YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer braks gerrit braks piet steenkamp linschoten eerste kabinet-van agt wiegel stikker motie van wantrouwen minister van aardenne voorzitter eerste kamer herman tjeenk willink abraham kuyper bert de vries rene van der linden biografisch archief van den broek deetman brokx hirsch ballin rutte van eekelen van agt ministerscrisis staatssecretaris - aftreden van der steur bomhoff ministerscrises brouwer kortenhorst voorzitter eerste kamer - wetenswaardigheden de niet minister - aftreden vredeling aftredende nooteboom jonkman van der linden mansholt : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 40 voor - braks - in 0.0556738376617432 seconden.
Voorzitter Eerste Kamer - wetenswaardigheden
Hoewel voorzitter van de Eerste Kamer een belangrijke functie is, waren het nooit vooraanstaande politici die dat ambt bekleedden. In 1914 was er enige tijd sprake van dat Abraham Kuyper voorzitter zou worden, maar zijn doofheid verhinderde dat. ... baan na 1945 zijn slechts drie oud-ministers eerste kamervoorzitter geweest: jonkman (1951-1963), korthals altes (1997-2001) en braks (2001-2003). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aftredende bewindslieden
Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... voorbeeld minister braks van landbouw en visserij stapte in 1990 op, nadat een kamercommissie ernstige kritiek op zijn beleid inzake visfraude had uitge - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ir. G.J.M. (Gerrit) Braks

Vooraanstaand CDA-politicus uit een Brabants boerengezin. Werkte in Brussel als landbouwraad en werd toen hij nog maar drie jaar Tweede Kamerlid was al minister van Landbouw in het eerste kabinet-Van Agt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
motie van afkeuring of wantrouwen
Er zijn twee soorten moties waarmee de Tweede Kamer ernstige kritiek op een bewindspersoon kan verwoorden: de motie van afkeuring en de motie van wantrouwen. Het onderscheid tussen beide soorten is in de praktijk overigens niet altijd even duidelijk. ... in 1990 trad minister braks af vanwege een aangekondigde motie van afkeuring van zijn visfraudebeleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van parlementair onderzoek
De Tweede Kamer kan zelfstandig onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Er kunnen daarbij meerdere instrumenten worden gebruikt. Het zwaarste middel is onderzoek op basis van de Wet op de parlementaire enquête (Wpe). ... doende uitvoeren van de aanbevelingen uit een parlementair onderzoek naar visquoteringsregelingen tot het aftreden van minister braks. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vertrouwensregel parlement en kabinet
De vertrouwensregel houdt in dat een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel moet aftreden als zij niet langer het vertrouwen genieten van het parlement (lees: de Tweede Kamer ). De vertrouwensregel zegt dus niet dat bewindspersonen per se moeten aftreden als ze een fout hebben gemaakt. ... aik toen de vvd-fractie het vertrouwen opzegde in de eigen minister van buitenlandse zaken ( stikker ) en in 1990 trad minister braks af toen regeringsfractie pvda impliciet het vertrouwen in hem opzegde. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2003
Op 26 mei 2003 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Door de verkiezingsuitslag kon het nieuwe kabinet-Balkenende II rekenen op een meerderheid van 41 van de 75 Eerste Kamerzetels: 23 van het CDA, 15 van de VVD en 3 van D66. ... op grond hiervan leverde het cda sinds 2001 de kamervoorzitter, gerrit braks. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1999
Op 25 mei 1999 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De drie regeringspartijen behaalden een kleine meerderheid: 38 zetels. Verlies was er vooral voor VVD en D66. GroenLinks was met een verdubbeling van het zeteltal de grote winnaar. ... bij het cda was hannie van leeuwen de lijstaanvoerder, gevolgd door oud-minister gerrit braks. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1991
In de op 28 mei 1991 gekozen Eerste Kamer was het CDA met 27 zetels veruit de grootste fractie. Na de slechte uitslag bij de Statenverkiezingen was al duidelijk dat de PvdA een fors aantal zetels moest inleveren. ... op de lijst stonden de oud-bewindslieden gerrit braks, kees van dijk en virginie korte-van hemel, alsmede tweede kamerlid huib eversdijk. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers III (1989-1994)
De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... braks (cda) (7 november 1989 - 19 september 1990) minister: dr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
A. (Ad) Ploeg
Defensie-woordvoerder van de VVD-Tweede Kamerfractie, die staatssecretaris van onder meer dierenwelzijn en visserij werd in het eerste kabinet-Lubbers. Vocht als officier mee in de Korea-oorlog. Nadien onder meer docent aan de Hogere Krijgsschool en luitenant-kolonel. ... trales aan taiwan als bewindspersoon (beleidsmatig) - verdedigde in 1983 in de tweede kamer samen met de ministers winsemius en braks de in 1977 uitgebrachte nota landelijke gebieden (over onder meer het natuur- en landschapsbeleid, openluchtrecreatie en de rel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers II (1986-1989)
Voor de verkiezingen had de coalitie bestaande uit CDA en VVD al aangegeven het 'karwei te willen afmaken'. De Koning (CDA) krijgt dan ook de opdracht te onderzoeken welke problemen een voortzetting van de coalitie van CDA en VVD in de weg zouden kunnen staan, en langs welke weg deze opgelost kunnen worden. ... braks (cda) (14 september 1989 - 7 november 1989) staatssecretaris: drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prof.Drs. J. (Jacques) Wallage
PvdA-bestuurder en politicus die van jongs af aan politiek actief was. Socioloog uit een joods middenstandsgezin. Werd al op jonge leeftijd wethouder van Groningen. In de Tweede Kamer aanvankelijk onderwijsspecialist en woordvoerder Zuid-Afrikabeleid. ... als bewindspersoon (wetgeving) - bracht in 1990 samen met minister braks een wijziging (stb. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
grijs - (licht loodkleurig, grauw)
Kleurenwaaier van emoties Waarom, zo vroeg een lezer van deze rubriek, ergeren we ons ‘groen en geel’, terwijl groen en geel toch heel vrolijke kleuren zijn? ... ook de huidige minister braks gaat daarbij niet vrijuit, aangezien juist onder zijn bewind niet werd ingegrepen, terwijl het bestaan van de 'grijze markt' op - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels
VVD-politicus uit Bergen op Zoom, die een turbulente politieke loopbaan kende. Werd in 1982 door Wiegel als 32-jarige naar voren geschoven als zijn opvolger na nog slechts vijf jaar Kamerlid te zijn geweest. ... nd over het door een beperkt belastingvoordeel bevorderen van het bezit van schonere auto's - bracht in 1989 samen met minister braks het bestrijdingsplan verzuring uit (18.225) als bewindspersoon (wetgeving) - bracht in 1986 samen met minister braks de meststo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Van Agt I (1977-1981)
Op grond van de verkiezingsuitslag krijgt Den Uyl (PvdA) direct de formatieopdracht. Hij mikt op een combinatie van PvdA-CDA-D66. Meteen al eist het CDA evenveel ministersposten als de PvdA. De Uyl schuift dit probleem naar de laatste fase van de formatie en richt zich eerst op de programbesprekingen. ... braks (cda) (5 maart 1980 - 12 september 1981) sociale zaken minister: dr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
boren - (een rond gat maken)
boren ww. ‘een rond gat maken’ Mnl. boren ‘id.’ [1240; Bern.]. Os. boron, ohd. borōn ( nhd. bohren); nfri. boarje; oe. borian ( ne. bore ‘boren, drillen’); on. ... 194: die braks had hem den laatsten dans met hetty door den neus geboord, en dat kon hij hem niet zoo makkelijk vergeven 3de druk, amsterdam, - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
gat - (opening; achterwerk)
gat zn. ‘opening; achterwerk’ Mnl. ut den nese gaten ( mv. ) ‘uit de neusgaten’ [1236; CG I, 23], clene gaten ‘kleine (keel)gaten’ [1276-1300; CG II, Nat.Bl. ... 194: die braks had hem den laatsten dans met hetty door den neus geboord, en dat kon hij hem niet zoo makkelijk vergeven 3de druk, amsterdam, - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Waddeneilanden
Auteur: Gerben de Vries Het Friese Waddengebied is het kustgebied op de grens van de Noordzee en de Waddenzee. Het bestaat uit een reeks bewoonde eilanden (Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog), de binnenzee de Waddenzee en een onbewoond eiland in de Waddenzee (Griend). ... in juli 1989 kreeg 5400 hectare op schiermonnikoog van minister gerrit braks van lnv de officia«le status van nationaal park. - (bron: Landschappen van Noord-Nederland)
                                                                                                                                           
Partijvoorzitters CDA
Op 2 april 2011 koos het CDA Ruth Peetoom tot partijvoorzitter. Zij versloeg Sjaak van der Tak. ... werd daarna - zeer tegen zijn zin - staatssecretaris in het kabinet-lubbers iii, maar volgde in 1990 braks op als minister van landbouw. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
dombo - (sufferd)
dombo zn. ‘sufferd’ Nnl. dombo [1987; Kuitenbrouwer]. Leenvertaling van Amerikaans-Engels dumbo ‘dom persoon’ [1960; OED] (uit dumb ‘dom’), zie → dom 2. Dumbo als spotnaam voor het vliegende olifantje in de gelijknamige tekenfilm uit 1941 is al ouder. ... dat deze haagse dombo voor die uitspraken tekst en uitleg moest geven aan braks/het cda is zijn eigen schuld. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers I (1982-1986)
Dit kabinet van CDA en VVD presenteert zich als een 'no nonsense-kabinet'. Het richt zich op sanering van de overheidsfinanciën door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken, en op herstel van werkgelegenheid. ... braks (cda) staatssecretaris: a. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. P. (Piet) Bukman
Vooraanstaand CDA-politicus van antirevolutionairen huize, afkomstig uit een tuindersgezin. Maakte carrière in de Christelijke Land- en Tuinbouwbond. Was in 1980 de eerste voorzitter van het CDA na de fusie van KVP, ARP en CHU. ... werd daarna - zeer tegen zijn zin - staatssecretaris in het kabinet-lubbers iii, maar volgde in 1990 braks op als minister van landbouw. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
vijfhoek - (meetkundig figuur met vijf hoeken)
vijfhoek, de ministers van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken, samen met die van Binnenlandse Zaken en de premier. → kijfhoek *, zeshoek *. Vijfhoek: de ‘driehoek’ (= Commmissie met de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en Financiën om bestuurlijke zaken te bespreken) plus de minister van Binnenlandse Zaken en de premier. ... (vrij nederland, 29/08/87) minister braks (landbouw en visserij) is welkom, maar zijn deelneming aan de nieuwe 'vijfhoek' is niet strikt noodzakelijk. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 139