YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: bijvoeglijk naamwoord cultuur adjectief taal samenstelling woordgebruik woordkeuze aaneenschrijven buigings-e basisregels aardrijkskundige namen afleiding buigings-n lastige woorden ontleden lidwoord woordgeslacht trappen van vergelijking barbarisme werkwoord engels stijlfiguren komma betekenis hoofdletter of kleine letter d/t uitspraak en klemtoon meervoudsvorming bezitsvorm apostrof koppelwerkwoord woordvolgorde ei/ij hulpwerkwoord literair etymologie stijlfouten oude naamvallen uitdrukkingen en spreekwoorden getallen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 446 voor - bijvoeglijk naamwoord - in 0.0476729869842529 seconden.

bijvoeglijk naamwoord

Kunstbus - Bijvoeglijk naamwoord (o) Een bijvoeglijk naamwoord (of Romaans adjectief en adjectivum) is een woordsoort dat wordt gebruikt om een speciale eigenschap van een zelfstandig naamwoord te benoemen. Een bijvoeglijk naamwoord kan als bijvoeglijke bepaling aan een zelfstandig naamwoord voorafgaan:. ... bijvoeglijk

                                                                                                                                           

Bestaat het bijvoeglijk naamwoord onderhanden ( onderhanden werk, onderhanden aanvragen, etc.)?

Genootschap Onze Taal - Ja, wat ons betreft kan onderhanden als bijvoeglijk naamwoord zonder problemen gebruikt worden. ... het bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Tot welke woordsoort hoort heel in de zin 'Zij is een heel aardige vrouw'?
Genootschap Onze Taal - Heel is een bijwoord, dat hoort bij het bijvoeglijk naamwoord aardig. ... heel aardige vrouw'? heel is een bijwoord, dat hoort bij het bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Is plotse juist in 'Een plotse regenbui verstoorde de picknick'?
Genootschap Onze Taal - Ja. Alle woordenboeken hebben plots als bijvoeglijk naamwoord ('plotseling, onverwacht') opgenomen. ... de picknick'? ja. alle woordenboeken hebben plots als bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Is het het meest originele cadeau of het origineelste cadeau?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. De overtreffende trap wordt meestal gevormd door -st achter het bijvoeglijk naamwoord te zetten: aardig - aardigst, goedkoop - goedkoopst, en dus ook origineel - origineelst. ... overtreffende trap wordt meestal gevormd door -st achter het bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Waarom zeg je een mooi huis en een mooie woning?
Genootschap Onze Taal - Dat komt doordat woning en huis niet hetzelfde woordgeslacht hebben: woning is een de-woord (het is de woning ) en huis is een het-woord (het is het huis ). Voor een de-woord komt er bijna altijd een buigings-e achter het bijvoeglijk naamwoord: een mooie woning (het is ook de mooie woning ). ... een de-woord komt er bijna altijd een buigings-e achter het bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Wat is juist: de Groninger hoofdofficier of de Groningse hoofdofficier?
Genootschap Onze Taal - Zowel Groninger als Groningse is juist. Van sommige plaatsnamen kan op twee (of meer) manieren het bijvoeglijk naamwoord gevormd worden. Naast Groninger/Groningse komen bijvoorbeeld voor: Gelders/Gelderlands, Geleens/Geleender/Gelener, Doesburger/Doesburgs, Edammer/Edams, Duinkerker/Duinkerk(en)s, Schiedammer/Schiedams. ... van sommige plaatsnamen kan op twee (of meer) manieren het bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Welke woordsoort is rood in de zin 'De auto is rood'?
Genootschap Onze Taal - Rood is hier een bijvoeglijk naamwoord, net als in de rode auto. ... is rood in de zin 'de auto is rood'? rood is hier een bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Wat is juist: het hachelijke avontuur of het hachelijk avontuur?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. Volgens de basisregel zou hachelijke het meest voor de hand liggen; na het lidwoord het krijgt het bijvoeglijk naamwoord namelijk doorgaans een buigings-e: het mooie avontuur, het spannende avontuur, het goede boek, het oude huis. ... het meest voor de hand liggen; na het lidwoord het krijgt het bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Wat is juist: een licht verstandelijke handicap of een lichte verstandelijke handicap?
Genootschap Onze Taal - Een lichte verstandelijke handicap is juist. Het woord licht zegt namelijk iets over (verstandelijke) handicap. Net als verstandelijk krijgt daarom ook het bijvoeglijk naamwoord licht een buigings-e. Vergelijk ook bijvoorbeeld zware lichamelijke arbeid, grote geestelijke druk, een strenge lichamelijke keuring en een zware emotionele schok. ... handicap. net als verstandelijk krijgt daarom ook het bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Wat is juist: een pluche knuffelbeest of een pluchen knuffelbeest?
Genootschap Onze Taal - Een pluchen knuffelbeest is juist. Pluchen is hier een zogenoemd stoffelijk bijvoeglijk naamwoord; het geeft aan van welke 'stof', welk materiaal, het knuffelbeest gemaakt is, namelijk van pluche. Van de 'stofnaam' pluche wordt dus het bijvoeglijk naamwoord pluchen afgeleid. ... is juist. pluchen is hier een zogenoemd stoffelijk bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Staat standaard altijd aan het volgende woord vast, of mag het er ook los van staan?
Genootschap Onze Taal - Standaard maakt vaak deel uit van een samenstelling, maar het kan ook als los bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden. Dat laatste gebeurt vooral als het woord anders lang zou worden, zoals bij standaard doorlooptijd. ... vaak deel uit van een samenstelling, maar het kan ook als los bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Is kunststoffen juist in kunststoffen kozijnen?
Genootschap Onze Taal - Ja, kunststoffen is hier mogelijk, hoewel kunststof kozijnen veel gewoner is. Het bijvoeglijk naamwoord bij kunststof kan zowel kunststof als kunststoffen zijn. ... hier mogelijk, hoewel kunststof kozijnen veel gewoner is. het bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen stereotype en stereotiep?
Genootschap Onze Taal - Stereotype is een zelfstandig naamwoord, stereotiep/stereotiepe een bijvoeglijk naamwoord. ... is een zelfstandig naamwoord, stereotiep/stereotiepe een bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Wat is juist: zijde bloemen of zijden bloemen?
Genootschap Onze Taal - Zijden is afgeleid van het zelfstandig naamwoord zijde, dat een 'stofnaam' wordt genoemd. Een stofnaam is een woord dat aanduidt van welk materiaal een voorwerp gemaakt is. Van veel stofnamen kan een bijvoeglijk naamwoord gevormd worden door het achtervoegsel -(e)n toe te voegen: bakeliet - bakelieten, beton - betonnen, hout - houten en dus ook zijde - zijden. ... materiaal een voorwerp gemaakt is. van veel stofnamen kan een bijvoeglijk

                                                                                                                                           

Wat is het bijvoeglijk naamwoord dat bij Estland hoort? Estisch, Ests of Estlands?

Genootschap Onze Taal - De bijvoeglijke naamwoorden Estisch, Ests en Estlands zijn alle drie juist: ze komen alle voor in de woordenboeken. ... is het bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je grote en wanneer grootte?
Genootschap Onze Taal - Grote is de verbogen vorm van het bijvoeglijk naamwoord groot: ... je grote en wanneer grootte? grote is de verbogen vorm van het bijvoeglijk

                                                                                                                                           

Is gezellig een bijwoord of een bijvoeglijk naamwoord in de zin 'We zaten gezellig bij elkaar'?

Genootschap Onze Taal - Gezellig is hier een bijwoord. ... gezellig een bijwoord of een bijvoeglijk

                                                                                                                                           

Wat zijn de regels voor het al dan niet plaatsen van een komma tussen twee bijvoeglijke naamwoorden?

Genootschap Onze Taal - Er komt alléén een komma tussen twee bijvoeglijke naamwoorden als de twee naamwoorden ' nevengeschikt' of gelijkwaardig zijn: ze benoemen dan onafhankelijk van elkaar een eigenschap van het eropvolgende zelfstandig naamwoord. ... regels voor het al dan niet plaatsen van een komma tussen twee bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Wat is een hypallage?
Genootschap Onze Taal - Een hypallage is een stijlfiguur. Hypallage betekent letterlijk 'verwisseling'. Het Griekse hupallagè betekent 'verandering' (van hupo- ('onder') en allassein ('verruilen')). Er wordt een bijzondere combinatie van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord mee bedoeld. ... ('verruilen')). er wordt een bijzondere combinatie van een bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Veel bedrijven prijzen tegenwoordig hun 'kwalitatieve producten' aan. Die vorm is toch niet juist?
Genootschap Onze Taal - Inderdaad, kwalitatieve producten is een vreemde combinatie. Kwalitatief betekent 'de kwaliteit betreffend'. Kwalitatieve producten zijn dus letterlijk 'producten die de kwaliteit betreffen', en daaraan is geen zinnige betekenis toe te kennen. ... producten of kwalitatief goede producten. kwalitatief kan als bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Schrijf je langste of langsten in de volgende zin: 'Nederlandse vrouwen zijn de langste(n) van de wereld'?
Genootschap Onze Taal - Dat hangt van de betekenis af: ... gaat; dan is dus langste juist. hoe zit het nu precies? een bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Wat is juist: de mediterrane keuken of de mediterraanse keuken?
Genootschap Onze Taal - De meeste taalgebruikers zullen de voorkeur geven aan de mediterrane keuken, maar sinds 2007 staat mediterraans in Van Dale (tenminste: in de aanvulling Jaarboek Taal 2007 ). Wie liever mediterraanse keuken schrijft, heeft nu dus een sterk argument ('Het staat in Van Dale! ... minder). mediterraan werd kennelijk niet duidelijk herkend als bijvoeglijk

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Vroeger vond ik geschiedenis vooral nuttelozefeitenkennis' of 'Vroeger vond ik geschiedenis vooral nutteloze feitenkennis'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei te verdedigen. Het is mogelijk nutteloze alleen te betrekken op feiten; het geheel betekent dan 'kennis van nutteloze feiten'. Zo bezien is nuttelozefeitenkennis juist, net zoals vreemdetalenkennis ('kennis van vreemde talen'). ... 'kennis van feiten die nutteloos is'). nutteloze staat nu als bijvoeglijk

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 18