YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur bisdom bisschop bisschoppen kunst cornelis bisschop roelof bisschop dr. r. (roelof) bisschop taal etymologie namen betekenis sgp vvd denk sp tweede kamerverkiezingen 2017 pvda cda pvv christenunie d66 groenlinks william moorlag bart snels (groenlinks) kirsten van den hul (pvda) 7 martin van rooijen kees madeleine toorenburg (cda) chris stoffer (sgp) steven van weyenberg (d66) 2 stientje van veldhoven (d66) esther ouwehand (pvdd) rens raemakers (d66) linda voortman (groenlinks) paul smeulders (groenlinks) pieter heerma (cda) michel rog (cda) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 180 voor - bisschop - in 0.0184450149536133 seconden.

bisschop

Kunstbus - Een bisschop ( Grieks: episkopos, letterlijk "opzichter") is een geestelijke in de hiërarchie van de Rooms-katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk, de Anglicaanse Kerk of de Lutherse Kerk die veelal aan het hoofd staat van een bisdom. ... bisschop

                                                                                                                                           

Cornelis Bisschop

Kunstbus - Cornelis Bisschop Noord- Nederlandse schilder, tekenaar van portretten en vanitasstillevens Geboorteplaats/datum Dordrecht 1630-02-12 Sterfplaats/datum Dordrecht 1674 – (21 januari 1674 begraven) Naamsvariant Cornelis Busschop, signeerde vaak: Busschop Bisschop was een veelzijdig kunstenaar. ... bisschop

                                                                                                                                           

Dr. R. (Roelof) Bisschop

Parlement & Politiek - Roelof Bisschop (1956) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor de SGP. Hij was locatiedirecteur van het Revius College. Eerder was hij onder meer leraar geschiedenis en sectordirecteur op een school. ... r. (roelof) bisschop

                                                                                                                                           
Wordt Sinterklaas in het lied 'Sinterklaas kapoentje' uitgemaakt voor gecastreerde haan?
Genootschap Onze Taal - 'Gecastreerde haan' is inderdaad een van de betekenissen van kapoen. Maar kapoen heeft er meer. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt bijvoorbeeld dat kapoen ook gebruikt kan worden om "een gelubd manspersoon" mee aan te duiden. ... gezegd worden? het zou natuurlijk kunnen: sinterklaas was bisschop

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... van toorenburg (cda) letteren sandra beckerman (sp) roelof bisschop

                                                                                                                                           
Lambertus
Kunstbus - Lambertus van Maastricht (Landebertus of Saint Lambert 638(?) - Luik, 17 september 700) was bisschop van Maastricht (Tongeren) tussen 670 en het jaar van zijn dood. Naar men aanneemt werd Lambertus in 638 geboren. ... of saint lambert 638(?) - luik, 17 september 700) was bisschop

                                                                                                                                           
Amandus van Gent
Kunstbus - Amandus (Nantes, Herbauge, rond 600 - Saint-Amand-les-Eaux, 679 of 684) was bisschop van Maastricht en is een katholieke heilige. Levensloop Volgens de Vita Sancti Amandi werd Amandus in Neder-Poitou in een adellijke familie geboren. ... herbauge, rond 600 - saint-amand-les-eaux, 679 of 684) was bisschop

                                                                                                                                           
Paus
Kunstbus - De paus, opvolger van Petrus, is bisschop van Rome, hoofd van de Rooms- Katholieke Kerk, en sinds 1929 ook staatshoofd van Vaticaanstad. In het evangelie van Matteüs vraagt Jezus aan zijn Apostelen: "Wie zeggen jullie dat Ik ben? ... de paus, opvolger van petrus, is bisschop

                                                                                                                                           
vicaris
Kunstbus - De vicaris (-sen) 1 m,v (prot) hulppredikant 2 m: (r-k) apostolisch ~ bisschop ve missiegebied De vicaris is in de Katholieke Kerk de plaatsvervanger van een bisschop of pastoor. Binnen het protestantisme is het de plaatsvervanger van een dominee. ... (-sen) 1 m,v (prot) hulppredikant 2 m: (r-k) apostolisch ~ bisschop

                                                                                                                                           
Dionysius De Areopagiet
Kunstbus - Dionysius de Areopagiet was een rechter van de Atheense rechtbank de Areopaag. Volgens het bijbelboek Handelingen (XVII, 34) werd hij tot het christendom bekeerd door de preken van de apostel Paulus. Volgens de Historia Ecclesiae van de geschiedschrijver Eusebius van Caesarea werd Dionysius bisschop van Athene. ... van de geschiedschrijver eusebius van caesarea werd dionysius bisschop

                                                                                                                                           
Prinsbisdom Luik
Kunstbus - Dit artikel betreft het staatkundige prinsbisdom Luik tot 1795. Zie ook het kerkelijke bisdom Luik. Het prinsbisdom Luik was oorspronkelijk een bisdom waarover bisschop Notger in 980 van de Duitse keizer Otto II de heerlijke rechten kreeg en dus naast de geestelijke macht ook de wereldlijke macht kon uitoefenen. ... het prinsbisdom luik was oorspronkelijk een bisdom waarover bisschop

                                                                                                                                           
Antwerpen
Kunstbus - Antwerpen ( Frans: Anvers) is de hoofdstad van de gelijknamige provincie Antwerpen en het gelijknamige arrondissement Antwerpen. Antwerpen telt ca. 466.000 inwoners (01/01/2007), die Antwerpenaars worden genoemd, en is daarmee, qua inwonertal, de grootste gemeente van België. ... geen naam. op deze heuvel stichtte in 660 de heilige amandus, bisschop

                                                                                                                                           
Priester
Kunstbus - In vele religies zoals het boeddhisme, hindoeïsme en het christendom is een priester een tussenpersoon tussen God ( goden) en de mensen. Het woord is afgeleid van het Griekse presbuteros dat oudste (van de gemeente) of ouderling betekent. ... a 7 jaar aan een seminarie of ander vormingsinstituut, van een bisschop

                                                                                                                                           
Jan Gossaert
Jan Gossaert
Kunstbus - vermoedelijk zelfportret Zuid- Nederlandse kunstschilder, prentmaker en ontwerper, geboren ca. 1478/1479 Maubeuge - overleden 1 oktober 1532 Antwerpen? (Middelburg?/Utrecht?) Naamsvarianten: Jean, Iennin, Janin, Jennyn; Gossart, van Henegouwe, de Weale. ... hij de sympathieke vorst filips van bourgondie, later bisschop

                                                                                                                                           
Missionarissen-van-Scheut
Kunstbus - Missionarissen van Scheut De Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (in het latijn Congregatio Immaculati Cordis Mariae, CICM), ook gekend als de congregatie van de Missionarissen van Scheut, is een katholieke congregatie van religieuze missionarissen. ... oppakken. bax werd in 1874 als eerste scheutist door rome tot bisschop

                                                                                                                                           
decanaat
Kunstbus - Een decanaat of dekenaat is een bestuurlijke en territoriale eenheid binnen de rooms katholieke kerk. Het is de bestuurslaag tussen het bisdom en de parochies. Een dekenaat bestaat uit een aantal parochies, en binnen een bisdom zijn er een aantal dekenaten. ... is altijd een priester van het bisdom en wordt benoemd door de bisschop

                                                                                                                                           
Croÿ
Kunstbus - Huis Croÿ Croÿ (ook Croy of Croij) is een adellijk geslacht, oorspronkelijk afkomstig uit Picardië. Zij voerden her en der de titels van heer, markgraaf, graaf, hertog en prins van verschillende heerlijkheden. ... werd kanunnik van luik, domheer van keulen en sinds 1502 bisschop

                                                                                                                                           
bisdom Luik
Kunstbus - Dit artikel gaat over het kerkelijke bisdom Luik. Zie ook het staatkundige prinsbisdom Luik tot 1795. Het bisdom Luik ( Latijn: Episcopatus Leodiensis) is het oudste van de acht Belgische bisdommen. Het vierde zijn achthonderdste verjaardag in 1991. ... van 1830 werd de belgische kerkprovincie opgericht. de huidige bisschop

                                                                                                                                           
Bernard van Clairvaux
Kunstbus - De heilige Bernard of Bernardus van Clairvaux (Fontaine-lès-Dijon (bij Dijon), 1090 - Clairvaux, 20 augustus 1153) was een Franse abt en de belangrijkste promotor van de hervormende kloosterorde van de Cisterciënzers. ... koning louis vi riep een nationaal concilie van de franse bisschop

                                                                                                                                           
Notger
Kunstbus - Notger (Zwaben, 930 – Luik, 10 april 1008), ook wel Notker genoemd, was bisschop van Luik (972-1008) en de eerste van een lange rij die de titel prinsbisschop van Luik mocht dragen. " Liège, tu dois Notger au Christ et le reste à Notger. ... 930 – luik, 10 april 1008), ook wel notker genoemd, was bisschop

                                                                                                                                           
Heilige Roomse Rijk
Kunstbus - Geschiedenis van Duitsland Germanen Grote Volksverhuizing Middeleeuwen Frankische Rijk (5e eeuw-843) Oost-Frankenrijk (843-962) Heilige Roomse Rijk (962-1806) Vorming van een natie Rijnbond (1806-1813) Duitse Bond (1815-1866) Noord- Duitse Bond (1866-1871) Het Duitse Rijk Duitse Rijk (1871-1943/1945) Duitse Keizerrijk (1871-1918) Weimarrepubliek (1918-1933) Nazi- Duitsland (1933-1945) Groot- Duitse Rijk (1943-1945) Het na-oorlogse Duitsland Geallieerde bezettingszones (1945- 1949) Amerikaanse bezettingszone Britse bezettingszone Franse bezettingszone Sovjet- Russische bezettingszone Verdeeld Duitsland ( 1949-1990) Duitse Democratische Republiek Bondsrepubliek Duitsland Duitse hereniging (1990) Het hedendaagse Duitsland Bondsrepubliek Duitsland (1990-heden) Oostenrijk in de geschiedenis Marchia Orientalis (976-1156) Hertogdom Oostenrijk (1156-1453) Aartshertogdom Oostenrijk (1453-1804) Oostenrijkse Kreits (1512-1806) Habsburgse Monarchie (1526-1804) Keizerrijk Oostenrijk (1804-1867) Oostenrijk-Hongarije (1867-1918) Republiek Duits- Oostenrijk (1918-1919) Eerste Oostenrijkse Republiek (1919- 1938) Anschluss ( 1938) Groot- Duitse Rijk ( 1938-1945) Geallieerde bezettingszones (1945-1955) Tweede Oostenrijkse Republiek (1955-heden) 1648) Het Heilige Roomse Rijk was een politiek conglomeraat van landen in West- en Centraal- Europa tijdens de Middeleeuwen. ... de thuringers), later werden deze koningen verkozen door drie bisschop

                                                                                                                                           
Donatus
Kunstbus - Donatus (letterlijk begiftigd, begenadigd) is een veelgebruikte Latijnse eigennaam. De naam kan verwijzen naar:. Donatus, heiligverklaarde Romeinse soldaat (2e eeuw?) De heilige Donatus (2e eeuw na Chr. ... bevat veel materiaal dat aan donatus zelf ontleend is.. bisschop

                                                                                                                                           
Deurne in Antwerpen
Kunstbus - Deurne is een plaats in België en een district van de stad Antwerpen. Het is opgedeeld in de wijken: Oost, Noord, Zuid, West, Centrum. Elke wijk telt ongeveer 10.000 tot 15.000 inwoners. Het ontstaan van een nederzetting In de 19e eeuw breekt een nieuwe bloeiperiode voor Antwerpen aan, diverse inwijkelingen uit de Kempen vinden de weg naar de opkomende grootstad en vestigen zich in Borgerhout en Deurne. ... uitmaakte van het duitse rijk. de domaniale heer was de prins- bisschop

                                                                                                                                           
Charles Estourgie
Kunstbus - Nederlandse architect, Estourgie werd geboren in 1884 te Amsterdam. Zijn opleiding kreeg hij op het architectenbureau van Ed. Cuijpers, waar hij opklom tot Chef de Bureau. Het Bureau van Ed. Cuijpers was een ware broedplaats voor jong talent. ... marienbosch in 2001 op de rijksmonumentenlijst geplaatst. 1923 bisschop

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 261