YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal afkortingen aaneenschrijven woordkeuze betekenis namen brief- en e-mailconventies hoofdletter of kleine letter persoonlijk voornaamwoord titulatuur alternatieve spelling leestips komma lidwoord enkelvoud/meervoud woordgebruik stijlfouten barbarisme leestekens buigings-n oude naamvallen samenstelling engels muziek persoonsvorm voorzetsels meervoudsvorming literair lastige woorden basisregels buigings-e uitspraak en klemtoon tussen-n werkwoord bijvoeglijk naamwoord trappen van vergelijking design architectuur d/t kabinet-rutte ii : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 15223 voor - brief en e mailconventies - in 1.55441999435425 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Is 'Geachte meneer Jansen' een goede aanhef voor een brief of e-mailbericht?

'Geachte meneer Jansen' is in zakelijk/formeel brief- en e-mailverkeer niet erg gebruikelijk. Volgens de conventies is 'Geachte heer Jansen' het best. Meneer is een spreektaalvorm, die daardoor niet zo geschikt is voor een aanhef van een brief of e-mail. ... 'geachte meneer jansen' een goede aanhef voor een brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

De aanhef van een brief of e-mail eindigt met een komma. Toch begint de eerste zin van de eigenlijke boodschap niet met een kleine letter. Waarom niet?

Vroeger was het gebruikelijk om de eerste zin van een brief met een kleine letter te beginnen. De redenering hiervoor was: de zin is eigenlijk begonnen bij de aanhef (bijvoorbeeld 'Geachte heer Bussink,') en het vervolg van die zin (ná de komma) begint daarom met een kleine letter; de zin wordt dus voortgezet. ... aanhef van een brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hoe kan een zakelijke brief of e-mail het best ondertekend worden?

Er is niet één correcte manier om een zakelijke brief of e-mail te ondertekenen; er zijn verschillende mogelijkheden. In veel bedrijven zijn hierover afspraken gemaakt bij het vaststellen van de huisstijl. ... kan een zakelijke brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hoe begint een brief aan koning Willem-Alexander? En aan andere leden van het Koninklijk Huis?

In onderstaand overzichtje, dat gebaseerd is op het boek Titels, graden en titulatuur van G.H.A. Monod de Froideville en E.A.S. Crena de Iongh-den Beer Poortugael, staat hoe u de leden van het Koninklijk Huis het best kunt aanschrijven of aanspreken. ... begint een brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Mag je een brief beginnen met het woord ik?

Ja, een brief of e-mail mag met 'ik' beginnen. ... je een brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hoe luidt de briefaanhef als onbekend is of de geadresseerde een man of een vrouw is?

Als het geslacht van de geadresseerde onbekend en niet te achterhalen is, moet in de aanhef boven een brief of e-mail zowel heer als mevrouw vermeld staan. ... luidt de brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hoe adresseer je een brief aan een gezin of stel? En wat is de aanhef?

Bij ongetrouwde stellen, of bij twee mensen die wel getrouwd zijn maar elk hun eigen achternaam gebruiken, worden in de aanhef en adressering beide personen genoemd, ieder met hun eigen voorletters: ... adresseer je een brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je de afkorting van postscriptum onder aan een brief: PS, P.S., ps of p.s.? En komt er daarna een dubbele punt?

P.S. en PS zijn de gangbaarste schrijfwijzen. Volgens de officiële spelling is alleen de schrijfwijze PS – zonder punten dus – correct. De Spellingwijzer Onze Taal geeft de variant met punten als alternatief. ... schrijf je de afkorting van postscriptum onder aan een brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Mag je in een zakelijke brief of mail ik en wij door elkaar gebruiken?

Ja, dat mag. ... je in een zakelijke brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Mag je in plaats van wij ook we gebruiken in een tekst, bijvoorbeeld in een zakelijke brief of e-mail?

Ja, we mag zeker gebruikt worden. ... ook we gebruiken in een tekst, bijvoorbeeld in een zakelijke brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Welke titulatuur hoort bij adellijke personen? En hoe combineer je die met academische titels?

(Burg)graven en -gravinnen worden traditioneel aangeschreven met Hooggeboren heer/vrouwe; baronnen, baronessen, ridders, jonkheren en jonkvrouwen zijn Hoogwelgeboren heer/vrouwe. Tegenwoordig kan een brief aan iemand van adel ook heel goed worden begonnen met Geachte heer/mevrouw [achternaam] – net als bij alle andere mensen. ... zijn hoogwelgeboren heer/vrouwe. tegenwoordig kan een brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Kan een brief waarin een directeur het overlijden van een collega meedeelt, worden afgesloten met de formule Met vriendelijke groet?

Ja, als het binnen het bedrijf gebruikelijk is om brieven aan collega's af te sluiten met deze formulering, dan kan dat ook in zo'n brief. Een afsluiting als Hoogachtend is dan te formeel en afstandelijk. ... een brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar moeten de hoofdletters in de aanhef van een brief of e-mail, zoals in geachte heer van der knaap?

Juist is: Geachte heer Van der Knaap, in dit geval met drie hoofdletters. ... moeten de hoofdletters in de aanhef van een brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hoe begin je een brief die aan een groep mensen, bijvoorbeeld een commissie of een bestuur, is gericht?

Een brief aan een bestuur of een commissie kunt u het best beginnen met de aanhef Geacht bestuur, Geachte commissie of met Geachte dames en heren. Ook Geachte heer/mevrouw (in het enkelvoud) is correct. ... begin je een brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hoe begin je een brief aan iemand met een dubbele achternaam: Geachte mevrouw Jansen-de Jong of alleen Geachte mevrouw Jansen?

Een brief aan mevrouw Jansen-de Jong begint met Geachte mevrouw Jansen. ... begin je een brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Onder aan een brief zie je soms de afkorting i.a.a. met daarachter een naam. Wat betekent i.a.a.?

I.a.a. betekent 'in afschrift aan'; van de brief is een kopie gestuurd aan de na de afkorting genoemde persoon. ... aan een brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar moeten de datum en plaats boven aan een brief staan: links of rechts?

Een regel als 'Den Haag, 29 februari 2012' staat vaker links dan rechts. ... moeten de datum en plaats boven aan een brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Kun je boven een brief de aanhef Mijne heren gebruiken?

Het is niet verboden, maar het kan beter worden vermeden. Mijne heren wordt nogal eens gebruikt als de schrijver niet weet wie zijn brief zal lezen, of er niet over nadenkt aan wie hij precies schrijft. ... je boven een brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Als je duidelijk, aansprekend, bondig en 'fris' wilt schrijven, welke woorden en woordcombinaties kun je dan beter vermijden?

Wie eenvoudig en duidelijk wil schrijven, let op zijn woordkeuze. Door te kiezen voor woorden en formuleringen die in het 'gewone' dagelijkse taalgebruik vaak voorkomen, en door omslachtige formuleringen als ondanks het feit dat te vermijden, maak je een tekst duidelijker en aansprekender, en toegankelijk voor een breed publiek. ... bezigen doen, aan iets werken, gebruiken bezoldigd betaald bij brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Schrijf je hoofdletters in college van burgemeester en wethouders?

Nee, in de meeste contexten schrijven we college van burgemeester en wethouders met kleine letters. ... amstel 1 1011 pn amsterdam verwante adviezen aanhef in brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Schrijf je mevrouw of mevr. met een hoofdletter in de adressering?

Elk eerste woord van de regel van een adressering krijgt een hoofdletter. Bijvoorbeeld mevrouw en afdeling. ... taaladviesdienst raamweg 1a 2596 hl den haag hoofdletters in brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat wordt bedoeld als er RSVP in een uitnodiging of een brief staat?

RSVP (of liever: r.s.v.p. ) betekent dat de afzender graag antwoord ontvangt op zijn brief of uitnodiging. Er wordt mee bedoeld dat de afzender wil weten of je wel of niet naar de gelegenheid (het feest, de bijeenkomst) komt. ... wordt bedoeld als er rsvp in een uitnodiging of een brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Is de zin 'Bijgaand vindt u het nieuwe pensioenoverzicht' juist?

Ja, dit is een goede zin. Bijgaand hoort hier bij het nieuwe pensioenoverzicht: dat overzicht 'gaat bij' (het overzicht is dus bij de brief gevoegd). In de praktijk worden zinnen met 'Bijgaand vindt u . ... dat overzicht 'gaat bij' (het overzicht is dus bij de brief - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 23