YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: bijvoeglijk naamwoord cultuur adjectief latijn naamwoord taal grieks frans werkwoord lidwoord basisregels woord naam ontleden buigings-e: algemene regels naamval voornaamwoord zelfstandig naamwoord woordsoorten taalkundig ontleden trappen van vergelijking staan gezegde sub zelfstandig onderwerp predicaat jet samenstelling woordgebruik bijwoord bijwoordelijke bepaling bijvoeglijke bepaling woordkeuze literair bijvoeglijk woord dat een eigenschap van een zelfstandigheid aanduidt bijvoeglijk los, aan elkaar of streepje buigings-e : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1516 voor - bijvoeglijk naamwoord - in 0.264863014221191 seconden.

bijvoeglijk naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord (o) - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

adjectief - (bijvoeglijk naamwoord)

naamwoord zn. ‘woord dat een persoon of zaak noemt, bepaalt of aanduidt ( nomen)’ Vnnl. namelyk woord [1568; Radermacher], naem [1571; Heyns], naem-woort [1625; Van Heule]. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Bijvoeglijk naamwoord

Een bijvoeglijk naamwoord is een woord dat een eigenschap of toestand van een ander woord benoemt. In ‘de rode auto’ is rode een bijvoeglijk naamwoord. Dat geldt ook voor rood in ‘De auto is rood. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
‘We zaten gezellig bij elkaar’: hoe benoem je gezellig?
Over de benoeming van gezellig in deze zin verschillen de meningen. De meeste woordenboeken benoemen gezellig als een bijvoeglijk naamwoord. Een bijvoeglijk naamwoord zegt meestal iets over een zelfstandig naamwoord, zoals in een gezellig huis of een gezellige tante. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Onderhanden werk
Ja, onderhanden is een bijvoeglijk naamwoord dat voorkomt in bijvoorbeeld onderhanden projecten en het onderhanden werk. Er wordt mee bedoeld dat er ergens aan wordt gewerkt, maar dat er nog geen rekening is gestuurd. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

bijvoeglijk naamwoord - (woord dat een eigenschap van een zelfstandigheid aanduidt)

naamwoord zn. ‘woord dat een persoon of zaak noemt, bepaalt of aanduidt ( nomen)’ Vnnl. namelyk woord [1568; Radermacher], naem [1571; Heyns], naem-woort [1625; Van Heule]. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Samentrekking: aardige broer en zus
Een bijvoeglijk naamwoord, zoals aardige, kan bij meerdere zelfstandige naamwoorden horen. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Stereotype / stereotiep
Stereotype is een zelfstandig naamwoord, stereotiep/stereotiepe een bijvoeglijk naamwoord. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Indisch / Indiaas
Het is de Indiase hoofdstad. Het bijvoeglijk naamwoord bij het land India is Indiaas (verbogen vorm: Indiase ). - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Ests / Estisch / Estlands
De bijvoeglijke naamwoorden Estisch, Ests en Estlands zijn alle drie juist: ze komen alle voor in de woordenboeken. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Grote / grootte
Grote is de verbogen vorm van het bijvoeglijk naamwoord groot: - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Pluche / pluchen knuffelbeest
Een pluchen knuffelbeest is juist. Pluchen is hier een zogenoemd stoffelijk bijvoeglijk naamwoord. Het geeft aan van welke ‘stof’, welk materiaal, het knuffelbeest gemaakt is, namelijk van pluche. Van de ‘stofnaam’ pluche wordt dus met het achtervoegsel -(e)n het bijvoeglijk naamwoord pluchen afgeleid. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Plotse / plotselinge regenbui
Ja. Alle woordenboeken hebben plots als bijvoeglijk naamwoord ('plotseling, onverwacht') opgenomen. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Standaard doorlooptijd / standaarddoorlooptijd
Standaard maakt vaak deel uit van een samenstelling, maar het kan ook als los bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden. Dat laatste gebeurt vooral als het woord anders lang zou worden, zoals bij standaard doorlooptijd. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
De Groninger / Groningse hoofdofficier
Zowel Groninger als Groningse is juist. Van sommige plaatsnamen kan op twee (of meer) manieren het bijvoeglijk naamwoord gevormd worden. Naast Groninger/Groningse komen bijvoorbeeld voor: Gelders/Gelderlands, Geleens/Geleender/Gelener, Doesburger/Doesburgs, Edammer/Edams, Duinkerker/Duinkerk(en)s, Schiedammer/Schiedams. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

zelfstandig naamwoord - (woordsoort)

naamwoord zn. ‘woord dat een persoon of zaak noemt, bepaalt of aanduidt ( nomen)’ Vnnl. namelyk woord [1568; Radermacher], naem [1571; Heyns], naem-woort [1625; Van Heule]. ... naamwoorden worden onderscheiden in zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Meest origineel / origineelst
Het is allebei mogelijk. De overtreffende trap wordt meestal gevormd door -st achter het bijvoeglijk naamwoord te zetten: aardig - aardigst, goedkoop - goedkoopst, en dus ook origineel - origineelst. Formuleringen als het meest originele cadeau komen echter ook vaak voor. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Zijde / zijden bloemen
Zijden is afgeleid van het zelfstandig naamwoord zijde, dat een ‘stofnaam’ wordt genoemd. Een stofnaam is een woord dat aanduidt van welk materiaal een voorwerp gemaakt is. Van veel stofnamen kan een bijvoeglijk naamwoord gevormd worden door het achtervoegsel -(e)n toe te voegen: bakeliet - bakelieten, beton - betonnen, hout - houten en dus ook zijde - zijden. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

substantief - (zelfstandig naamwoord)

naamwoord zn. ‘woord dat een persoon of zaak noemt, bepaalt of aanduidt ( nomen)’ Vnnl. namelyk woord [1568; Radermacher], naem [1571; Heyns], naem-woort [1625; Van Heule]. ... naamwoorden worden onderscheiden in zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Freelanceredacteur / freelance redacteur
Zowel freelanceredacteur als freelance redacteur is correct. ... freelance is volgens de woordenboeken een bijvoeglijk naamwoord. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Geheimagent / geheim agent
Geheim agent moet als twee woorden worden geschreven. Geheimagent is niet juist. De hoofdklemtoon in geheim agent ligt op agent; dat wijst erop dat het, anders dan bij het Duitse Geheimagent, in het Nederlands niet om een samenstelling gaat, maar om een woordgroep. ... geheim is een bijvoeglijk naamwoord bij agent. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Adembenemend / adem benemend
Een adembenemende voorstelling is goed. Adembenemend is één woord, een samenstelling. (Verder naar beneden op deze pagina staat een lijst van honderden woorden die op -(e)nd eindigen en een woord zijn. ... maar in zijn adembenemende elegantie heeft adembenemend in z'n geheel de functie van bijvoeglijk naamwoord. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Nutteloze feitenkennis / nuttelozefeitenkennis
Het is allebei te verdedigen. Als het verschil tussen aan elkaar schrijven ( nuttelozefeitenkennis ) en een spatie invoegen ( nutteloze feitenkennis ) klein is, is het schrijven van een spatie aan te raden. ... nutteloze staat nu als bijvoeglijk naamwoord los voor feitenkennis. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Aanraden: de aangeraden / aangerade route
De aangeraden route is juist. ... 'die route kreeg ik aangeraden.' (het is niet aangeraad: aanraden is een onregelmatig, sterk werkwoord.) als aangeraden als een bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt, blijft de n aan het einde staan: de aangeraden route. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 141