YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: architectuur muziek boog taal uitdrukkingen en spreekwoorden ei/ij sterk/zwak werkwoord werkwoord literair odyssee jean francois chalgrin arc de triomphe chalgrin kunst cultuur design etruskische materialen ogivaal spitsboog herakles glas smaragd glazen yvonne keuls jacob cornelisz. koninkrijk etrurie etrusken hercules etruskisch halve-mollen fons heijnsbroek jacob cornelisz. van oostsanen ogivale villanovacultuur spitsbogen etrurie arp petrarca w. van ravesteyn : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 70 voor - boog - in 0.0163419246673584 seconden.

boog

Muziekbus - Boog 1. (notentekst) De boog is het teken voor een verbonden notenpassage. 2. Ook strijkstok: instrument dat men gebruikt om snaarinstrumenten te bespelen. Het bestaat uit een lange stok (meestal pernambucohout) waarvan de voorste punt een gekromde vorm heeft en aan het andere uiteinde een verstelbaar blokje. ... boog

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik kan er geen peil op trekken' of 'Ik kan er geen pijl op trekken'?
Genootschap Onze Taal - Juist is 'Ik kan er geen peil op trekken' ('ik kan er niet van op aan, ik weet niet waar ik aan toe ben'). Bij deze zegswijze is er geen sprake van een pijl, zoals in een pijl-en-boog, maar van een peil ('maat of richtsnoer bij het bepalen van iets'). ... zegswijze is er geen sprake van een pijl, zoals in een pijl-en- boog

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Koningin Máxima woof naar de menigte' of 'Koningin Máxima wuifde naar de menigte'?
Genootschap Onze Taal - De vorm wuifde is het gebruikelijkst, maar woof is niet fout. De meeste woordenboeken vermelden eerst de zwakke vervoeging wuifde - gewuifd en vervolgens de sterke vervoeging woof - gewoven, met de aantekening dat die laatste voor de grap gebruikt wordt. ... wellicht doordat schuiven - schoof - geschoven en buigen - boog

                                                                                                                                           
Wat is de juiste verleden tijd van ervaren: ervaarde of ervoer?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. De sterke vervoeging ervoer (die het oudst is), lijkt nog steeds het vaakst voor te komen. ... brak af, afgebroken afbrengen, bracht af, afgebracht afbuigen, boog

                                                                                                                                           
Jean François Chalgrin
Kunstbus - Frans architect, 1739 Parijs - 20.01.1811 aldaar Chalgrin was een van de scheppers van de Louis XVI-stijl en bouwde in classicistische stijl herenhuizen en kerken (Saint-Philippe du Roule te Parijs). Hij ontwierp de Arc de Triomphe de l'Etoile maar deze werd voltooid door Blouet in 1839. ... door de architect guillaume abel blouet voltooid. de triomf boog

                                                                                                                                           
Odyssee
Kunstbus - Inhoud In de " Ilias" beschreef Homerus een fase uit het tiende en laatste jaar van de Trojaanse oorlog. De Odyssee is hierop als het ware een vervolg. Het werk vertelt de laatste 41 dagen van de eveneens tien jaren durende omzwervingen van de held Odysseus -degene die de list met "het paard van Troje" heeft bedacht- die zich de haat van de zeegod Poseidon op de hals heeft gehaald. ... zang xxi - penelopeia belooft diegene te huwen die de boog

                                                                                                                                           
Halve-Mollen
Muziekbus - Halve Mollen dienen om vijfdetonen te noteren. Een halve mol is een mol zonder de boog van het oogje. ... om vijfdetonen te noteren. een halve mol is een mol zonder de boog

                                                                                                                                           
Etrusken
Etrusken
Kunstbus - Museo Etrusco Guarnacci - 2008 Volterra Television De Etrusken (Gr. Tyrsênoi of Tyrrhênoi; Lat. Tusci of Etrusci; Etr. Rasenna of Rasna; Engels Etruscan) vormden een bevolkingsgroep die van ca. de achtste tot de eerste eeuw v. ... waren zij immers onovertroffen grootmeesters: ze voerden de boog

                                                                                                                                           
Hercules
Kunstbus - Doorverwijspagina Hercules (sterrenbeeld), een sterrenbeeld Hercules Magusanus, de oppergod van de Batavieren De naam is ontleend aan de vergelijkbare Romeinse God Hercules met daarachter in de Germaanse taal het woord Magusanus, een samenvoeging van de woorden oud en jong. ... door philoctetes, vond herakles de dood. philoctetes kreeg de boog

                                                                                                                                           
Smaragd
Kunstbus - Smaragd ( Latijn: smaragdus, afgeleid van het Perzische zamarat) is een variëteit van beryl en geldt als de edelste steen uit de berylgroep. De naam smaragd met als chemische formule Be 3 Al 2 (SiO 3 ) 6, komt uit het Grieks smaragdos en betekent 'groene steen'. ... vier, vers drie, wordt beschreven dat een volledig ronde regen boog

                                                                                                                                           
Jacob Cornelisz. van Oostsanen
Jacob Cornelisz. van Oostsanen
Kunstbus - Nederlandse schilder en houtsnijder, (ca. 1472-1477 Oostzaan - vóór 1533). Jacob Cornelisz. wordt beschouwd als een van de grote Nederlandse meesters uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Hij kreeg voornamelijk opdrachten voor religieuze schilderingen, maar schilderde ook wereldlijke onderwerpen. ... 72 x 53,7 cm triomfantelijk staat salome onder een klassieke boog

                                                                                                                                           
Yvonne Keuls
Kunstbus - Yvonne Keuls was een nakomertje en het vierde kind in het gezin Bamberg. Haar vader noemde haar Yvonne, wat ‘strijdster met de iepen boog' betekent. Haar moeder hield niet van deze naam en noemde haar Angin, wat Maleis is voor wind. ... haar vader noemde haar yvonne, wat ‘strijdster met de iepen boog

                                                                                                                                           
glas
Kunstbus - Glas Harde broze doorschijnende stof verkregen door de samensmelting van zand, gewoonlijk met nog andere stoffen vermengd om er bijzondere hoedanigheden aan te geven: in fysische zin is glas een onderkoelde vloeistof en niet kristallijn. ... wordt de fles in de hoogte gehouden om de inhoud met een boog

                                                                                                                                           
Fons Heijnsbroek
Kunstbus - Fons Heijnsbroek (1951) Nederlands beeldend kunstenaar, Fons Heijnsbroek maakt schilderijen, objecten en installaties en werkt ook in opdracht. Daarnaast publiceert hij artikelen over beeldende kunst in diverse media. ... gebouw heel functioneel zijn. in de installatie 'loflied op de boog

                                                                                                                                           

Spitsboog

Kunstbus - Spitsboog ( ogivaal) Spitsboog: een spitsboog is sterker dan een rondboog, omdat die niet de neiging heeft in het midden door te zakken. Door de spitsboogwerden krachten meer in verticale richting afgeleid en de zijwaartse druk op de muren verminderde. ... boog

                                                                                                                                           
Putto
Kunstbus - Putto (mv: putti of putto's) 38 cm hoog bronzen puttobeeldje uit 1423-1427 toegeschreven aan Donatello Een putto is een decoratief vaak wat mollig, meestal mannelijk naakt kinder- of engelenfiguur die vooral in mythologische of wereldlijke kunst van de renaissance-, barok- en rococo voorkwam. ... wanneer een dergelijk figuurtje is voorzien van pijl en boog

                                                                                                                                           
Peter Behrens
Peter Behrens
Kunstbus - Peter Behrens door Max Lieberman Duits schilder, architect, vormgever en typograaf, 14 april 1868 Hamburg - 27 februari 1940 Berlijn. Peter Behrens geldt als de invloedrijkste Duitse vormgever van de 20e eeuw en wordt gerekend tot de eerste generatie architecten van de 20ste eeuw die zich verzetten tegen academisme, eclecticisme en de neo-stijlen van de 19de eeuw. ... met zijn gigantische betonnen hoekpijlers en tympaanachtige boog

                                                                                                                                           
Paul Otlet
Kunstbus - Paul Marie Ghuislain Otlet ( Brussel, 23 augustus 1868 - aldaar, 10 december 1944) was een Belgische bibliograaf, theosoof, pacifist en ondernemer Otlet was de pionier van de 'library science': de documentering van de menselijke kennis. ... science': de documentering van de menselijke kennis. otlet boog

                                                                                                                                           
Amerikaanse architectuur
Kunstbus - Bouwen in de Verenigde Staten Amerikaanse architectuur rond het midden der twintigste eeuw Tekst in het kader van de tentoonstelling '50 jaar moderne kunst in de USA' in 1956 in het gemeentemuseum 's-Gravenhage van 2 maart tot 15 april 1956. ... blinde muur van gele baksteen, waarin aan een kont een kleine boog

                                                                                                                                           
Cornelis Anthonisz
Cornelis Anthonisz
Kunstbus - Noord- Nederlands cartograaf, prentkunstenaar en schilder, (ca. 1505 Amsterdam - 1553 aldaar) Cornelis Anthonisz, ook Anthonissen of Teunissen genoemd, behoorde tot een belangrijke Amsterdamse kunstenaarsfamilie: zijn grootvader en mogelijk ook zijn leermeester was Jacob Cornelisz. ... de amsterdamse schutters, ook braspenningsmaaltijd van het voet boog

                                                                                                                                           
Filippo Brunelleschi
Kunstbus - Geboren: 1377 Florence Gestorven: 15 April 1446 Florence Architect, schilder en beeldhouwer Hij begon als goudsmid en beeldhouwer en won in 1402 tezamen met Lorenzo Ghiberti de prijsvraag voor een ontwerp van de bronzen deuren voor het baptisterium te Florence. ... formeel (houtwerk of andere constructie waarop een boog

                                                                                                                                           
Pietro Lombardo
Kunstbus - Tomba di Dante Alighieri a Ravenna Italiaans beeldhouwer, ca. 1435 Carona (Meer van Lugano) - 1515 Venetië Sinds 1465 woonde hij te Venetië en bracht er het typische Florentijnse type grafmonument (monument voor Roselli, voor Malipieri e. ... dat bij de gevel plotseling ophoudt. maar de halfronde boog

                                                                                                                                           
Viool
Muziekbus - Westers snaaristrument, De viool behoort tot de groep chordofonen (dit zijn instrumenten waarbij het geluid wordt voortgebracht door het in trilling brengen van snaren). Binnen deze groep wordt hij dan geplaatst onder de groep strijkinstrumenten. ... noemt men arco. met de rechterhand wordt de strijkstok (ook boog

                                                                                                                                           
Robert Heppener
Muziekbus - Robert Heppener geboren Amsterdam 1925 Nederlands componist en pianist Zijn muzikale opleiding kreeg hij aan het Amsterdams Conservatorium, waar hij piano studeerde bij Jan Odé en Johan van den Boogert. ... waar hij piano studeerde bij jan ode en johan van den boog

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 6