YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: biografisch archief tweede kamer tweede kamerfractie kabinet eerste kamer minister tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 tweede kamerleden kabinet-de quay pvda staatssecretarissen ministers minister-president tweede kamerlid ministerraad eerste kamerlid raad van state mark rutte ministerie cda groenlinks fractie regering d66 eerste kamerleden staatssecretaris vvd kiesrecht koning kabinetsformatie job cohen fractievoorzitters wetenswaardigheden tweede kamerleden sgp alexander pechtold sp lodewijk asscher tweede kamercommissie politieke partij wouter bos : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 409 voor - biografisch archief - in 0.0375101566314697 seconden.
Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid (PVV)
De fractie van de Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 twintig leden. De PVV had na de verkiezingen van 12 september 2012 vijftien zetels, maar in de periode 2012-2017 stapten drie leden uit de fractie. ... aantal ingediende moties of amendementen per kamerlid? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
De fractie van de VVD heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 33 leden en is daarmee de grootste fractie in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen van 12 september 2012 kreeg de VVD 41 zetels. ... aantal ingediende moties of amendementen per kamerlid? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid (PvdA)
De fractie van de PvdA heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 9 zetels. Na de verkiezingen van september 2012 had de PvdA 38 zetels, waarvan er gedurende de zittingsperiode van de Kamer drie uit de fractie stapten. ... aantal ingediende moties of amendementen per kamerlid? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie ChristenUnie (CU)
De fractie van de ChristenUnie heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vijf leden, evenveel als na de verkiezingen van september 2012. ... aantal ingediende moties of amendementen per kamerlid? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitter Eerste Kamer - wetenswaardigheden
Hoewel voorzitter van de Eerste Kamer een belangrijke functie is, waren het nooit vooraanstaande politici die dat ambt bekleedden. In 1914 was er enige tijd sprake van dat Abraham Kuyper voorzitter zou worden, maar zijn doofheid verhinderde dat. ... naar specifieke gegevens over eerste kamervoorzitters? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissies en hun voorzitters
Na het aantreden van een nieuwe Tweede Kamer worden nieuwe voorzitters en ondervoorzitters van de vaste Tweede Kamercommissies gekozen. Daarbij speelt de grootte van fracties een belangrijke rol. ... over ondervoorzitters van tweede kamercommissies? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Secretaris-generaal
De secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van een ministerie. Behalve belangrijk ambtelijk adviseur van de minister en/of staatssecretaris (sen) is de secretaris-generaal ook belast met de leiding aan het ambtelijke apparaat. ... naar specifieke gegevens over secretarissen-generaal? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden Eerste Kamerleden
Wat is er te zeggen over Eerste Kamerleden in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste eerste Kamerlid, het oudste Eerste Kamerlid of de eerste vrouw in de Eerste Kamer? ... meer over eerste kamerlid deze gegevens zijn afkomstig uit het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie Socialistische Partij (SP)
De fractie van de SP telt sinds de verkiezingen van 9 juni 2010 vijftien leden. Dat aantal bleef na de verkiezingen van 12 september 2012 ongewijzigd. Na de verkiezingen van 22 november 2006 waren dat er 25. ... aantal ingediende moties of amendementen per kamerlid? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Leeftijd Tweede Kamerleden
Gemiddeld zijn Tweede Kamerleden steeds jonger geworden en ook het aantal oudere leden nam af. Dat kwam deels door verlaging van de leeftijd waarop iemand kon worden gekozen (vanaf 1963 25 jaar, vanaf 1983 18 jaar). ... leeftijd per regeringsperiode of per politieke partij? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie GroenLinks (GL)
De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 14 leden. Na de verkiezingen van 12 september 2012 telde de fractie vier leden. ... aantal ingediende moties of amendementen per kamerlid? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nevenfuncties bij Kamerlidmaatschap
Voor zowel leden van Eerste als Tweede Kamer is het mogelijk om nevenfuncties te hebben naast het Kamerlidmaatschap. Er is echter een groot verschil in hoe dit ingevuld kan worden. Eerste Kamerleden besteden als regels wekelijks slechts één dag aan de werkzaamheden in de Eerste Kamer. ... uit het verleden of van een specifieke partij? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De huidige Eerste Kamer
Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 mei 2015 wonnen D66 (vijf zetels), CDA, SP, ChristenUnie, 50PLUS, SGP en Partij voor de Dieren die één zetel vooruit gingen. Verliezers waren PvdA (zes zetels), VVD (drie zetels) en PVV en GroenLinks (één zetel). ... gemiddelde leeftijd of gemiddelde ervaring in de kamer? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vertrek uit de Tweede Kamer
Zowel partijen als leden zelf kunnen besluiten dat een Kamerlidmaatschap niet wordt voortgezet. Daarbij kunnen persoonlijke redenen een rol spelen, maar het kan ook dat de partij niet tevreden is over iemands functioneren. ... of bijvoorbeeld zijn vertrokken naar het bedrijfsleven? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie DENK
De fractie van DENK heeft sinds de verkiezingen van 15 maart 2017 drie leden. Er was daarvoor geen fractie van DENK, maar de van de PvdA-afgescheiden fractie-Kuzu/Öztürk is wel haar directe voorganger. ... aantal ingediende moties of amendementen per kamerlid? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... gegevens over bewindspersonen zijn afkomstig uit het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Buiten Europa geboren Tweede Kamerleden
Geruime tijd was er altijd een enkel Tweede Kamerlid dat in voormalig Nederlands-Indië was geboren, omdat hun vader daar bijvoorbeeld bestuursambtenaar was. John Lilipaly (PvdA) had een Molukse achtergrond. ... geboorteplaats of geboorteland van tweede kamerleden? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister van staat
Minister van staat is een eretitel die op voordracht van het kabinet door de Koning wordt verleend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op bestuurlijk gebied. Het gaat daarbij vaak om politici en bestuurders met een lange staat van dienst, zoals oud-premiers, oud-ministers, oud-Kamervoorzitters en oud-vicevoorzitters van de Raad van State. ... zoek naar specifieke gegevens over ministers van staat? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren (PvdD)
De fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) telt sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vijf leden. Na de verkiezingen van 2012 telde de fractie twee leden. ... aantal ingediende moties of amendementen per kamerlid? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministers zonder portefeuille
Een minister zonder portefeuille is verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, maar heeft niet de leiding over een departement. Ministers zonder portefeuille hebben, anders dan staatssecretarissen, zitting in de ministerraad en kunnen dus ook meestemmen over alle beslissingen. ... specifieke gegevens over ministers zonder portefeuille? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden Tweede Kamerleden
Wat is er te zeggen over Tweede Kamerleden in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste Tweede Kamerlid, het oudste Tweede Kamerlid of de eerste vrouw in de Tweede Kamer? ... in de kamer of aantal vrouwen per politieke partij? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie Forum voor Democratie (FVD)
De fractie van Forum voor Democratie (FVD) heeft sinds de verkiezingen van 15 maart 2017 twee leden. Er was daarvoor geen fractie van FVD. ... aantal ingediende moties of amendementen per kamerlid? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fractiediscipline
Politieke partijen willen graag zo eensgezind mogelijk over komen. Dat geldt nog sterker voor fracties in vertegenwoordigende lichamen, zoals Tweede en Eerste Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden. ... over het (afwijkende) stemgedrag van kamerleden? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatssecretaris
Een staatssecretaris ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie. Staatssecretarissen komen vooral voor bij 'zware' ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk. ... afkomstig zijn of de man/vrouw verhouding? in het biografisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 60