YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: bijvoeglijk naamwoord cultuur adjectief taal samenstelling woordgebruik literair woordkeuze aaneenschrijven buigings-e basisregels aardrijkskundige namen afleiding buigings-n lastige woorden ontleden lidwoord woordgeslacht trappen van vergelijking barbarisme werkwoord engels stijlfiguren komma betekenis hoofdletter of kleine letter d/t uitspraak en klemtoon meervoudsvorming bezitsvorm apostrof koppelwerkwoord woordvolgorde ei/ij hulpwerkwoord etymologie stijlfouten oude naamvallen uitdrukkingen en spreekwoorden getallen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 446 voor - bijvoeglijk naamwoord - in 0.0395019054412842 seconden.

bijvoeglijk naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord (o) ... bijvoeglijk - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Bestaat het bijvoeglijk naamwoord onderhanden ( onderhanden werk, onderhanden aanvragen, etc.)?

Ja, wat ons betreft kan onderhanden als bijvoeglijk naamwoord zonder problemen gebruikt worden. ... het bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is het het meest originele cadeau of het origineelste cadeau?
Het is allebei mogelijk. De overtreffende trap wordt meestal gevormd door -st achter het bijvoeglijk naamwoord te zetten: aardig - aardigst, goedkoop - goedkoopst, en dus ook origineel - origineelst. ... overtreffende trap wordt meestal gevormd door -st achter het bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen stereotype en stereotiep?
Stereotype is een zelfstandig naamwoord, stereotiep/stereotiepe een bijvoeglijk naamwoord. ... is een zelfstandig naamwoord, stereotiep/stereotiepe een bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: het hachelijke avontuur of het hachelijk avontuur?
Het is allebei mogelijk. Volgens de basisregel zou hachelijke het meest voor de hand liggen; na het lidwoord het krijgt het bijvoeglijk naamwoord namelijk doorgaans een buigings-e: het mooie avontuur, het spannende avontuur, het goede boek, het oude huis. ... het meest voor de hand liggen; na het lidwoord het krijgt het bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je grote en wanneer grootte?
Grote is de verbogen vorm van het bijvoeglijk naamwoord groot: ... je grote en wanneer grootte? grote is de verbogen vorm van het bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: zijde bloemen of zijden bloemen?
Zijden is afgeleid van het zelfstandig naamwoord zijde, dat een 'stofnaam' wordt genoemd. Een stofnaam is een woord dat aanduidt van welk materiaal een voorwerp gemaakt is. Van veel stofnamen kan een bijvoeglijk naamwoord gevormd worden door het achtervoegsel -(e)n toe te voegen: bakeliet - bakelieten, beton - betonnen, hout - houten en dus ook zijde - zijden. ... materiaal een voorwerp gemaakt is. van veel stofnamen kan een bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Staat standaard altijd aan het volgende woord vast, of mag het er ook los van staan?
Standaard maakt vaak deel uit van een samenstelling, maar het kan ook als los bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden. Dat laatste gebeurt vooral als het woord anders lang zou worden, zoals bij standaard doorlooptijd. ... vaak deel uit van een samenstelling, maar het kan ook als los bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: een pluche knuffelbeest of een pluchen knuffelbeest?
Een pluchen knuffelbeest is juist. Pluchen is hier een zogenoemd stoffelijk bijvoeglijk naamwoord; het geeft aan van welke 'stof', welk materiaal, het knuffelbeest gemaakt is, namelijk van pluche. Van de 'stofnaam' pluche wordt dus het bijvoeglijk naamwoord pluchen afgeleid. ... is juist. pluchen is hier een zogenoemd stoffelijk bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Welke woordsoort is rood in de zin 'De auto is rood'?
Rood is hier een bijvoeglijk naamwoord, net als in de rode auto. ... is rood in de zin 'de auto is rood'? rood is hier een bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Is gezellig een bijwoord of een bijvoeglijk naamwoord in de zin 'We zaten gezellig bij elkaar'?

Gezellig is hier een bijwoord. ... gezellig een bijwoord of een bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waarom zeg je een mooi huis en een mooie woning?
Dat komt doordat woning en huis niet hetzelfde woordgeslacht hebben: woning is een de-woord (het is de woning ) en huis is een het-woord (het is het huis ). Voor een de-woord komt er bijna altijd een buigings-e achter het bijvoeglijk naamwoord: een mooie woning (het is ook de mooie woning ). ... een de-woord komt er bijna altijd een buigings-e achter het bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: een licht verstandelijke handicap of een lichte verstandelijke handicap?
Een lichte verstandelijke handicap is juist. Het woord licht zegt namelijk iets over (verstandelijke) handicap. Net als verstandelijk krijgt daarom ook het bijvoeglijk naamwoord licht een buigings-e. Vergelijk ook bijvoorbeeld zware lichamelijke arbeid, grote geestelijke druk, een strenge lichamelijke keuring en een zware emotionele schok. ... handicap. net als verstandelijk krijgt daarom ook het bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Tot welke woordsoort hoort heel in de zin 'Zij is een heel aardige vrouw'?
Heel is een bijwoord, dat hoort bij het bijvoeglijk naamwoord aardig. ... heel aardige vrouw'? heel is een bijwoord, dat hoort bij het bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: de Groninger hoofdofficier of de Groningse hoofdofficier?
Zowel Groninger als Groningse is juist. Van sommige plaatsnamen kan op twee (of meer) manieren het bijvoeglijk naamwoord gevormd worden. Naast Groninger/Groningse komen bijvoorbeeld voor: Gelders/Gelderlands, Geleens/Geleender/Gelener, Doesburger/Doesburgs, Edammer/Edams, Duinkerker/Duinkerk(en)s, Schiedammer/Schiedams. ... van sommige plaatsnamen kan op twee (of meer) manieren het bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is plotse juist in 'Een plotse regenbui verstoorde de picknick'?
Ja. Alle woordenboeken hebben plots als bijvoeglijk naamwoord ('plotseling, onverwacht') opgenomen. ... de picknick'? ja. alle woordenboeken hebben plots als bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is het bijvoeglijk naamwoord dat bij Estland hoort? Estisch, Ests of Estlands?

De bijvoeglijke naamwoorden Estisch, Ests en Estlands zijn alle drie juist: ze komen alle voor in de woordenboeken. ... is het bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is kunststoffen juist in kunststoffen kozijnen?
Ja, kunststoffen is hier mogelijk, hoewel kunststof kozijnen veel gewoner is. Het bijvoeglijk naamwoord bij kunststof kan zowel kunststof als kunststoffen zijn. ... hier mogelijk, hoewel kunststof kozijnen veel gewoner is. het bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat zijn de regels voor het al dan niet plaatsen van een komma tussen twee bijvoeglijke naamwoorden?

Er komt alléén een komma tussen twee bijvoeglijke naamwoorden als de twee naamwoorden ' nevengeschikt' of gelijkwaardig zijn: ze benoemen dan onafhankelijk van elkaar een eigenschap van het eropvolgende zelfstandig naamwoord. ... regels voor het al dan niet plaatsen van een komma tussen twee bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is een hypallage?
Een hypallage is een stijlfiguur. Hypallage betekent letterlijk 'verwisseling'. Het Griekse hupallagè betekent 'verandering' (van hupo- ('onder') en allassein ('verruilen')). Er wordt een bijzondere combinatie van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord mee bedoeld. ... ('verruilen')). er wordt een bijzondere combinatie van een bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: manchester broek of manchesterbroek?
Een manchester broek is in elk geval correct, maar een manchesterbroek is ook te verdedigen. ... ze worden daarom 'stofnamen' genoemd. meestal eindigen de bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is adembenemend één woord?
Ja, adembenemend wordt aaneengeschreven; het is een samenstelling. Verder naar beneden op deze pagina staat een lijst van honderden woorden die op -(e)nd eindigen en die aaneen worden geschreven. ... elegantie heeft adembenemend in zijn geheel de functie van bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: een weids uitzicht of een wijds uitzicht?
Een weids uitzicht is juist. Weids betekent 'groots, ruim'. Wijds komt alleen maar voor in zinnen als 'Ik hou niet van strakke kleding; ik heb liever iets wijds aan' (het bijvoeglijk naamwoord wijd + s ). ... niet van strakke kleding; ik heb liever iets wijds aan' (het bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Vroeger vond ik geschiedenis vooral nuttelozefeitenkennis' of 'Vroeger vond ik geschiedenis vooral nutteloze feitenkennis'?
Het is allebei te verdedigen. Het is mogelijk nutteloze alleen te betrekken op feiten; het geheel betekent dan 'kennis van nutteloze feiten'. Zo bezien is nuttelozefeitenkennis juist, net zoals vreemdetalenkennis ('kennis van vreemde talen'). ... 'kennis van feiten die nutteloos is'). nutteloze staat nu als bijvoeglijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 27