YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese unie europees parlement europese commissie eu-lidstaten europese raad gewone wetgevingsprocedure niet met het onderwerp zou moeten bezighouden raadsformatie raad bnp aangepaste wim van de camp (cda) meer over emissiehandel energiebeleid uitvoerend agentschap voor het trans-europees vervoersnet meer over klimaatverandering vaste commissie voor infrastructuur en milieu (i&m) - tweede kamer meer over klimaatconferenties raad vervoer, telecommunicatie en energie karla peijs eerste kamercommissie voor infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening (imro) meer over trans-europese netwerken klimaatverandering melanie schultz van haegen-maas geesteranus parlementaire commissie vervoer en toerisme gekwalificeerde meerderheid europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart peter van dalen (cu) co2 privatisering vervoersbeleid beleid vervoer milieubeleid klimaatakkoord sharon dijksma vervoer meer over de klimaatconferentie in parijs violeta bulc (slovenie) regionaal beleid violeta bulc : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 21 van 21 voor - bnp - in 0.00965094566345215 seconden.
Europese aanpak klimaatverandering
Parlement & Politiek - De meeste wetenschappers zijn het er over eens dat klimaatverandering voor een groot deel door menselijk handelen wordt veroorzaakt. Door uitstoot van CO2 en andere stoffen blijft meer warmte in de atmosfeer hangen. ... kosten veel geld: naar schatting 0,5% van het europees bnp

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
Parlement & Politiek - De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... transport draagt voor ongeveer 5 procent bij aan het europese bnp

                                                                                                                                           
Europese Unie in cijfers
Parlement & Politiek - Met meer dan 500 miljoen inwoners heeft de Europese Unie na China en India de meeste inwoners ter wereld. Veel meer dan de ruim 300 miljoen inwoners die de Verenigde Staten tellen. Het oppervlak van de EU is relatief klein, ruim vier miljoen vierkante kilometer. ... de lidstaten gesorteerd naar aantal inwoners, oppervlakte en bnp

                                                                                                                                           
Convergentiecriteria
Parlement & Politiek - De EU-lidstaten die deelnemen aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU), en die dus de euro willen invoeren, moeten voldoen aan zogenaamde convergentiecriteria. De convergentiecriteria worden ook wel de criteria van Maastricht genoemd, naar het Verdrag van Maastricht waarin ze voor het eerst werden geformuleerd. ... zijn: - een begrotingstekort niet hoger dan 3 procent van het bnp

                                                                                                                                           
Praag
Kunstbus - Praag (Tsjechisch: Praha) is de hoofdstad en grootste stad van de Centraal-Europese republiek Tsjechië. De officiële naam is hlavní mìsto Praha, wat hoofdstad Praag betekent. De gemeente Praag vormt een eigen district (okres) en regio (kraj). Daarnaast is het de hoofdstad van de regio Midden-Bohemen, ondanks het feit dat de stad daar geen onderdeel van uitmaakt. ... is al lange tijd het economische centrum van het land. het bnp

                                                                                                                                           
Lidstaten Europese Unie
Parlement & Politiek - Momenteel zijn 28 landen lid van de Europese Unie. De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 juli 2013, met de toetreding van Kroatië. Er wordt verder over uitbreiding gesproken met Albanië, Macedonië, Montenegro en Servië. ... daarop te sorteren) nr land inwoners (x1000) opp. (km 2 x1000) bnp

                                                                                                                                           
PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2010
Parlement & Politiek - De Partij voor de Dieren behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 2 zetels in de Tweede Kamer. Voor de verkiezingen was de partij ook al met 2 zetels in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Lijsttrekker was Marianne Thieme. ... wild - opzetten van een klimaatfonds van 0,25 procent van het bnp

                                                                                                                                           
Economische en Monetaire Unie (EMU)
Parlement & Politiek - Tijdens de Europese Raad van Maastricht in 1991 maakten de toenmalige Europese regeringsleiders afspraken over de oprichting van een Economische en Monetaire Unie (EMU) om zo de Europese economieën en munteenheden meer op één lijn te krijgen. ... tot minder dan 3 procent van het bruto nationaal product ( bnp

                                                                                                                                           
Europese landen
Parlement & Politiek - Europa bestaat geografisch en cultuur-historisch uit 51 landen, waarvan er 28 lid zijn van de Europese Unie. Naast deze 28 leden zijn er een aantal andere Europese landen die lid willen worden van de Europese Unie. ... wit-rusland nr land inwoners (x1000) opp. (km 2 x1000) bnp

                                                                                                                                           
Venezuela
Kunstbus - De Bolivariaanse Republiek Venezuela is een land in het noorden van Zuid-Amerika en grenst aan de Caribische Zee en de Atlantische Oceaan in het noorden, Guyana in het oosten, Brazilië in het zuiden en Colombia in het westen. Voor de Venezolaanse kust liggen Aruba, Bonaire, Curaçao, Isla Margarita en Trinidad en Tobago. ... zorgde voor een zware recessie in 1999. in 2001 groeide het bnp

                                                                                                                                           
GroenLinks en Tweede Kamerverkiezingen 2012
Parlement & Politiek - GroenLinks had bij de verkiezingen van 12 september Jolande Sap als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Groene kansen voor Nederland'. ... op de financiele markten overig - minstens 0,8 procent van het bnp

                                                                                                                                           
Rusland
Kunstbus - Doorverwijspagina ... tijdens the great depression kromp het amerikaanse bnp

                                                                                                                                           
PvdA en Tweede Kamerverkiezingen 2010
Parlement & Politiek - De PvdA haalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 30 zetels in de Tweede Kamer. Voor de verkiezingen maakte partijleider Wouter Bos zijn afscheid uit de politiek bekend. Lijsttrekker was Job Cohen. Voor de verkiezingen had de partij 30 zetels in de Tweede Kamer. ... tenminste 0,8 procent van het bruto nationaal product ( bnp

                                                                                                                                           
Dr. A. (Bram) Peper
Parlement & Politiek - PvdA-bestuurder die zijn ministerschap van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet-Kok opgaf in verband met een declaratie-affaire. Wetenschapper (socioloog) en tijdens het kabinet-Den Uyl politiek adviseur voor het welzijnsbeleid. ... - bracht in 1998 het eerste beleidsplan nederlandse politie ( bnp

                                                                                                                                           
SP en Tweede Kamerverkiezingen 2012
Parlement & Politiek - De Socialistische Partij had bij de verkiezingen van 12 september 2012 Emile Roemer als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Nieuw vertrouwen'. ... voor ontwikkelingssamenwerking stijgt naar 0,8 procent van het bnp

                                                                                                                                           
Beleid begroting Europese Unie
Parlement & Politiek - In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... van de bijdragen wordt vaak gekeken naar het aandeel van het bnp

                                                                                                                                           
I. (Ignacia) de Loyola de Palacio y del Valle-Lersundi
Parlement & Politiek - Ignacia Loyola de Palacio (1950-2006) was van 1999 tot 2004 lid en vicepresident van de Europese Commissie, belast met transport, energie en de relaties met het Europees Parlement. Eerder was zij in het kabinet-Aznar minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening. ... tot 22 november 2004 (commissie-prodi) - lid raad van bestuur bnp

                                                                                                                                           
Dr. J.M. (José) Barroso
Parlement & Politiek - De Portugees José Manuel Durao Barroso (1956) was van 18 november 2004 tot 1 november 2014 voorzitter van de Europese Commissie. Hij leidde twee periodes de Europese Commissie. Daarvoor was Barroso staatssecretaris, minister van Buitenlandse Zaken (1992-1995), en ten slotte premier van Portugal (2000-2004). ... pleitte voor een nationale afdracht van 1,14 procent van het bnp

                                                                                                                                           
CDA en Tweede Kamerverkiezingen 2010
Parlement & Politiek - Het CDA haalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 21 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Jan Peter Balkenende. Voor de verkiezingen had het CDA 41 zetels in de Tweede Kamer. Meteen na de bekendmaking van de voorlopige verkiezingsuitslag kondigde Balkenende zijn vertrek uit de politiek aan. ... tenminste 0,7 procent van het bruto nationaal product ( bnp

                                                                                                                                           
Instrumenten regering
Parlement & Politiek - De Nederlandse regering beschikt over een breed scala aan instrumenten waarmee getracht wordt invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheden. Zo beschikt de regering over wet- en regelgevende bevoegdheden, kan het financiële middelen zoals subsidies en belastingen inzetten en kan het afspraken met andere organisaties of binnenlandse overheden maken. ... jaarlijks wordt hieraan 0,8% van het bruto nationaal product ( bnp

                                                                                                                                           
SP en Tweede Kamerverkiezingen 2010
Parlement & Politiek - De SP haalde bij de verkiezingen op 9 juni 2010 15 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was de nieuwe politiek leider Emile Roemer. Tussentijds waren de partijleiders Agnes Kant en Jan Marijnissen teruggetreden. ... op 0,8 van het bruto nationaal product ( bnp

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1