YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal uitdrukkingen en spreekwoorden woordkeuze d66 borst tweede kamer wiegel kok tweede kabinet-kok de graaf tjeenk willink batenburg jorritsma raad van state biografisch archief correctief referendum peper van eekelen tweede kamerleden raadgevend referendum apotheker ginjaar van graafeiland hendriks staatscommissie-biesheuvel dijkstal eerste kabinet-kok kabinetscrisis 1999: de nacht van wiegel heijne makkreel kabinetscrisis bijlmerenquete consultatief verbeek nacht van wiegel (1999) melkert vondeling brinkhorst loek hermans eerste nationale ombudsman : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 101 voor - borst - in 0.0148499011993408 seconden.

Waar komt de uitdrukking een adder aan zijn borst koesteren vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - Een adder aan zijn borst koesteren betekent 'aardig voor iemand zijn en dan stank voor dank krijgen; iemand helpen die vervolgens misbruik van je maakt'. ... komt de uitdrukking een adder aan zijn borst

                                                                                                                                           

Wat is juist: een borstbesparende operatie of een borstsparende operatie?

Genootschap Onze Taal - Een borstsparende operatie is de beste keuze: de operatie spaart de borst. Het woord borstsparend staat onder meer in de grote Van Dale. ... is juist: een borst

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1999: de Nacht van Wiegel
Parlement & Politiek - Op 18 mei 1999 kreeg een wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid voor een correctief referendum in de Eerste Kamer niet de vereiste tweederde meerderheid. Daarop bood het kabinet een dag later zijn ontslag aan. ... bijlmerenquete begonnen, waarbij de positie van de ministers borst

                                                                                                                                           
Nevenfuncties bij Kamerlidmaatschap
Parlement & Politiek - Voor zowel leden van Eerste als Tweede Kamer is het mogelijk om nevenfuncties te hebben naast het Kamerlidmaatschap. Er is echter een groot verschil in hoe dit ingevuld kan worden. Eerste Kamerleden besteden als regels wekelijks slechts één dag aan de werkzaamheden in de Eerste Kamer. ... als commissaris van het farmaceutisch bedrijf msd aan minister borst

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1999: de Nacht van Wiegel
Parlement & Politiek - Op 18 mei 1999 kreeg een wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid voor een correctief referendum in de Eerste Kamer niet de vereiste tweederde meerderheid. Daarop bood het kabinet een dag later zijn ontslag aan. ... bijlmerenquete begonnen, waarbij de positie van de ministers borst

                                                                                                                                           

Dr. E. (Els) Borst-Eilers

Parlement & Politiek - Minister van Volksgezondheid in de kabinetten-Kok en bij de verkiezingen 1998 lijsttrekker van D66. Werd na een loopbaan als arts, ziekenhuisdirecteur, hoogleraar en vicevoorzitter van de Gezondheidsraad minister in het kabinet-Kok I. ... e. (els) borst

                                                                                                                                           
Aftredende bewindslieden
Parlement & Politiek - Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... een enquetecommissie (zoals van aardenne in de rsv-affaire, en borst

                                                                                                                                           
Fractievoorzitters Tweede Kamer
Parlement & Politiek - Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... (pvda) kok i kok (pvda), van mierlo (d66) kok ii kok (pvda), borst

                                                                                                                                           
Vrouwelijke lijsttrekkers
Parlement & Politiek - In 1977 werd Ria Beckers de eerste vrouwelijke lijsttrekker in Nederland voor de PPR. Al eerder in 1952, 1963 en 1967 was Marga Klompé lijstaanvoerder van de KVP, maar zij was dit slechts in enkele provincies. ... aov en in 1998 voerde zij de lijst van senioren 2000 aan. els borst

                                                                                                                                           
Lijsttrekkers D66
Parlement & Politiek - Sinds 24 juni 2006 is Alexander Pechtold lijsttrekker van D66. Voor hem was het Thom de Graaf die Roger van Boxtel versloeg in november 2001 bij de verkiezingen van de nieuwe lijsttrekker. De Graaf was in 2002 en 2003 lijsttrekker. ... van negen naar vierentwintig zetels. in 1998 werd minister els borst

                                                                                                                                           
Leiderschapswisselingen
Parlement & Politiek - Het politieke leven van een partijleider is uiteraard beperkt houdbaar. Een teleurstellend resultaat, het gevoel dat het wel 'mooi' is geweest, maar ook leeftijd of gezondheid kunnen redenen zijn voor vertrek. ... door hans dijkstal; - na de verkiezingen van 1998 maakte els borst

                                                                                                                                           
Achtergrond informateurs
Parlement & Politiek - Sinds 1951 wordt meestal een informateur bij benoemd bij de aanvang van een kabinetsformatie. De informateur onderzoekt de mogelijkheden om een formatie te vormen. Benoeming van een informateur gebeurt ook vaak als er een tussentijdse crisis is ontstaan. ... vvd 1998 kok demissionair minister-president pvda 1998 borst

                                                                                                                                           
Lijsttrekker van een partij
Parlement & Politiek - Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... nog lijsttrekker van de arp. in 1998 was d66-lijsttrekker els borst

                                                                                                                                           
Politiek leider van een partij
Parlement & Politiek - Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... waren tijdens hun ministerschap tevens politiek leider. els borst

                                                                                                                                           
Minister van staat
Parlement & Politiek - Minister van staat is een eretitel die op voordracht van het kabinet door de Koning wordt verleend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op bestuurlijk gebied. Het gaat daarbij vaak om politici en bestuurders met een lange staat van dienst, zoals oud-premiers, oud-ministers, oud-Kamervoorzitters en oud-vicevoorzitters van de Raad van State. ... van staat was dr. marga klompe (1971-1986). de tweede was els borst

                                                                                                                                           
Democraten 66 (D66)
Parlement & Politiek - Democraten 66 (D66) is een hervormingsgezinde sociaal-liberale partij. Sinds zijn verkiezing tot lijsttrekker op 24 juni 2006 is Alexander Pechtold politiek leider. De partij werd opgericht op 14 oktober 1966 door 44 'homines novi', waarvan er 25 eerder bij andere politieke partijen actief waren geweest. ... en 2003 stapte partijleider thom de graaf, die in 1998 els borst

                                                                                                                                           
Vrouwen in de politiek
Parlement & Politiek - In 1918 werd voor het eerst een vrouw gekozen als lid van de Tweede Kamer. Twee jaar later trad voor het eerst een vrouw in de Eerste Kamer aan. Pas vanaf de grondwetswijziging van 1922 konden vrouwen voor het eerst gebruik maken van actief kiesrecht. ... eerste vrouwelijke tweede kamervoorzitter 1998 els borst

                                                                                                                                           
Kabinet-Kok II (1998-2002)
Parlement & Politiek - De Tweede Kamerverkiezingen van 1998 wezen op twee zaken: aan de ene kant leek de kiezer het vertrouwen in de paarse coalitie te hebben behouden, met winst voor de PvdA en de VVD. Aan de andere kant leed D66 een gevoelige nederlaag. ... de vries 13 mei 1998 6 14 mei 1998 benoeming (in)formateur e. borst

                                                                                                                                           
Mr. W. (Winnie) Sorgdrager
Parlement & Politiek - D66-minister tijdens Paars I, die als bekwaam juriste en wetgever optrad, maar desondanks later aan politiek gezag inboette. Was officier van justitie en procureur-generaal en daarna minister van Justitie in het kabinet-Kok I. ... de wetgeving. ( 24.036) - bracht in 1995 samen met minister borst

                                                                                                                                           
Mr. A.H. (Benk) Korthals
Parlement & Politiek - Rotterdamse advocaat die in de VVD tot de vooruitstrevende vleugel hoorde. Kwam in 1982 in de Tweede Kamer en maakte deel uit van de enquêtecommissie RSV. Nam in tegenstelling tot Joekes afstand van de negatieve conclusie over zijn partijgenoot Van Aardenne. ... ( 28.250) - bracht in 2002 samen met de ministers de vries en borst

                                                                                                                                           
Scapulier
Kunstbus - Een scapulier is van oorsprong een schouderkleed, door leden van sommige orden (zoals de Alexianen) op borst en rug over het habijt gedragen. Later werd dit scapulier in verkleinde vorm door leken onder de gewone kleren over borst en rug gedragen. ... door leden van sommige orden (zoals de alexianen) op borst

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête vliegramp Bijlmermeer (1998-1999)
Parlement & Politiek - In 1998-1999 vond een parlementaire enquête plaats naar de vliegramp in de Bijlmermeer in 1992. Op zondag 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig, een El-AL Boeing 747, neer op een flatgebouw in de Amsterdamse Bijlmermeer, waarbij 39 mensen om het leven kwamen. ... vvd-minister annemarie jorritsma en d66-minister els borst

                                                                                                                                           
Dr. A.C. (Agnes) Kant
Parlement & Politiek - Bevlogen Tweede Kamerlid en enige tijd partijleidster van de SP. In Nijmegen gepromoveerd in de medische wetenschappen en aanvankelijk wetenschapper. Kwam in 1994 in de gemeenteraad van Doesburg en werd beleidsmedewerker van de Kamerfractie. ... effecten van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en op borst

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking de hand in eigen boezem steken vandaan?
Genootschap Onze Taal - Wie de hand in eigen boezem steekt, zoekt de schuld bij zichzelf: hij gaat bij zijn eigen geweten te rade of hem iets te verwijten valt (in plaats van direct naar anderen te wijzen). ... zegswijze: "met de boezem werd de holte of ruimte tussen de borst

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5