YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet-den uyl kabinet ds'70 biesheuvel 1972 breuk in het kabinet 1971 y. scholten meer over kabinetsformatie 1972 kabinet-biesheuvel i en ii (1971-1973) 1973 kabinet-biesheuvel i en ii kabinet biesheuvel ppr de jong tweede kabinet-van agt den uyl kabinet-biesheuvel minister kabinet-van agt i wiegel rutte ii vondeling bakker verhagen de boer troelstra marchant literair arp kvp kabinetsformatie keuchenius kabinet-rutte i boerenpartij kabinet-de jong kabinet-rutte ii vvd kabinet-balkenende ii kabinet-balkenende iv : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1598 voor - biesheuvel 1971 1973 - in 0.124611854553223 seconden.

Kabinet-Biesheuvel I en II (1971-1973)

Hoewel de verkiezingsuitslag van 1971 anders doet vermoeden (van 86 naar 74 zetels), stevende de kabinetsformatie van datzelfde jaar direct af op de voortzetting van de zittende coalitie van KVP, VVD, ARP en CHU. ... biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van Interpellatie
Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... (1981-1982) 7 van agt i (1977-1981) 68 den uyl (1973-1977) 53 biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Biesheuvel II (1972-1973)

Het tweede kabinet-Biesheuvel is de voortzetting van het eerste kabinet-Biesheuvel, maar zonder DS'70. Het kabinet kan worden beschouwd als een overgangskabinet tot de verkiezingen in november 1972. ... biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soorten kabinetten
Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... voorbeelden zijn het kabinet-zijlstra (1966-1967), het kabinet- biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
kabinetscrisis 1972: uittreden DS'70
Op 20 juli 1972 viel nogal onverwacht - althans voor de buitenwereld - het een jaar eerder gevormde kabinet-Biesheuvel. De ministers van DS'70 (Drees jr. en De Brauw ) konden zich niet verenigen met het voorgestelde financieel-economische beleid. ... voor de buitenwereld - het een jaar eerder gevormde kabinet- biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historisch overzicht cijfers kabinetten
De economie en de arbeidsmarkt verzwakken na de twee oliecrises in de jaren '70, met oplopende begrotingstekorten en uitkeringsafhankelijkheid als gevolg. In 1981/1982 is sprake van een crisis. Ondanks economisch herstel blijft daarna sprake van grote problemen op de arbeidsmarkt. ... definitieve keerpunt is de eerste oliecrisis in 1973. kabinet- biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. B.W. (Barend) Biesheuvel

ARP-voorman, minister van Landbouw en premier. Afkomstig uit Haarlemmerliede en net als Colijn een boerenzoon. Kwam via de Christelijke boeren- en tuindersbond in de Kamer, waarvan hij al snel een gerespecteerd lid was. ... b.w. (barend) biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
'Schaduwkabinetten' als mislukte opmaat naar een Progressieve Volkspartij
Kort voor de Tweede Kamerverkiezingen van 28 april 1971 presenteerden PvdA, D'66 en PPR een gezamenlijk, alternatief kabinet. In het najaar van 1972 vormden de drie partijen voor de vervroegde verkiezingen een zogenaamd deelkabinet, een lijst van mogelijke kandidaten voor een kabinetspost. ... om een progressiever beleid te gaan voeren dan het kabinet- biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1966-1982: Polarisatie
Deze periode wordt gekenmerkt door een scherpe tegenstelling tussen partijen. Met name de progressieve partijen (PvdA, D66 en PPR) vinden eind jaren zestig dat kiezers een duidelijker keuze moeten kunnen maken. ... zonder tussentijdse crisis uit. meer informatie kabinet- biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
In hoeverre heeft Nederland al een gekozen minister-president?
Naar aanleiding van de discussie over de gekozen minister-president zou men zich de vraag kunnen stellen of Nederland in de praktijk niet al lang een, zij het impliciet, gekozen minister-president heeft. ... partij 1971 joop den uyl (pvda) gerard veringa (kvp) barend biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformaties sinds 1945
In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... kabinetsformatie 1972 na de val van het kabinet- biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden kabinetsformaties
Kabinetsformaties kunnen heel verschillend verlopen. Naast het staatshoofd (vroeger) en de voorzitter van de Tweede Kamer (sinds 2012) kunnen informateurs, formateurs en verkenners een rol spelen in het proces. ... was nodig, omdat voortzetting van het aftredende kabinet- biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. A.P.J.M.M. (Fons) van der Stee
Goedgemutste Brabantse boerenzoon, die diverse belangrijke politieke functies bekleedde. Van huis uit belastingadviseur en in 1969 Eerste Kamerlid. Was een jaar eerder Aalberse opgevolgd als KVP-voorzitter, in welke functie hij in 1971 minister-president De Jong weinig elegant afdankte als politicus. ... als politicus. staatssecretaris van belastingen in het kabinet- biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Democratisch-Socialisten 1970 (DS'70)
DS'70 was een centrumrechtse sociaaldemocratische partij. De partij werd opgericht in 1970 als afsplitsing van de Partij van de Arbeid, door leden die ontevreden waren over de koers van die partij, zowel op financieel-economisch gebied als bij het buitenlands beleid. ... de partij was tot juli 1972 vertegenwoordigd in het kabinet- biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. P.A.J.M. (Piet) Steenkamp
Katholieke hoogleraar en 'geestelijke vader' van het CDA. Leidde met groot enthousiasme en vasthoudendheid de federatie van KVP, ARP en CHU die in 1980 uitmondde in de fusiepartij CDA. Was aanvankelijk ondernemer in de conservenindustrie en daarna hoogleraar sociaal recht in Eindhoven. ... maar was wel de architect van het centrumrechtse kabinet- biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. W.K.N. (Norbert) Schmelzer
Leider van de KVP in de jaren zestig. Pragmatisch en behendig politicus, die na een ambtelijke loopbaan snel carrière maakte in de politiek, mede dankzij de steun van KVP-voorman Romme. Werd na staatssecretariaten in de kabinetten-Drees, -Beel en -De Quay eind 1963 fractievoorzitter. ... werd vervolgens minister van buitenlandse zaken in het kabinet- biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
H.M. (koningin Juliana) koningin Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg, prinses van Lippe-Biesterfeld etc.
Vorstin, die op menselijke ('gewone') manier inhoud wilde geven aan haar taak en weinig op had met 'protocol'. Stond daardoor veel dichter bij de bevolking dan haar moeder. Verklaarde bij haar inhuldiging het moederschap net zo belangrijk te vinden als haar rol als vorstin. ... l.j.m. beel tot informateur - benoemde op 9 maart 1967 b.w. biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
De ARP werd in 1879 opgericht door Abraham Kuyper. Daarmee kwam er een partijverband voor politieke stroming, de antirevolutionairen, die reeds sinds het begin van de 19e eeuw bestond. Zij was de eerste nationale politieke partij. ... talma, heemskerk, colijn, gerbrandy, schouten, zijlstra, biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. M.L. (Mauk) de Brauw
DS'70-bewindsman en Tweede Kamerlid. Deftige jonkheer, oud-verzetsman en Irene-brigadier, die vanuit het verzekeringswezen minister werd in het kabinet-Biesheuvel. Wist als minister voor wetenschappelijk onderwijs slechts met moeite zijn wetsvoorstel tot verhoging van het college- en inschrijvingsgeld voor studenten door de Eerste Kamer te loodsen. ... die vanuit het verzekeringswezen minister werd in het kabinet- biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. W.J. (Molly) Geertsema
VVD-politicus uit een familie met een grote bestuurstraditie. Was actief in het gemeentebestuur en als ambtenaar van Binnenlandse Zaken. Kwam in 1959 als Tweede Kamerlid in de landspolitiek en combineerde later het fractievoorzitterschap met het ambt van burgemeester van Wassenaar. ... van binnenlandse zaken en vicepremier in de kabinetten- biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
J. (Hannie) van Leeuwen
Vooraanstaande christendemocratische politica. Was maatschappelijk werkster en kwam eind 1966 voor de ARP in de Tweede Kamer. Werd woordvoerster maatschappelijk werk en sociale zaken en in 1973 tevens defensie-woordvoerster. ... was dit het zelfde voorstel dat eerder tijdens het kabinet- biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
B. (Bauke) Roolvink
ARP-politicus. Voormalig metaalarbeider en CNV-bestuurder met een helder verstand, die zich in 1959 door Zijlstra liet overhalen als staatssecretaris toe te treden tot het kabinet-De Quay. Had eerder nog kritiek geuit op de samenstelling van dat kabinet. ... een stringenter begrotingsbeleid. onder druk van vicepremier biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr.Mr. A. (Antoon) Veerman
Rustige, nauwgezette ARP-politicus. Was een gewaardeerd parlementair journalist van Trouw en later rector van het Christelijk Lyceum in Delft. Begin jaren zestig en daarna vanaf 1967 woordvoerder onderwijs en binnenlandse zaken van de ARP-Tweede Kamerfractie. ... speelde in die functie een belangrijke rol bij het vertrek van biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. B.J. (Bé) Udink
Econoom die op 3 april 1967 op zijn autoradio toevallig hoorde dat hij minister voor Ontwikkelingssamenwerking zou worden in het kabinet-De Jong, hoewel hij De Jong nog nooit had ontmoet. Praatgrage man, niet vrij van pedanterie. ... centraal stonden. minister van volkshuisvesting in het kabinet- biesheuvel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 38