YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair bijwoord voornaamwoordelijk-bijwoord taal bijvoeglijk naamwoord ontleden woordkeuze trappen van vergelijking aaneenschrijven woordgebruik betekenis samenstelling werkwoord etymologie engels voegwoord voorzetselbijwoord vraagwoord buigings-e voorzetsels basisregels d/t verkleinwoord vervoeging telwoord uitdrukkingen en spreekwoorden cultuur hoofdzin inversie mirakel barbarisme mirakel-van-amsterdam stille-omgang persoonsvorm wonder uitspraak en klemtoon dat/wat/die/wie meervoudsvorming bepaling adjectief : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 79 voor - bijwoord - in 0.00688791275024414 seconden.

bijwoord

Kunstbus - Het bijwoord -en o Een bijwoord ( Latijn: adverbium) is een woordsoort in de grammatica. Een bijwoord (of: adverbium) is een woord dat een nadere bijzonderheid van een werking, toestand of eigenschap noemt. ... bijwoord

                                                                                                                                           

Voornaamwoordelijk-bijwoord

Kunstbus - Voornaamwoordelijk bijwoord Een voornaamwoordelijk bijwoord is een combinatie van één van de bijwoorden van plaats er, hier, daar, waar, ergens, nergens en overal en één of meer voorzetsels (bijv. aan, bij, voor) of met de bijwoorden af, heen en toe. ... bijwoord

                                                                                                                                           

Is gezellig een bijwoord of een bijvoeglijk naamwoord in de zin 'We zaten gezellig bij elkaar'?

Genootschap Onze Taal - Gezellig is hier een bijwoord. ... gezellig een bijwoord

                                                                                                                                           
Tot welke woordsoort hoort heel in de zin 'Zij is een heel aardige vrouw'?
Genootschap Onze Taal - Heel is een bijwoord, dat hoort bij het bijvoeglijk naamwoord aardig. ... heel in de zin 'zij is een heel aardige vrouw'? heel is een bijwoord

                                                                                                                                           
Wat zijn de trappen van vergelijking van graag?
Genootschap Onze Taal - Zowel graag - grager - graagst als graag - liever - liefst is juist. Welke vormen u gebruikt, hangt af van de woordsoort van graag. Als bijwoord betekent graag 'op gretige wijze' ('Het eten ging graag naar binnen') en 'met genoegen', 'met plezier' ('Ik kom graag tegemoet aan uw verzoek'). ... vormen u gebruikt, hangt af van de woordsoort van graag. als bijwoord

                                                                                                                                           
Schrijf je een combinatie als in company los of aan elkaar? En hoe zit het met in( )company( )training?
Genootschap Onze Taal - Woorden als incompany, inhouse, inline en instore worden aaneengeschreven. Van oorsprong gaat het hier natuurlijk om het voorzetsel in en een zelfstandig naamwoord, maar de combinaties daarvan hebben in hun geheel de functie van één bijwoord of bijvoeglijk naamwoord gekregen; daarom is de spatie verdwenen. ... de combinaties daarvan hebben in hun geheel de functie van een bijwoord

                                                                                                                                           
Wat is het (gebruiks)verschil tussen echter en maar?
Genootschap Onze Taal - Echter is een bijwoord met een tegenstellende betekenis; het lijkt op maar. Maar er zijn een paar verschillen tussen echter en maar. Echter is vooral een schrijftaalwoord. En zelfs in schrijftaal doet het al snel wat stijf en formeel aan. ... is het (gebruiks)verschil tussen echter en maar? echter is een bijwoord

                                                                                                                                           
Wat is een samengesteld werkwoord?
Genootschap Onze Taal - Een samengesteld werkwoord is een werkwoord dat is opgebouwd uit twee delen die ook als losse woorden voorkomen. Meestal is het tweede deel een werkwoord en het eerste een bijwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord: overdrijven, hardlopen, huishouden. ... meestal is het tweede deel een werkwoord en het eerste een bijwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: plotsklaps of eensklaps?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. Plotsklaps is de jongste vorm; deze is waarschijnlijk ontstaan als vermenging van plotseling of plots en eensklaps. Er zijn mensen die het een lelijk of kinderachtig woord vinden, maar plotsklaps is inmiddels ingeburgerd als bijwoord. ... woord vinden, maar plotsklaps is inmiddels ingeburgerd als bijwoord

                                                                                                                                           
Waar komt het woord toestel ('apparaat, machine') vandaan?
Genootschap Onze Taal - Toestel is afgeleid van het werkwoord toestellen, dat bestaat uit het bijwoord toe en het werkwoord stellen. Dit inmiddels verouderde werkwoord had onder meer de betekenissen 'in orde maken', 'in gereedheid brengen' en 'vervaardigen, maken, tot stand brengen'. ... is afgeleid van het werkwoord toestellen, dat bestaat uit het bijwoord

                                                                                                                                           
Vraagwoord
Kunstbus - Vraagwoord / Vraagzin Een vraagwoord is een woord dat een open vraag inleidt. Het kan een vragend voornaamwoord (of interrogatief pronomen) zijn (bijv. wie, wat, welke), een vragend bijwoord (bijv. waar, wanneer, hoe), een vragend voornaamwoordelijk bijwoord (bijv. ... pronomen) zijn (bijv. wie, wat, welke), een vragend bijwoord

                                                                                                                                           

Voorzetselbijwoord

Kunstbus - Een voorzetselbijwoord is een voorzetsel dat de functie heeft van een bijwoord. Voorbeeld: op in Tom is nog op. Voorzetsels kunnen allerlei woordvormen aannemen: bijvoorbeeld eenlettergrepig: bij, op, na, of meerlettergrepig: buiten, ondanks, overeenkomstig. ... bijwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: een licht verstandelijke handicap of een lichte verstandelijke handicap?
Genootschap Onze Taal - Een lichte verstandelijke handicap is juist. Het woord licht zegt namelijk iets over (verstandelijke) handicap. Net als verstandelijk krijgt daarom ook het bijvoeglijk naamwoord licht een buigings-e. Vergelijk ook bijvoorbeeld zware lichamelijke arbeid, grote geestelijke druk, een strenge lichamelijke keuring en een zware emotionele schok. ... schok. in een licht verstandelijke handicap zou licht een bijwoord

                                                                                                                                           
Telwoord
Kunstbus - Het telwoord [-en] o Een telwoord (numerale, mv. numeralia) duidt een aantal aan of een plaats in een volgorde of rangorde van een zelfstandigheid. Telwoorden worden onderscheiden in hoofdtelwoorden en rangtelwoorden. ... weinig(e), voldoende, wat, weinig, zat, zoveel. tel bijwoord

                                                                                                                                           
vervoeging
Kunstbus - Vormverandering van een werkwoord. Vervoeging of conjugatie is het veranderen van de vorm van een werkwoord om de tijd, persoon, genus, modus of aspect aan te geven. Het veranderen van naamwoorden is hier enigszins mee vergelijkbaar en heet verbuiging. ... een deelwoord gebruikt worden als bijvoeglijk naamwoord en als bijwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Een heel fijne vakantie!' of 'Een hele fijne vakantie!'
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. In een informele wens zoals 'Een hele fijne vakantie!' is hele erg gebruikelijk. In formelere combinaties zoals een heel ingrijpende maatregel wordt meestal heel gebruikt, al kan - zeker in de spreektaal - ook hele voorkomen. ... een hele fijne vakantie in een hele fijne vakantie is heel een bijwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik had genoeg van het ellenlange uitweiden van de docent' of 'Ik had genoeg van het ellenlang uitweiden van de docent'?
Genootschap Onze Taal - Beide zinnen zijn juist. ... een bijvoeglijk naamwoord kan namelijk ook als - onverbogen - bijwoord

                                                                                                                                           

Vaak hoor je mensen spreken over een terechte beslissing. Kun je terecht wel zo gebruiken (als bijvoeglijk naamwoord), of is het alleen een bijwoord?

Genootschap Onze Taal - Een terechte beslissing is goed Nederlands. ... zo gebruiken (als bijvoeglijk naamwoord), of is het alleen een bijwoord

                                                                                                                                           
Wat is taalkundig ontleden en hoe doe je dat?
Genootschap Onze Taal - Bij taalkundig ontleden wordt van elk woord in de zin bepaald welke woordsoort het heeft. De woordsoort geeft aan tot welke categorie een bepaald woord hoort. Van verreweg de meeste woorden ligt de woordsoort vast; hond is altijd een zelfstandig naamwoord, in welke zin het ook gebruikt wordt. ... voor sommige woorden, met name bijvoeglijke naamwoorden en bijwoord

                                                                                                                                           
Wat zijn voorzetsels?
Genootschap Onze Taal - Voorzetsels drukken de relatie uit tussen de woordgroep waar het voorzetsel deel van uitmaakt en een ander element in de zin. Voorzetsels zijn bijna altijd onderdeel van een woordgroep waarin het hoofdwoord een zelfstandig naamwoord is. ... ook combinaties van voorzetsels of van een voorzetsel en een bijwoord

                                                                                                                                           
verkleinwoord
Kunstbus - Woord met een uitgang die aangeeft dat het om een (heel) klein exemplaar gaat. Zelfstandig naamwoord Een verkleinwoord (of: diminutief) is een vorm van een zelfstandig naamwoord die in het Nederlands wordt afgeleid met het achtervoegsel (diminutiefsuffix) -(e)tje, -je, -(m)pje, -kje. ... boom - boompje. woning - woninkje. bijvoeglijk naamwoord/ bijwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: ' Hoezo mag ik hier niet parkeren?' of ' Waarom mag ik hier niet parkeren?'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. ' Waarom mag ik hier niet parkeren?' is het gewoonst en is ook neutraler dan ' Hoezo mag ik hier niet parkeren?' In de laatste vraag klinkt verbazing of zelfs verontwaardiging door. ... klinkt verbazing of zelfs verontwaardiging door. waarom is een bijwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: een relaxed dagje of een relaxt dagje?
Genootschap Onze Taal - Een relaxed dagje is juist. De Engelse schrijfwijze op -ed wordt dus bewaard. ... met relaxed: hij klonk erg relaxed. ( relaxed is een bijwoord

                                                                                                                                           
Taal
Kunstbus - taal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aanvoegende wijs (conjunctief) abecedarium accismus acconsonantie accumulatio achtervoegsel acroniem acrostichon Het woord 'naamdicht' is synoniem met 'acrostichon'. ... bezittend voorwerp bijstelling bijvoeglijk naamwoord bijwoord

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 32