... amstel 1 1011 pn amsterdam verwante adviezen aanhef in brief

                                                                                                                                           

Schrijf je mevrouw of mevr. met een hoofdletter in de adressering?

Genootschap Onze Taal - Elk eerste woord van de regel van een adressering krijgt een hoofdletter. Bijvoorbeeld mevrouw en afdeling. ... taaladviesdienst raamweg 1a 2596 hl den haag hoofdletters in brief

                                                                                                                                           

Wat wordt bedoeld als er RSVP in een uitnodiging of een brief staat?

Genootschap Onze Taal - RSVP (of liever: r.s.v.p. ) betekent dat de afzender graag antwoord ontvangt op zijn brief of uitnodiging. Er wordt mee bedoeld dat de afzender wil weten of je wel of niet naar de gelegenheid (het feest, de bijeenkomst) komt. ... wordt bedoeld als er rsvp in een uitnodiging of een brief

                                                                                                                                           

Is de zin 'Bijgaand vindt u het nieuwe pensioenoverzicht' juist?

Genootschap Onze Taal - Ja, dit is een goede zin. Bijgaand hoort hier bij het nieuwe pensioenoverzicht: dat overzicht 'gaat bij' (het overzicht is dus bij de brief gevoegd). In de praktijk worden zinnen met 'Bijgaand vindt u . ... dat overzicht 'gaat bij' (het overzicht is dus bij de brief

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9